آذربايجان و جنبش مدني ضد استبدادي جاري در ايران
20.06.2009 - 07:10

اين نوشته كوتاه گزارشي است از نكات مورد تأكيد در پانل تلويزيون گونآذ از در تاريخ 18 ماه ژوئن. در پانل مزبور آقايان محمد آزادگر (مسئول هيئت اجرائيه جنبش فدرال دموكرات آذربايجان) يونس شاملي، ماشاالله رزمي، دكتر غلامرضا صبري تبريزي، اسماعيل جميلي، علي رضا اردبيلي و احمد اوبالي (مدير تلويزيون) حضور داشتند. شركت كنندگان در پانل بر لزوم شركت آگاهانه در جنبش عمومي مردم بر عليه استبداد حاكم با شرط حفظ استقلال تشكل جنبش ملي آذربايجان و طرح خواستهاي اين جنبش در كنار خواستهاي عمومي دموكراتيك اجماع نظر داشتند.

در ميان نظرات طرح شده مورد توافق 5 اصل ناظر بر چهارچوب همكاري جنبش ملي آذربايجان با جنبش عمومي ضد استبدادي وجود داشت. بر اساس اين اصول بايستي در آذربايجان و ساير مناطق ترك نشين و از آن جمله مناطق ترك نشين تهران و اطراف آن:

1. فعالين جنبش ملي آذربايجان در رأس جنبش عمومي ضد استبدادي در اين مناطق قرار گيرند.

2. شعارهاي عمومي جنبش ضد استبدادي تركي باشند.

3. در كنار شعارهاي عمومي شعارهاي جنش ملي آذربايجان نيز (در يك همرنگي و فضاي همدلي بدون ايجاد رقابت و تضاد مابين اين شعارها) مطرح شود.

4. در تهران تمامي هيئتها و انجمنهاي سنتي مرتبط با آذربايجان و يا نام تك-تك شهرهاي آذربايجان (انجمن مراغه اي هاي مقيم تهران و از اين قببيل) بعنوان تشكلهاي سنتي فعال شوند و همچون روزهاي انقلاب در سالهاي 1356 و 1357 در راه پيماييهاي منظم با برنامه ريزي قبلي صفوف تركان مستقلاً و به شيوه همان سالهاي گذشته به شكل هماهنگ در جنبش عمومي شركت كنند.

5. نقش مهم تهران همچون انقلاب گذشته و همچون حوادث سه روز پاياني آن انقلاب در اين جنبش نيز غير قابل چشم پوشي است و از سويي اكثريت بسيار بزرگ اهالي تهران در محلات و شهركهاي فقير نشين اين شهر و مناطق اطراف آن زندگي ميكنند. بخاطر حضور پرتعداد اهالي ترك در اين مناطق برعهده فعالين ترك است كه براي تأمين شركت اين بخش از اهالي دست به كار شوند. از اين طريق ميتوان استبداد حاكم را كه با شعارها و ادعاهاي پوپوليستي قصد فريب مردم محروم اين مناطق را دارد، خلع سلاح نمود. از سوي با توجه به اتهامي كه از سوي حكام جور متوجه جنبش ضد استبدادي جاري به عنوان يك جنبش "بالاي شهريها" است، اهميت اين نكته بازهم بيشتر احساس ميشود.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما