رفتن به محتوای اصلی

اسامی 388 تن از جنایتکاران رژیم :معرفی آمران و عاملان
22.08.2009 - 09:10

با افشای جنایات جدید جمهوری اسلامی مردم به تدریج با ابعاد کشتار و جنایت و تجاوز و شکنجه در کشور آشنا می شوند. هر روز اطلاعات تازه ای درباره ی چهره ی آدمکشان نظام منتشر شده و گزارش های رسیده از داخل کشور حکایت از گسترش نفرت عمومی در میان مردم دارد. پرده ها دارد فرو می افتد؛ نقاب ها کنار زده می شود و مردم دارند از پایین تا بالای این رژیم جنایت پیشه را شناسایی می کنند. خشم توده ها در کنار کار شناسایی و اطلاع رسانی زمینه را برای تعیین تکلیف این افراد آماده می کند. افشاء گری ها در باره جنایت پیشه گان رژیم سبب شده است که اسامی تازه ای بیرون بیاید. معمولا این طور است که وقتی رژیم های استبدادی به سوی فروپاشی می روند به تدریج شاهد روشن شدن اسامی جلادان؛ آمران و عاملان باشیم. این افشاء گری ها مقدمه ای است تدریجی بر شناسایی برای دستگیری و محاکمه ی قانونی جنایت پیشه گان در آینده. بدیهی است که هر یک از این جنایت پیشگان که دست از قتل و شکنجه و خیانت به مردم بردارند و ازپیشگاه مردم تقاضای بخشش کنند شانس برخورداری از یک محاکمه ی عادلانه را خواهند داشت و هر کدام که بر جنایت پیشگی خود اصرار ورزند در آتش خشم خلق خواهند سوخت. در لیستی که در زیر می آید صدها تن از آمران و عاملان جنایت در سی سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی معرفی شده اند.زحمت پرارزش گردآوری این اسامی ایجاب می کند که هر کس دیگری به توان خود این لیست را با اسامی جدید و نیز با اطلاعات تازه در مورد اسامی موجود در آن کامل سازد.

کورش عرفانی

در یک نوشتار که در نشریه آرش «ویژه بازماندگان کشتار تابستان 67» به قلم امیرجواهری لنگرودی منتشر شده است اسامی 388 از جنایت پیشگان رژیم اعم از مقامات بالا و پایین چنین آمده است..

« در طول همه سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی پیدا کردن رد پای آمرین این کشتارها ، البته نه از نگاه مردم که نظاره گران صحنه واقعی نبردند بلکه به محاکمات قضایی کشاندن آمرین جنایات تا زمان قداست این حکومت گران، دشوار و تا حدی ناممکن است. روزگاری اکبرگنجی که خود از نزدیک این جانواران را می شناسد و - تا حدی دربساط شان بوده- در بر ملا کردن عوامل قتلهای زنجیره ای سیاسی و در مقام مقایسه بین محاکمه "مهدی هاشمی" و "فلاحیان" طی پیش فرضی گفت: "۰۰۰از سيعد امامی بالاتر نمی‌رويم۰ چرا که با بالاتر رفتن، پای فلاحيان و ديگران به ميان خواهد آمد و اين به نفع نظام نيست که پای روحانيت در ماجرای قتلها باز شود۰ قداست روحانيت منوط به آن است که دامن آنها با اتصال به قتلها چرکين و آلوده نشود" ( عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاکستری ، اکبرگنجی ، ص ۵۳ ، ناشرطرح نو، سال ۱۳۷۹، چاپ هفتم) با این همه، من در این کنکاشم، بیشمارانی را ردیف کرده‌ام. جدا از خمینی خوفناک، جانیانی همچون :

۲ــ سيدمحمد حسين بهشتی دبيرکل حزب جمهوری اسلامی و اولين رئيس ديوان عالی کشور و رئيس شورای عالی قضايی ۳ــ هاشمی رفسنجانی جرثومه همه جنایات رژیم ۴ــ سيدعلی خامنه ای ۵ ــ مرتضی مطهری ازیاران امام ۶ــ محمدی گلپايگانی رئيس دفترخامنه ای رابط رهبری با روحانيون قم وسه قوه وزمانی معاونت وزارت اطلاعات راهم داشت ۷ - آشيخ ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان وازشاخه فتوا دهنده گان سازمان تروربوده است ۸ ــ علی مشکينی امام جمعه قم ورئيس مجلس خبرگان ۹ــ عبدالکريم موسوی اردبيلی رئيس ديوان عالی کشور، جانشين محمد بهشتی ۱۰ ــ مهدی ربانی املشی(دادستان کل کشور)۱۱ــ يوسف صانعی عضو شورای نگهبان بود بعد جايگزين ربانی املشی ودادستان کل کشورمی شود، نامبرده رئيس بنياد ۱۵خرداد که برای سرسلمان رشدی جايزه تعيين کرد۱۲ــ سيدمحمدموسوی خوئينی ۱۶تير۶۴دادستان کل کشورمی شود۱۳ــ مرتضی مقتدايی سخنگوی شورای عالی قضايی ورئيس ديوان عدالت۱۴ــ محمد محمدی گيلانی قاضی القضات وحاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز۱۵ــ حجت الاسلام جعفرنيری قايم مقام ريس ديوانعالی کشوروقاضی شرع دادگاههای انقلاب، معاون گيلانی ازسال۶۳تا۶۸ دراين مسند ماند۱۶ــ آيت الله مهدوی کنی سرپرست کميته انقلاب اسلامی تهران وبنيانگذاردانشگاه امام محمدباق(جامع الصادق) یک موسسه جهت آموزش مشاوران امنيتی واطلاعاتی ۱۷ــ هادوی دادستان کل انقلاب دولت موقت ۱۸ــ غلامحسين رهبرپوررياست دادگاه انقلاب اسلامی مرکزازسال۶۸تا۷۸دراين مقام بود۱۹ــ علی مبشری رياست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بعدازرهبرپوربه اين مسندرسيد۲۰ــ حجت السلام محمد نيازی دادستان دادسرای نظامی ورئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح (رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح بعدازعلی يوسفی دست يافت ۲۱ــ مرتضی الويری عضوهئيت رئيسه مجلس ، بازجووشکنجه گر۲۲ــ مرتضی فهيم کرمانی (حاکم شرع ورئيس دادگاههای کرمان)نماينده مجلس ازکرمان، معاون لاجوردی دراوين ۲۳ـــ علی اکبرناطق نوری وزيرکشور،رئيس مجلس و مسئول اطلاعاتی بيت رهبری است . خامنه ای شبکه ای داشت به نام " شبکه عیون" که مسئولش ناطق نوری است. ناطق نوری درسال ۵۹ بازجويی