تُرک تحقیر شده یا تُرک سرفراز تاریخ

فرهنگ نفرت از ترک و ترکان از زمان حاکمیت رضاخان چنان شتابی به خود گرفت و از زمان پهلوی دوم با بکارگیری رسانه های مدرنی چون رادیو و تلویزیون ادامه پیدا کرد که بسیاری از جوانان خانواده های آذربایجانی در تهران و شهرهای فارس نشین از تُرک نامیدن خود ابا داشته و از نامیدن خود با این واژه احساس حقارت و کوچکی میکردند ، چرا که آنچه جوان آذربایجانی و دیگر جوانان ترک کشور از کلمه تُرک ، ترکان و ترکتازی در کتابهای درسی ، مطبوعات ، رسانه های سمعی و بصری و دیگر رسانه ها دیده و شنیده بود جز معنای منفی

از زمان به حاکمیت رسیدن رضاخان که با کودتای نظامی صورت گرفت و عملا به حکومت قاجاریان پایان داده شد ، تبلیغ بر علیه ترک و ترکان شروع و هر سال شدت بیشتری گرفت ؛ در اصل با سقوط دولت قاجار به حاکمیت مستمر و هزار ساله ترکان بر ایران خاتمه داده شد .

سقوط دولت قاجار به دست قزاق بیسوادی که از تیمارگری اسب به رضاخان میرپنج تبدیل شده بود  و اکنون سودای حکمرانی بر کل ایران را داشت باید به شکلی افکار عمومی جامعه آنروز را هم قانع میکرد . طبیعی است برای نیل به این هدف در درجه اول نالایق نشان  دادن سلطان ساقط شده و دیگر اعضاء خاندان قاجار باید مقدمه ای باشد برای تغییر حکومت ؛ در مرحله بعد تغییر حافظه تاریخی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مردم ایران چه تُرک و فارس و دیگر میلیّتها حاکمیت قدرتمند و هزار ساله ترکان بر ایران را در حافظه تاریخی خود داشتند و اگر سلطان و حاکمی هم در اداره کشور نالایق و ضعیف بود فرد دیگری از همان خاندان و سلاله ترُک اداره کشور را بر دست میگرفت و این تسلسل حاکمیت در طول 1000 سال از زمان سلاطین غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی گرفته تا صفوی ، افشار و قاجار ادامه داشت .

اما این بار فردی حکومت ایران را آنهم با کودتا بدست میگرفت که نه تنها بیسواد بود و از تیمارگری اسب به فرماندهی قوا رسیده بود بلکه خودرا هم مازندرانی و به شکلی از تبار فارسیان میدانست که این قوم در طول هزار سال گذشته و بعد از حاکمیت اسلام بر ایران ، به عنوان امپراتور و سلطان در اداره کشور بزرگی چون ایران و کشورهای همجوار نقشی نداشتند ؛در حقیقت حافظه تاریخی 1000 ساله ترکان ایران ، حتی دیگر اقشار جامعه آنروز جز حاکمیت و اداره کشور به دست ترکان چیز دیگری را در ذهن آنها تداعی نمی کرد .

با پیش آمدن چنین وضعیتی و با سر کار آمدن رضاخان که عقبه شناخته شده ای هم نداشت این حافظه تاریخی که علاوه بر بازگویی کتابهای تاریخی، سینه به سینه هم به نسل امروزی رسیده بود از ذهن ترکانی که در طول تاریخ خودرا امپراتوران و حاکمان مقتدر و بلامنازع بر ایران و کشورهای همجوار دیده بودند باید زدوده میشد تا خطر عصیان آنها که روحیه جنگجویی و مبارزه گری شان هم بر کسی پوشیده نبود از بین برود تا رضاخان با خیالی راحت بتواند حاکمیت خود بر ایران را تثبیت کند .

لذا اولین کاری که رضاخان باید انجام می داد  و داد ؛ تحقیر ترکان از طُرق مختلف بود تا هیچ ترکی نتواند به خاطر ترک بودنش اظهار وجود کند ، وی با به خدمت گرفتن عده ای که نام مورخ ، محقق ، شاعر و نویسنده برخود گذاشته بودند و وجدان آنها در مقابل زر و زور و تزویر به خواب ابدی رفته بود به تحریف تاریخ و تحقیر ترکان پرداخته تئوریهای خودساخته ای را تحویل جامعه استبداد زده و خاموش آنروز ایران داد تا ترکان را نه انسانهای با استعداد و اداره کنندگان امپراتوریهای بزرگ جهان که حاکمان بی تمدنی معرفی کنند که در سایه تدبیر ، تیزهوشی و کاردانی دبیران پارس که در خدمت آنها بودند از شرق عالم تا غرب عالم را اداره میکردند !

عجبا ! این دبیران با اینهمه تیزهوشی و کاردانی چرا به جای ساقط کردن سلاطین ترک و نشستن به جای آنها ، خدمت در رکاب آنها را ترجیح میدادند!؟

قزاق دیکتاتور شعرایی را به خدمت گرفت که در سروده هایشان در تقبیح ترکان و توهین گستاخانه و بی پروا به آنها و توصیف از پارس و پارسیان و نژاد آریایی از هم سبقت می گرفتند ، نویسندگان و محققین خود فروخته دربار که بعضی از آنها مانقورتهایی از میان خود ترکان بودند بر علیه ترکان و موجودیت زبان ، فرهنگ و هویت آنها قلمفرسایی کرده کتابها و رساله ها می نوشتند و منکر وجود آنها در ایران حتی در آذربایجان تاریخی از اراک ، همدان، ساوه ، زنجان و تبریز گرفته تا اقصی نقاط دربند و قفقاز می شدند !

سیاست آسیمیلاسیون و فارس سازی مستبدانه ، غیر انسانی و حتی وحشیانه که در طول تاریخ هرگز نظیرش دیده نشده بود در این دوران آنچنان سرعتی گرفت که مهیار نوایی یکی از محققیقن خودفروخته دربار پهلوی پروژه جدا سازی کودکان تازه متولد شده آذربایجانیان از والدینشان و نگهداری آنها در شیرخوارگاههایی که به وسیله پرستاران فارس زبان اداره بشود را در کتابی که تقدیم پدر تاجدارش رضاشاه کرده بود منتشر نمود ! تکرار و پیگیری این تفکر قرون وسطایی توسط جواد شیخ الاسلامی یکی ازمتولیان بنیاد نژادپرستانه افشار حتی بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشته است . (1)

تبلیغ رضاخان علیه ترکان چنان تاثیر خودرا گذاشت که در اواخر حکومت پهلوی اول ، کلمه " ترک" بجای تحقیر و توهین نه تنها در میان توده های ناآگاه و بی سواد حتی در میان باصطلاح روشنفکران و تحصیلکرده های فارس هم به کار گرفته شد !

بعد از سقوط رضاخان و پس از نهضت فرقه دموکرات در آذربایجان این سیاست به شکل و شمایل دیگری اما همچنان با هدف حذف ترکان و هضم آنها در زبان و فرهنگ حاکم ادامه داشته و کلمه تُرک و ترکان هنوز هم مورد نفرت باستانگرایان و تمامیت‌خواهانی است که ایران را در دایره تنگ قومی خاصّ با زبان و فرهنگ خاص تعریف می کنند.

فرهنگ نفرت از ترک و ترکان از زمان حاکمیت رضاخان چنان شتابی به خود گرفت و از زمان پهلوی دوم با بکارگیری رسانه های مدرنی چون رادیو و تلویزیون ادامه پیدا کرد که بسیاری از جوانان خانواده های آذربایجانی در تهران و شهرهای فارس نشین از تُرک نامیدن خود ابا داشته و از نامیدن خود با این واژه احساس حقارت و کوچکی میکردند ، چرا که آنچه جوان آذربایجانی و دیگر جوانان ترک کشور از کلمه تُرک ، ترکان و ترکتازی در کتابهای درسی ، مطبوعات ، رسانه های سمعی و بصری و دیگر رسانه ها دیده و شنیده بود جز معنای منفی از این واژه نبود .

اما واقعیت چگونه بود ؟ آیا ترکان موجودات پلیدی بودند که اینهمه نفرت در کشور بر علیه آنها ساخته و پرداخته شده بود  و تُرک و ترکان واژه های تنفر انگیز و چندش آوری بودند ؟

جهت بررسی این مسئله لازم بود کتابهایی که قبل از حکومت پهلوی‌ها و  در طول چند قرن گذشته به رشته تحریر درآمده و بدور از سیاستهای شوونیستی و یکسان سازی چند دهه اخیر بود مورد مطالعه قرار گیرد تا واقعیتها آشکار و سیمای ترکان و برداشت از کلمه ترک بدور از حبّ و بغض نمایان گردد.

برای رسیدن به این هدف در وهله اول لازم بود استفاده از کلمه ترک در دیوان شعرا مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کلمه ترک در کجاها و بچه شکل و معنایی در این دیوانها استفاده شده است .

با مراجعه به این دیوانها و بررسی آنها این واقعیت بدست می آید که در سروده های این شعرا کلمه "تُرک " و " تُرکتازی " در دو معنای واقعی و مجازی مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در معنای واقعی " ترک " و " ترکان " اشاره به مردمانی است که در طول تاریخ امپراتوریهای بزرگی را آفریده و به شمشیر اسلام مشهور شده اند ، آنها در مقابله با دشمن ترسی به خود راه نداده و در بیشتر جنگها پیروز میدان بوده اند ، ترکان مردمانی سفید چهره و زیبا روی بوده و محل سکونتشان از ختا و ختن ( آسیای میانه ) گرفته تا خراسان ( افغانستان) ، فارس و عراق عجم ( ایران ) ، آذربایجان ، عراق عرب ، شام و روم ( سوریه و ترکیه ) ادامه داشته است . در این سروده ها واژه " تُرکتازی " هم در معنای واقعی اشاره به ترکانی است که با تاخت تیزپایانه، زیرکانه و فاتحانه دشمن را مغلوب خود ساخته اند.

اما در معنای مجازی اکثریت مطلق شعرای فارسی گوی، کلمه " تُرک " مترادف با زیبا روی ، ماه وش ،ماه تابان ، آفتاب عالمتاب ، خورشیدفام ، دانا ، عالم ، عادل ، روشن ضمیر ، خردمند ، سلیم ، آزادمرد ، ظلم ستیز ، خوش بیان ، دارای اخلاق حسنه ، روشنگر و در یک کلام کلیه معانی مثبت در مقابل واژه های منفی است.

 در این دیوانها واژه " ترک " بیشتر در مقابل " هندو " قرار می گیرد که " هندو " در معنای مجازی بردگی ، تاریکی، سیاهی و به صورت کلی معانی منفی دارد . 

"تُرکتازی " هم در این سروده‌ها در معنای مجازی شجاع ، زیرک ، فاتح، شیردل و نترس  است .

نظامی گنجوی شاعر قرن ششم هجری و 900 سال پیش در سروده های خود در استفاده از کلمه ترک و ترکتازی ابیات بسیاری دارد که در اینجا به پاره‌ای از آن اشاره می کنیم :

گفت: من تُرک نازنین اندام                            از پدر تُرکتاز دارم نام

گفتم :از همدمی و هم کیشی                      نامها را بهم بود خویشی

تُرکتاز است نامت، این عجب است                  تُرکتازی مرا همین لقب است

خیز تا تُرک وار در تازیم                                هندوان را در آتش اندازیم (2) 

در این ابیات ، در مصرع اول بیت اول " ترک" در معنای مجازی " زیبا روی " و در مصرع دوم " ترکتاز " در معنای مجازی شیردل و نترس است ، در بیت سوم نظامی میگوید :

اگر نام تو " ترکتاز " است ، لقب منهم " ترکتازی " است که نظامی هم خودرا شجاع و نترس معرفی می کند و در بیت چهارم میگوید :

حالا که چنین شد ( هم تو و هم من ترسی از کسی نداریم ) بپا خیز تا باهم مثل ترکها ( دانایان ) بر هندوان ( نادانان ، تباهی ها ، سیاهیها ، ناکامیها ) برتازیم و آنها را از بین ببریم .

حکیم نظامی در جای دیگر دیوانش و در موضوع  ستایش سخن و حکمت و اندرز میگوید :

تُرکی‌ام را در این حبش نخرند                 لاجرم دوغبای خوش نخورند (3)

در این بیت منظور نظامی از " ترکی‌ام " سخنان حکیمانه ، روشنگرانه و خردمندانه است که گله‌مند است در اجتماعی که تاریکی فکر ( حبش ) بر آن حاکم است این سخنان خریداری ندارد .

حکیم گنجه در داستان " جنگ سوم اسکندر با روسیان" چنین می سراید :

دگر روز کاین تُرک سلطان شکوه                    ز دریای چین کوهه برزد به کوه

گراینده شد هر دو لشکر به خون                   علم بر کشیدند چون بیستون (4)

در این شعر " تُرک سلطان شکوه " کنایه از خورشید تابان است که از دریای چین طلوع و بر کوه تابیده است . در این بیت حتی نظامی گنجوی نه تُرک را به خورشید بلکه خورشید را به تُرک تشبیه کرده است که نهایت تشبیه زیبایی و درخشندگی است !

حتی نظامی گنجوی در قصیده " سلطان کعبه " ، خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) را " تُرک تازی اندام " خطاب می کند که در این تشبیه " ترک " در معنای مجازی به تمام خصوصیاتی نیکی اطلاق شده که پاک ترین و محبوب ترین فرستاده خدا می تواند داشته باشد :

تُرکی است تازی اندام  کز بهر دلستانی                  بر عارض سپیدش خال سیه ز عنبر

یا رب بود که گردد چشم و دل نظامی                      از دیدن جمالش پیش از اجل منّور

 

مولانا مولوی رومی هم در دیوان شمس بارها از کلمه " تُرک " در معنای واقعی و مجازی استفاده کرده است .

چه رومی چهرگان دارم چه ترکان نهان دارم                 چه عیب است ار هلاوو را نمی‌دانم نمی‌دانم

رها کن حرف هندو را ببین ترکان معنی را            من آن تُرکم که هندو را نمی‌دانم نمی‌دانم (5)

در مصرع اول این شعر منظور مولانا از "ترکان نهان " نهان و درون پاک و عاری از پلیدیهاست ؛در مصرع سوم و چهارم هم هدف مولانا از واژه " ترکان " و " ترک " بهره گیری از معنای دانایی ، روشن ضمیری در مقابل هندو که در معنای مجازی " تاریک اندیشی و بدنهادی است می باشد.

مولوی در جای دیگری خودرا تُرکی معرفی می کند که اگر ساعتی با هویت ترکی زندگی می کند تنها یک لحظه در ارتباط با مسائل تاجیکی ( فارسی ) است  که منظور مولوی از یک لحظه تاجیکی در حقیقت همان سروده های وی به زبان تاجیکی ( فارسی ) است که تنها یک لحظه ( ثانیه) از یک ساعت عمر وی را تشکیل می دهد :

ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیکی کند                  من ساعتی ترکی شوم یک لحظه تاجیکی شوم

گه تاج سلطانان شوم گه مکر شیطانان شوم              گه عقل چالاکی شوم گه طفل چالیکی شوم(6)

در مصرع اول بیت دوم که در ارتباط بامصرع دوم بیت اول است ، "گه تاج سلطانان شوم " با "من ساعتی ترکی شوم " در یک معنا و   " "گه مکر شیطانان شوم  " هم با " یک لحظه تاجیکی شوم " هم معنی شده است .

مولانا نه تنها زندگی با هویت ترکی را از افتخارات خود می داند حتی اسلحه بستن به شکل ترکان را هم از هویت بارز خود می داند :

من تُرکم و سرمستم تُرکانه سلح بستم                   در ده شدم و گفتم سالار سلام علیک(7)

نه تنها نظامی و مولوی بلکه اکثر شعرای فارسی گوی از کلمه ترک و ترکتازی در معنای مثبت استفاده کرده اند که در مقالات بعدی به آنها خواهیم پرداخت .

حسن راشدی : بهمن 1394

توضیح : (انتشار این مقاله و دیگرمقاله های اینجانب درسایتها، وبلاگها و دیگررسانه ها با ذکرنام نویسنده آزاد است

...................................................................................

(1) زبان فارسی در آذربایجان ، گرد آوری ایرج افشار ، ص: 445/ مجله آینده سال هفتم - 1360 شمسی ، شماره های سوم و چهارم

(2) کلیات دیوان حکیم نظامی گنجوی به کوشش و ویرایش : کاظم عابدینی مطلق، انتشارات آدینه سبز ،موضوع هفت پیکر- بهرام نامه ، ص : 645

