شلوار کردی یا سیاست کردستان بزرگ

توجه جوانان خلقهای ی تبعیض دیده را به «مبارزه ی مشترک فارغ از بزرگ گرایی ها، فارغ از ناسیونالیسم ؛ در مجرای کسب حقوق و مسالمت و دوستی و همبستگی متقابل»جلب میکنم. بسیاری از مسایل ما تبعیض دیدگان در یک شرایط « آزاد و دموکراتیک» قابل پیگیری ست.برای به دست آوردن چنین شرایطی نیاز به آزاد اندیشی داریم.
تحمل یکدیگر،جستن منافع مشترک، بهانه به دست حکومت و همدیگر ندادن، کوشش در دوستی و همبستگی، به رسمیت شناختن حقوق انسانی یکدیگر،طرح اختلافات را به شرایط آزاد محول کردن، تواند ما را در کسب حقوق یاری کند

اخیراً به دنبال برخورد لفظی  توهین آمیزدر ورزشگاه "الغدیر" ارومیه پیرامون « شلوار کردی» پیش آمد اعلامیه هایی در محکومیت توهین به دیگری صادر شد. و سایت کرد پا تبلیغاتی
راه انداخت. و مقالاتی در این رابطه درسایتها نوشته شد. متاسفانه آنچه من دیدم بیشر این دیدگاهها «بسیار سطحی و آبکی» بود. اینان شلوار کردی را دیدند ولی از کنار «سیاست کردستان بزرگ» آگاهانه چشم بسته و رد شدند و پرداختن به ریشه ی مشکل همچنان جایش خالی ماند.
ساده انگاران نوشتند مشکل شلوار کردی یکی از بازیکنان بود که مورد توهین قرارگرفت.
نه این خام خیالی ست و منحرف کردن اذهان. کسانی که مثل من فرزند منطقه اند دیده و میدانند که هیچوقت کسی به خاطر لباش اش مورد توهین قرار نگرفته است. اما آنچه اکنون زیر شلوار کردی جریان دارد «سیاست کردستان بزرگ» است که توسط گروههای کردی تبلیغ میشود و هواداران آنها در همه ی زمینه ها این سیاست را میکوشند نشان دهند. سیاست مذکور«اورمیه را ملک کرد میداند، بخش بزرگی از آذربایجان غربی را ملک کرد میداند. «گروههای سیاسی-نظامی» در منطقه راه انداخته و به فعالیت مشغول است. نقشه ها و آمار تبلیغ میکند. و...منابع این مسایل مقالات زیادی ست که در این خصوص در سایتها ی مختلف دوستان کرد نوشته و تبلیغ کرده اند. ما تاریخاً جنگ برادر کشی «نقده» را بعد از انقلاب نیز داریم که به علت سیاست غلط حزب دموکرات کردستان ایران رخداد. اکنون دنباله ی این سیاست غلط -  با تز به غایت
نادرست «کردستان بزرگ» ادامه دارد. نتیجه ی این سیاست در ایران و به خصوص آذربایجان غربی تکرار رخداد نقده خواهد بود که می تواند از چیزهایی مثل «شلوار»، فراروید و به اورمیه ملک کرد، آذربایجان غربی ملک کرد، و نبرد آزادی بخش کردستان از چنگ فاشییسم ترک خاتمه یابد و منطقه را درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار بکند. حکومت مکار اسلامی هم در این جریان بیکار ننشسته و گروههای متضاد مسلح کرد و ترک را می تواند بسازد و به جان یکدیگر بیاندازد. 

واقعیت این است که ما در منطقه «هم ناسیونالیسم کرد داریم و هم ناسیونالیسم ترک». برخورد این دو را در نقده دیده ایم. در ترکیه دیده ایم. این برخوردها راه حل «رفع تبعیض» نیست. اصلاً ناسیونالیسم بطور کلی راه حل درستی برای رفع تبعیض نیست. چاره آن است که مشکل « تبعیض و آزادی» را در مجرای « حقوقی و سیاسی مسالمت آمیز» دنبال کنیم. نباید فراموش کرد تا وقتی که حکومت فاشیستی اسلامی پا برجاست نه کرد به حقق اش میرسد و نه ترک. بیخود نباید در شعارهای ناسیونالیستی دمید و به جای « همبستگی بین تبعیض دیدگان و ستمکشان» ایجاد دوری و نفرت و کینه نمود. کسانی که شعار کردستان بزرگ را پیش می برند بهتر است متوجه راه خود باشند. این راه همچنان که در ترکیه بیش از 30 یا 40 هزار کشته داده در ایران نیز آماده ی آن است که قربانیان بیشمار بگیرد. خلقهای ما راهی به جز این ندارند که «ناسیونالیسم را دور بزنند و به دنبال راه حلهای حقوقی، سیاسی و مسالمت آمیز» باشند. و از «بزرگ گرایی ها» دست بردارند. سیاست بزرگ گرایی از سوی هر خلقی که باشد سیاست قربانیان بزرگ است. 
من توجه جوانان خلقهای ی تبعیض دیده را به «مبارزه ی مشترک فارغ از بزرگ گرایی ها، فارغ از ناسیونالیسم ؛ در مجرای کسب حقوق و مسالمت و دوستی و همبستگی متقابل» جلب میکنم. بسیاری از مسایل ما تبعیض دیدگان و ستمکشان و استثمارشدگان در یک شرایط « آزاد و دموکراتیک» قابل پیگیری ست. برای به دست آوردن چنین شرایطی نیاز به آزاد اندیشی داریم.
تحمل یکدیگر، جستن منافع مشترک، بهانه به دست حکومت و همدیگر ندادن، کوشش در دوستی و همبستگی، به رسمیت شناختن حقوق انسانی یکدیگر، طرح  اختلافات را به شرایط آزاد محول کردن، می تواند ما را در کسب حقوق یاری کند.