علی اکبرگودرزی رهبرفرقان رابه عهده داشت ۲۴ــ عباسعلی آقاعليجانی معروف به شيخ قدرت عليجانی(حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی قزوين) نماينده مجلس هم بود ۲۵ــ عبدالمجید معاديخواه(وزيرارشاد) شاگرد محمد بهشتی ، نقش حاکم شرع اوین را بازی می کردورياست دادگاه تقی شهرام رابعهده داشت ۲۶ـــ علی اکبرولايتی، وزيرامورخارجه کابينه هاشمی رفسنجانی وی بعنوان وزيرامورخارجه ،گروه های تروررادرسفارتخانه هامستقروبرای تيم های ترورگذرنامه های جعلی صادروسفارتخانه هارامامورخدمت رسانی به آنها می کرد،پرونده همکاری وی درتروردکتر شرفکندی ویارانش دردادگاه میکونوس(برلین)چهره ولایتی را به جهانیان نمایانده است ۲۷ــ حبيب الله عسکراولادی مسلمان ازبنيانگزاران جمعيت موتلفه اسلامی ، وزيربازرگانی دولت ميرحسين موسوی واسدالله عسکراولادی برادرحبيب الله به اتفاق مسئوليت کميته امداد امام نهادی موازی سازمان بهزيستی رابعهده گرفتند. هردوازسردمداران موتلفه وفدائيان اسلام اند ، بخش مالی اقدامات گروههای فشاروحزب الله را اینهادرپیوند با حاجی امانی ها وخاموشی های بازار تامین می کنند ۲۸ــ سرهنگ صيادشيرازی ۲۹ــ فتح الله اميدنجف آبادی(حاکم شرع دادگاههای اصفهان)نماينده مجلس ازاصفهان ۳۰ــ محمدعلی حيدری(حاکم شرع نهاوند)۳۱ ــ غلامحسين نادی(حاکم شرع)نماينده مجلس ازنجف آباد۳۲ــ عباس شریفی معروف به ابوشريف (يکی ازپايه گذاران و فرماندهان سپاه بود)۳۳ــ هاشمی شاهرودی، حاکم شرع ورئيس قوه قضاییه ۳۴ـــ حاجی جوهری فردبانام مستعارمهدوی ازسال۶۰دوباره به مقام رياست زندان ها رسيد۳۵ــ صادق خلخالی حاکم شرع وقاتل خلق ترکمن وکردستان ۳۶ــ هادی غفاری نماينده مجلس، بازجو وشکنجه گر۳۷ــ علی قدوسی (دادستان کل انقلاب)۳۸ــ سيدحسين موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب)شهريور۶۰بعد ازکشته شدن علی قدوسی۳۹ــ مجيد قدوسی پسرآيت الله قدوسی سازمانده اعترافات توابين درحسينیه اوين ۴۰ــ محمد محمدی ری شهری(رياست دادگاه انقلاب ارتش وروحانيت ازسال ۵۸تا۶۲ونخستين وزيرسازمان اطلاعات)۴۱ــ ابوالفضل موسوی تبريزی(رياست ديوان عدالت اداری ودادستان کل انقلاب)وجايگزين محمد محمدی ری شهری شد۴۲ــ علی يونسی با نام مستعارادريسی معاون محمد محمدی ری شهری ازسال۶۳تا۶۸براين مسندبود بعد ازانتصاب علی رازینی به ریاست دادگاه ویژه روحانیت ودادگستری تهران به مقام ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح دست یافتند وبعدا وزیراطلاعات شد ۴۳ــ علی رازينی مدیر کل قضایی استان تهران از(دی ۶۳جانشين لاجوردی شد ورياست دادگاههای تهران وسازمان قضايی نيروهای مسلح)۴۴ــ محمديزدی (رياست قوه قضائيه)که ازانتخابات سال۶۷ازمجلس اسلامی برکنارماندبه اين مقام رسيد۴۵ــ اتابکی(دادستان انقلاب ارتش)۴۶ــ شيخ علی فلاحيان رئيس دادگاه ، دادستان ويژه روحانيت ، معاون و مائم مقام وزارت اطلاعات و ۸ سال وزيراطلاعات و بعد درمقام مشاوررهبربودند ۰ بعد نيزکانديد مجلس خبرگان ازخوزستان و مجلس شورای اسلامی ازاصفهان شدند ۴۷ــ احمدجنتی(امام جمعه دراهوازوقاتل دههاوصدها دانشجودراهواز)۴۸ــ محسن رضايی فرمانده وقت سپاه پاسدارا ن وسخنگوی شورای مصلحت نظام ۴۹ ــ غلامرضا ملاحسنی( نماينده ولی فقيه و امام جمعه اروميه، قصاب اروميه)۵۰ ــ سيداسدالله لاجوردی (رياست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز)ازسالهای ۵۹ تا۶۳معروف به جلاد اوين ۵۱ ــ محسن رفیقدوست ازپایه گذاران سپاه پاسداران ۵۲ ــ مرتضی اشراقی دربهار ۶۵ به جای رازينی نشست۵۳ ــ ابوالقاسم سرحدی زاده رياست شورای سرپرستی زندانها ووزيرکارهم شد۵۴ ــ جزایری امام جمعه اهوازدراعدام وکشتارسال۶۷حضورداشت ومراقب اجراء صحیح کشتاربود ۵۵ ــ هادی خامنه ای یکی ازبازجویان اوین بوده است . هادی خامنه ای گفت :" ما کابل ها ی مورد استفاده دربازجویی رابه نزد "امام" برده، ایشان آن هایی راکه شرعی هستند، تایید کرده اند."( ايرج مصداقی ، نه زيستن نه مرگ ، جلد اول ،ص۱۴۵، چاپ اول ۱۳۸۳، ناشر: آلفابت ماکزيماسوئد ۵۶ ــ محمدغرضی وزيرنفت بعدا وزيرپست وتلگراف وتلفن ، چندی معادن استانداری کردستان بودبعدبه دستورخمينی استاندارخوزستان بود ازاول انقلاب تا امروزدرعمليات تروريستی گوناگونی شرکت داشته است ۰نقش اودرقتل بختيارودرکشتاربرلين ووين آشکارگرديد ۵۷ ــ مرتضی اشراقی (دادستان وقت انقلاب تهران) مشاورحقوقی کنونی بنيادشهيد۵۸ ــ اخوان آخوندی که نماینده خمینی در سپاه پاسداران گیلان بود ۵۹ــ موسی واعظی ازمسئولان وزارت اطلاعات تهران، سرپرستی زندان را درسال ۶۸ به عهده گرفت ۶۰ــ ناصريان نام اصلی اش حاجی مغيثی مديرداخلی زندان گوهردشت وداديارزندان اوين که زندانیان وبويژه مخالفان وسرموضعی ها رابا شديدترين شيوه ها زيرفشارمی گذاشت ۰ازمامورين اجرايی اعدام هاوکشتار۶۷بود وبه دارآويختن زندانيان حضورفعال داشت۰ اکنون مسئول دايره مبارزه با فساد درخيابان مطهری است۶۱ــ محمدکچوئی(از۸تير۶۰رياست زندان های دادستانی انقلاب)۶۲ــ حسنی بعدازترورکچويی، به اين مقام رسيد۶۳ــ حاج داوود لشکری( رئيس ومدیرداخلی زندان گوهردشتاز خوامل کشتار۶۷)۶۴ــ حاج داوود رحمانی(مسئول قزل حصار)۶۵ــ حاج احمد معاون حاج داوودرحمانی درقزل حصار۶۶ــ حاج ميثم (رئيس زندان اوين و بعدارياست واحد