(3) همان کتاب ، موضوع ستایش سخن و حکمت و اندرز ، ص : 572

(4) همان کتاب ، شرفنامه ، جنگ سوم اسکندر با روسیان ، ص: 1002

(5)غزلیات شمس ، شماره 1439

(6) غزلیات شمس ، شماره 1385

(7) غزلیات شمس ، شماره 1318

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند کلمە با پان اتراک تورک آذری و رضا شاه .... اگر در یک جملە بگویم رضا شاه بیشترین خدمت را بە تورکان آذری در ایران کردە جا داشت تورکان آذری در ایران مقبرەی رضا شاه زیارتگاهشان شود ،،،، رضا شاه جامعەی تورک در ایران را از نابودی کامل نجات داد اگر رضا شاه نبود امروزە اثری از تورکان ایرانی وجود نداشت ،، همە میدانند کە اسماعیل آغا سمیتقو در زمان رضا شاه ظهور کرد و دامنەی قدرت مداری اسماعیل سمیتقو روز بە روز بیشتر میشد سمیتقو قبل از بە شاهی رسیدن رضا شاه در همان دوران قاجار با تورکها اختلاف پیدا میکند و برای حل اختلافات سمیتقو برادر خود را همراه نزدیک بە 70 نفر بە تبریز میفرسد ولی حاکم تورک در تبریز بە جای مذاکرە برادر سمیتقو همراه تمامی کسانی کە با آن بودند بە قتل میرسانند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای به ترکعلی بنده تو ایران هستم شما همینطوری به این و ان نبند ومستند صحبت کنید برای حفظ ایران جنگیده ایم وحالا برای حقوق شهروندیمان تلاش میکنیم .الکی جنگ ترک فارس کرد و....راه نیندازید مشکل افکار تمامیت خواه وخودخواها نه در هر لباسی است این سایت برای تبادل افکار است وتا زمانیکه همه خود را تنقید نکنیم در دور باطل خواهیم چرخید وبا فحش کاری جایی نخواهیم رسید کار بدتر وکینه بیشتر میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی ، همیشه به یاد داشته باش کلوخ انداز را پاسخ سنگ است، خودت به همه توهین میکنی بعد انتظار بیجا هم داری! این آقایی که میگویی نامی برای خود انتخاب نکرده، یک میهن پرست هوشیار است که خوب می داند دارد چکار میکند همزمان هم تجزیه طلبان پان ترک را می کوبد وهم توطئه های رژیم پلید اسلامی را افشاء میکند ، درود بر این هم میهن بی نامم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مردم ایران الان مردانه در میدان ایستاده اند . اگر شما مردید ، اروپا و امریکا را ترک کنید و بیایید ایران، تا بقول شما سه هزار فارس، نشان تان بدهند که چهل میلیون ترک ، جایش در کدام ترکستان است . شما که برای راحتی حاضر نیستید در ترکیه و اران و مغولستان زندگی کنید و در این سایت ایرانی در فرنگستان و یانکیستان جا خوش کرده اید . بروید این آرزوهای رمانتیک تجزیه بازی را در ایران انجام دهید تا مردم چنان ترتیب تان را بدهتد که ندانید چگونه روانه آناتولی و گنجه و قره باغ و ایروان گردید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب اورمیا باسلام.این افرادباتوجه به هارت وپرتشان عرضه هیچ کاری راندارند.این هاازضعف وناتوانی وبی منطقی روبه تهدیدمی آورند.
حرف این قداره بندهای داعشی تنهاازروی ناتوانی است.حتی ارزش دهن به دهن شدن رانیزندارند.آنهاییکه زیادهارت وپورت میکنند عین تفنگ بدون گلوله هستند.
هیتلرورضاشاه وخمینی باقتل عام های تاریخی نتوانستنددرمقابل جامعه عقلانی دوام آورند،این هاکه هیچ.
اینهاتنهاکارشان نوکری به استعمارویاری گرفتن ازآن برای تاریخسازی برایشان جهت سرپاماندن خلق شده اند.
ایران وفرهنگ توهمی ایرانی تئوری کسروی وسیدجوادطباطبایی ازهم پاشیده وخودشان خبرندارند.بلوچ ها .عرب ها.قشقایی ها.کردها.ترکمن ها.ومخصوصاتورکان آزربایجان جنوبی بقچه این هارابسته وحتی تورکان خراسان هم دیگرازتوهمات این هاباخبرشده اند.
این عربده کشی ها وتوهین ها ازروی ناتوانی است .یگذارخوش باشدودرروزموعودماراخواهندشناخت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب به ترکعلی پیاده شو با هم بریم بهتر است متناسب با توانایی و...شمشیر زنی وحربه بکشید وبجای مبادله افکار و مباحث به روز جهان. فکر وتوهم انقلاب بعدی و انتقام گیری داری وخکم ...میکنی . علیرغم اندیشه ام که انسان به کمرش شمشیر نمی بندد.باید بگویم در ان روز موعودتان ای کاش مرد میدان باشی و توهم رجز خوانی اسطوره ای شاهنامه ای را نداشته باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولین مشکل شما تجزیه طلبان آذری اینست که بقول خودتان در این سایت با یک زبان کمنت میخوانید و جواب میدهید که آنرا نمی فهمید و برایتان بیگانه است و دشمن آن هستید و عامل بدبختی تان شده . پس بهنر است به سایتهای خود بروید و در زبان خود بنویسید یا هر جمله ای را در اینجا دهها بار بخوانید مثل بودیستهای مغول تا روشن شوید . چون قدم اول استقلال تان در این نقطه با شکست روبرو شده ، فارسها و ایرانیان قرنهای متمادی دیگر شما را در بند و قل و زنجیر خواهند داشت . و همچون تیزاب جنایتکاران ....ا مثل خلخالی و خامنه ای و 4 موسوی نام آغاز انقلاب را در خود حل خواهند کرد ولا اینکه دست .... شریک در قدرت شاه و شیخ بخون صدها هزار فارس و ایرانی و کرد و بلوچ و ارمنی و عرب آلوده است . با پیرزوی انقلاب بعددی ....همکاران شاه و شیخ نیز در یک دادگاه صحرایی محاکمه خواهید شد مگر اینکه از حالا به صحراههای شرق آسیای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-میگویندباکسی حرف بزن که بفهمدتوچی میگویی.من باتمام وجودازآقای توکلی تشکورمیکنم ،که این سایت راراه انداخته ،وازتعددنظرات هم بسیارخوشجال میشود،که افرادباپرچم مشخص وارداین گفتمان هاشده ودرزیرپرچم خودنظراتش راابرازدارد.
متاسفانه تعدادی ازاین قواعدتبعیت نکرده وبانام های مختلف ودرزیرپرچم دیگران تنهاکارشان بیراهه گویی وتهدیدوتوهین است.
درضمن ازدوستانی که صداقت درقلم دارندخواهشا ازچیزی ونوشته ایی شناخت ندارندودرآن باره مطالعه واطلاعاتی ندارند،وارداین بحث هانشود.چون ارزش این نوشتجات وجمع راپایین می آورند،لاقل بروندچندکتاب بی نظردرموردآن خوانده بعدادوارداین گودشوند.
این آقاییکه حتی نامی برای خودانتخاب نمیکندوباعنوان ....یوسف ترک...همینطوری حرفی زده اول کلمات رادرهان خودیک لحظه چرخانده حرف میزد،عالی میشد.
اگرهویت طلبی واستقلال طلبی ماموردولت بودن است.پس مردم هفده جمهوری جداشده ازروسیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و از جمله در لباس هویت طلبی و تجزیه طلبی آذری و...............گاهی دزد فریاد میزند دزد را بگیرید . شما تجزیه طلبان آذری در بالای این لیستی که نام بردی ، قرار دارید . مردم را هالو فرض نکنید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانمها و آقایان اگر دقت کنید اخیرا عوامل وزارت اطلاعات رژیم جنایتکار با ماسک های مختلف از جمله چپ گرائی و ملی گرا ئی منتها با پر خاش و توهین حتی به آقای توکلی در سایت ایرانگلوبال و امثالهم فعال شده اند برای خنثی کردن این مذدوران رژیم جواب کامنت آنها را ندهیم بهتر است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نظر امروز ارسال شد ولی درج نشد. لذا مجددن ارسال می شود.

سلام آقا حمید

با تشکر از تذکری که درباره منبع اصلی شعر یاد شده دادید. امیدوارم در فرصتی دیگر، در این مورد نیز تبادل نظر کنیم. خوشحالم که شاهدی بر مدعای من ارایه کردید، مبنی بر این که رویه ناپسند ترک ستیزی، سابقه ای دست کم هشتصد ساله داشته و محدود به دوران پس از سلطنت قاجاریه نمی باشد.