دمیدن به شعله های خشم ناسیونالیسمها می تواند منطقه را در آتش جنگ داخلی خاکستر کند. هیچ چیز با ارزش تر از حفظ حیات انسان نیست. بکوشیم حیات همذیگر را حفظ کنیم. و هر مشکلی را در شرایط خود مطرح گنیم. شعارهای نابجا، غیر عملی، خیال انگیز تلاشهای انسانی ما را به شکست میکشاند.
ناسیونالیسم کرد بهتر است بعد از هزاران کشته در ترکیه متوجه شود که راه نادرستی پیشه کرده و ادامه ی این سیاست  در ایران و به خصوص در آذربایجان غربی بسیار فاجعه آفرین 
است. آذربایجان غربی انبار باروت است. نباید آتش در انبار انداخت. 
بدیهی ست که توهین درست نیست. اما کسانی که با سیاست کردستان بزرگ در انبار باروت آتش میافکنند باید مسئولیت عواقب آن را از هم اکنون به عهده گیرند.

سیاست پروژه ی «بزرگ گرایی ها» در داخل برنامه ی «خاورمیانه ی بزرگ » و برنامه ی نئوکان های آمریکایی «تغییر حکومتها و مرزها از راه جنگ های داخلی در منطقه» قرار دارد، احزاب و گروههایی که سیاست خود را از روی این پروژه ها کپی برداری کرده اند و در تحقق این سیاستها می کوشند ، متوجه باشند ،عاقبت این برنامه ها « تبدیل منطقه به خاکستر» ، کشته و زخمی میلیونی از انسانها، ترتیب مهاجرت میلیونها انسان به اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان ، کشیدن آنها و فرزندانشان به «بردگی نوین جهانی» ست که نه تنها «هویت فرهنگی» بل «هویت انسانی» خود را نیز فراموش کنند و به «ابزار و شئی» خالص در سیستم جهانی تبدیل شوند. این پروژه ها در منطقه و جهان عمل میشود و نمونه ها را در «افغانستان،عراق،یوگسلاوی،لیبی،سوریه و آفریقا و..» مشاهده کرده و میکنیم. 

قدم اول این پژوژه ها با شعار آزادی شروع میشود. قدم دوم آن تحویل «گورستان و خاکستر» است. و گام سوم اش « آوارگی و بردگی جهانی»ست. گام چهارم آن شئی شدگی ، و خالی شدن از «هویت انسانی» و محو شدن در سیستم جهانی بردگی نوین است.
این راهی ست که شعار «آزادی در بزرگ گرایی» پیش پای مردمان منطقه قرار داده است :
1- ایران بزرگ
2-کردستان بزرگ
3- وغیره 
پیش پای شماست. دریای خون و خاکستر- آوارگی و بردگی و محو هویت انسانی.

اما راه دیگری نیز وجود دارد که جامعه ی اروپایی رفته است:1- گذر به دموکراسی در کشورهای منطقه از راه مسالمت؛ 2- تشکیل اتحادیه کشورهای منطقه بمانند اروپا؛3- در صورت وجود جدایی ها، جداشدن مانند «چک ها و لاواکی ها». 

تا جایی که دیده ام فعالان آگاه جنبش مسالمت آمیز رفع تبعیض در آذربایجان ، هیچ مشکلی با آزادی پوشش ، زندگی مسالمت آمیز با دیگران ؛ عدم توهین و احترام متقابل ، ندارند. 
اما با تبلیغات و برنامه  برای  تسخیر اراضی و اعمال خشونت و خشونت های مسلحانه مشکل دارند. خردمندانه است که  راه سیاست مسالمت آمیزدر مبارزه ی سیاسی -مدنی برای احقاق حقوق پیش گرفته شود و تبعیض دیدگان را به هم نزدیک و همبسته سازد.
وقتی شعار : ترکه صداش در نمیاد- صدای عرعر نمیاید ؛ در سراسر ایران پخش میشود، هیچ اعتراض  جمعی « از این روشنفکران مدعی اخلاق و همزیستی و اعلامیه صادرکن» دیده نمیشود ، فعال آذربایجانی «ماهیت این اخلاق دوگانه» را به خوبی درک میکند. این دوگانگی اخلاقی-فکری را در قضیه ی مجسمه فردوسی دیده، در «سکوت صد ساله ی ژنوساید فرهنگی-جانی» آذربایجان دیده و ... 
بهتر است در ماهیت این «دوگانگی اخلاق نژادپرستانه» اندیشه کرد. این اخلاق و فکر ربطی به دموکراسی و همزیستی و احترام متقابل ندارد. و ناقض آنهاست.
هنگامیکه حکومت بر همه چیز مردم مسلط است  و همه را در دست دارد، و هر نقشه ای خواست پیاده میکند، حرکات توهین آمیز، شعار «مرگ بر فلان و بهمان»، ربطی به مبارزه ی رفع تبعیض و کسب حقوق ندارد.
اینگونه حرکات را نمی توان  به حساب مبارزه ی رفع تبعیض نوشت. اینها از سوی هرکسی باشد نادرست و غیر اخلاقی و غیر انسانی ست.

استراتژی زندگی یا استراتژی مرگ

دو استراتژی پیش پای جامعه ی ایران و منطقه قرار دارد:
1- استراتژی جنگ( از آن ناسیونالیسمها و ناسونالیسها ست که بزرگ گرایی ها را با شعار گلیم خودم را از آب بیرون بکشم ، کشور خود را به هر قیمتی تشکیل بدهم ، تبلیغ و پیش برده میشود. )
2- استراتژی صلح ( از آن استقرار دموکراسی در جامعه و فدرالیسم، است که از راه مدنی و مسالمت ، ایجاد اتحادیه های منطقه ای برپایه ی دوستی و منافع مشترک، همزیستی یا جدایی ، با مسالمت و حق انتخاب زندگی جمعی، رقم میخورد.)
