سازش هسته‌ای با غرب و امیدهای ما به آینده‌ای بهتر

هنوز از ميزان خسارتهاي اقتصادي و فرصتهاي سوخته¬ كل كشور و تك تك شهروندان كشور در ماجراي هسته¬اي، برآورد بيطرفانه¬اي در دست نيست. اما هر هزينه¬اي كه شده است و هر خسارتي كه ببار آمده است، با به تعويق افتادن سازش و ادامه تنش، ميتوانست از اين هم بيشتر بشود.....در راستاي احترام به حقوق فردي و جمعي اهالي، به رسميت شناختن هويتهاي تاريخي و فرهنگي و زباني مناطق مختلف كشور و از جمله آذربايجان ضروري است.....آذربايجان در عين حال پنجره¬اي بسوي تحولات جديد سياسي و اجتماعي در عرصه جهاني بوده و ....

نامه دکتر لطیف حسنی، دبیر حزب يئني گاموح، به مقام رياست جمهوري اسلامي ايران

 دبیر کل حزب یئنی گاموح، دکتر لطیف حسنی، در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران با اشاره به توافقات صورت گرفته در مورد مسائل هسته ای، خواستار تغییر رویکرد نظام به خواسته های داخلی شده است. دبیر کل در بند یئنی گاموح که هم اکنون در زندان رجائی شهر محبوس است، از حسن روحانی خواسته است که حقوق ملیتهای ساکن ایران از جمله تورکهای آذربایجان را به رسمیت شناخته و به آنها جامه عمل بپوشاند. نامه با عنوان " سازش هسته اي با غرب و اميدهاي ما به آينده اي بهتر" به تاریخ 22 مرداد 1394 در زندان رجائی شهر تحریر شده است.

متن نامه:

سازش هسته اي با غرب و اميدهاي ما به آينده اي بهتر

جناب حسن روحاني، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،

خاورميانه اسلامي از پي رخوتي جبران ناپذير از بركت منابع زيرزميني توانسته است اينجا و آنجا رنگ و لعابي به زندگي سنتي خود داده و با عمومي كردن سواد و بهداشت اولين گامها از راه طولاني خود براي رسيدن به قافله توسعه و دمكراسي را بردارد. متأسفانه در همين منزلگاههاي آغازين اين راه، جنگ فرقه¬اي و خصومت با همسايگان و جهانيان گريبانگير منطقه ما شده است.

سهم كشور ما ايران نيز علاوه بير يك جنگ 8 ساله با نزديكترين همسايه خود، هزينه پرداز¬ي يك سلسله مناسبات پرتنش با همسايگان دور و نزديك و جامعه جهاني بوده است.

جاي خوشحالي است كه اينك بدنبال سازش هسته¬اي با كشورهاي غربي، موجي از اميد به پايان تحريمهاي اقتصادي جهاني و گشودن موانع از چرخهاي اقتصادي در ميان مردم پديدار شده و همزمان  سايه شوم مناقشات پرهزينه¬تر از افق كشور محو شده است.

هنوز از ميزان خسارتهاي اقتصادي و فرصتهاي سوخته¬ كل كشور و تك تك شهروندان كشور در ماجراي هسته¬اي، برآورد بيطرفانه¬اي در دست نيست. اما هر هزينه¬اي كه شده است و هر خسارتي كه ببار آمده است، با به تعويق افتادن سازش و ادامه تنش، ميتوانست از اين هم بيشتر بشود.

امنيت كشورها به عوامل مختلفي بستگي دارد اما همدلي شهروندان با حكومتگران، حلقه تعيين كننده هر زنجير متصور از اين عوامل است. بسياري از كشورهاي جهان پيش و بيش از آنكه امنيت خود را مديون عظله نظامي خود باشند، توانسته¬اند با تأمين رضايتمندي شهروندان و ايجاد روابط هارمونيك با همسايگان و جهانيان، عضو برابر حقوق و مورد احترام جامعه جهاني بوده و در امتداد آسايش و رفاه اهالي، امنيت كشور را هم با هزينه كم تأمين كنند.