به بیان تیرماه سال 1385 آقای ماشاءالله رزمی در سایت ایران امروز، چینی ها، روس ها، اروپایی ها، عرب ها، و فارس‌ها (یعنی نیمی از جهانیان-از من) هر یک بشیوه خود و بدرجات مختلف، دارای اخلاق ترک ستیز هستند... بدین جهت ترک‌ها ی معتقد به اصالت ترکی می‌گویند: ترک غیر از ترک دوستی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فردی که با نام «جمهوری اسلامی» از تورک‌ها دفاع می‌نماید مرحمت فرموده با استفاده از این «نام منفور» چهره‌ی فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی را مخدوش ننماید. رژیم ملای مطلقه‌ی فقیه در این 37 سالی که از افتاده شدن جغرافیای موسوم به ایران به دهان این اژدهای خونخوار می‌گذرد با سرکوب وحشیانه‌ی ملت تورک آزربایجان جنوبی و خواسته‌های ملی به حق آن دشمن خونی بودن را با این ملت ستم‌دیده به اثبات رسانده است همانگونه که اپوزیسیون باستان‌گرا، فارس‌پرست و آریاپرست آن کاملاً شمشیر را بر ملل غیر فارس، علی‌الخصوص ملت تورک آزربایجان جنوبی از رو بسته و به خون آن تشنه می‌باشند. ما را به خیر این رژیم مفسد، جلاد و خونخوار امیدی نیست شر مرساند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای معانی ترک ، در شعر شعرای فارسیگوی که خود یا فارس بودند و یا فارسی می سرودند هیچ جا نمی بینید که از زیبایی فارسی چه در معنای واقعی و چه در معنای مجازی سخن رفته باشد اما این زیبایی تقریبا در همه سروده های همه شاعران فازسیگوی در مورد ترکان دیده می شود ، اگر به قول شما ترکلن زشت رو بودند اینهمه شعر در مورد زیبایی آنها چه در معنای واقعی و چه مجازی سروده نمی شد . حتی مورخی مثل حمداله مستوفی ( قرن 8 هجری ) در کتاب نزهت القلوب وقتی در مورد زیبایی و سفید چهره بودن مردم خوی می نویسد ، می گوید " خوی را ترکستان ایران می نامند " یعنی مردم ترکستان اینقدر زیبا بودند که به این لقب مشهور شده بودند ، حمداله مستوفی هر کجا مردم زیبا روی و سفید چهره می بیند میگوید : " ترک وش " .در میان ترکان زیبا روی اگر گاهی چشم بادامی هم دیده میشد به زیباییش افزوده می شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کوراوغلو چرا کورروش را ول کرده کردی از کوراوغلو تورک وام گرفتی.
فرهنگی که شما می فرمایید صد سال از ساختش نمی گذرد. از من این را یادبگیر کلمه تمدن را هم تورکان عثمانی ساختند و یا نکند تمدن و مدنیت نداشتید و از سرزمین های عثمانی وارد فارسستان شده؟
اصلا خود فرهنگی که در این صد سال ساختید یعنی چه؟ فر هنگ. فری که هنگ کرده؟
اما در تورکی از دیوان کاشغری ما اذرم özrüm را داریم که معنی برگزیده ترین هر چیز معنی می دهد. و اذروملیک بسیار زیبا تر از فر هنگ کرده شماست.
در همان دیوان اردم به معنی ادب است. و بار امرم که معنی گردامدن مردم در کنار هم معنی می دهد.
و کاش آن فر هنگ کرده هم چند لغت برای الزامات خودش داشت و از تورکی و عربی وام نمی گرفتعدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول یا مسئولان کامنت‌ها حتی با وجود داشتن تفکر خاص خود باید اشخاص بی‌طرفی باشند. آنان نمی‌توانند با سانسور نمودن برخی کلمات به دلیل آنکه بر خلاف نظر خودشان می‌باشد ایده‌ی مطلوبشان را به درون کامنت‌ها تزریق نمایند. برای مثال حتی در کامنت‌های من «رژیم فارس» نیز تحمل نشده و «فارس» آن نقطه‌چین می‌شود شخصی که آن را نقطه‌چین می‌نماید لطفاً بگوید این رژیم اگر «رژیم فارس» نیست پس چه است؟ رژیم تورک یا عرب است!؟ فارس بودن این رژیم آنقدر بدیهی است که نقطه‌چین نمودن آن مثل آنست که کسی بگوید ماست نه سفید بلکه سیاه است. صرفنظر از آن مسئول یا مسئولان کامنت‌ها بهیچوجه نباید با معیار قرار دادن تفکر مطلوب خود نظرات را حذف و یا سانسور نمایند. طبیعی است که در این سایت از مؤسس آن گرفته تا معمولی‌ترین کاربر منتسب به فارسستان حتی به زبان آورده شدن نام «تورک» نیز را برنتابد اما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبلاً هم نوشته بودم با این رویه‌ی جانبدارانه‌ای که ایران‌گلوبال در مقابل نظرات مخالف خودش با باز گذاشتن دهان یک طرف برای هر گونه توهین و فحاشی و در مقابل خفه نمودن طرف مقابل در پیش گرفته است جناب توکلی اگر از اینکه کسی جهت مقابله به مثل به وی فحاشی نیز نماید نباید رنجیده خاطر شود. صفحات دیگر به کنار، فقط در همین صفحه دهها نظر اهانت‌آمیز بر علیه تورک‌ها نوشته شده است اما من کامنتی ارسال نموده بودم که ایران‌گلوبال کامنت‌هایی که چند ساعت پس از آن ارسال گشته‌اند را منتشر نموده اما کامنت مرا سلاخی نموده است. تنها دلیلی که برای عدم انتشار این کامنت می‌تواند وجود داشته باشد مخالفت شدید جناب توکلی یا سایر مسئولان کامنتها با اندیشه‌ی درون آن می‌باشد و گرنه ادبیات آن هیچ مشکلی ندارد. این کامنت من است شخصی که از انتشار آن خودداری نموده با مقایسه‌ی آن با سایر نظرات اهانت‌آمیز وجدان خود را قاضی نماید:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر محترم شما که میگویی چپ ملی دیگه چه صیغه ایه، اینقدر نباید شتابزده قضاوت کنی، هرکس به اندازه خود علم وآگاهی دارد وبه تفکرسیاسی وجهان بینی خودرسیده است،بنده حقیر نیز مطالعات اندکی داشته ام، یکی از پایه گذاران چپ ملی ایران خلیل ملکی بود که عده ای اورا مبدع سوسیالیسم ایرانی میدانند، البته من با تمام نظراتی واعمالی که ایشان داشته اند موافق نیستم، بله ناظرمحترم چپ ملی وجود داشته ودارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر محترم شما متوجه منظور من نمی شوید، اصلا شما فکر کنید من مارکسیسم را با ملی گرایی ایرانی تلفیق کرده ام، من ناچارم برای مقابله با هجمه تبلیغاتی تجزیه طلبانه بر افتخارات ایران باستان اصرار کنم، گناه من چیست که در این دوره تاریخی کاپیتالیستی مدافع تمامیت ارضی ایران هستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط دو امکان وجود دارد . اول اینکه ایرانیان باید در روز موعود ، راسیست های ترک و توران را شکست داده و تجزیه طلبان را نابود کنند . دوم اینکه - سعی کنند اران شمالی به ایران ملحق شود چون پان ترک آذری تجزیه طلب ،هدفش نه زبان است و نه هویت ، و باید خودرا علنی کند و با ایران روبرو شود و نه با فارس . همه اینها فقط بهانه است چون شهامت ندارد غرض اصلی اش را بیان کند . ما ایرانیان منتظر روز نبرد هستیم . اکنون قدرت در دست ماست و تنها امکان مغولزادگان دروغ و تحریف و دروغ و شانتاژ و وراجی در باره ایران باستان است . هیچ راه سومی با تجزیه طلب وجود ندارد چون اجداد ما 9 هزار سال است که از این سرزمین دفاع کرده ااند و اکنون نباید گذاشت نوادههای چنگیز از مهمان نوازی ایرانیان سوء استفاده کنند . هر ترک ضد فارس ، دسمن ایران و ایرانیست و باید در موقع و زمان مناسب به درک واصل شود . تعارف و تولرانس و روشنفکربازی با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی بامدادان! شما مدام تکرار میکنی چپ ملی هستی. این دیگه چه صیغه ایه! اگر مطالعه کنی، چپ، یعنی مارکسیم، با "ناسیونالیسم" و "ملی گرائی" نمی خواند. و از زمین تا آسمان از یکدیگر فرق دارند. ادعای شما را نه مارکس تائید میکنه و نه خدا بیامرز لنین. بنظر میرسد شما، مارکسیسم را با پانفارسیم و ناسیونالیسم قاطی کرده اید. دیدگاهتان قره قاطی و مغشوش است. اگر کسی فرق مارکسیسم، از ناسیونالیسم، و شونیسم را نمیداند، دیگر چه جای بحث باقی می گذارد؟
یک فرد چپ باید به یک چنین موضوع ساده آگاه باشد. لطفا از حرفهایم نارحت نشوید. بچه های چپ دارای مطالعه هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام براستادان وعزیران ولیدرهای سیاسی آزربایجان جنوبی.همانطورکه همه میدانیم .درزمان مدرنیسم وخیزش مردم ایران همگام باانقلاب مشروطه تعدادی فارس شجاع وعاقل خدمت بزرگی به فارس هاکردند.بانوکری خودوبه باتحت پوشش دادن ایران درزیر سلطه انگلیس فارس هارابرایران حاکم کردندوحدودصدسال است استبداد واستعماروعقب ماندگی درزیرهمین سیستم حکومتی ومهندسی ماراازدنیا همراه خودشان یکی ازعقب مانده ترین کشوردنیا کرده.برای خروج ازاین بدبخت شماهانیزدرخارج وبایدباآمریکا.انگلیس.اسراییل وروس وفرانسه وآلمان بایدبامنطق وعلم وآینده نگری قول همکاری داده تاازاین فلاکت نجات یابیم.این کشتی درحال غرق شدن است وراهی نداریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بجای ملیونها کامنت و یک خروار کتا ب و صد حدیث نبوی و قران و رمان وووووقصه حرف اخر ما ایرانیان این است.
http://www.aparat.com/v/XjvDH/%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%
D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88_%D8%A8%D9
%85%D8%A7%D9%86)_(%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
%DB%8C)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
lachinمحترم با بخش هایی از نظرت کاملا موافق هستم البته نه همه آن، ولی شما مرتب مطالب مرا وارونه جلوه میدهی وبی منطق ودلیل به من حمله می کنی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ستار... در دولت قاجاریان آزادی سیاسی و مطبوعات آنقدر بود که ملت ایران بیش صد سال پیش بخاطر آگاهی های سیاسی و فکری, باشکوه ترین انقلاب شرق یعنی « انقلاب مشروطه » را به انجام رساندند. و در این انقلاب باشکوه بود یکی از ارتجاعی ترین آخوند , « فضل الله نوری» به دست انقلابیون به دار آویخته شد. در این انقلاب بود که مجاهدین تبریز به سرکردگی « کربلا علی مسیو» در محله (( لیلاوای )) تبریز دفترچه های آثار مونتسکیو را در جیب خود حمل می کردند. علی مسیو آثار فیلسوفان فرانسوی را به ترکی و فارسی ترجمه میکرد . بعد از کودوتای رضا میر پنجه , آن انقلاب با شکوه که در شرق برای اولین بار صدای آزادی را سروده بود , در نطفه خاموش شد. آقای رضا میر پنجه اسم مجلس شورای ملی که با خون جوانان وطن ساخته شده بود, ( طویله) نامید. و این باعث شد که در زمان پهلوی دوم خزبی بنام « رستاخیز»
میر پنجه , از مشرو