- اختلافات ارضی ، در استراتژی صلح قابل حل است .
- و در استراتژی جنگ قابل حل نیست. چرا که به کشتار و ویرانی میانجامد که نمونه هایش را در جاهای مختلف شاهدیم.
کسانی که استراتژی جنگ را برای «تشکیل کشور » انتخاب کرده اند طبیعی ست که واکنش پیشبرندگان استراتژی صلح را مشاهده کنند.

راه درست استراتژی صلح است. من در دهها مقاله کوشیده ام این راه را نشان دهم و آنرا تنها راه متمدنانه برای همزیستی یا جدایی میدانم.
متاسفم برای درک کسانی که بر طبل استراتژی جنگ میکوبند. و شعارهای نا بهنگام و زود رس و خیالی مطرح کرده و هنوز که هنوز است در «کودکی سیاسی» گیر افتاده اند. و منطقه را میخواهند به سوی خون و خاکستر- و آوارگی و بردگی سوق دهند.
استراتژی اینان برای حفظ زندگی نیست برای حفظ مرگ است. جوانان بی گناه و معصوم را قربانی استراتژی خون آشام خود میکنند. اینان در برابر « زندگی» باید پاسخگوی استراتژی نادرست خود باشند.
مسئله ملی راه حل نظامی ندارد.حل اختلاف ارضی از راه نظامی ممکن نیست.
تشکیل کشور قبل از استقرار دموکراسی و فدرالیسم ممکن نیست.
بزرگ گرایی - تشکیل کشور- پیش کشیدن اختلاف ارضی ست. و برگزیدن راه جنگ.
«نفی زندگی یا حفظ زندگی ، مسئله این است.»
--------
در پیوند ، از آ.ائلیار:
1-تز ناسیونالیستی کردستان بزرگ، ایده ی جنگ داخلی بین خلقهای تحت ستم
http://www.iranglobal.info/node/39557
2-آوانتوریسم ناسیونالیسم افراطی کرُد
http://www.iranglobal.info/node/38984
3-ملاحظاتی پیرامون آزادی خلقهای تحت ستم
http://www.iranglobal.info/node/38894
4-
رخداده های تلخ آذربایجان غربی
http://www.iranglobal.info/node/18937


5-ملاحظات ارضی در آذربایجان غربی (1)
http://www.iranglobal.info/node/12304
6-
ملاحظات ارضی در آذربایجان غربی (2)
http://www.iranglobal.info/node/12502
7-
مبارزۀ برابر حقوقی مسالمت آمیز هم استراتژی هم تاکتیک جنبش آذربایجان
http://www.iranglobal.info/node/11857
8-تاکتیک جنبشهای ملی-دموکراتیک
http://www.iranglobal.info/node/7653
9-ایران در آستانه انقلاب دموکراتیک
http://www.iranglobal.info/node/7651

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خدا بیامورز احمدی نژاد حرف خوبی زد آن ممه را لولو برد. دیگر آزربایجان آن آذربایجان بی سر و صدا نیست که هرکسی در این سرزمین هر کاری خواست انجام دهد. وقاهت را به جایی رسانده اند که به اسم دمکراسی و متمدن بودن به ما می گویند که از چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیایید. یکی از مزایای خشتک گشاد می نویسد آن دیگری از الگو برداری طراحان فشن دنیا از شلوار گشاد و کردی می نویسد یکی از آزادی پوشش می نویسد. به قول قدیمی ها گِچی جان فیکرینددی قصاب پی آختاریر، ما می گوییم تروریست کورد اسلحه به روی ما کشیده و قصد جان و مال و ناموس و خاک ما را دارد و شمای متمدن به جای دفاع از مظلوم پانفارس بودنتان شکوفا می شود و از تروریست دفاع کرده و از سر روی زیبا و لباس قشنگ او برای ما تعریف کرده و کرسی گل و شعر برگزار می کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتارت به وقت وهمچنان "" گزنده "" است،دوست من

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چگونه شلوار کردی در خدمت کردستان بزرگ قرار می‌گیرد؟ "" تصورش را بکنید در هنگام انتخابات، یک عدّه شلوار کردی به پا میکنند و از روستاها و شهرهای اطراف، به ارومیه هجوم می‌‌آورند تا شخص مورد تائید پژاک یا تروریست‌های پ ک ک را انتخاب کنند، در چنین شرایطی، جامعه ترک آذربایجانی مقیم ارومیه، دیگر فرصت ندارد تا شخصی‌ مناسب را انتخاب کند که منافع آزربایجان جز اولویت‌های این شخص باشد بلکه تمام تلاش ها، برای انتخاب شخصی‌ صرف می‌‌شود که فقط ترک است، در اینجا، پروژهٔ کردستان بزرگ، پروسه انتخابات و اهداف آن را که انتخابات باید به انتخاب فردی بیانجامد که منافع آزربایجان را جزو برنامه‌های خود گنجانده، قربانی تلاشهای پژاکیان و پ ک ک چیان برای تشکیل کردستان بزرگ شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط یک استراتژی وجود دارد و آن اینست که شما سه نفر ....در این سایت دست از تئوری بافی قلابی بردارید و مردم را به حال خود بگذارید . من نمیدانم شما چند نفر چه اصراری دارید که اینجا مدام مثل آخوندها برای مردن توضیح المسائل بنویسید مگر فارس و ایرانی چلاق شده که شما در ماوراء البحر در این سایت مفت و مجانی فلسفه بافی میکنید ؟ این عصر پسامدرن اینست که هر دهاتی برای دهکده خودش علم و کتل جدایی بالا ببرد ؟ !ا....