يک قزل حصار)ا زسال ۶۳ تا۶۵را بعدازحاج داوود رحمانی بعهده گرفت وفروشنده آهن آلات بازارتهران بود ۶۷ــ محمد خاموشی مسئول واحد يک قزل حصار۶۸ــ پيام فضلی نژادازمعاونان سابق سعيدمرتضوی ، معاون اطلاعات ناجا ۶۹ــ حجت اسلام ابراهيم ، رئيس سابق سازمان بازرسی کل کشورومعاون اول قوه قضاييه کشوراسلامی۷۰- حاج مجتبی معاون دادستانی لاجوردی ومسئول امنيتی زندان اوين وازقديمی ترين مامورين آنجا بود۰ درزمان لاجوردی دست راست اوبه حساب می آمد۰ بعد ها همچنان ماموريت خود را داشت هرجا که نيازبه شلاق و تنبيه بو، مجتبی هم حاضربود۰ درتابستان۶۷ وکشتارزندانيان وشلاق زدن کمونيست ها فعال بود وبعداازمسئولان وشکنجه گران زندان گوهردشت کرج شد۷۱ - محمود سالارکيا معاون دادستان تهران سعيد مرتضوی ۷۲- حاج نصيريان ۷۳- عباسعلی عليزاده (رئيس کل دادگستری تهران ورئيس هیات نظارت وبازرسی حفظ حقوق شهروندی ) ۷۴- حاج آقا پيشوا سربازجوی سابق شعبه یک وبعدا رئيس سرپرستی زندان اوین ۷۵- حاج سید حسین مرتضوی(اداره زندان گوهردشت بعد به ریاست زندان اوین رسید) ۷۶- مهندس فروتن ( رئيس زندان اوين دوباره به ریاست گوهردشت هم رسید) ۷۷- حاج شکاری رئيس بند جهاد، زندان گوهر دشت ۷۸- حاج صمد۷۹- محمد علی بشارتی قايم مقام وزارت خارجه علی اکبر ولايتی شدبعدوزيرکشورگرديدویکی ازپایه گذاران سپاه پاسداران بود ۸۰ - بهرام گشتاپو(مسئول دارزدن ها دراوين تابستان ۶۷)۸۱ - رمضان چوپان شکنجه گراوين ۸۲- محمد کاظم بهرامی ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ۸۳- فاطمه جباری (پاسداراوین زن خشن و بيرحم)۸۴ –تیمسارصدرالاسلام مسئول اداره اطلاعات ناجا، معاونت اطلاعات نیروی انتظامی ۸۵ – عباس دوزدوزانی ازپایه گذاران سپاه پاسداران ۸۶ – آیت الله ربانی شیرازی نماینده خمینی درحوادث ویژه استان های کردستان وآذربایجان غربی وعضوفقهای شورای نگهبان شد ۸۷ - صالح (شکنجه گروسرپرست بند ۲۰۹ ) ۸۸ - برادرلاجوردی (نماينده دادستانی انقلاب مرکزدرفرودگاه مهرآباد) ۸۹- عربشاهی با نام مستعارمطهری (گرداننده وسربازجوی کميته مرکز) ۹۰- حسن گشتاپو(شکنجه گراوين) ۹۱- سراج الدين موسوی (سرپرست امورکميته های مسلح) ۹۲- حاج فکورنام اصلی اش اکبرکبيری آرانی بازجوی شعبه ی هفت بود ودرسالهای ۶۴و۶۵ به رياست زندان اوين رسيد. فکورهميشه کابلی به دستش پيچيده بود ۹۳- شاه محمدی پاسداربند که ریشی حنا بسته ودندان های طلایی داشت و بد جنس بود۹۴- پاسداررحيمی (بازجوی زندانيان توده ای واکثريتی و شکنجه گراوين) ۹۵- حاج رضائی (بازجوی زندانيان بهائی واقليت های مذهبی دراوين)۹۶ - امامی وابسته به انجمن اسلامی يکی ازدانشگاههای آمريکا، سربازجوی شعبه ۲ و۲۱دادستانی اوين ) ۹۷- حاج جواد ( بازجوی پرونده مبارزان شهرستانی دراوين) ۹۸ - جليل حسنی ازپاسداران کميته اروميه وازمحافظان ملا حسنی و الان به تجارت مشغول است ۹۹ - نگهبان صديقه مسئول بند زنان۱۰۰- سردارپاسدارمحمد رضا نقدی (بازجوو شکنجه گر) وبعدا فرمانده حفاظت واطلاعات نيروهای انتظامی ۱۰۱- حسين الله کرم ازسخنگویان انصارالله ۱۰۲- سعيدامامی معروف به(سعيد اسلامی ) ونام اصلی اش مجتبی قوامی است ، درزمان وزارت فلاحيان به عنوان معاون امنيتی وزارت اطلاعات منصوب شد ۱۰۳- قربانعلی دُری نجف آبادی(حاکم شرع شيراز، اصفهان، قم ووزيراطلاعات بعدی)۱۰۴- سید حسن شاهچراغی نماینده مجلس ازدامغان، رئيس دفتر دادستانی کل انقلاب بود و ازنزدیکان علی قدوسی بود ۱۰۵ - آخوند زرقندی (حاکم شرع دادگاههای کرج)۱۰۶- حسين آيت الهی (نماينده خمينی درجهرم)۱۰۷- موحدی قمی (حاکم شرع دادگاههای استان کرمانشاه)۱۰۸- کريمی معروف به سه کنج کله( دادستان لاهيجان وشرق گيلان)۱۰۹- اسعدالهی (رئيس خشن زندان آمل)۱۱۰- حاج برخورداری طلبه شکنجه گر یکی ازپست ترین ودرعین حال ورزیده ترین شکنجه گران رژیم درآمل بود ۱۱۱- علی اکبرپرورش (وزيرآموزش وپرورش) ۱۱۲- احمدمعتمدی ( وزيرپست و تلگراف و تلفن)۱۱۳- نادری (زن پاسدارخشن زندان گوهردشت)۱۱۴- علی معتمد ازدوستان نزدیک لاجوردی ، بخش خیاطی جهاد زندان گوهردشت را اداره می کرد۱۱۵- پاسدارحميد يا حامد تُرکه بازجوی شعبه۶ ویژه گروههای چپ وشکنجه گراوين)۱۱۶- دکتراحمد پورنجاتی ،معاون اسبق وزارت اطلاعات وقایم مقام سازمان صداوسیما به عنوان یک چهره مطلع وموثق فعالیتهای محفل اطلاعاتی ۱۱۷- برادرمسعود(بازجوی اوين)که " شلوارآمریکایی، کفش نوک تیز و ورنی می پوشید. قوی جثه و خیلی مغرورولاتی حرف می زد"( درراهروهای خون، یادداشتهای زندان (۲) ،سازمان اتحاد فداییان خلق ایران ، در۵۰ صفحه ،پاییز۱۳۷۷) ۱۱۸- برادررحيم(بازجوی اوين)۱۱۹- آخوندرحمانی رييس عقيدتی - سياسی نيروهای انتظامی ۱۲۰- حاجی رضا( رئيس پاسداران اوين)۱۲۱- سيد مجيد( عهده دارمصاحبه درحسينيه اوين)۱۲۲- سعيده(مسئول بند ۲۰۹ زنان گوهردشت) ۱۲۳- نگهبان لکاته ای به نام بختياری زن نگهبان و شکنجه گربخش زنان گوهردشت ازهیچ جنایتی علیه زندانیان مضایقه نمی کرد ۱۲۴- اصغرپوررئيس زندان قزلحصارسال ۱۳۷۲ ۱۲۵- حمید شریفی رئيس موسسه تنظیم ونشرآثارخمینی از عوامل وابسته به سعید مرتضوی است۱۲۶- یوسف کلاهدوزازپایه گذاران سپاه پاسداران ۱۲۷- معلمی رابط سپاه با زندان عادل آباد شيرازويکی ازدرنده خوترين اعضاء دادستانی شيراز۱۲۸- سید مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت ازعوامل اطلاعاتی مرتبط به سعید مرتضوی ،پشتوانه مالی حزب الله را به همراه باهنر وبادامچیان وعسکراولادی تامین می کردند ۱۲۹- روح الله حسينيان (خسرو خوبان) ازسوی دوستان قديمش درحوزه(روحی)خطاب می شد، عضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت وازهمپالگی های حسین شریعتمداری درکیهان ۱۳۰- مهندس صدرالاسلام معاون اطلاعات نيروی انتظامی۱۳۱- مهندس کلانتری مديرکل اداره اطلاعات نيروی انتظامی۱۳۲-- شورجه فرمانده جوخه های اعدام و دستيارخلخالی که بيش از۵۰۰ را اعدام کرد۱۳۳- ــ موحدی کرمانی رابط رهيری با سپاه پاسداران۰ مسئول ايدئولوژيک سپاه پاسداران ۱۳۴- قاسم شکنجه گر وبازجوهای معروف شعبه ۶ مخصوص گروههاوسازمانهای موسوم به" کمونيست های محارب" بود ، چندين نفررا درحين بازجويی به قتل رسانده است۱۳۵- رشيد جلالی جعفری ، معاون امنيتی وانتظامی وزيرکشورمعاون وزيراطلاعات ۱۳۶- هاشم علوی معاون امنيت وزارت اطلاعات۱۳۷- برادرمصطفی،نگهبان زندان اوین که تکیه کلامش " ایجاب مزاحمت نکنید" بود ودرمیان بچه ها به " برادر ایجاب" معروف بود ۱۳۸- مقدم معاون فرهنگی نيروی انتظامی۱۳۹- جدی مديرکل سياسی وزارت اطلاعات۱۴۰- سرتيب پاسداربحرينی معاون اداره اطلاعات۱۴۱- قاضی مظاهری رييس دادگاه اصفهان۱۴۲- مرتضی شاه مرادی بازجو بعداً به سمت بازپرسی رسيد۱۴۳- پاسدار بوذری معروف به سرگرد سعدحدادکه هميشه مانند کماندوها لباس می پوشيد۱۴۴- پاسدارجانثاری مسئول بندزنان و پاسداری رزل دراصفهان ۱۴۵- کاظمی مامورجوخه اعدام اصفهان۱۴۶- پاسداردايی جليل ،محافظ ویژه اسدالله لاجوردی، بعدها مسئول اعدام زندانيان سياسی زندان اوين گرديد۱۴۶- پاسدارصادقی شکنجه گر زندان دستگرد۱۴۷- پاسدارعباسی شکنجه گر زندان دستگرد۱۴۸- پاسدارفلاحی شکنجه گرزندان دستگرد۱۴۹- پاسدارابوذرشکنجه گر زندان دستگرد۱۵۰- پاسدارفرزانه معروف به گشتاپو۱۵۱- پاسدارزهرا معروف به چماقدار۱۵۲- پاسدارصفا معروف به جغدشوم۱۵۳- پاسدارنجمه معروف به جلاد مسئول بازداشتگاه سيد علی خان واقع در کمال اسماعیل اصفهان بود ۱۵۴- ناصراحمدی مسئول شعبه ۵ درآن زمان شعبه حزب توده وسازمان اکثريت بود۱۵۵- رضا فروزان صاحب سونای زعفرانیه وازعوامل باند سعید امامی ۱۵۶- حاج آقا سعید پاسدارنگهبان اوین ۱۵۷ــ دزفولی دادیار زندان قزلحصار۱۵۸ـ ایران فرشکنجه گرومسئول امورفرهنگی ومعاون دایره ی اجرایی احکام درزندان گوهردشت ۱۵۹ـــ بصیرت مسئول کلاسهای آموزشی اوین ۱۶۰ ــ مجید انصاری درسال ۶۳ به عنوان نماينده ی شورای عالی قضايی به زندان هاراه يافت ودرسال ۶۴ به رياست سازمان زندان هابرگزيده شد ۱۶۱ ــ یوسفی نگهبان اوین ۱۶۲- موسوی مسئول آموزش ایدیولوژیگ زندانهای دادستانی دراوین ،قزلحصار،گوهردشت که ازجهاد سازندکی زنجان به درخواست خودش به بخش آموزش زندان اوین منتقل شد ، صاحب کتابی با عنوان: " ۲۰۰تناقض ازمارکسیسم" ۱۶۳ــ سید مجید پورسیف درسمت منشی" قاضی حداد" درشعبه۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران. نامبرده اکنون به شعبه اجرایی احکام مجتمع قضایی " میرداماد" منتقل گردید ۱۶۴ــ رحیم پورازغدی ازشکنجه گران وبازجویان مخوف دهه۱۳۶۰،اکنون عضو" شورای عالی انقلاب فرهنکی" است @
۱۶۵- اکبرشرفی ازعوامل حسین الله کرم وازاعضاء نوپو، نیروی ویژه سپاه پاسداران بود ۱۶۶- پورمحمدی نماينده وزارت اطلاعات دراوين ۱۶۷- حاج سعيد مرتضوی داديارزندان اوين ۱۶۸- پاسدارگوهری ۱۶۹- فريده استکی قاچاقچی بين المللی زندانبان ۱۷۰- پاسدارامينی درآسايشگاه اوين ۱۷۱- عباسی معاون داديار ناصری ۱۷۲- رحيمی مسئول بند زنان۱۷۳- عباس شمس ازقصابان قزل حصارکرج درسالهای ۱۳۶۱ بود" عباس شمسی ، مصطفی ومرتضی پاسدارانی بودند که چهل زن وکودک را دردهکده ای درکردستان درجریان جنگ نابرابرارتش و سپاه با حزب دمکرات وکومله به گروگان گرفته بودند . به دستورعباس ، همه چهل نفررا به رگبار بسته بودن. ..." (کابوس بلندتيزدندان ويراستار: بهروزشيدا ، ص۱۵۰و ۱۵۱ ناشرباران استکهلم سال ۱۳۸۲) ۱۷۴- فروتن رئيس زندان۱۷۵- پاسدارمحمدی ۱۷۶- پاسدارجباری ۱۷۷- پاسدارصادقی پای ثابت شکنجه دراوين بود۱۷۸- طيبه شکنجه گرورابط با حاجی درقزلحصاربود۱۷۹- فرزانه نيزدستيارحاجی درقزلحصار بود۱۸۰- قاسم يکی ازبازجويان معروف شعبه۶ مخصوص گروههاوسازمانهای موسوم به" کمونيست های محارب" بود۱۸۱- مجتبی حلوائی معاون رئيس زندان و بازجو و مسئول اعدام ها در اوين ۱۸۲- روح الله بازجوی شعبه ۶ اوين با افتخار برای ترساندن زندانی مي گفت : "ما در اين رژيم مار خورده ايم و افعی شده‌ايم" (گفتگو های زندان شماره۳،ص۳۴)@