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهمن بامدادان، شما در یادداشت نوینتان می گوئید: ( ..... بنده چپ ملی هستم و به جمهوری سوسیالیستی ملی ایران اعتقاد دارم ..... ) و یا ( ..... مارشال تیتو در یوگسلاوی هم کمونیست ملی بود ..... ) و یا ( ..... در منطقه نیز ما چپ ملی داشتیم مثل جمال عبدالناصر و میشل عفلق و حزب بعث و قبلتر از آن عبدالکریم قاسم ..... ) و یا ( ..... درود به همه نیروهای سوسیالیست و چپ ملی ..... ) دوست گرامی، شما واژه (ملی) را برابر با چه می دانید؟ اگر شما (ملی) را برابر با (ناسیونالیست) می دانید ما در فرهنگ واژگان سیاسی چیزی به نام (چپ ناسیونالیست) یا (ناسیونالیست چپ) نداریم چون چپ گرا بودن با ناسیونالیست بودن سازگار نیست! که در این باره ها در نوشتاری در این لینک پژوهش و بررسی شده است http://iranglobal.info/node/51666 از سوی دیگر اگر شما واژه (ملی) را در چمی دیگر به کار می برید آن نیز روشن نشده .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مولانا می گوید " آن غزان ترک خونریز آمدند ... بهر یغما بر دهی ناگه زدند " و در ادامه از جنایات این غزان ترک می گوید. مولانا در ماجرای درزی و ترک به ویژگیهای ظاهری ترکان اشاره می کند " " ترک خندیدن گرفت از داستان ** چشم تنگش گشت بسته آن زمان "
سنایی می گوید " می نبینی آن سفیهانی که ترکی کرده اند ... همچو چشم تنگ ترکان گور ایشان تنگ و تار"
که این بخوبی بیانگر قیافه های مغولی ترکان می باشد. در تاریخ ایران ترک معادل واژه مغول یا منغول است که بیشتر در اروپا رواج دارد.
اگر در شعر گاهی معشوقه را به ترک تشبیه کرده اند نه بخاطر زیبایی بلکه بخاطر اذیت و آزار و خون به دل کردن عاشق با ناز و کرشمه می باشد. یعنی همانطور که ترکان با شمشیر و ترکتاز، شهرها و روستاها را غارت و مردم بیگناه را کشتار می کردند معشوقه ی بی وفا نیز با کمند گیسو و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" نردبان معکوس تکامل در جامعه جماعتی شاهنامه خوان "" کرهٔ جنوبی، نزدیک به پنجاه سال پیش، از بولیوی و موزامبیک نیز فقیرتر و بدبختر بود، امروز کرهٔ جنوبی، از اسپانیا و نیو زیلند پیشی‌ گرفته، جامعه جماعت شاهنامه خوان، در طول تاریخ، دو نوآوری داشته، نردبان و آفتابه، هنوز با این نردبان، از در و دیوار سفارتخانه‌ها بالا می‌‌روند، بیخ گوش اینها، دوبی ۹۸ درصد از آب مصرفی خود را، با نمک زدائی از آب خلیج به دست می‌‌آورد، عربستان بیشتر از ۱۹۸ درصد از آب خود را از آبهای تجدید پذیر به دست می‌‌آورد و سهم جماعت شاهنامه خوان فقط در سطح ۶ درصد است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربری به نام "" ستار "" کودتای رضا خان، یک حرکت تاریخی، برای شکستن "" ستون فقرات "" طبقه متوسط ایران بود. بدین سبب، رضا خان حاضر شد تا ۷ هفت هزار روستا را، از خرده ملاکان بدزدد، هر کسی‌ اعتراضی کرد پوستش را زنده کند، هفت هزار خرده ملاک، در دوران امپراتوری ترکان بر ایران بوجود آمده بود، آنهم بدون نفت و گاز، "" قدم دوم رضا خوان "" تیر خلاص زدن به مشروطیت بود. ایران، کرهٔ جنوبی و ترکیه همزمان وارد دوران مدرن شدند و این فقط ایران شماست که به حال و روز افغانستان افتاده است. سکانداران ترکیه، نه تنها هفت هزار روستا را، از خرده ملاکان ندزدیدند، بلکه با زرنگی تمام، از اجرای "" انقلاب سفید "" به دستور آمریکا و انگلیس نیز خود داری کردند ولی‌ شما جماعت شاهنامه خوان، با کلّه و سر، اوامر دیگران را اطاعت میکردید چونکه در نبود ترکان، و در وجود شما جماعت شاهنامه خوان در قدرت، امکان مستمره شدن، مثل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حیله - تفرقه بینداز و حکومت کن ! - شما راسیست های ضد بشر با شکست روبرو شده است . دشمن شما مردم ایران هستند و نه سه هزار نفر فارس بقول شما . شما خودتان و ایل و قوم تان را فریب میدهید اگر اسم ایران و ایرانی را فارس و زبان فارسی بگذارید . در تئوری و عمل مردم ایران بشما مغولزادهها نشان خواهند داد که آینده ای ندارید و جایتان در قبرستانهای فرنگ و یانکی دنیاست . برو فکر نان کن که خربزه آب است ! --- فهمیدی قارداش ؟ آرکاداش !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای امیر شما خطاب به آقای راشدی نوشته اید : " نمونه رضاخان (رضا شاه بعدی) در تاریخ، فراوان است. یکی از آنها، امیر تیمور گورکانی ملقب به لنگ.[ یعنی بیسواد بود ] از او پرسیدند چگونه از سربازی به سرداری رسیدی؟ گفت (نقل به مضمون) از مشکلات نهراسیدم. زمانی شکست خورده از دشمنان به خرابه ای پناه بردم. موری دیدم که غذایی بزرگتر از جثه خود را از دیوار بالا می برد. غذا در نیمه راه فرو می افتاد و مور تلاشی دیگر می کرد...." اما میدانید که امیر تیمور یا همان تیمور لنگ 700 سال پیش از رضا خان، حافظ قران بوده و سوادش در حدی بود که وقتی وارد شیراز شد با حافظ شیرازی در قرائت قران به حفظ مسابقه داد و آیه های قران را از آخر به اول خواند که حافظ نتوانست این کار را انجام دهد و گفت من در مقایسه با شما خودرا حافظ قران نمی دانم ، اما رضاخان در قرن بیستم بیسواد بود و به دستور انگلیس و با دیکتاتوری به شاهی رسید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب امیر در مورد آن شعر نظامی : " داني كه من آن سخن شناسم = كابيات نو از كهن شناسم = تركی صفتی وفای ما نيست = تركانه سخن سزای ما نيست ، آن كز نسب بلند زايد = او را سخن بلند بايد" یا شما موضوع را نمی دانید و ندانسته این ابیات را از نظامی و از قول او می آورید و یا متاسفانه قلب موضوع می کنید> این ابیات برای آن سروده شده که نظامی می خواست داستان لیلی و مجنون را به ترکی بسراید و تقدیم شروانشاه بکند که پیکی از شروانشاه که از بازماندگان حاکمان محلی غیر ترک بوده که حاکمیت نسل اندر نسل شیروان را ( شیروان - باکو - ) از زمان ساسانیان داشته می آید که این داستان به زبان فارسی - عربی ( فارسی مخلوط با استعاره های عربی ) سروده شود نه به ترکی . که نظامی از قول شروانشاه این ابیات را می سراید نه از طرف خودش . نظامی از این دستور ناراحت هم می شود اما چاره ای ندارد جز اطاعت .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارسستانی‌ها هیچگاه در پی دموکراسی واقعی نبوده و نیستند. برای مثال اگر شخصی مانند «رضا ....» پیدا شود که دیکتاتورتر و خونخوارتر از ملای مطلقه‌ی فقیه باشد اما در بوق «باستان‌گرایی آریایی» دمیده و مقداری هم به لحاظ جنسی آزادی برقرار نماید قربان صدقه‌اش می‌روند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کودتای رضا خان پاسخ تاریخی ایران به کارنامه تاریخی سلسله ننگین قاجار و نقش ان در جامعه ایران بود . قاجار ها در حقیقت جریانی ایلی بودند و ایران و جهان را د رهمان روابط ایلی جستجو میکردند. قاجار ها شهرنشین نبودند و ازدرک مناسبات نوین که د رجهان در حال پیشرفت بود غافل وعاجز بودند . دین تشیع پایگاه فکری این سلسله به شما رمیرفت. هنوز هم در ایران دین حرف اخر را میزنند.تاریخ قاجا رو تسلط ترکان برایران و بالکان و خاورمیانه دست اوردی برای مردم ان دوران و کنون نداشته است. نه قانون مدنی بلکه قانون شریعت نه ازادی بلکه استبداد همواره حاکم بر روح مردمان بوده است این گذشته قاجا رها میباشد و مدعیان جدید هم پیامی نوین ندارند انها بیشتر گذشته ایلی خود را جستجو میکنند و شکست تاریخی دین اسلام در ایران در شکل انقلاب اسلامی به این توهمات ایلی سرعت بخشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورک بودن صرفاً به «خون» نیست بلکه به «تفکر» است. هیچ تورک اصیلی که آگاهی به هویت خود داشته باشد نمی‌گوید من «آذری» هستم بلکه اکنون حساسیت شدیدی در بین اکثریت قریب به اتفاق تورک‌های آزربایجان حنوبی در «آذری» قلمداد نمودنشان وجود دارد و «آذری» را مثل فحش حساب می‌نمایند اما اگر کسی از آزربایجان جنوبی خارج شده و در تهران و یا مناطق فارس‌نشین به دلیل آسیمیله شدن در هویت فارسی ذوب شده و از هویت تورک خود تهی شده باشد بحث دیگریست. وقتی در صد سال اخیر ماشین آسیمیلاسیون فارس به بیرحمانه‌ترین شکل ممکن تلاش بر «زبان‌کشی» و «هویت‌کشی» تورک‌های آزربایجان جنوبی نموده است طبیعی است که اشخاص ناآگاه و یا فریب خورده‌ای هم به اندازه‌ی «یک اپسیلون» پیدا شوند که به علت از خودبیگانگی خود را «آذری» یا همان «تورک فارس شده» قلمداد نمایند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی تبریزی ، سپاسگزارم از نظرات اصلاحی که دادید، بنده به علت مشغله های کاری وفکری که داشتم در نظرم اشنباهاتی در مورد شیخ صفی الدین وشاه اسماعیل داشتم که آنهم به علت مشغول بودن ذهنم بود، ولی در بقیه موارد کاملا درست وتاریخی گفتم، وربطی هم به پان آریا ها ندارد، بنده یک چپ ملی هستم وبه تاریخ وبزرگان ایران افتخار میکنم واین اصلا ربطی به ناسیونالیسم هم ندارد چه برسد به شوونیسم وپان آریا ، شوونیستهای ایرانی نژاد وملل های دیگر را تحقیر می کنند وبه یک نوع عظمت طلبی کور ناسیونالیستی اعتقاد دارند که بنده از این طرز تفکر متنفرم، البته یک ایرانی که خود را ناسیونالیست بداند نمی شود به اوگفت شوونیست ویا پان هرکدام از این مکاتب به رغم شباهتها اصول جداگانه خود را دارند، پس یک ناسیونالیست ایرانی پانفارس وشوونیسم نیست، مثال دیگر در موردپان ایرانیستها را می گویم پان ایرانیستها نقشه سیاسی فعلی ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینقدر در گورستانهای گذشته دنبال زشتی نروید . بفکر زمان حال و آینده باشید . نیچه میگفت کسانی که فاقد تمدن و فرهنگ هستند برای آرامش عقدههای خود دنبال گذشته هستند و فرهنگ و تمدن دیگران را انکار میکنند . آخوندهای ایران از شما جلو تر هستند چون دنبال علم و صنعت غرب هستند . نشان دهید که از مغول فاصله گرفته اید و دنبال اسب و چادر و اسکلت سر انسانها و آتش زدن کتابها و دانشگاها نیستید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام آقای راشدی