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دو استراتژی پیش پای جامعه ی ایران و منطقه قرار دارد:
1- استراتژی جنگ( از آن ناسیونالیسمها و ناسونالیسها ست که بزرگ گرایی ها را با شعار گلیم خودم را از آب بیرون بکشم ، کشور خود را به هر قیمتی تشکیل بدهم ، تبلیغ و پیش برده میشود. )
2- استراتژی صلح ( از آن استقرار دموکراسی در جامعه و فدرالیسم، است که از راه مدنی و مسالمت ، ایجاد اتحادیه های منطقه ای برپایه ی دوستی و منافع مشترک، اتحاد یا جدایی با مسالمت و حق انتخاب زندگی جمعی، رقم میخورد.)
- اختلافات ارضی ، در استراتژی صلح قابل حل است .
- و در استراتژی جنگ قابل حل نیست. چرا که به کشتار و ویرانی میانجامد که نمونه هایش را در جاهای مختلف شاهدیم.
کسانی که استراتژی جنگ را برای «تشکیل کشور » انتخاب کرده اند طبیعی ست که واکنش پیشبرندگان استراتژی صلح را مشاهده کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فاشیسم از کار افتاده و تجزیه طلب پانفارس با خصوصیات تنگ نظرانه و ....! چنان هارت و پورت و هوچیگری میکند که انگار منطقه آزربایحان ملک پدرش است. پانفارس تجزیه طلب و شکست خورده، که هیچ حقوقی برای مردم آزربایجان قائل نیست، با اسرار میخواهد شلوار گله گشاد و عبا و قبا و شلمه مهاجران کرد را از راه دور به مردم آزربایجان تجویز کند . دیگری با نام ایرانی و ان یکی با نام استخانلو، سیاوش و امثالهم، برای کردستان جلوه لاندن آزربایجان تبلیغات راسیستی و هوچیگری راه انداخته اند، اینان هنوز به بدون هیج اختیاری با ادا و اطوار فاشیسم گوبلزی علیه مردم شریف آزربایجان خط و نشان میکشند، و آنان را تهدید میکنند. وای به روزی که این تجزیه طلبان پانفارس لر تبار، خدای نکرده صاحب اختیار شوند. مردم آزربایجان لازم است از هم اکنون بدانند با چه کسانی روبرو هستند و در وقت خود پاسخی زیبنده به این ....مهاجر بدهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مظلوم نمائی یکی از شگردهای پانکردیسم است. اینان از طرفی چماق مظلوم نمائی در دست دارند، از طرف دیگر از طریق گروههای ترور بخون مردم تورک تشنه اند. و هزاران نفر از مردم تورک را به قتل رسانده اند. اکراد مهاجر که در خاورمیانه در رویای کردستان بزرگ هستند، و آشکارا از طریق دول خارجی مسلخ شده اند، بعنوان ستون پنجم بدستور آنان عمل مبکنند، فکر میکنند، با قتل عام و پاکسازی مردمان تورک و عرب .. و امثالهم، خواهند توانست با ایجاد ترور و جنگ داخلی در کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و عراق به اهداف خود برسند. دول خارجی زیر بغلشان هندوانه داده اند، و اکراد سر از پا نمی شناسند، لازم است از همین حالا بدانند، آزربایجان کردستان نیست! و مردم آزربایجان به هیچ کس اجازه نخواهند داد مناطق و شهرهای آزربایجان را با مظلوم نمائی،کردستان معرفی کند. کردها اگر راست میگویند، در مناطق خود مظاهر عبا و قبا و عمامه خود را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بیاییدبا خودمان روراست باشیم , اقلیم کردستان عراق پیش زمینه طرحی را برای چاپ اسکناس آماده نموده است ,لطفا به لینک زیر بروید:http://fararu.com/fa/news/198026 نام این واحد پول Kuro میباشد.لطفا به نقشه ای که به عنوان جمهوری کردستان نقش بسته است توجه فرمایید, تقریبا تمامی استانهای ترک ایران , نخجوان ، بیش از نیمی از کشورهای ارمنستان ، گرجستان ، عراق ، سوریه و ٧٠درصداز ترکیه جزیی از این کشور خیالیست. توجه بفرمایید که این نقشه از طرف نه چند جوان احساسی کرد ، بلکه از طرف مقامات رسمی کردستان چاپ شده است و موضع رسمی کردها میباشد. برخلاف ترکها که فقط بلدند حرف بزنند ، کردها در هدفشان مصمم و تقریبا کاملا مسلح هستند. نگاه کنید به کشتاری که کردها در سوریه برای برپایی کردستان بزرگ انجام دادند، البته خیالشان هم راحت چون از یک حمایت تبلیغی گسترده مدیای فارسی هم برخوردارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فاشیسم نابالغ تجزیه طلب آذری با خصوصیات تنگ نظرانه روستایی چنان هارت و پورت مقوایی میکند که انگار در یک منطقه خارج از ایران زندگی میکند . یکی مثل این شاعر شکست خورده، قانون لباس را از راه دور تجویز میکند . دیگری با نام یونسی ، چندی پیش اینجا نوشته بود که تشکیل سازمان های غیر آذری در آذربادگان ممنوع است . اینها هنوز به آزادی نرسیده اند اینجوری ادا و اطوار گوبلزی از خود نشان میدهند ، وای به روزی که راننده کامیون شوند ! مردم ایران باید بدانند با چه کسانی روبرو هستند و پاسخی آرش وار و رستم گونه بدهند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آ . ائلیار از نوشته و تفکرات شما به خواننده و همفکرانتان چنین برمی آید که در شهر ارومیه هر که را که شلوار و لباس کردی پوشیده باشد باید به او حمله کرد و ناسزا گفت چون به گفته شما آن شخص کرد بیچاره فکر کردستان بزرگ در سرش است همین تفکر شما هم در ترکیه تا ده سال قبل حکمفرما بود و هر جا فاشیست یا پانترکی در ترکیه کردی را در خیابان با شلوار کردی می دیدند یا کردی صحبت میکردند با لگد و چماق و دسته بیل به جان آن کرد بدبخت می افتادند باور کنید شوخی نمیکنم این یه حقیقته ! همه این را میدانند شما هم به خوبی این را میدانید برایتان آشناست ، الان تفاوت شما پانترکهای وطنی با ترکیه در این است که آنها ده سال از شما جلوتر هستند و این اعمال غیر انسانی و بربریت را کنار گذاشته اند و دیگر کردی را درکوچه و خیابان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانیکه میگویند، مردم آزربایجان نباید به اکراد اعتراض کنند، چرا با پوشیدن شلوار گله گشاد کردی و بستن شلمه، و تبلیغ پانکردیسم در جلوی تلویزیون، که از طریق رژیم پانفارس اسلامی طرح ریزی میشود، و با این نقشه ها میخواد شهر های آزربایجان را در انظار عمومی کردستان معرفی کند، راستی چه هدفی را دنبال میکنند؟ آیا این است منطق اکراد؟ کسانیکه با هوچیگری از دوستی و اخلاق و صلح و تفاهم دم میزنند؟ اگر به اکراد گفته شود، آزربایجان جای تبلیغ پانکردیسم نیست. آیا این بد است؟ آیا بقول آقایان، اگر اکراد به سرزمینهای آزربایجان ادعای عرضی کنند، آیا مردم آزربایجان نباید بگویند اینجا کردستان نیست؟! عجب منطق خنده داری دارند این جماعت! به قول ایشان اگر فردا گروههای تروریستی کرد، روی مردم آزربایجان سلاح بکشند، و به قتل عام آنان بپردازند، آیا نباید به اکراد چیزی گفت؟ زیرا پانکردیسم ناراحت میشود؟ انسان در تعجب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه افرادی که نسبت به واکنش احساسی چند جوان آذربایجانی به ادعاهای هر روز بیشتر شده ارضی اکراد به آذربایجان و همچنین تشویق و همدستی پان ایرانیست ها با زیاده خواهی اکراد , حس انسان دوستی اشان گل کرده وبه هیچ عنوان حاضر نیستند از این فرصت طلایی برای کوبیدن آذربایجانی ها بگذرند , به حوادث پارسال مسابقه والیبال تیم ارومیه در تهران بی اندازم : اسفند ماه ٩٣ بود که در سالن کوچک تهران در حضور کمتر از 2000 تماشاگر در دیداری به حساسی فینال لیگ برتر ، تماشاگران آرام ارومیه ای علاوه بر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و توهین های فراوان نژادپرستانه از سوی تماشاگران میزبان قرار گرفتند و نه تنهافدراسیون والیبال بدون دادن رایی علیه میزبانی براحتی از این اتفاق چشم پوشید, بلکه حتی صدا از فعالان آذربایجانی هم در نیامد.تا چه رسد به فارس ها. همانهایی که امروز برای حمایت از کردها از هم سبقت میگیرند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم ترابی صورت مسئله را بازهم خوب متوجه نشده اند. لباس کردی در محیط ملتهب ورزشگاه دقیقا همان تکرار ادعاهای ارضی گروههای تروریستی کرد بود. اگر کسی با دشداشه عربی و یا دامن اسکاتلندی ظاهر میشد اعتراضی صورت نمی گرفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی جالبه که آقای الیار اینقدر درس صلح و تفاهم میدهد ولی خود این آقا بیشترین نفرت افکنی را بین قومیت ها میکند وبا کلمه های زننده مردم را و فرهنگ هارا تحقیر میکند. اینهم یک جورش است دیگه که آدم کلاس اخلاقیات بگذارد و بعد خودش از همه بی اخلاق تر ‍باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بانوى گرامى ترابى عزيز ،
در برابر نوشته هاى انسان دوستانه و متين تان و پاسخ هايى كه دريافت ميكنيد، ضمن دلشوره ها و نگرانى مفرطى كه بر دل و جان و روح ادم مينشيند ، نا خوداگاه ادم بياد اين مثل مى افتد كه : " خانه از پاى بست ويران هست ...." چه ميشود كرد روزى ما ، چهره ى خمينى را در ماه ميديديم واين بلا بسرمان آمد امروز بايد براى عده اى توضيح داد كه پوشش هر كس انتخاب او و قابل احترام هست وبايد اين اصل ابتدايى و بديهى را توجيه كرد ... دنياى عجيبى است خانم ترابى . مشكلات و ديوار هاى ما كم بود كه شلوار كردى هم به انها اضافه شد . بقول شاعر دلسوخته " خدايا به كجاى اين شب تيره ، بياويزم قباى ژنده ى خود را ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شهر اورمو! یک شهر ترک نشین است. ترکان آدربایجان از هزاره های دور شهر اورمو را بنا نهاده اند. و اجداد و پدرانشان نسل اندر نسل در آن زیسته اند. پانکردیسم بهیچ وجه اجازه ندارد، با توسل به سیاست کردستان بزرگ شهرها و مناطق آذربایجان را کردستان جلوه دهد. اگر اکراد خیلی عاشق عبا و قبا و شلمه و عمامه هستند، میتوانند در مناطق خود ان را به نمایش بگذارند. آدربایجان کردستان نیست. در فرهنگ مردم آذربایجان عبا و قبا و عمامه و شلمه بیگانه است. و ما باچنین فرهنگی زندگی نکرده ایم. مردم آذربایجان کت و شللوار می پوشند. و با فرهنگ گله گشاد عبا و قبا و شلمه و عمامه بیگانه اند. ما به چنین جیزی نیازی نداریم. اکراد می توانند، در تهران، اصفهان و شیراز و کرمان عبا و قبا و شلمه خود را بنمایش بگذارند. نه در آزربایجان!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از شیره مالی ها بیزاریم. عین همان قضیه است, آذربایجان سر ایران است و لی حق ندارند یک کلاس بزبان مادری شان داشته باشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسانها آزادند پوشش خود را انتخاب کنند و مطابق سلیقه و علاقه خود , ظاهر خود را مرتب کنند بنابراین از این زاویه هیچ کس نمی تواند لباس قوم دیگر را محدود را مسخره کند اما به شرطی که این پوشش حامل نوعی پیام خطرناک برای دیگران نباشد مثلا الان داعش افراط گری میکند ترور میکند سر میبرد و ... حال اگر در مهد تمدن و دموکراسی یعنی اروپا ساکنین عمده یک شهر یا محله بخواهند از پوشش داعشی استفاده کنند موی سر و ریش خود را مانند آنها مرتب کنند آیا این مساله صرفا بعنوان یک پوشش دیده می شود یا حامل پیام تهدید برای بقیه تعبیر می شود؟ اگر ساکنین آن محل در گفتارشان هم بیان کنند که هوادار داعش هستند آنوقت دید سایر مردم به آنها باز هم خنثی می باشد یا اینکه جانب احتیاط را راعایت می کنند؟
