ایران با فاجعه ی " فقدان فهم " روبروست

" ما برایتان از جاری شدن گفتیم و شما همچنان سنگ ماندید "

 

 

 

 

فقدان فهم سیاسی در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است. ایران تلاش می کند که سیاست را تابع فرهنگ و دین سازد. کشورهای بحران زده ی خاورمیانه نیز همین مشکل را دارند. آنها به جای برتری امر سیاسی ، به برتری امر فرهنگی، دینی و زبانی می اندیشند. در خصوص ایران بعضی ها از مشروطه به عنوان چربش امر سیاسی بر فرهنگ یاد می کنند اما چرخش مشروطه به مشروطه ی مشروعه و راسیسم پهلوی و امر دینی را نمی توانند توجیه کنند. مشروطه اطاعت فرهنگ از امر سیاسی نیست بلکه بر خلاف آن، اطاعت بی قید و شرط امر سیاسی از فرهنگ و نژاد پرستی است. به گلوله بستن ستارخان در تهران سلطه ی فرهنگی و آمریت سلطنتی بر سیاست و تغییر بود. ایران ظرفیت و قابلیت این را ندارد که امر سیاسی را محور زیست قرار دهد. 
در امر فرهنگی ایران به غایت باستانگرا و راسیست است و از درک ذهنیت های مختلف و درهم پیچیدگی فرهنگ های گوناگون عاجز می باشد. برداشت ایرانیانی که که با زبان فارسی صحبت می کنند با برداشت آنهایی که در ایران هستند و با زبان ترکی و عربی صحبت می کنند در همه ی زمینه ها متفاوت است. اگر به قول آن نویسنده دموکراسی را حاصل سرنوشت یکسان و داشتن حس ملی مشترک بدانیم در اینصورت باید اذعان داشت که با این وضعیت،  نزول اجلال دموکراسی بر ایران تصوری بیش نیست. چه شباهت و اشتراکی بین جلوه ها و نمادهای فرهنگی پارسیان با جلوه ها و نمادهای آزربایجانی وجود دارد؟ یکسانیِ سرنوشت زندانبان و زندانی در چیست؟ وقتی هنوز در ایران روابط فرهنگ حاکم و فرهنگ های محکوم جاری است چگونه می توان جهانی شدگی مفاهیمِ نداشته را به مذاکره نشست؟ 
ایران نمی تواند از " من " بگذرد و به ما و دیگری برسد. اگر امر سیاسی و امر فرهنگی را متاثر از یکدیگر قلمداد کنیم می توانیم از فلسفیدن در ساحت سیاست بهره برده و ایران را به مثابه شعر مولوی بدانیم ؛ " روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. " اندیشگیِ ایران غافل از احوال خویشتن است و برای همین به ما و دیگری نمی رسد. توان اندیشیدن به ما و دیگری را ندارد. عروس گردانی مجسمه ی فردوسی در قلمرو فرهنگ ها و زبانهای دیگر آیا چهره ی افتراق و جدایی مفاهیم نیست؟

ایران با فاجعه ی " فقدان فهم " روبروست.  دوستداران فلسفه ( ایران فیلسوفی نداشت و ندارد ) سعی دارند عرصه های سیاست و تاریخ و فرهنگ را به اندرونی دستگاههای مفهومی هگلی بکشانند و فقدان فهم در خویش را به نوعی پر کنند و بفهمند، اما غافلند از اینکه عدم سبقه ی تاریخی اندیشگی و بهتر است بگویم به دلیل سبقه ی تاریخی "فقدان فهم "، در این خصوص در جا می زنند و به شاعری و میرزا بنویسی روی می آورند. 
در خوانشِ اوضاع و احوالِ اندیشگی امروز ایران به این نتیجه می رسیم که ایران گرفتار دو بیماری ناعلاج است؛ فرسودگی سیاست و واماندگی فرهنگ. فقدان فهم نتیجه ای بهتر از این  ندارد و نخواهد داشت. 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درودهای گرم کاویانی برای " یک ایرانی "

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«آینه چون عیب تو بنمود راست، خود شکن، آئینه‌شکستن خطاست»