ما شهروندان جمهوري اسلامي ايران انتظار داريم كه بموازات مفاهمه با جامعه جهاني، به دور باطل بي اعتنايي وسركوب خواستهاي داخلي نيز پايان داده شود تا تك تك اعضاي اين جامعه 77 مليوني با اعتماد به نفس و اطمينان از احترام حاكمان به حقوق فردي و جمعي آنها سهمي از بار گران كشور در راه تبديل شدن به يك بازيگر اقتصادي مولد و داراي توان رقابت بين المللي بردوش بگيرد.

در راستاي احترام به حقوق فردي و جمعي اهالي، به رسميت شناختن هويتهاي تاريخي و فرهنگي و زباني مناطق مختلف كشور و از جمله آذربايجان ضروري است.

آذربايجان هميشه قطب اقتصادي و سياسي كشور بوده و از موقعيت خود بر سر مهمترين شاهراههاي ارتباطي ايران با جهان براي گسترش تجارت و تبادل فرهنگ و علم استفاده كرده است. نياز امروز كشور به احياي مجدد نقش تاريخي آن از طريق اعتماد به مردمان اين خطه، احترام به فرهنگ و زبان آن و خودداري از انتساب هويتهاي جعلي در چهارچوب مقاصد ايدئولوژيك قرن نوزدهمي و قرن بيستمي ممكن است.

 

آقاي رئيس جمهور!

در آغاز دور جديدي كه اميد همكاري در درون و بيرون از مرزهاي كشور مي¬رود، آذربايجان انتظارات بجا و معقولي از شما دارد كه بخشهايي از آن مستقيما در وعده¬هاي انتخاباتي شما منعكس شده بودند:

وارد كردن برنامه¬ريزي شده زبان تركي به سيستم آموزشي كشور در آذربايجان و مناطق ترك نشين و رفع همه ممنوعيتها و محدوديتها از توسعه زبان و فرهنگ تركي بعنوان بخشي از موازئيك فرهنگ متكثر كشوري.

  1. اختصاص بخش متناسبي از شبكه¬هاي سراسري صدا و سيما به توليد و پخش برنامه¬هاي تركي براي استفاده در آذربايجان و همه مناطق ترك نشين كشور.
  2. نجات درياچه اروميه با اقدامات قاطع و به دور از اتلاف وقت.
  3. تغيير رويه حاكم در نگاه امنيتي به آذربايجان و كارآفريني از طريق كمك به استعدادهاي موجود براي توسعه اقتصاد و صنعت و اجراي پروژ¬ه¬هاي كلان براي برگردانيدن موقعيت سابق آذربايجان بعنوان مهمترين قطب صنعت و اقتصاد كشور.
  4. تبديل آذربايجان به حلقه اتصال كشور به نظام منطقه¬اي و جهاني تجارت و تبادلات علمي و صنعتي از طريق رفع موانع موجود و جلب سرمايه و تكنولوژي در چهارچوب پروژه¬هاي مشترك از كشورهاي همسايه به اين منطقه.

ملت تورک هميشه مردماني مثبت انديش و دورنگر بوده و با شركت در پروسه سازماندهي توليد مادي و معنوي و ايجاد ارتباط با حوزه¬هاي فرهنگي نزديك و دور در خارج از مرزهاي كشور، توانسته سهم شايسته¬اي در حفظ امنيت و شكل دادن به اقتصاد و فرهنگ كشوري ايفا كنند. آذربايجان در عين حال پنجره¬اي بسوي تحولات جديد سياسي و اجتماعي در عرصه جهاني بوده و معروفيت شهر تبريز به "شهر اولين¬ها" تنها سمبول اين نقش گذرگاه كالا، سرمايه و مهمتر از همه انديشه جديد است.

 

جناب حسن روحاني، رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،

آينده اين كشور و اين منطقه در دست نسل كنوني مردمان و رهبران سياسي است. مردمي كه با هزار اميد و آرزو به شما رأي داده¬اند، آرزويي جز امنيت، توسعه اقتصادي و رعايت حقوق شهروندي ندارند. ما اطمينان داريم كه يك نظام عادلانه و دمكراتيك فراگير كه به شهروندان خود اعتماد مي¬كند ميتواند مشاركت و همدلي آذربايجان را از معتبرترين بخشهاي پشتوانه مردمي خود بحساب بياورد. پرهيز از انكار هويت واقعي آذربايجان و بازگردانيدن نقش تاريخي آن به اين سرزمين و مردمانش، حركت  عمومي كشور در راه توسعه و اصلاحات دمكراتيك را از اعتبار بيشتري برخوردار ساخته، دوام و بقاي آن را تضمين خواهد كرد و نمونه¬اي از همزيستي فرهنگها و وحدت ملي در بستر كثرت فرهنگي و زباني را در سطح كشورهاي منطقه عرضه خواهد كرد.