 ۱۸۳ــ حسين مويدعابدی بازجوورئيس زندان انزلی ۱۸۴ــ بلندکيش ازعوامل کشتاروسرکوب قيام دو روزه صيادان در روزهای ۲۳ و۲۴مهر ۱۳۵۸در شهر انزلی بود، نامبرده (بلند کيش) درسال ۱۳۶۲ به فرماندهی سپاه منطقه سه گيلان و مازندران ارتقاء مقام يافت! ۱۸۵- کوشا دادستان زندان انزلی وغرب کیلان ۱۸۶- قتيل زاد حاکم شرع انزلی بعدها رئيس کل دادگستری گيلان شد۱۸۷ ــ پاسدار احمد دنيامالی ، اکنون معاون وزير راه و مسئول کل اداره بنادر و کشتيرانی است ۱۸۸ــ صادقی پاسداروبازجوی زندان انزلی ۱۸۹ ــ خوشه چين سرنگهبان زندان ۱۹۰ــ جواد ميری از زندانبانان و نگهبانانی بود که خوی آزار زندانيان در تمام وجود او سرشته بود ۱۹۱ــ يوسفی بازجوی زندان انزلی ۱۹۲ ــ علی يکتا دوست بازجو و يکی ازمسئولين زندان انزلی ۱۹۳ ــ احسانی وحشی‌ترين شکنجه گرزندان چالوس و برای همه زندانيان چهره‌ی منفور بود ۱۹۴ ــ جعفرپوررزازمسئولین تيم عملياتی برای دستگيری فعالين سياسی ،بعدا مسئول زندان شده بودوتلاش می کردبابرخوردهای فاشيستی ، کاريکاتوری ازحاج داوودتبديل شود ۱۹۵ــ داوودی نگهبان وپاسدارزندان انزلی ۱۹۶ــ عزيزرامش مسئول بندقزل حصار۱۹۷ ــ رضا نگهبان زندان چالوس ۱۹۸ ــ ميرزايی ازنگهبانان لنگرودورودسرويکی اززندانبانان وشکنجه گران زندان رشت ۱۹۹ ــ موسوی مسئول بخش تواب سازی و ايدئولوژيک بندانفرادی ۲۰۰ــ رمضان کشاورزيکی ازنگهبان ها، تنهااستعدادش آزارزندانيان بود۲۰۱ ــ ابراهيم فلاحيان ازنزديکان فلاحيان دروزارت اطلاعات ودربخش اقتصادی کار ميکردند ۲۰۲ ــ اسماعيلی ازنگهبان های صومعه سرا، جثه ی کوچکی داشت وازهمه نگهبان ها بدجنس تربود ۲۰۳ ــ احمدی رئيس جديدزندان بود۰ وی داديارسابق دادگاه ارتش رشت بودبعدهابه دليل دزدی وفروش جيره موادبهداشتی زندان دستگيروبرکنارشد ۲۰۴ــ دمياررئيس زندان لاهيجان بعدا به رياست سازمان زندان های گيلان منصوب شد، وی همواره ادای صوفيان را درمی آورد ۲۰۵ــ مصباح که پيشترکارمندآگاهی بودبه عنوان معاون زندان معرفی شدند ۲۰۶ــ زارع به عنوان يکی ازمسئولين سپاه فومن و صومعه سرا، نقش بسزايی درسرکوب وکشتارنيروهای انقلابی درسالهای ۶۰و۱۳۶۱ ايفاءکرده است ۰ نامبرده معاون انتظامی سازمان زندان های استان گيلان هم بود زارع "ازتابستان سال ۶۰ به صورت مستقيم بازندانيان فومن وصومعه سرا درگيربودودراعدام زندانيان وشليک تيرخلاص به شقيقه ی آن ها مهره ای انگشت نمابود" (احمد موسوی ، شب بخير رفيق ، صفحات ۲۶۴و۲۶۵،چاپ اول ، نشر باران سوئد ) ۲۰۷ ــ مسرورمعاون دادستانی وازبازجويان شهرستان انزلی بود۲۰۸ ــ محمد سياه پست ترين زندانبان بازداشتگاه رشت بودوبه اشکال مختلف زندانيان راآزارمی داد ، سيه چرده و ژوليده بود۰ يک چشمش هم کمی چپ بود ۲۰۹- علی سرنگهبان بندبود، بعدها معاون رئيس زندان رشت شد۲۱۰- کلاهدوز۲۱۱– صالح سربازجوی بند۲۰۹ دربرخوردش با زندانیان خوف انگیزبود ۲۱۲- صبحی(مرتضی صالحی) ازمهرماه سال۶۱ رئيس زندان گوهردشت بود ۲۱۳- علی ربيعی (عباد) مشاوررئيس جمهوری خاتمی درامورامنيت ملی ومعاون دبيرشورايعالی امنيت، مديرمسئول روزنامه کاروگارگر ۲۱۴- محسن رفيق دوست عضو مرکزيت موتلفه ، رياست بنياد مستضعفان وجانبازان را بعهده داشت ۲۱۵- اسدالله بادامچيان ازهيات اصفهانی ها واز پايه گذاران موتلفه اسلامی ۲۱۶ - محسن سازگارا ، هيات موسس وعضويت درشورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( ماجرای اطلاعیه۱۰ماده ای دادستانی یکی ازطرح های بهزاد نبوی ودستیارش محسن سازگارا دربهمن۱۳۵۹برای پایه ریزی سرکوب گسترده نیروهای مترقی وانقلابی بود ..." (ايرج مصداقی ، نه زيستن نه مرگ ، جلد اول ،ص۲۸ ناشر: آلفابت ماکزيما چاپ اول ۱۳۸۳سوئد ۲۱۷- شفيعی مديرکل دانشجويی وزارت اطلاعات، معاون حفاظت و معاونت مردمی ۲۱۸- کميل کاوه طلبه جوان ، رهبرانصارحزب الله دراصفهان ۲۱۹- عبدالحميدمحتشم مديرمسئول ارگان انصارالله ۲۲۰- مهدی نصيری حرب الله ازمجله زن روز به اتاق مديريت روزنامه کيهان پا گذاشت ۲۲۱- مصطفی تاج زاده ازبنيانگذاران کميته های انقلاب اسلامی ۲۲۲- محسن آرمين ازبنيانگذاران کميته های انقلاب اسلامی تا سخنگويی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ۲۲۳- عليرضا علوی تبارازعضويت درسپاه پاسداران تاسایرمقامات ۲۲۴- سعيد حجاريان يا جهانگيرصالح پورازمهندسین اطلاعاتی واصلاحات ومشاوررئيس جمهورمحمد خاتمی بود۲۲۵- امين زاده معاون وزيرامورخارجه ۲۲۶- بهرامی نهاوندی ياهمدانی ازقضات سازمان مسلح قضايی ۲۲۷ - خزاعی رئيس دفتر وزيراطلاعات وازمعاونان فلاحيان ، قبلا مسئول اطلاعات شهر قم بود ۲۲۸- آزاد معاون امنيتی وزارت اطلاعات ۲۲۹- عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات که پيش ازآن مديرکل اطلاعات آذربايجان غربی بود۲۳۰- تهرانی معاون پارلمانی وزيراطلاعات ۲۳۱- حميدسرمدی معاونت امنيت وزارت اطلاعات، وی پيشتردربخش مربوط به امورپاکستان وافغانستان کارمی کردوالان سفيرايران درتاجيکستان است ۲۳۲- تاجيک معاونت آموزشی وزارت اطلاعات ۲۳۳- آقای خليل ازسيستان وبلوچستان به معاونت ضدجاسوسی گماشته شد۲۳۴ - عباس سليمی نمين مديرمسئول سابق کيهان هوايی ومدیرروزنامه تهران تایمزازدوستان نزدیک فلاحیان ، سعید امامی وازاعضاء شبکه خبررسانی ومحفل رسانه ای وزارت اطلاعات دردوران فلاحیان بود.