با همین توهمات کودکانه خود را مشغول نمایید تا صبح دولتتان بدمد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جشن چرشنبه ونوروزتوسط جمهوری آزربایجان درسازمان جهانی یونسکوبه ثبت رسید.این دوجشن که درایران آنرابنام خودجارمیزنند،تنهابصورت دیمی وفورمالیته ازطرف مردم بخاطرشادبودن برگزارمیشود.
درآزربایجان جنوبی من یادم است این جشن ازقدیم بصورتی که خودرسم دارند،آنربرگذارمیکردندومیکنند.آنچه ناسیونالیست هاازبیت المال وبودجه ملی هزینه های زیرزمینی میکنندباجشن ما زمین تاآسمان فرق دارد.
اززمان فروپاشی شوروی به بعدمن چندین دفعه درایام نوروزبه جمهوری آزربایجان شمالی سفرکرده وآنهاده هابرابرپررنگ ترازایران این جشن رابرگزارمیکنند.
این یک سنت دیرینه منطقه وحتی میشودگفت مختص جمهوری آزربایجان شمالی وجمهوری آزربایجان جنوبی است.بخاطرآن سازمان ملل آنرابنام آزربایجان قبول وثبت کرد.
من خودم جندین بارشاهدحضورکارشناسان یونسکودرآزربایجان بوده که این کارشناسنان باتحقیقات وسیع ،پس ازآن آنرابنام آزربایجان ثبت نمودند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اساس همون اثاث است:)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همرزمان!؟ لجن پراکنی ها!؟ راسیست ضدبشر!؟ اولترا راسیست!؟ پیگیری حقوق ملی!؟ ملل غیرفارس!؟راسیسم جان سخت فارسی/آریایی!؟ حقوق ملی مان و زبان و هویت مان!؟استثمار ملل غیرفاس!؟ ملت دروغین ایران!؟
***
براستی سر خود را با چه گرم کرده اید؟ این همه را که بافته اید و پشت سرهم ردیف کرده اید، در بین اقوام ایرانی کیلویی چند می ارزد؟ قوم های ایرانی آذری و خوزی چه مقدار به این هوچیگری های مذبوحانه ی خود شما توجه دارند؟
یکماه دیگر تمامی ایرانیان آریایی تبار در سراسر جهان، حتی ترکان و عرب ها و دیگر تبارهایی که با تبار ایرانی درآمیختگی داشته و برای خود ملیت ایرانی قائلند ویا فرهنگ ایرانی را پذیرفته اند، آتش پاک جشن سوری و جشن نوروز نیاکانی را برگزارخواهند نمود و آنوقت است که قدرت و استقامت ناسیونالیسم ایرانی را در طول هزاران سال نزد فرزندان ایران،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ریشه ی "درختان" در خاک است ، سرنوشت "خار" بیابان بدست باد است.
همینکه پی ببرید و "بفهمید" زمین اینجا سفت است کافیست برای شما!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«توهم‌پراکنی» که هزینه ندارد. «فرهنگ» چیزی نیست که «بی‌فرهنگانی» مثل شما از بقالی سرِ کوچه بخرند. اینگونه لجن‌پراکنی‌های امثال شما قطعاً برای ما «اسباب خیر» می‌شود تا طینت پلید راسیستی امثال شما هر چه بیشتر به ملل غیر فارس شناسانده شود. تا اضمحلال «ملت دروغین ایران!» و بالکانیزه شدن جغرافیای موسوم به ایران زمان زیادی نمانده است. کویرهای فارسستان بی‌صبرانه منتظر راسیست‌های ضد بشر مثل شما می‌باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به قول ما ایرانی ها "منزل جدید خیر" به جناب ا.یزدانی یادآوری کرده بودیم. در را پشت سرتان لطفا ببندید.اگر دیدید که پنجره باز است برای ورود هوای تازه است نه اینکه شما با نامی مستعار دیگری از آن وارد شوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با همرزمانی که به دلیل لجن‌پراکنی‌های بی‌ارزش عده‌ای راسیستِ ضدِ بشر، می‌گویند از بیان نظر خود منصرف شده‌اند موافق نیستم. هدف این اولترا راسیست‌ها هم دقیقاً همین است که با توهین و فحاشی مانع از پیگیری حقوق ملی ملل غیر فارس شوند اما دستیابی به «رهایی ملی» در هیچ جای جهان بدون هزینه نبوده و نیست. پس از 100 سال استعمار و با این تمامیت‌خواهیِ راسیسمِ کت و کول و جان‌سختِ فارسی/آریایی ما راهی بسیار سخت برای شکستن «تابو»ها داشته و باید حقوق ملی‌مان و زبان و هویت‌مان را از دهان اژدها بیرون بکشیم بنابراین توهین و فحاشی که سهل است حتی اگر با چماق هم بر سرمان کوبیده شود بهیچوجه نباید پا پس بکشیم. زبان تحمیلی و بیگانه‌ی فارسی منشأ استعمار و استثمار ملل غیر فارس در ایران است و این هوچیگری‌های مذبوحانه هیچ نشانی غیر ار نزدیک شدن اضمحلال «ملت دروغین ایران!» ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی .... چه بگویم والا شما از همه بدترید. لطفن توضیح بدهید چرا" مغول زاده بودن نشانه آدم بودن نیست."این چه ترز تفکری است که شما دارید. آیا خود شما نژاد پرستی نمی کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما ها فاقد پایبندی به اصول اخلاقی و کلا فاقد صداقت در پیشبرد یک بحث منطقی و اصولی هستیدو به کرات نشان داده اید.