اگر این هواداران داعش سابقه اعمال جنایتکارانه تروریستی هم داشته باشند آیا جامعه در برخورد با آنها تردید میکند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر کسانی میخواهند از مهمان نوازی مردم تورک آزربایجان سو استفاده کنند، و با پوشیدن عبا و قبا و عمامه و شلمه کردی در خیابانها و شهرهای آزربایجان تبلیفات پان کردیسم را رواج دهند، و مناطق و شهر های آزربایجان را بغلط کردستان معرفی کنند سخت در اشتباهند! آنها با چنین اعمالی بمردم آذربایجان اعلام جنگ میکنند. قوم مهاجر کرد که با شلمه و عبا وقبا از هندوسنان تشریف آورده اند، و در سرزمینهای آزربایجان پناه گرفته اند،....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ارومیه متعلق به ایران است. دست کم از زمان شاه اسماعیل صفوی. و حالا نیز جزو این کشور است. همۀ ایرانیان آن را متعلق به خود میدانند. من شیرازی نیز آن را متعلق به خود میدانم و چقدر صفای شیراز ما را داشت. از حال کنونی اش بی خبرم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترك و كرد و عرب و غيره و غيره بدانند اين سرزمين هزاران سال است كه ايران است و همه ما بايد متحد باشيم و تماميت عرضي اين سرزمين را حفظ كنيم از شر جمهوري ملاها خلاص شويم و تمام نيرنگهاي اروپايي و امريكاني و روسي و چيني و غيره را نقش بر آب كنيم و سرزمين ايران و ايرانيان را در آينده نزديك به راحتي و امنيت برسانيم هر كس هدفي غير از اين در سر دارد خائن به اين ميهن و مردم است وبس و سر در آخور فريبكارانه بيگانگان دارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ارومیه به همه ی مردمی تعلق دارد که در آن زندگی می کنند. ترکها، آشوریها، ارمنی ها و کردها همگی اهالی بومی ارومیه هستند. اقلیت یکی دو در صدی فارسی زبان هم باید در آنجا از حقوق انسانی برخوردار باشد. هر کس آزاد است که نوع پوشش خود را در هر گوشه ی این جهان خود تعیین کند، چه دیگران آن را بپسندند و چه نپسندند. تهدید و ارعاب و نشر ادبیات شووینیستی از هر سوی هر گروه و دسته ای که باشد، و به هر بهانه ای که باشد، محکوم است و جائی در یک تریبون دمکراتیک ندارد. مدیریت ایران گلوبال در برابر مخاطبان خود مسئول است و نمی تواند در برابر نشر کامنتها و مطالبی از این دست منفعل بماند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکها هموطنان ما نیستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لباس کردی، و امثالهم بیانگر ....مهاجر هندی است. ما در ایران چنین سنتی نداریم. ما با چنین چیز های گله گشاد عبا و قبا و عمامه و شلمه، به هیچ وحه ارتباطی نداریم. از خودتان بیخودی ماده صادر نکنید. ما مردم آزربایجان از همان اول کت و شلوار می پوشیم! و لباس گله گشاد و عمامه و شلمه و عبا و قبا برای ما بیگانه است. ما نه هندی هستیم، و در هند زندگی می کنیم و نه در افغانستان و نه در پاکستان! چنین لباسی مختص بیابانهای سوزان کویر لوت و کویرهای سوزان مناطق پامیر و ناحیه گرمسیر افغانستان می باشد. مردم آزربایجان در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوائی زندگی میکنند و نیازی به شلمه و عبا و قبا و عمامه ندارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کمنت ات ،نشان فاشیست ....بقدرت نرسیده ات ، است . ما این آرزوی مردم ستیزی را به دلت خواهیم نشاند و اجازه نخواهیم داد زیر لوای دروغین هویت به استقلال برسی . فارسهای ایران در هر نقطه ایران ، لباس ترک تو و زنان ترک را تحمل میکنند و هیچگاه مزاحم لباس سایر اقوام نمیشوند . حالا بنویس آذری تجزیه طلب بلندنظر است یا فارس آریایی ؟.... راسیست نباید هیچگاه به قدرت تصمیم گیری برسد چون مثل تو مزاحم مردم میشود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای قسیم عثمانی نماینده تروریست های پ ک ک در مجلس به استاندار آزربایجان غربی امر کرده که شلوار کردی بپوشه و بره مسابقه والیبال نگاه کنه تا دل تروریست ها خنک بشه.احتمالا اعتراض آقای الیار به این بوده و انترناسیونالیست های نئو کمونیست مثل خانم ترابی همین اعتراض را پیراهن عثمان کردن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مسئول کامنتها! آیا بصرف نیست کامنتهای ما را برای چندمین بار حذف میکنی؟ شما از جه چیزی ترس داری؟ مگر از بیان حقیقت میترسی؟ یا مدافع پانکردیسم مهاجر هستی؟ اگر مدافع پان کردیسم مهاجرهستی این را آشکارا برای خوانندگان نیز اعلام کن! تا ما دیگه وقتمان را بیهوده برای کامنت نویسی صرف نکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لباس کردی، لری ، لری بختیاری و ایلامی نشانه سنت مردم ایران زمین است. آنهایی که چشم دیدن حتی لباسهای زیبا و سنتی ایرانی را ندارند ....!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم ترابی! برای من ترک آزربایجانی شلوار و لباس گله گشاد کردی و عبا و قبا و عمامه و شلمه هیچ جذابیتی ندارد. شما بروید در منطقه خود هر لباسی که میخواهید بپوشید. لطفا عبا و قبا و عمامه و شلمه تان را به ما تحمیل نکیند! ما به این چیز ها نیازی نداریم. در ضمن سعی نکنید سیاستمداران آدربایجان در برابر هم قرار دهید. اگر ناسیونالیستهای دو آتشه کرد که مردم را در ترکیه به رگبار گلوله می بندند حد و مرز خور را نشناشد، و برای کردستان جلولاندن شهرها و مناطق آزربایجان، با نمایش لباس کردی تبلیغات پانکردیسم را پیش ببرند، این را بقین بدانند که جوانان مردم تورک آزربایجان در مقابلشان خواهند ایستاد. آزربایجان کردستان نیست، و اکراد مهاجر لازم است از همین حالا حد و مرز خود را بشناسند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اما راه دیگری نیز وجود دارد که جامعه ی اروپایی رفته است:1- گذر به دموکراسی در کشورهای منطقه از راه مسالمت؛ 2- تشکیل اتحادیه کشورهای منطقه بمانند اروپا؛3- در صورت وجود جدایی ها، جداشدن مانند «چک ها و لاواکی ها».

