یزدان قاوالچی، اورمیه

یزدان نیکبخت مشهور به "یزدان قاوالچی".
شاید این نامی باشد که کمتر کسی در کوچه پس کوچه‌های اورمیه صدا و اسم او را نشیده باشد. ترانه‌های آذربایجانی و صدای او سال‌های سال است که در قهوه خانه‌ها،پارک‌ها،جلوی در مدارس و محله‌ها برای مردم ارومیه و حتی برای نوجوانان و زنان شهر نیز آشنا است. "یزدان قاوالچی" سال‌هاست که ترانه‌های اصیل آذربایجانی را که هویت ملی و فرهنگی مردم آذربایجان است با ترانه‌های عامیانه که آن‌ها نیز برخواسته از فرهنگ شفاهی آذربایجان می‌باشد...

یزدان نیکبخت مشهور به "یزدان قاوالچی".

شاید این نامی باشد که کمتر کسی در کوچه پس کوچه‌های اورمیه صدا و اسم او را نشیده باشد. ترانه‌های آذربایجانی و صدای او سال‌های سال است که در قهوه خانه‌ها،پارک‌ها،جلوی در مدارس و محله‌ها برای مردم ارومیه و حتی برای نوجوانان و زنان شهر نیز آشنا است.  "یزدان قاوالچی" سال‌هاست که ترانه‌های اصیل آذربایجانی را که هویت ملی و فرهنگی مردم آذربایجان است با ترانه‌های عامیانه که آن‌ها نیز برخواسته از فرهنگ شفاهی آذربایجان می‌باشد در خیابان‌ها و محلات و پارک‌ها برای مردم می‌خواند و از این راه گذر زندگی می‌کند. 

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در ایران ، فارسها هزاران نفر از اینگونه خوانندگان گمنام دارند . ربطی هم به هویت و فرهنگ و هویت رمانتیک های تجزیه طلب ندارد . اینها خوانندگان مردم فلک زده هستند .
عدم انتشار شده: 
false