شما بدون ریشه واصالت هستید.هنوز خوی.... تحاجمی گرگ زادگی خود را با افتخاراز آن نام می بریدبا گرفتن ژست روشنفکری نمی توانید بپوشانید.شما فاقد هرگونه تاریخ وتمدن و اصول شهریگری هستید.شما سوءاستفاده کنندگان ....صفتانی هستید که مردم و کشور خود را به دیگرانی می فروشید که برای آنان فقط استفاده ی ابزاری دارید.ج.ا هم یکی از آنانیست که از شماها استفاده ابزاری می نماید. شماها درخدمت جمهوری کثیف اسلامی وبرای ایجاد چند دستگی بین ملت ایران درمسیر انسجام برای رهایی خود دست آموز شده اید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اساس کشی حضرت عالی را به ترک گلوبال ترکستان را به فال نیک گرفته و امید واریم دیگر دوستانتان هم با جمع کردن جلوپلاس خود راه شمارا ادامه دهند.اگر با نام دیگری از پنجره بر نگردید!
عزت زیاد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای بابا، چشای مغولی،ستاری،سوسنی رو فعلن ولش! به سوآلات آزمون جواب بده!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انچه امروز در سوریه و کردستان ترکیه و عراق میگذرد نتیجه فقط چپ روی و تجزیه طلبی روشنفکران این سه کشور است . واقعیت این است که این جنبشها تحت تاثیر صد در صد جریانات فکری چپ قرار داشتند که اکنون به ابزار سیاست خارجی غرب و دولت یهود تبدیل شده اند. اگر بخود نیائیم دیر یازود مقالات و نظرات اتش افرورزانی
مانند اقای لوائی شهر های کشور ما را به تلی از خاکستر تبدیل خواهد کرد. دولت ترکیه پس از شکست جنگ اول به هیچ روی نخواهد پذیرفت که با دولتی جدید روبرو شود. هیچ دولتی د رایران چه اسلامی و چه غیر اسلامی تجزیه ایران را نخواهد پذیرفت. تقسم دوباره جهان به سختی امکان دارد و بهترین گزینه ها دست یابی به دمکراسی بیشتر است . تجزیه ازربایجان و یا استان دیگری از ایران با برخورد نظامی دولت و مردم ایران روبرو خواهد شد و امروز سوریه در .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راسیست‌های استعمارگر که ظاهراً فراموش نموده‌اند چگونه «رضا میرپنج» با خیانت انگلیسی‌ها «ممالک محروسه‌ی قاجار» را به سیطره‌ی فارس‌ها درآورد تصور می‌نمایند سند ششدانگ جغرافیای موسوم به ایران به نام «فارس» زده شده است اما مدت زیادی طول نخواهد کشید حباب این توهم‌شان به سختی خواهد ترکید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند خطی نوشتم و مدتی فکر به پایان غم انگیر و نافرجام ادمی و خط زدم . تاسف بر نشناختن و به هدر دادن استعداها که این گونه بی دریغ بجای سازنده گی در جا میزنند و خیالات می بافند در خود زنده زنده میمیرند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترک خلاف شما افتخار میکند که خویشاوند چنگیز و مغول است و بارها اینجا ابراز شرم کرده که اسم ایرانی دارد یا در ایران و در میان فارس ها بزرگ شده .پس همانطور که اینها فارسیها را کولی های هند و پامیر میدانند و خودشان را از جمله 400 میلیون ترک بشمار می آورند . ایرانیان نیزاینها را توران میشمارند . شما احتنالا راسیستی فکر میکنید چون مغول دانستن خود را توهین می نامید . اگر به یک آخوند بگویی آریایی ، او نیز آنرا توهین میداند و پس کلمات و واژهها نسبی هستند و شما سراغ ماست از مو نرو و بفکر پوچی هایی باشد که این 2-3 نفر روزانه به سفارش دول محروسه اینجا درج میکنند . البته چهره شما شبیه یک ایتالیایی چشم بادامیست .شخصی بنام قشقایی و معما و یکنفر بارها ایرانیان را اینجا پاکستانی و هندی و افغانی نامیده . ما اینها را توهین نمیدانیم چون نژادی فکر نمی کنیم .