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پایه گذار - ترکستان بزرگ - ناسیونالیسم گرگزاده گان ترک در ترکیه هستند . وگرنه شلوار بزرگ ریشه ایرانی دارد چون برای بالارفتن از کوه ، خشتک شاوار باید تا روی زانو باشد تا کوهنورد و گله چران و ایلیاتی بتواند از صخرهها بالا برود . خلقهای دیگر ایران مانند لر و بختیاری نیز دارای شلوارهای سیاه دامن مانندی هستند که حتی فاقد خشتک زیرشلواری هستند . خرده بورژئازی آذری که از مردم شناسی ایران بی خبر است در خارج نشسته و مثل آخوندها در همه چیز مردم غیرخودی دخالت میکند و قانون می تراشد . رهگذر را به ده راه نمیدادند ، جویای آدرس خانه کدخدا شده بود . ------پیش بسوی دفاع جانانه و سرنوشت ساز برای تمامیت ارضی ایران و سرکوب ابدی تجزیه طلبان بی منطق و مجری نقشه های بیگانه !.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام
مقایسه دو مبارز ترک و کرد تا حدودی روشنگر تاریکی ها خواهد بود :
1 شما یک مبارز ترک نام ببرید که : سلاح بدست گرفته و با کردها مبارزه میکند ولی کردها را بنگرید همه مسلح هستند .
2 شما یک مبارز ترک نام ببرید که : نقشه آزربایجان بزرگ که در آن سنندج ویا مکان دیگر از کردستان در آن نقشه باشد ولی نقشه های کلیه گروههای کردی را بنگرید تا نزدیکیهای تبریز مال آنها است جدیدا" تبریز هم خاک ازلی کردستان شده .
3 شما یک مبارز ترک نام ببرید که : با حکومت بغایت منفور و ارتجاعی اسلامی یا راسیستهای پان پارس ایران همکاری کند ولی کردها را ببینید با تمامی آنها بده بستان دارند .
4 شما یک مبارز ترک نام ببرید که : به جهانخواران وابسته یا تبلیغ همکاری با آنان را بکند ولی نوکری آنها را در همکاری با پان روسها و داعش و گروه تروریستی پ ی د - پ ک ک را ببینید که اظهر من الشمس میباشد .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیاست پروژه ی «بزرگ گرایی ها» در داخل برنامه ی «خاورمیانه ی بزرگ » و برنامه ی نئوکان های آمریکایی «تغییر مرزها از راه جنگ های داخلی در منطقه» قرار دارد، احزاب و گروههایی که سیاست خود را از روی این پروژه ها کپی برداری کرده اند و در تحق این سیاستها می کوشند ، متوجه باشند ،عاقبت این برنامه ها « تبدیل منطقه به خاکستر» ، کشته و زخمی میلیونی از انسانها، ترتیب مهاجرت میلیونها انسان به اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان ، کشیدن آنها و فرزندانشان به «بردگی نوین جهانی» ست که نه تنها «هویت فرهنگی» بل «هویت انسانی» خود را نیز فراموش کنند و به «ابزار و شئی» خالص در سیستم جهانی تبدیل شوند. این پروژه ها در منطقه و جهان عمل میشود و نمونه ها را در «افغانستان،عراق،یوگسلاوی،لیبی،سوریه و آفریقا و..» مشاهده کرده و میکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آزادی پوشش را در همه جا به رسمیت بشناسید. تنها پوششی که مردود است، روبنده و حجاب جنسیتی برای کودکان است. حجاب زنان بالغ را می توان در ریشه های تبعیض جنسیتی آن نقد کرد، اما حتی این زنان هم باید بر پوشش خویش اختیار داشته باشند. پوشش کردی اما بسیار هم زیباست، بزرگترین طراحان مد از همین شلوار کردی و دیگر لباسهای شرقی الهام گرفته اند و به بازار عرضه کرده اند و بسیار هم با استقبال روبرو شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زاپاتا! آنطور که تجزیه طلبان فاشیسم فارس به دامن راسیسم و بی آخلاقی سقوط کرده اند، هیچ خلقی بدان حد به دامن فاشیسم سقوط نکرده است. وقتی که راسیتهای بی اخلاق و تجزیه طلب پانفارس! سلطه دیکتاتوری خود را بر جامعه ایران میگسترانند، بقول ماکیاولی :آیا باید با زور سنبه آنها را شیر فهم کرد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاعر هومانيست كه همه را دعوت به روادارى و مهربانى مى كرد،چون با همكاران خودش در سايت آبش در يك جوب نمى رود بلندگوى نفرت پراكنى شده است و در واقع رقابت مى كند،از قديم گفتند صعود هر چقدر كه سخت باشد سقوط در ثانيه اى صورت مى گيرد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی گرامی! چرا کامنتهای ما را در جواب راسیستهای تجزیه طلب پانفارس، و فاشیستهای مهاجر و نژاد پرست کولیان هندی حذف میکنی؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کردستان بزرگ چه صیغه ای است. برای این اصطلاح چه پیشینۀ تاریخی می توانید نشان بدهید. اگر قرار باشد هرجا که گروهی قومی به نام بی مسمای «کرد» مستقر شده باشد، آنجا را کردستان بنامیم، باید شمال خراسان و شهر برلن را هم کردستان بنامیم.