رژیم اشرار!

کسی که صاحب وجدان وفهم و احساس است
از این جنایت و کشتار، سخت بیزار است
به سرنگونی کاخ ستم ، یقین دارم
که توده، دشمن سرسخت شیخ مکار است

رژیم دینی حاکم، رژیم اشرار است

رژیم جهل و تباهی، رژیم ادبار است

رژیم وحشی شلاق و سنگسار و ترور

رژیم وحشت و حبس و شکنجه و دار است

رژیم غارت و بیداد و ظلم و استثمار

رژیم فاسد و یغماگر و تبه کار است

رژیم حیله و تزویر و مکر و شیادی

رژیم رشوه و دزدی و قتل و کشتار است

رژیم شیخ ستمکار و زاهد  شیاد

رژیم تاجر و سرمایه دار خونخوار است

رژیم دشمن زحمتکشان کوخ نشین

رژیم کاخ نشینان پست و غدار است

هر آن سری که در او، شور عشق و آزادیست

نگاه کن که در این شهر، بر سر دار است!

کسی که صاحب وجدان وفهم و احساس است

از این جنایت و کشتار، سخت بیزار است

به سرنگونی کاخ ستم ، یقین دارم

که توده، دشمن سرسخت شیخ مکار است

 جواب این همه آدمکشی و جلادی

علیه دشمن خونخوار، جنگ و پیکار است

حکومتی که چنین کینه توز و سفاک است

 به گور رفتن و نابودیش سزاوار است!

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.