با آرزوی آینده ای بهتر برای همه ی ملیتهای ساکن ایران

لطیف حسنی، دبیر حزب یئنی گاموح

زندان رجائی شهر- 22 مرداد 1394

 

توضيح ناشر: دکتر لطیف حسنی ، دبیر کل یئنی گاموح، به همراه اعضای کمیته مرکزی حزب آقایان بهبود قلیزاده، آیت مهرعلی بیگلو، محمود فضلی و شهرام رادمهر به  علت اقدام به تاسیس این حزب علنی و قانونی به نه سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندانهای مختلف ایران محبوس هستند.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" چرا این سازش، با چالش‌های بزرگ توام شده؟ """ روسیه با همکاری ظاهری پیرامون حصول توافق، نتایج مذاکرات را وارد یک مرحلهٔ کند و زمان بر فرسایشی کرد، با وقوف به این واقعیت که هدف غرب در برداشتن تحریم ها، کشاندن گاز ایران به اروپا و در نهایت، شکست اقتصادی و انزوای کامل روسیه است در خفا با عربستان و سایر کشور‌های عربی‌ پیرامون سلطه بر بازار گاز و نفت اروپا به تفاهمی رسیدند که جزئیات آن به شرح زیر است. ۱- روسیه از حمایت از اسد دست می‌‌کشد در مقابل با پشتیبانی روسیه، کشور‌های عربی‌ حوزهٔ خلیج، حلق انزوا اطراف رژیم ایران را کامل میکنند. ۲- میزان گاز صادراتی به اورپا را در حدی نگاه می‌‌دارند که هیچ ضرری به قیمت گاز در بازار جهانی‌ جهانی‌ وارد نشود. در اینجاست به "" رمز "" تلاش کشور‌های اورپا ئی برای باز گرداندن گاز ایران به بازار اروپا پی‌ خواهید برد. بدون شک، این همکاری با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام و خسته نباشید خدمت جناب علیرضا اردبیلی
جناب لطیف حسنی شماها امید و آینده آزربایجان هستید وملت آزربایجان به شما ها افتخار می کند که با وجود هزاران مشکل باز هم به فکر ازربایجان هستید به امید آزادی هر چه زودتر آقای لطیف حسنی رهبر و مبارز ملت آزربایجان از زندان این رژیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دبیر کل حزب یئنی گاموح، دکتر لطیف حسنی, به واقعیت‌های مهم اقتصادی و جایگاه آزربایجان به عنوان مرکز فعالیت‌های اقتصادی / تجاری در صورت عملی‌ شدن توافق نامه به درستی‌ اشاره کرده، من در اینجا به تحولات اخیر اشاره خواهم کرد و به کالبد شکافی جایگاه آزربایجان جنوبی به عنوان محوری ژئوپلتیکی خواهم پرداخت. ۱- ظریف به جای ترکیه، راهی‌ لبنان شد. ۲- به احتمال زیاد ظریف یا یکی‌ از مقامات ایران به زودی از روسیه دیدن خواهد کرد. ( این یعنی‌ کشور‌های شورای همکاری خلیج و ترکیه ) سعی‌ در قطع کردن دستان روسیه و ایران در سوریه را دارند و راه حل روسیه، عربستان و کشور‌های عربی‌ حوزهٔ خلیج و ایران پیرامون آینده روسیه شکست خورده، اگر طرح روسیه، ایران و کشور‌های عربی‌ حوزهٔ خلیج به سر انجامی می‌رسید ایران باید شرط کشور‌های عربی‌ مبنی بر صادرات گاز قطر و دیگر کشور‌های عربی‌ از طریق ایران، ترکیه به اروپا را