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی گرداننده تارنمای ایران گلوبال، از یک سو در آئین نامه تارنمای ایران گلوبال آمده است: ( ..... سایت مخالف هر گونه نژادپرستی و راسیزم و اختلافات و جنگ های قومی - ملی است، مطالبی که مبلغ نژادپرستی و فاشیزم، ایجاد کینه و دشمنی در میان اقوام و ملیت ها و مردمان ساکن ایران باشند منتشر نخواهند شد ..... ) از سوی دیگر چندین بار در همین تارنمای ایران گلوبال کسانی واژگانی مانند: ( مغول زاده، مغول زادگان، چشم های مغولی، تجزیه طلب مغول، نواده مغول، زردپوست زادگان، زردپوست چینی و ..... ) را درباره کسانی که از آنها خوششان نمی آمد به کار بردند! دوستان گرامی گرداننده تارنمای ایران گلوبال، اگر چنین واژگانی نژادپرستانه نیستند پس خواهشمندم روشن کنید نژادپرستی چیست؟ و چرا واژگانی با فرهنگ هیتلری باید در تارنمای ایران گلوبال به نمایش درآیند؟ مغول زاده بودن نشانه آدم بد بودن نیست و مغول زاده .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ﺳﻨﺒﻪ ﻭﻋﻘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻭﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ & ﺁﻗﺎﯼ ﻟﻮﻻﺋﯽ ﯾﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﯼ ﻭﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﯼ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران گلوبال آبریزگاهی بیش نیست. حالم از این کامنت ها به هم می خورد. من نیز دیگر به این سایت مراجعه نخواهم کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب استخانلوی عزیز به مائو جفا نکنید ، مائو کجا وافکار راسیستی و ناسیونالیست قومیتگرا کجا! حالا اگر بگویید این شخص ضد ایرانی یک اویغوری واز همراهان ربیعه قدیر یکی از سران اخلالگران ایالت سین کیانگ است میشود یک حرفی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و یا خانم استخانلو..... همین کامنت شما که نویسنده مقاله را با ( نژاد انسانی چینی ) مقایسه میکنید , درک و فهم شما بیشتر از همه نشان داد.« پایان داستان» .دوستان سیاست و سو سیالوژی یکی از علوم های بغرنجی است که استعداد مخصوصی را لازم دارد و همه کس دارای این استعداد نیست.. خیلی ها مخصوصآ کمونیست های تازه بدوران رسیده خیال میکنند که با شعار دادن مثل ( زنده باد.. مرگ بر.. پاینده باد... جاویدان باد... کارگر داس و چکش بدست خیلی گشنه ) دکترای مکتب مارکس را گرفته و برای بشریّت سرنوشت تعین می کنند. اگر مارکسیسم مشکلات بشری را حل میکرد, خود مارکس هم مارکسیست میشد. یکی از سخنان مشهور مارکس است که می گوید « اسم من مارکس هست, ولی من مارکسیست نیستم»..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نجابت زهرا و شهامت عباس قصم ! اگر پیش از آشنایی من با این سایت ، من عکس این شخص راسیست ضد ایرانی را در جای دیگری میدیم ، فکر میکردم وی یک چینی و از همراهان چیان کایچک یا مائو یا ژنرال جیاب مرحوم است . اسم دیگری یادم رفت ؛ سوماترا . این شخص اجازه دارد خودش را ایرانی نداند . ولی میتواند خواهان نابودی اعضای نژاد "غیر زرد " باشد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جامعه‌ی «مقدس‌ساز» و «مقدس‌پرست» هرگز نمی‌تواند روی آزادی و دموکراسی را ببیند چرا که قرار گرفتن در درون قالب پیش‌ساخته‌ی «مقدس‌گرایی» مانع از پا گذاشتنش به دنیای بیرون از آن می‌شود. این جامعه مثل یک «ماهی» می‌باشد که در درون «تُنگ» اسیر شده و اگر خود را به خارج از آن پرت نماید باید با مرگ دست و پنجه نرم نماید. در این جامعه بر تن ایدئولوژی‌ها جامه‌ی «مقدس» پوشانده شده و اشخاصی به عنوان «کاریزما» چنان بر آن سیطره یافته و در مقابل عملکرد خود غیر قابل پرسش و غیر پاسخگو می‌شوند که راه آن را برای نوع تغییر دموکراتیک مسدود می‌نمایند به این خاطر است که این جامعه به دلیل عاجز بودن از پایه‌گذاری تغییرات دموکراتیک رو به «رهبرسازی» جهت «نجات» خود می‌آورد که این رهبران کاریزماتیک بجای «ناجی بودن» بلای جانش شده و با ایجاد خفقان جهت بستن روزنه‌های «آزاداندیشی»، آن را در ظلمت «استبداد مطلق» فرو می‌‌برند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوباره طبق معمول به دلیل آچمز شدن در مقابل اندیشه‌ی درون نوشتار، «داد و هوار الکی راه انداختن»، «چماق‌کشی مجازی» و «عدم پاسخگویی اندیشه با اندیشه». یعنی کاری به مطلب و نقطه‌نظرات مطرح شده در آن ندارند فقط همین که «نویسنده‌ی آن» تفکری برخلافشان دارد جهت به باد فحاشی‌های لایق خودشان گرفتنش کافیست!