آمدن شکاک ها به حواشی آذربایجان غربی تاریخی دارد. حتی مستقر شدن کردها در شرق آناتولی نیز تاریخی دارد.مناطق کردنشین ترکیه از نظر تاریخی به ارمنی ها و رومیان شرقی (که نامی بیش از آنها باقی نمانده) تعلق دارد. اگر قرار باشد ترکیه از آن مناطق دست بکشد باید آن ها را به ارمنی ها بدهد. نئوکان های آمریکا و افراطیون اسرائیل بر طبل کردستان بزرگ می کوبند و گروهی از ایرانیان خارج نشین معاند و مشنگ کورکورانه از آن دفاع می کنند. اما شتر در خواب بیند پنبه دانه!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حناب زاپاتا اولا قسمت زیاد داعش در عراق خود کردها هستند ولی این مسئله ما نیست. شما لطف کنید نقشه کردستان بزرگ را که در اطاق بارزانی و خیلی از تشکیلات کردی آویزان است, این جا پخش کنید. تا مردم ببینند. باباجان آذربایجانی ها با ملت کرد هیچ گونه مشکلی ندارد ولی مشکل هست با کردی که شلوارش را سمبل کردستان بزرگ میداند وعمدا , حالا از طرف هرکی ببازی انداخته شده است, ( معمولا دولت ایران) فرق نمیکند ,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شلوار کردی یا ادعای ارضی کردها نسبت به اورمیه, خوی, سلماس, سولدوز, قوشا چای, ماکو, چالدران و حتی شرفخانه؟ اینست صورت مسئله خودتان را به کوچه علی چپ نزنید. با تروریستهای کومله, پژاک و حزب دموکرات در جنگطلبی و ادعای ارضی همصدا نشوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مگرشما به دامن فاشیسم و بی اخلاقی سقوط کرده ای، که به دیگران تجویز سمبه میکنی؟ آیا شما شخصا از طریق سمبه شیر فهم شده ای؟ مگر کردها جای دیگری کیر نیاورده اند، میخواهند لباس گله گشاد کولیان هندی را در آزربایجان رواج دهند؟ آزربایجان محل این جور چیز ها نیست. ببرید آنرا در پاکستان و افغانستان و هند به نمایش بگدارید، نه در آزربایجان! در غیر اینصورت جوابتان را از همان جوانان مردم دریافت خواهید کرد. آزربایجان کردستان نیست. شما مهمانان ناخوانده هنور حد و مرز خود را نمی شناسید. طرز پوشش لباس ما، با کردها زمبن تا آسمان فرق دارد. ما نه لباس گله گشاد می پوشیم، نه شلمه می بندیم، نه عبا و قبا می پوشیم و نه عمامه و توربان می بندیم. و کسی که به چینین پوششی در مناطق آزربایجان دست یازد، معلوم میشود که آزربایجانی نیست. و مهمان نباید از مهمان نوازی صاحب خانه سو استفاده بکند. امبد وار است تا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چقدر باید یک قومی به دامن فاشیسم سقوط کرده باشد که نمایندگانش به لباس محلی مردم اعتراض کنند و مدافعانش مانند نویسنده این مقاله و کمنت گذار نخست آن، برای آزادی مردم دیگر شرط و قرار و اگر و مگر بگذارد ! اینگونه کمنت نویسان و اینگونه داعشی های قومی....ایرانیان باید بدانند در آینده با چه کسانی روبرو هستند . آیا هنوز میشود با اینگونه راسیستها بحث کرد یا بقول ماکیاولی باید با زور سنبه آنها را شیرفهم نمود ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اصلا عنوان این مقاله سخیف و ضد کردی است. نویسنده بجای اینکه توهین ننگ آور در ورزشگاه ارومیه را محکوم کند به حمله به توهین شونده ها پرداخته و به شلوار کردها گیر داده است. همین امثال این نویسنده هستند که نفرت قومی را در این سرزمین دامن میزنند. مردم عادی ترک و کرد و فارس و بقیه باهم دشمنی ندارند. هر آتشی هست از ناحیه همین نفرت اندازان است که ادای روشنفکری هم در میاورند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار! دستت درد نکند. مقاله پر محتوا و وزینی است. در مطلب تان بر نکات مهمی انگشت گذاشته اید، و بدین طریق به ناسیونالیستهای زیاد خواه اکراد هشدار داده ای، دست از آشوبهای قبیله ای و بزرگ نمائی عشیره ای بردارند. و الا درمقابل توفان خشم مردم آزربایجان قرار خواهند گرفت. دراینصورت باید برای همیشه منطقه آزربایجان را ترک کنند. مهمان نوازی هم حدی دارد! خواندن این مطلب را به خوانندگان توصیه میکنم.