یک - به نوشته یکی از سرشناسان و کوشش گران ترک، توهین و تحقیر ترک ها، در زمان حکومت قاجاریه (احتمالن اواخر سلطنت مظفرالدین شاه و یا اوایل سلطنت محمد علیشاه) و توسط یکی از وزرا صورت گرفته است. به نظر می رسد پیش از آن هم، سوابقی وجود داشته است. در یکی از اشعار نظامی گنجوی می خوانیم:

داني كه من آن سخن شناسم = كابيات نو از كهن شناسم = تركی صفتی وفای ما نيست = تركانه سخن سزای ما نيست
آن كز نسب بلند زايد = او را سخن بلند بايد

من به شدت با اینگونه تحقیر و توهین نسبت به ترکها، و سایر اقوام کشور، و به طور کلی انسان ها مخالفم.

دو - در مورد اشتغال مستوفیان و دبیران غیر ترک زبان در دربار سلاطین ترک، باید اشاره کنم که اتفاقن اغلب دولتمردان دوران سلطنت پهلوی ترک زبان بوده اند. گفته میشود پدر رضاشاه و همسرش نسب قفقازی دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کوراغلواز آذربایجان : من شما .... هارو اصلا جدی نمی گیرم چون به علت نداشتن فرهنگ و مدنیت همه چی رو شخصی میگیرید تربیت هم بقول ما آذربایجانیهای ساکن و صاحب سرزمین آذربایجان یوخدی بس چی شد تربیت یوخدی. اگر لغت میاری با اصالت باید باشد ریشه و بن داشته باشد نه مثل ترکان آواره بی رگ وریشه باشه .دوست محترم "بیلیم" خودت هم میدونی یعنی "دانستن" از بیلمق میاد مترادف ان میشه "بیلمز یعنی نادان" . مورد بعدی "سؤزلوک" است که آنهم از سؤز میاد که معنای گفتن میده .زیاد به خودتان فشار نیارید . اگر همچین چیزی بود آتاترک و کمپانی که سعی در ساخت ترک و ملیت مندرآوردی ترک بودند از لغت کلتور لاتین استفاده نمی کردند تازه صدها لغت اینچنینی هست . ممکن است بعضی از هموطنان را فریب بدهید اما ما آذربایجانیان شما مهاجمان ترک تبار را خوب میشناسیم لطفآ عوام فریبی نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملت تورک آزربایجان جنوبی و هر ملتی حق حیات آزاد با حاکم شدن بر سرنوشت خود را دارد و هیچ شخص و ملتی با «قیم‌مآبی» و «تمامیت‌خواهی» نمی‌تواند این حق را از وی سلب نماید. به رغم آنکه در کشورهای عقب‌مانده‌ای مانند ایران رژیم ....و حامیان نژادپرستش به لطایف‌الحیل گوناگون می‌خواهند استعمار و استثمار ملل غیر فارس را تداوم بخشیده و در قرن 21 برای خودشان «ایران توهمی آریایی» درست کنند اما دیگر دوران استعمار و استثمار در حال بسر آمدن است. در یوگسلاوی سابق حتی جنایت‌های وحشیانه‌ی «اسلوبودان میلوشویچ» هم نتوانست آن را از فروپاشی نجات دهد و سرنوشت یوگسلاوی سابق که حتی نامی هم از آن بر جای نمانده است در انتظار «ایران» نیز می‌باشد. فارسستانی‌ها نمی‌توانند برای جغرافیای موسوم به ایران تصمیم گرفته و آن را جولانگاه جنایت‌های ....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... همان (آذربایجان) کنونی است، یونانی ها دریاچه ای را که در خاور کاوکاسوس جای داشت کاسپین (kaspin) نامیدند که همان دریای مازندران کنونی است، یونانی ها سرزمین جنوب دریای کاسپین را نیز سرزمین کاسپین نام نهادند، سپس شهری در سرزمین کاسپین ساخته شد که آن شهر نیز کاسپین نامیده شد و اکنون (قزوین) نام دارد و سرزمین کاسپین کمابیش در بر گیرنده گیلان و قزوین و بخشی از زنجان کنونی است، پس سخن شما که می گوئید در زمان هخامنشیان نام آذربایجان بر روی این سرزمین نهاده شده است بر چه پایه ای استوار است؟ ********** دوست گرامی، بهمن بامدادان، بدبختانه سخنان نادرست و نسنجیده ای که شما گفته اید بسیار بیش از اینها هستند اما آن چه که شگفت آور است این است که شما از یک سو سخنان ناسیونالیست های پان آریا را آن هم به گونه ای نادرست و درهم برهم می نویسید و از سوی دیگر .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهمن بامدادان، من نه پان ترک هستم، نه پان فارس هستم و نه پیرو پان های رنگارنگ دیگر و باورداشت من تک میهنی (اینترناسیونالیسم) است و همچنان که همگان دیده اند پان ترک های گرامی بارانی از تهدید و تحقیر و توهین و دشنام و ناسزا و ریشخند و تمسخر و هرزنامه را درباره من و نوشته های من به ایران گلوبال می بارانند! دوست گرامی، بهمن بامدادان، بدبختانه شما از یک سو خود را باورمند به سوسیالیسم و اینترناسیونالیسم می نامید و از سوی دیگر همان سخنانی را که ناسیونالیست های پان آریا می گویند و می نویسند بازگو کرده و بازتاب می دهید! آن هم به گونه ای بسیار خام و ناپخته! دوست گرامی، بهمن بامدادان، شما پیش از این گفته اید که در سال ۱۳۳۹ در شهر انزلی و در استان گیلان زاده شده اید، پس با این روال نه ترک زبان هستید و نه آذربایجانی هستید و نه آذربایجانی ها و شهرهای آذربایجان را می شناسید! دوست .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجیب است اینهمه نظرهایی که در پای این مقاله گذاشته شده است هیچکسی در مورد موضوع و متن مقاله نظری نداده و نگفته مثلا نظامی گنجوی و یا مولوی با گفتن ترک و یا ترکتازی نظری غیر از نظر نویسنده داشته و یا برای هدف خاصی گفته است اینجا بیشتر فارسها ترکها را می خواهند از ایران بیرون کنند و ترکها هم فارسها را به افغانستان می فرستند! دوستان دنیای مدرن امروز دیگر اولویتها را به حقوق انسانها می دهد ، حالا این انسان زبانش قبلا فارسی بوده حالا ترکی شده ، یا قبلا هندی بوده حالا فارسی شده فرقی نمی کند ، و یا اگر کسی 7000 سال پیش در ایران ساکن شده با آنکسی که 2500 سال پیش و یا 1000 سال پیش در ایران ساکن شده فرقی ندارد ، همه مردم ساکن ایران حقوق برابر بر اساس کثرت جمعیت خود دارند دارند چه از 7000 سال پیش در این کشور ساکن شده باشند چه ار 70 سال پیش .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کوروغلو - شما که ضد تورک هستید چرا اسمت را کوروغلو گذاشتید . مثلی است در میان ما ترکها که کسی می خواست مثل " کوراوغلو " مشهور شود زد چشم پدر خودرا کور کرد تا مردم به او بگویند " کوراوغلو " اما مردم به او گفتند " کورون اوغلو - پسر کور ) شما با این نام نمی توانید خودرا جای تورکان بزنید ، چرا تورکان مردمان سلحشوری هستند که 1000 سال مستمر بر شما فارسیان و آذریها حکم رانده اند و با اینکه قدرت داشتند به هر شکل با شما رفتار کنند اما رفتار انساندوستانه آنها در طول این 1000 سال باعث شده شما نمک ترکها خورده امروز نمکدان بشکنید. اگر ترکان کلمه نردبان ندارند که دارند ، مهم نیست چون با نردبان کارهای مهم انجام نمی دهند اما ترکان .... هیچ نگفتند شما غذایتان را قبلا با چه وسیله و داخل چه می خوردید ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر زبان ترکی اینقدر کامل و جامع و مانع است چرا شما در این سایت ایرانی فارسی زبان جمع شده اید و به زبان ترکی در سایتهای خود نمی نویسید ؟ چرا نیمی از کشورهای مغول زده با زبان کریل روسی و لاتین غربی و فارسی ایرانی و عربی مینویسند ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کلاس های زبان ترکی که در فرهنگسرای ولایت منطقه فردیس کرج به مدیریت حسن راشدی در حال برگزاری بود که امروز چهارشنبه 7 بهمن 1394 شمسی توسط اداره ارشاد اسلامی منطقه تعطیل شده است.

این کلاس ها با همت و همکاری فعالان تورک آزربایجانی تشکیل شده بود روزهای پنجشنبه ساعت 16 الی 18 زمان برگزاری این کلاس ها بوده است. این هفته قرار بر این بوده که کارنامه های شرکت کنندگان توسط مجریان این کلاس ها تقدیم بشود که دستور اداره ارشاد مانع از ادامه برگزاری این کلاس ها گردیده است.

این کلاس ها با استقبال گسترده شهروندان اعم از فارس و ترک روبرو شده بود که دولت ایران مانع اجرای آن شد.

این کلاس ها بعد از 11 هفته برگزاری تعطیل شده است. به نظر می رسد فشار اداره اطلاعات و ارگان های امنیتی منطقه باعث شده که اداره ارشاد اقدام به تعطیلی کلاس های زبان تورکی بکند.