هم اکنون د رخدمت دفترویژه تحقیقات اطلاعات سپاه پاسداران است که ریاست آنرا حسین شریعتمداری مدیرفعلی کیهان به عهده دارد ۲۳۵ - حجت السلام پروازی او می گويد : "هرکه خائن شود اورا می زنيم " ( محمد قوچانی ، پدرخوانده و چپ های جوان ، نشرنی ، چاپ دوم سال ۷۹ ، ص ۷۱) ۲۳۶ - سيد مصطفی کاظمی (موسوی) شيرازی اززمان شکل گيری اطلاعات سپاه درآن بود۰ بعدمديراداره کل اطلاعات دراستان فارس شد، بعدا درزمان وزارت قربانعلی دُری نجف آبادی درجايگاه جانشين معاون امنيت منصوب شدند۲۳۷- مصطفی پورمحمدی دادستان انقلاب اسلامی خوزستان ، بندرعباس ، کرمانشاه ومشهدازسالهای ۵۸ تا ۶۵ ، رئيس اطلاعات خارجی ازسال ۶۵ تا ۷۸،مشاوررياست دفترومديرگروه سياسی واجتماعی مقام رهبری ازسال ۸۱ تاکنون ، استاد دانشگاه امام صادق ازسال ۷۹ تا به اکنون ، معاون وجانشين وزيراطلاعات ازسال ۶۶ تا ۷۸ ، نماينده ری شهری وزير وقت اطلاعات و يکی از مجريان قتل عام زندانيان سياسی درسال ۶۷ بود، پور محمدی معاونت بخش خارجی وزارت اطلاعات را دردوران علی فلاحيان وقربانعلی دُری نجف آبادی در اوايل دهه ۷۰ را به عهده داشت و در دوران دری نجف آبادی نيز همچنان مرد دوم وزارت اطلاعات بود سپس به عنوان يکی ازمسئولان دفتر ويژه اطلاعات وامنيت خامنه ای منصوب شد ۲۳۸- ميرعباد مسئوليت دادگاههای انقلاب درشهرگرگان رابعهده داشت وبه تندی وسختگيری شهرت داشت ۲۳۹- مرتضی حقانی کارگزار سعيد امامی در قتل های زنجيره ای ۲۴۰ - نظرعلی کريمی از مسئولان اطلاعات شهرستان گرگان ۲۴۱- مظفرحسينی چهره مرموز پرونده جنايات گرگان در زمان فلاحيان وسعيد امامی ۲۴۲- رضاايئجی درقتل فرزين مقصودلووشبنم حسين درگرگان دست داشتند۲۴۳- موحد فرمانده سابق سپاه درمشهد ۲۴۴- جوادآزاده از معاونان دری نجف آبادی و مهره بدنام دروزارت اطلاعات بود۲۴۵- مهردادعليخانی ازنزديکان سعيد امامی ۲۴۶- احمدشيخا(احمدنياکان) ازسربازجويان وزارت اطلاعات @
 ۲۴۷- علی محمدی رئيس کميته تبليغات و اطلاع رسانی شورای عالی امنيت ملی ۲۴۸- سرفرازمعاون علی لاريجانی مديرعامل صدا وسيما و کارگردان فيم بازجويی ها ۲۴۹- مرتضی قبه معروف به رضا اصفهانی رئيس دقترسعيد امامی ۲۵۰- محی الدين انواری از پايه گذاران موتلفه اسلامی وظيفه تائيد مشروعيت اقدامات ضد رژيم جمعيت موتلفه را بعهده داشت ۲۵۱- حجت الاسلام عاملی ( عامری ) ازمسئولان سازمان قضايی نيروهای مسلح ۲۵۲- قوام ازبازجويان وزارت اطلاعات ۲۵۳- قاسمعلی نصيری پورمعروف به قاسم مرشدی ۲۵۴- محمد رضا سليمی معروف به محمد صداقت ۲۵۵- مهدی پرورده موسوم به مجيدی ۲۵۶- کريم اسد زاده معروف به امين ۲۵۷- خسروقنبری معروف به تهرانی ۲۵۸- احمد وحيدی ازياران حلقه امنيتی فلاحيان بودند ۲۵۹- غيوری ازباندهای مالی فلاحيان ۲۶۰- حسين صفاری دراطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کارمی کردودردرگيريهای خارج ازکشورشرکت داشت ۲۶۱- حسن محمدی مدير کل وزارت اطلاعات درزمان فلاحيان بود ۲۶۲- حسين موسويان سفيروقت ايران درآلمان درشبکه ترورخارج ازکشوردست داشته است ۲۶۳- محمدحسن قاتل تيم تروردکتررضا مظلومان ، به ايران برمی گرددمدتی به وزارت اطلاعات رشت فرستاده می شود، چندی بعدبه عنوان فردی ناراضی پناهنده می شود۲۶۴- حاج حسين معصومی شوهرخواهرفلاحيان دريکی از ماموريت های خارجی زخم برداشته ولی به ايران برمی گرددوازعوامل مالی وزارت اطلاعات بوده است ۲۶۵- حاج حسين فلاحيان برادرشيخ علی فلاحيان، مدتی در وزارت اطلاعات مسئول دفتر فلاحيان بوددر بازرسی نيروی انتظامی درکميته انقلاب نيزنقش داشت ۲۶۶ــ خسروبراتی در تمام قتل های زنجيره ای حضورداشت۰ راننده اتوبوس قتل ۲۱تن ازنويسنده گان به طرف ارمنستان بود۲۶۷ ــ خسرو تهرانی معاونت اطلاعات وتحقيقات نخست وزيری و ری شهری ۲۶۸ ــ محمدعراقی سرپرستی گروههای متعلق به نهضتهای اسلامی خارج ازکشورومسئول فعاليتهای تروريستی درسازمان تبليغات اسلامی بعهده داشت ۲۶۹ ــ مهدی خزعلی فرزند آشیخ ابوالقاسم خزعلی مدیرموسسه انتشاراتی حیان درزدوبند با شبکه ترورومافیا ۲۷۰- اسعدالهی رئيس زندان آمل ۲۷۱ ــ هاشم علوی معاون امنیت وزارت اطلاعات ۲۷۲- سرتیپ پاسدار بحرینی معاون اداره اطلاعات ۲۷۳- مهندس صدرالسلام معاون اطلاعات نیروهای انتظامی ۲۷۴ – مهندس کلانتری مدیر کل اداره اطلاعات نیروی انتظامی ۲۷۵- حجت الاسلام رحمانی رئيس عقیدتی وسیاسی نیروهای انتظامی ۲۷۶ سيدمحمود محتشمی ازرهبری حزب الله لبنان ، وزيرکشور، نماينده مجلس ۲۷۷- کاظم جلالی مخبر کمسيون امنيت ملی و سياست خارجی ۲۷۸ــ علی حسین پناه مسئولتهیه بولتن ها ی محرمانه سپاه وازعوامل امنیتی است ۲۷۹ ــ حسین زاده مسئول داخلی اوین بود ۲۸۰ ــ پاسدارمحمد صادقی ازگوهردشت ۲۸۱ ـــ اسماعيل شوشتری نماينده مجلس درسال ۶۴ به رياست سازمان زندان ها برگزيده شد۰ بعدا درزمان رفسنجانی به وزارت دادگستری رسيد ۲۸۲ ــ رضاروزان با نام مستعارموسوی اززندان فومن به انزلی منتقل شدوجای حسين عابدی و يوسفی راگرفته بود۰ رضاروزان سر بازجو و خود را بالاترين مسئول زندان درانزلی می دانست و از همان آغازسياست های فاشيستی خودرانشان داد ۲۸۳ ــ محمدخاموشی مسئول واحد يک قزلحصار ۲۸۴ ــ انصاری معاون ميثم، رياست واحد يک قزلحصاررا بعهده داشت ۲۸۵ ــ حسين زاده شوهرخواهر محمد کچويی که درزندان شاه به "آقای بيگناه " معروف بود، مديريت داخلی اوين را بعهده داشت ۲۸۶ــ مرتضی صالحی با نام مستعارصبحی رياست گوهردشت را درسالهای ۶۱و۶۳ بعهده داشت و ميرمحمدی هم معاون ايشان بود۲۸۷ ــ بازجوحاج آقا صفايی " صفايی يک وحشی تمام عياربود که ازصافی عبورکرده بود" ( کتايون آذرلی ، مصلوب ، ص ۱۰۸) ۲۸۸ــ حاج آقا کرباسی بازجوی زندان مشهد ۲۸۹ ــ اسماعيل افتخاری معروف به " اسی تيغ کش " مسئول گروه ضربت کميته ی منطقه ۱۲، اسماعيل قبل ازانقلاب وسقوط شاه يکی ازباج گيرهای منطقه جمشيد تهران بود۰اسماعيل بد دليل کارهای خلاف درسال ۷۷ دستگيرشدوبه زندان افتاد. "اسماعيل درخلال دادگاهش مدعی شد که ۶ هزارنفررا دستگيروروانه زندان ها کرده است ( ايرج مصداقی خاطرات زندان ، نه زيستن ونه مرگ جلد اول ، ص ۱۷ ) ۳۰۰ ــ اکبرخوش کوش قبل ازانقلاب درمحله نازی آباد تهران مورد سوء استفاده های جنسی زيادی قرارگرفته بود و به همين دليل به " اکبرخوش گوشت" معروف بود۰ اکبردرسيستم سرکوب رژيم به پاس خدماتی که کرده بود ،ارتقاء يافت و به سمت مشاورعملياتی وزيراطلاعات دردوران فلاحيان و بعد ازآن رسيد(ایرج مصداقی ، ماخذ پیشین، صفحه۱۷) ۳۰۱ ــ صالح سربازجوی بند ۲۰۹ زندان اوين ۳۰۲ ــ طباطبايی بازجوی اوين۳۰۳ ــ بصيرت مسئول کلاسهای آموزشی اوين۳۰۴ ــ پاسدارايمانی ۳۰۵ ــ پاسدارزن ساداتی۳۰۶ ــ مرتضی بختياری رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی وتربيتی ايران ۳۰۷ ــ خانم اکبری مسئول

بخش انفرادی زنان بود که بعد ها مسئول تمام بخشهای زنان شد ۰ "خشک وبداخم، نگاهش کينه توزوزهرآگين بود" (حقيقت ساده جلد ۳ ، ص ۱۸۱)۳۰۸ ــ عرب داديارناظرزندان قزلحصار ۳۰۹ ــ حاج محمودافسرنگهبان زندان قزلحصار۳۱۰ ــ عباس فتوت يکی ازسرشيفت های پاسداران اوين ۳۱۱ ــ مجيد تبريزی مديرداخلی زندان گوهردشت۳۱۲ ــ حسن آيت عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ونماينده اولين دوره مجلس اسلامی وسازمانده اغلب تحرکات درسالهای اول انقلاب ۳۱۳ ــ عباس عبدی يکی ازاشغال کننده گان سفارت آمريکادرتهران، همکار در دادستاني انقلاب اسلامی، ازدست اندرکاران مرکز مطالعات استراتژيک ۳۱۴ــ جمال کريمی راد، داديار دادسرای عمومی وانقلاب به مدت ۲۵ سال، دادستان عمومی کردستان ، رئيس دادگاه حقوقی يک زنجان ورئيس دادگاه انقلاب ودادگاه اصل ۴۹ دراستان قزوين ، مدير کل تعزيرات حکومتی استان قزوين ، سخنگوی قوه قضاييه ازسال ۱۳۸۲ تاکنون ۳۱۵ ــ آزادمعاون پارلمانی وزيراطلاعات ۳۱۶ ــ منوچهرمتک دردهه ۱۳۶۰سفيرجمهوری اسلامی درترکيه ، طراح درسازماندهی عمليات تروريستی درخارج از کشور۰ ايشان تعيلم تروريستهای خارجی برعهده داشته است ۳۱۷ ــ سيما مسئول بندزنان سپاه پاسداران ۳۱۸ ــ رحيمی پاسدارزن مسئول بندزنان ۲۱۶اوين بود ۳۱۹ ــ مصطفی محمد نجار، عضويت درسپاه، حضور در کردستان ودرگيری منطقه نقده، مسئول تعاون کل سپاه، مسئول منطقه خاورميانه درسپاه ، حضوردروزارت سپاه درسال ۱۳۶۴ ، قايم مقام گروه جنگ افروزوزارت سپاه ۳۲۰ــ قدوسی پاسدارمسئول گرفتن مصاحبه اززندانيان اوين ۳۲۱ ــ نصرت خوفناک را ميثم به عنوان مسئول بندقزلحصارقرارداده بودندونصرت "استوارارتش بودکه دوستش زن خودرا به اومی سپاردوبه مسافرت می رود۰ اوبه زن دوستش تجاوزکرده وپستان هايش رابريده وبه قتل رسانده بود" (گفتگوهای زندان شماره ۲، ويژه سرکوب، اختناق وزندان های تهران ، ص ۶۳) ۳۲۲ ــ ريش قرمزازپاسداران لنگرودورودسروازنگهبانان وشکنجه گران زندان رشت بود " وحشی گری اش سبب شده بود ، پس ازمدت کمی جايگاه خاصی نزد عبدالهی ـــ رئيس زندان رشت ــ پيدا کرد (احمدموسوی ، شب بخير رفيق، ص ۲۲۶ چاپ اول ، نشرباران سوئد) ۳۲۳ ـــ محمد حسين صفار هرندی ، جانشين فرماندهی سپاه منطقه ۶ کشوری درسالهای ۵۹ تا۶۴ ، جانشين وسپس مسئول دفترسياسی سپاه ، معاون مديرمسئول وسردبيرروزنامه کيهان، عضوشورای تعيين خط مشی خبرگزاری جمهوری اسلامی ۳۲۴ ــ مصباح بعدازاعدام های تابستان ۶۷ درزندان رشت به عنوان معاون زندان معرفی شد۰اوکارمنداداره آگاهی بود ۳۲۵ ــ آيت الله توسلی رئيس دفترخمينی وعضومجمع تشخيص مصلحت نظام وکارگزار خمينی درسالهای حيات ايشان ۳۲۶ ـــ سرتيب پاسداررمضانی چندی رئيس گذرنامه شد ۳۲۷ ــ نصيرپورخبرگزاری جمهوری اسلامی رابعدازخرازی اداره می کرد۳۲۸ــ فاضل لنکرانی ازهئيت مشاوران مذهبی که احکام قتل هاراتهيه می کنند۳۲۹ـــ منيرالدين شيرازی ( روحانی) نماينده رهبردرنيروهای ويژه ترورونيزازسری مشاوران مذهبی که احکام قتل هاراتهيه وبه ذوالقدرابلاغ می کنند ۳۳۰ ــ محمدتقی ذوالقدر از فرماندهان ضد شورش وواحدهای ترورخيابانی ۳۳۱ ـــ رحيم صفوی ازفرماندهان سپاه پاسداران و عضوسازمان تروروسرکوب ۳۳۲ ـــ فرهادنظری از فرمانده هان ضدشورش وواحدهای ترور(که درحادثه کوی دانشگاه دست داشت) وازفرماندهان نيروی زمينی ۳۳۳ ــــ عبدالهی بانام مستعار محتشم فرمانده ثارالله ۳۳۴ ـــ علي اکبری از مسئولان بلندپايه وزارت اطلاعات وعضوسازمان تروروسرکوب ۳۳۵ ـــ کوسه چی فرمانده بسيج ۳۳۶ ـــ پورقنادمعاون پورمحمدی دربخش اطاعات خارجی وزارت اطلاعات وازمسئولان بلندپايه اين وزارتخانه و وعضوسازمان ترو ۳۳۷ ـــ سليم آبادی فرمانده ثارالله ۳۳۸ ـــ حيدرزاده فرمانده ثارالله ۳۳۹ ــــ محمد ايمانی مقاله نويس کيهان و ازياران حسينيان وحسين شريعتمداری ودرشاخه سرکوب اند ۳۴۰ ــــ کوهکی مديرنشريه صبح و ازاصحاب سرکوب و امدادهای غيبی ۳۴۱ ــــ مسيح مهاجری سرپرست ومديرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی ، نماينده ولی فقيه وعضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۳۴۲ ــــ اشک تلخ ازسری فرماندهی انصار حزب الله ۳۴۳ ـــ بابائيان ازفرماندهان انصارحزب الله ۳۴۴ ــــ ذوالنورازفرماندهان انصارحزب الله ۳۳۵ ـــ نکودهی از فعالين ستادامربه معروف ونهی ازمنک ۳۳۶ ــــ ابراهيم رازينی ازفعالين ستادامربه معروف ونهی ازمنکر ۳۳۷ ــــ فردوسی پورازفعالين سازمان قضايی نيروهای مسلح ۳۳۸ ــــ احمدوحيدی رئيس اطلاعات سپاه پاسداران ۳۳۹ ــــ زرگررئيس ستاد امربه معروف ونهی از منکر ۳۴۰ ـــ نمازی رابط خامنه ای بالشکرهای۱۰تا۲۷سپاه پاسداران ۳۴۱ ـــ حسين نجات فرمانده ثارالله ۳۴۲ ـــ احمدی عامل جنايت کوی دانشگاه ۳۴۳ ــــ حسن پورصالحی ازعوامل حزب الله مسجدشهدا ۳۴۴ ــــ علی فضلی فرمانده بسيج ۳۴۵ ـــ علی کوثری فرمانده بسيج ۳۴۶ ـــ اکبرنوجوان ازحزب الله مسجدشهدا۳۴۷ ـــ معزی مسئول فرهنگی بيت رهبری ورابط خامنه ای باشاخه تبليغات سازمان ترورونماينده خامنه ای دروين ۳۴۸ ـــ محمودژوليده ازعوامل فرماندهی سپاه ذوالقدر ۳۴۹ ـــ شريعتی فرمانده لشکر۳۱عاشورا ۳۵۰ ـــ نواب دامادمصباح يزدی از اعضاء هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ورئيس سازمان تبليغات اسلامی ودرخدمت سازمان تروراست ۳۵۱ ـــ ملکه يزدی دختر محمديزدی مسئول زنان قوه قضاييه ۳۵۲ ـــ احمدکاظم زاده مديراجرايی نشريه شلمچه ۳۵۳ ـــ اعلاء توراتی ازسرکرده گان شاخه سرکوبهای خيابانی است ۳۵۴ ـــ احمدناطق نوری برادرعلی اکبرناطق نوری با محافل امنيتی درارتباط است ۳۵۵ ـــ شهيدی مسئول امنيت استان اصفهان ۳۵۶ ـــ حسين لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی که درجنايات چندی ازجمله در تهاجم به خانه فروهرها نقش داشته است ۳۵۷ـــ فريدون چوپان نام مستعارمجيدبابايی معاون رئيس اداره التقاک وزارت اطلاعات ۳۵۸ ـــ مصباح يزدی از مهمترين اعضاء شاخه فتوای سازمان ترور، سرپرست مجله پرتوولايت وازرابطين گروهای انصاروحزب الله ۳۵۹ ـــ حجت الاسلام اصغرحجازی مسئوليت اداره بيت رهبری(خامنه ای) ورابط سازمان ترور با وزارت اطلاعات است. وی ابتداء قاضی شرع درخوزستان بود ۳۶۰ ـــ محمدعلی رامنی سرپرست مجله رامين ودرشاخه سرکوب خيابانی نيزفعال است ۳۶۱ ـــ حميداکبری مديربنيادهمگرايی انديشه ۰ دفترپوششی علی اکبرفلاحيان که درجوار آن به کارهای خلاف قانون واخلاق صورت می گيرد ۳۶۲ ــــ امام جمعه شيمرانات عضوهيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۰اعلام می دارد : " برای حفظ انقلاب گاهی اوقات مجبورمی شويم، دوستانی را هلاک کنيم وازروی جسدشان بگذريم" ( دکتر نصرالله نجات بخش ، شبکه های ترورجمهوری اسلامی ايران ، ص ۸۲ ، ناشرانقلاب اسلامی آلمان سال۱۳۸۱) ۳۶۳ ــ خطيب مسئول وزارت اطلاعات قم که مامورقتلهای سياسی بوده است ۳۶۴ ـــ غلامعلی رشيددرقتل های خارج ازکشورفعال بوده است ۳۶۵ ــــ محسن روحانی سرپرست مجله ۱۵ خرداد، همکارروح الله حسينيان درمرکزاسناد اسلامی ۳۶۶ ـــ ابراهيم رازينی برادرعلی رازينی ، جلاددادگاه ويژه روحانيت وازاعضاء ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر، يکی ازشاخه های سازمان تروروسرکوب نظام اسلامی ايران ۳۶۷ ـــ محسن صفوی برادررحيم صفوی فرمانده فعلی نيروهای مسلح رژيم وازعوامل امنيتی رژيم ۳۶۸ ــــ محمدعلی مقدمی ازنماينده گان وازواحد اطلاعات يگان تدارکات حفاظت مجلس و سپاه پاسداران است ۳۶۹ ــ مدرس زاده ازمديران وزارت اطلاعات است ۳۷۰ ـــ علی آقا محمدی نماينده سابق همدان ۰ مسئول تدارکات مجلس درسازمان ترورنقش فعالی داشته وباشگاه تاج ( استقلال فعلی ) در اختيار او می باشد ۳۷۱ ـــ حجت اسلام نظام زاده ازفعالين شاخه ترور ۳۷۲ ــــ محمدسياه ، پست ترين زندانبان بازداشتگاه رشت بودوبه اشکال مختلف زندانيان راآزارمی داد۳۷۳ - عبدالهی رئيس زندان و عامل مستقیم سرکوب عریان زندانیان رشت بود۳۷۴- باقری زندانبان انزلی ۳۷۵- هاشمی مسئول بند۴درقزلحصار۳۷۶- پاسدارپاکوتوله ياپاکوتاه اهل لاهيجان وازنگهبان های دوران قيامت حاج داوودبود۳۷۷-همتی زندانبان ساده که بعدا به درجه سرنگهبان زندان انزلی رسيد ۳۷۸- کرامتی نگهبان زندان انزلی ۳۷۹ - عاشوری ازنگهبانان انزلی بود ۳۸۰- طاهربهاريه ازعوامل حزب الله وچماقداران شهرانزلی ۳۸۱- حمید طلوعی درپل رومی علاوه برریاست بخش زندانیان سیاسی ، بازجویی ازآنان را نیز بعهده داشت ۳۸۲ - قاسم کبیری وحمید کریمی ازپرسنل گرداننده ی سلولهای انفرادی قدیم بودند که با راه اندازی آموزشگاه اوین ، دومعاون مجید قدوسی بودند که اداره آموزشکاه را بعهده گرفته بودند۳۸۳ - مصطفی شعبانی یکی ازبی رحم ترین نگهبانان بند های اوین بود که به خاطر دارا بودن کلیه صفت های جنایت کارانه، ارتقای مقام یافت وبه سرعت به کاربازجویی و شکنجه درشعبه هفت اوین پرداخت۳۸۴ – سرلک پاسداروحشی اوین۳۸۵- طاهری شکنجه گر۳۸۶- اختری رابط راهبری با شاخه تبلیغات وسرکوب خیابانی ۳۸۷ - معزی رابط بیت رهبری با شاخه تبليغات ۳۸۸- منصورارضی ار عوامل حزب الله و مرتبط با بیت رهبری و..... صدها آدمکش ديگری که در بازجوئي‌ها و شکنجه دادن‌ها با چشمان بسته ظاهر می شدند و يا عمدتاً چهره کريه خود را می پوشاندند از اين‌رو تا به امروز ناشناخته باقی مانده اند. برماست که اين فهرست را تکميل کنيم تا در سطح جهان چهره اين جانيان، در تجاوز به کشتار و به تباهی کشاندن زندگی جانسوز دهها، صدها و هزاران هزار تن از فرزندان برومند، کشورمان (ايران) بر همگان آشکارگردد.»

لینک مطلبی که اسامی از آن آمده است: http://www.arashmag.com/content/view/156/47/1/11

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
arashmag

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.