لازم به ذکر است مهندس حسن راشدی معلم این کلاس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بجا خواهد بود اگر مقایسه ای شود بین کا رکرد سازمان ساواک که در اندیشه ایران و به روزی ایران و امنیت ان بود با سازمان جاسوسی اخوندی که دست پروده ک گ ب میباشد . تا دلتان بخواهد اسلام از چپ وراست در درون مخالفان هم جاسوس دارد و نظریه پردازی های خلقی و قومی و ضد غربی . پیشنهاد من این است که کنفراسی برای رسیده گی به پرونده قاجار و خدمات و زیانهای این سلسله شریف در طول قرن گذشته برگزار شود تا همکان و نسل حاضر بداند برای چه ان سلسله جلیل بدون مقاومت در هم فرو ریخت . . حداقل میتوان به تصاویر دروران قاجار به اینرنت مراجعه کرد.
اماترکان تجزیه طلب چه میخواهند ؟ انها میخواهند که ایران به زیر سلطه دولت عثمانی رفته و به خیال خودشان ازربایجان شمالی و جنوبی یکی شوند و مهم نیست که ملیونها مردم ایران بمیرند تا به هدف برند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همانگونه که در کامنت‌های ذیل این نوشتار به عینه می‌بینیم تورک‌ستیزان اصلاً به محتوا و منطق درون آن کاری ندارند شاید اصلاً به خود زحمت خواندن مطلب را نیز نمی‌دهند فقط به هر نوشته‌ای که نام «تورک» در آن باشد حساسیت هیستریک داشته و شیوه‌ی برخوردشان با دیدگاههای مخالف بسیار مبتدیانه و کودکانه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم استخاخلو نوشته فرموده اید که عین نوشته شما « اینها در درون ایران جرئت ندارند این موضوعات را میان اقوام ایرانی مطرح کنند جون در آنجا لینچ میشوند » یعنی آرزوی و خواست .... که انسان را باید بخاطر طرز تفکرش باید لینچ کرد .ولی نویسنه مقاله مهندس حسن راشدی در تهران زندگی میکند و بار ها بخاطر افکارش ا طرف رژیم فاشیست ایران بازداشت و زندانی شده ولی هنوز که هنوز است از لینچ شدن .... ترسی ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی ما می گوییم آذری ها ترک نبودند وزبانشان شبه ترکی شده است دلیل داریم، آذریها یکی از اقوام آریایی بودند در سرزمین آذربادگان وزبانشان هم نامش آذری بود تا اینجا که گفتم برای قبل از حمله ترکان ومغولان به ایران بود، اولا باید بگویم که مغولان ترک نبودند ونیستند عده ای دوره حاکمیت مغولان برایران را برابر با سلطه ترکان می دانند بگذریم، بیشترین تاثیری که در شبه ترکی شدن زبان آذربایجانیها صورت گرفت در زمان تسلط اقوام ترک آق قویونلوها وقره قویونلوها در آذربایجان بود، از زبان ترکی وفارسی وآذری که خود شاخه ای از زبان پارسی پهلوی است ، زبانی جدید به وجود آمد که ترکی آذری نامیده می شد وتابه امروز هم نامیده میشود وزبان قوم شریف آذری آذربایجان ما شده است، البته در زمان صفویان این زبان در آذربایجان تثبیت ونهادینه شد، در دوره صفویه به دستور شاه اسماعیل وشیخ صفی الدین اردبیلی زبان ترکی مخلوط شده با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با ....بی منطق راسیست ضد ایرانی باید بسبک خودش برخورد کرد تا دچار افسردگی و شوک و زخم المعده گردد چون اینها نشان دادند که اهل حقیقت و بحث منطق نیستند . قبل از آمدن مبارک شما به اینجا ، اینها روزانه دهها بار تکرارمیکردند که نام خلیج فارس باید خلیج عربی شود . نام اقیانوس هند باید اقیانوش چین گردد . کسی از هم قومی هایشان از اینها نمی پرسید اگر شما با ایران دشمنی ندارید ، اسم خلیج فارس چه ربطی بشما دارد مگر سعودی و ترکیه بشما ماموریت داده باشند ؟ همان زمان ما نیز اعلان کردیم ترکیه ، کعبه آمریکایی اینها ، باید بین خلقهای کرد و ارمنی و گرجی و عرب و یونانی ؛ که اکنون در ترکیه سرکوب میشوند ، تجزیه شود . چون تا 300 سال پیش یک ترک هم در آسیای صغیر نبوده و وجود ترک در ایران و قفقاز و آسیای صغیر ، نتیجه جنگ و حمله مغول و کوچ عشایر برای دامپروری به خاورمیانه بود که این منطقه باید اکنون ترک زدایی گردد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعیت این است که مردم ایران هیچ مشگلی با ترک ندارند. خط فکری مخالفان رضا شاه و محمد رضا شاه در دست کومونیستهای روسی و سپس حزب توده بود و اکنون این ارثیه شوم فکری به دست ملایان افتاده است. ایران تا پبش از رضا شاه بمدت 150 سال در اختیار قاجارها بود .برای شناخت رضا شاه باید تاریخ قاجار را خواند و برای دشمنی با رضا شاه باید مسلمان و یا توده ای و یا اساسن ضد ایرانی بود.حواننده گرامی غقلت را به دست غرض ورزان چپ و راست ندهید و کتابهای تاریخ قاجار را بخوانید تا به بیهوده گفتاری ایران ستیزان پی ببرید. رضا شاه 52 تروریست بیگانه را زندانی کرده بود و هرگر قابل مقایسه گشتار اخوندها نیست.هیاهو نکنید بلکه تاریخ قاجار ترک ر ا بخوانید. فراموش نکینم که دولت ترکیه و اسرائیل عر ب در این ایران ستیزی اطاق فرمان هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران کشوری ترک زبان است که استعمار گران با کودتا و سرکار آوردن رضاخان آنرا همچون کشوری فارس جازدند
دو هدف داشتند :
1-جلوگیری از قدرت گیری دوباره ایران
2- جلوگیری از اتحاد احتمالی کشورهای ترک زبان در آسیای میانه قفقاز و عثمانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترکیزم به معنی دشمنی با فارس نیست
بلکه دشمنی پانفارس ها با ترکها باعث شده پانترکیستهای ایران به دشمنی با پانفارس ها بپردازند
در حالی که پانترکیزم بین المللی اصولا هیچ گاه به فارسها به چشم بیگانه نمی نگرد
هدف پانتورکیزم اصلی اتحاد است نه تجزیه
هدف پانتورگیزم اتحاد کشورهای ترک زبان از جمله ایران است تا باز همچون دوران سلجوقی به بزرگترین دولت روی زمین تبدیل شویم
با رسمی شدن زبان ترکی در ایران ایران تبدیل به کشوری خواهد شد که مرزهایش از دیوار چین تا قلب اروپا و دریای آدریاتیک خواهد رسید
مگر نمی گید ایران بزرگ
ایران بزرگ چیزی نیست جز اتحاد سرزمین فعلی موسوم به ایران با سایر کشورهای عمدتا ترک زبان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان ... موقعی که ناسیونابیست های افراطی می نویسند که ((رفیق عزیز وهم میهنم به نظر بنده حقیر ما ایرانیان نباید افکار پانی وشوونیستی داشته باشیم، این سرزمینهایی که شما می گویید باید به ایران برگردانده شود)) درست آدم را به یاد هیتلر می اندازد که تقاضا میکرد که سرزمین های « سودت» چکسلواکی به آلمان برگردانده شود. و یا با عملیّات ( بارباروسا) بخاطر « فضای حیاتی» به روسیه حمله کرد. تاریخ نشان داد که بعد از 67 میلیون کشته , سرزمین آلمان بیش از 40 سال تقسیم شد. این تقاضا های ناسیونالیستی آنقدر خنده آور است که عین این می ماند که یک انگلیسی بگوید آمریکا, هند , ایرلند, هنگ کنگ , زیمباوه , سنگاپور و ...و.. بایستی به انگلستان برگردانده شوند.
(( چو ایران نباشد تن من مباد....بدینسان دادم عقلم را به باد))

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" فلسفهٔ نردبان "" چگونه امکان دارد ملتی در پروسه تکاملیش، صاحب "" پارو "" شود ولی‌ قادر به ساخت و نامگذاری برای قایق نشده باشد؟ چگونه امکان دارند ملتی برای "" اتاق "" کلمه نداشته باشد و از کلمهٔ "" اتاق که ترکی "" است استفاده کند ولی‌ کلمهٔ نردبان داشته باشد که به بام این اتاق برود، فقط یک دلیل وجود دارد، اینها در مسیر هند به ایران، باید به نحوی از در و دیوار دیگران بالا می‌رفتند، امروز بسیجی‌‌های اینها نیز، همان کار راا میکنند، از در و دیوار مردم با این نردبان‌ها بالا میروند تا بشقاب‌های ماهواره را که مردم با آنها کانال‌های ماهواره‌ای آزربایجان و ترکیه را نگاه میکنند جمع آوری کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک بنا به گفته یک استاد فارسی، بع معنی حوش چهره است. البته منظور ترمانهای اسیلی مرکری بود که زنان ظریق اندام و سپیدروی با چشمان بادامی و لبان گنچه داشتند. این وف زیبایی تکان و تکمنان تا زمان صووفیه فرهنگ ایران بود چنانکه حافظ ؟لن شعر معروف میسراید سمرفند بحارا تقدیم آن دلبر زیبای ترک میکند. ولی بعدا قبایل غز که دست لشکر کشی و تصرف ارضی دهقانان گرفتند طی حوادثس که من نمیدانم صفت ترک به آنها دادهدشد و در نهایت اذریها/پهل.یهای خطا شما غرب هم این صفت حار در تاریح و حافظه مردم ایران تصویر منفی گذاشت.
با یان وجو ترک زبانان ایرانف اکثرا باهوش و خو اندان و زیبارو هستند. بهترین مناسب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در ایراند گرفتند. مظالم شاهان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موجب تحقیر ترک ها کسی نیست جز پانترک ها. پانترک ها با توهین به سایر قوم ها و ادعای برتری نژادی و اباطیلی از این دست موجب میشوند که دیگران اینهارا نماینده ترکها دانسته و به ترکها بدبین شوند. ترکها باید خودشان بیشتر از پیش روشنگری کنند که پانترکها هیچ ربطی با آنها ندارند و نماینده ترکها نیستند. پانترکها درحال حاضر به عنوان بددهن ترین و خشن ترین گروه در جامعه ایران بعد از مزدوران حکومت اخوندی شناخته میشوند. باید روشن شود که این گروه اندک پانترک وابسته به بیگانه مورد نفرت مردم ارجمند آدربایجان هستند و نماینده هیچ بخشی از مردم ایران نیستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک در زبان انگلیسی به معنای شجاع، تیز و نترس بکار میرود.Turk
An adjective referring to someone who is extremely brave. It is a common slang term used in some parts of West Coast. This term is derived from the name of a tribe, turks, which ruled asia and europe between 1400s and 1800s(the USA of old ages)
You're not going to find any other quarterback that has the combination of bravery, size, speed and the accuracy he has with his arm. He is a real strong and a turk QB . He is Daunte Culpepper.
by berryinaspin July 21, 2005

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مخالف بکارگیری کلمه‌ی نفرت در این نوشته هستم. سیاست آسيميلاسيون ربطی به احساسات شخصی ندارد. هیچ ملتی در ایران از ديگري متنفر نیست. این سیاست ولی منجر به کم انگاری و تحقیر ملل غیر فارس شد. این مشکل با اطلاع و آگاهی رسانی قابل حل است ولی فقط و فقط اگر حقوق انسانی و سیاسی ملل غیر فارس داده شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به گفته مارکس تاریخ دوبار اتفاق می افتد . بار اول تراژدی و بار دوم کمديست. کمونيستهاي قبل از انقلاب تراژدی بودند. ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما، درمیهنمان ایران فارس نداریم، هندی تبارانی داریم که فارسی دری را از افغانها یاد گرفتند، و توسط شاهان و سلاطین تورک مانند، غزنویان، سلجوقیان، اشکانیان، افشاریان، صفویان و قارجاها، به ایران فعلی آورده شدند، تا در خدمت پادشاهان ترک باشند. هندی تبارانی که زبانشان شبیه فارسی دری افغانی است، در واقع فارس نیستند. فارس اصل و دری افاغنه هستند. البته سلسله پانفارس و منحوس دربار پهلوی که به درد لای جرز دیوار هم نمی خورد، پانفارسیم را در ایران رواج داد. اما این ترکان بودند که در ایران شهرها ساختند، و آبادانی ها کردند، تشکیل لشکر دادند، و مجلس و قانون گذاری نمودند. در آن زمانی قومی به نام فارس در ایران وجود نداشت. سلسه منحوس پهلوی سبب شد، ثمرات انقلاب مشروطیت به شکست کشیده ، وبجای آن پانفارسیسم و آریا پرستان، سیاستهای ترک ستیزی را جاین گزین ارزشهای دمکراتیک انقلاب مشروطیت شود. در نتیجه
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معنی فرهنگ در زبان ترکی و فارسی:
http://www.iranglobal.info/node/15067
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1-«نبردبان=نردبان=پلکان»= در ترکی آذربایجان: «آیاقلیق Ayaqlıq
نام آخرین پله ی آنرا encək ئنجک » یا yencək ینجک گویند.
2-فرهنگ= «بیلیم bilim»- واژه اروپایی « کولتور» یا با تلفظ ترکی Kültür= « اکین əkin»
3- فرهنگ به معنای کتاب لغت یعنی « سؤزلوکsözlük»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم همینقدر میتوانم بگویم که اگر ترکها ار حکومت فعلی پرتاب شوند ایران در مدت پنج سال دوباره کشوری مترقی با فرهنگی درخورش خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما از اجداد پانفارسیزم همه اش , از جلو دشمن در برو, را میشناسیم. از جلو یونانیها, عربها و ملاها. درسته؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب رفیق عزیز تبریزی ، اشتباه می کنند مشکلی نیست با فرهنگ سازی موضوع حل می شود در مورد زبانشان هم هیچ یک از دیگر اقوام ایرانی مشکل ندارند ومی توانند با زبان شبه ترکی خود هر گونه فعالیت فرهنگی وآموزشی واداری داشته باشند، قوم شریف آذری ما ترک نیستند وزبانشان ترکی است وکسی هم با زبانشان مشکلی ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رفیق عزیز وهم میهنم به نظر بنده حقیر ما ایرانیان نباید افکار پانی وشوونیستی داشته باشیم، این سرزمینهایی که شما می گویید باید به ایران برگردانده شودبرای گذشته است واز دست رفته است به نظر بنده حقیر مادر وهله اول با مبارزه تا پای جان میهن را از لوث وجود رژیم پلید فاشیستی پان شیعه اسلامیست پاک کنیم وبعد به آبادانی ومدرنیزه کردن کشور بپردازیم وهمین چهارچوب فعلی وجغرافیای سیاسی میهنمان را حفظ کرده وقبول داشته باشیم. با آرزوی موفقیت برای شما استخانلوی عزیز. پاینده باد ایران زنده باد خلق
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، بهمن بامدادان، اگر شما به جای آن که بگوئید: ( ..... ما در میهنمان ایران ترک نداریم، آذری داریم ..... ) بگوئید: ( ..... ما در میهنمان ایران آذری نداریم، ترک داریم ..... ) گفته شما درست خواهد شد چون در هیچ کجای آذربایجان کسی نمی گوید من آذری هستم و همه ترک زبان های آذربایجان می گویند که ترک هستند! البته ترک زبان نه ترک نژاد چون در هیچ کجای ایران و حتی در هیچ کجای جهان چیزی به نام نژاد ترک ناب و یکدست یافت نمی شود! شایسته است در این باره به نوشتاری در این لینک نگاه کنید http://iranglobal.info/node/19054

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر من دوران شانزده ساله سلطنت رضاخان با اینکه بنده در کل با او ونظام سلطنتی پهلوی مخالف هستم ، به کل دوران هزار ساله حاکمیت ترکان بدوی ومهاجم آن زمان می ارزد البته به غیر دوران حکومت نادر شاه افشار. مثلا یکی از بزرگترین ضربه هایی که ترکان صفوی به ایران وایرانی زدند نهادینه کردن فرقه جعلی شیعه با کشتار هولناک ایرانیان بود، البته باید در بیان تاریخ منصف بود در بین شاهان صفوی شاه عباس اول کاردان ولایق بود ودر دوره خود تا حدی زیاد ایران را به شکوفایی رساند اما بقیه شاهان صفوی همگی وحشی وخونخوار ونا لایق وزنباره بودند وپای ملاهای شیعه را به حکومت باز کردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک به ترکستان ! ایران برای اقوام ایرانی ! . بیگانگان مدعی حق وراثت باید ایران را ترک نموده و به سرزمین اجدادی خود یعنی به پشت دیوار چین باز گردند . ایران هیچگاه وجود ترک در کشور خودرا قبول نداشته بلکه طبق قانون اساسی جزو بیگانه یا مهمان یا پناهنده بشمار آورده . کسانیکه خود را ترک و ضد ایران و ضد فارس میدانند باید اسناد و مدارک قلابی و جعلی خودرا تحویل دهند و اجازه ورود از اروپا و امریکا به ایرانزمین ندارند . ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من همین قدر می توانم بگویم, اگر تورکها نباشند, ایران را در عرض 6 ماه از دست فارسها میگیرند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاکین، شما احتیاج ندارید از طرفی که به آقای توکلی توهین کرد بخواهید از وی معذرت بخواهد؛ چونکه خط بده شما آقای لوایی تاکید کرد این طرف پانترک نبوده بلکه یک ایرانی بوده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کور وغلو از آذر بایجان : ترک و سر فرازی مزاح میفرمایید اگر هیچ کس نداند ما آذریان خوب خوب ترکان بی هویت را میشناسیم.عزیز جان لغت برای نبردبان ندارند چون چیزی نساختند که که به نبردبان احتیاج داشته باشند آی ملت ایران لغت فرهنگ ندارند چرا چون یک جانشین نبودند.حتی تربیت گفتاری با نظری منصف بنگرید اما برای کشتن ,فحاشی ,و و و و تا دلتان بخواهد تمام ادوات کشتار درارتش ترکی است.ازمان غزنویان تا به همین امروز خامنه ای ایران فروش ترک تبریزی است . یک نگاه به تاریخ خودمان از غزنویان تا همین جمهوری جهل جنون شیعه بنیاد گزار آن شاه اسمعیل صفوی ترک بوده خود حکایت از جهل جنون بی لیاقتی نمایان است .مگر ترک دلش برای ایران و ایرانی سوخته گفتم اگر هیچ کس آنان را نشناسد ما آذربایجانیان میشناسیم این موج دوم مهاجمین را. مگر الان نمیبینند چه فلاکتی تمام ایران را با کلیه اقوام مگر فقر را در بلوچستان نمی بینند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... خودتی وهمفکرانت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... کامنت این ....تازه به دوران رسیده آقای بهمن موحدی نشانگر آن است که منافع ملی و فرهنگی بیش از 30 میلیون ترک در سرزمین جفرافیائی به نام ایران در کجا نهفته است... بهترین ها را برای همه آرزومندم...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان ... یکی از افتخارات ما, همین در « ترک» بودنمان است. اگر کسی اول هویت و بعد فرهنگش را از دست بدهد , زندگی پشیزی ارزش ندارد. ما ترک ها خودمان را نه بالاتر و نه کوچکتر از انسان های دیگر میدانیم . بگذارید ( هنر نزد اشخاص مخصوص باشد و بس).. برای ما ترکها ( هنر نزد انسان ها و نباتات و حیوانات است و بس)..خوشبختانه هر چه که علوم و تکنولوژی پیشرفت می کند, ترک ها و سایر ملل غیر فارس ایران به هویت خودشان, تاریخ و فرهنگ خودشان بیشترآگاهی پیدا میکنند که مایه خوشحالی ماست . متاسفانه روشنفکر «فارس» به آن حد روشنگری « فرانسوی» نرسیده که هم فرانسوی باشد و هم از حقوق الجزایری دفاع بکند. روشنفکر فارس به آن حد روشنگری وکیل سیاهپوست آمریکائی نرسیده است که هم سیاهپوست باشد و هم از مجرم سفید پوست که تنها جُرمش نژاد پرستی افراطی بر علیه سیاه پوستان باشد, دفاع بکند. خوشبختانه ما شاهد نوشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهتر است تمام سایتهای فارسی زبان ایرانی از نشر مطالب نژادی تزک-فارس-ایرانی -عرب-عجم در قرن 21 خودداری کنند چون قصد تجزیه طلبان اینست که مبارزه با دولت و آخوند و طبقه و دیکتاتوری را منحرف کنند و جنگ حیدری/نعمتی در میان اپوزیسیون راه بیندازند . غالب اینها به ایران رفت و آمد دارند و تجارت میکنند و سوسیال میگیرند و با اسرائیل و سعودی و ترکیه و باکو رابطه سازمانی عاطفی دارند .و با شماری ازاسامی مستعار مغولی فعال هستند . اینها در درون ایران جرئت ندارند این موضوعات را میان اقوام ایرانی مطرح کنند جون در آنجا لینچ میشوند .هدف دولتهای آینده باید این باشد که آذربایجان شمالی و کردستان سوریه و کردستان ترکیه و عراق به ایران ملحق شوند چون کردها یکی از اقوام اصیل و باستانی ایرانی هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدی ما با وجود قرابت بسیار زیاد زبان فارسی با هندی و تشابه ژنتیکی ثابت شده (بانک د ان آ) بزرگترین هاپلو گروپهای نژادی مناطق فارس نشین شرق کویرها, شما را هندی نمی خوانیم و حق خود نمی دانیم برای شما هویت تعیین کنیم. اگر روزی تصمیم گرفتیم از حق خود در تعیین کیستیمان بگذریم و نظر تک-تک مردمان دنیا را هم لحاظ نمائیم شما بطور حتم آخرین فرد صف طویل 6 میلیاردی خواهید بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما،در میهنمان ایران ترک نداریم آذری داریم، زبان قوم شریف آذری شبه ترکی شده است، البته سلسله منحوس قاجار وشاهان حیف نون وزنباره آن که به درد لای جرز دیوار هم نمی خوردند آنها ترک اصیل بودند وآذری نبودند، قاجارها یکی از طایفه های ترک اغوز بودند که با حمله مغولان وحشی وآدمخوار آن زمان از آسیای میانه به ایران آمدند ، بنده با این که رضاخان را قبول ندارم واورا باعث انحراف انقلاب بزرگ مشروطیت ملت ایران می دانم ولی سیاستهای ترک ستیزی اورا در زمان حاکمیتش درست می دانم، میهن ما نزدیک به هزار سال باهمدستی خلفای کثیف عباسی اشغال شده بود واین احساسات ضد ترکی طبیعی است، البته می شود حدس زد در داخل رژیم پلید اسلامی حاکم بر ایران یک باندی از نژاد پرستان ترک شیعه از نوع صفوی وجود دارد بعضی از آخوندهای ترک حکومتی مخلوطی از تفکرات بنیاد گرایی شیعه اسلامیست وپان ترکی دارند، من مانده ام آقای توکلی چرا به این