این است "فاجعه‌ی عدم فهم" که این نوشتار با نگاهی موشکافانه انگشت روی آن می‌گذارد. جامعه‌ای که شیوه‌ی برخودش با اندیشه‌های متفاوت و متضاد اینگونه «مبتدیانه» است هرگز روی سعادت را ندیده و همواره در درون پیله‌ای که دور خودش تنیده زندانی خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی! مدتی است که شاهد کامنتهای توهین آمیز و دور از اخلاق سیاسی از جانب کسانی مثل بهمن موحدی؛ تبریزی؛ ایرانی و... هستم. در تعجبم که چرا مسدولین سایت ایرانگلوبال به این نوع کامنتهای راسیستی در حق ترکان ایران اجازه چاپ میدهند. من بدینحاطر اعتراض خویش را به مدیران و مسئولین سایت ایرانگلوبال میرسانم و بعرض دوستان میرسانم که جای بنده اینجا نیست و امروز آخرین روزی بود که بنده سایت ایرانگلوبال را باز کردم . با احترام به هموطنان با فرهنگ.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو چشاتو نشانمون بده ببینیم چه جوری است؟ اگر چشای لوایی را نمی پسندی، به چشای گوگوش، ستار، داریوش، بهروز وثوقی، مهستی، آذربایجانی های هنرمند، ببخش!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب تبریزی بازهم تفکرخودتان را....بدون اینکه به ریشه واصول واهداف وعملکردوجنایت صدساله تفکر شئونیستی فارسی رابررسی ونقدکنی باعوامفریبی حملات خودراپس ازبیان نقاط رسواشده وپیش پاافتاده درجامعه متمدن وپیشرفته که هفتادسال پیش ازتاریخ آن گذشته ،حملات خودرابطرف تورک کرده،میخواهی به مردم بقبولانی که ماجنگ تورک وفارس داریم.
آقای زرنگ من بعنوان یک استقلال طلب که بیش ازسی سال است برهویت طلبی وخواهان تدریس زبان مادری واستقلال طلب ازطرف خودم اعلام وجارمیزنم که ماضدفارس نیستیم .ضدروس وضدارمنی.ضدعرب ووو.نیستیم .ولی آقابالاسر.پدرسالار.مفت خوررانت های اتینیکی وپادوهای استعماری شئونیسم فارس رانمی خواهیم.مافریادمیزنیم که حق وحقوق فرهنگی ماراازمالیات وبودجه ملی مابه زبان استعماری وناحق حاکم زبان فارسی ندهید.مادادمیزنیم که خاکپرستان وشئونیست هایی امثال شما تجزیه ووطن واسلام رابهانه قرارداده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط پانترک ، نواده مغول ، مدام به آریایی بودن دیگران ، دوره باستان ، کورش و داریوش ، فکر میکند و مردم ایران در فکر زمان حال و آینده هستند . پان ترک تجزیه طلب چون خودش هیچی ندارد ، نسبت به گذشته فارس و ارمنی و کرد و ایرانی و روس ، حسادت میکند و دچار مازوخیسم یعنی خودآزاری شده است . این 3-2 نفر تجزیه طلب چون بقول خودشان از سن 17 سالگی برای ادامه تحصیل از زمان رضاشاه به غرب آمده اند و جامعه و فرعنگ ایران را نمی شناسند ، فکر میکنند مردم مثل آنان فکر میکنند . غیر از چند لس آنجلسی که دوقلوی تجزیه طلبان آذری هستند ، مردم ایران با نام بیچه و مارکس و هگل و ناپلئون و اسکندر و هیتلر و لنین و عمر و سیدالشهدا و یزید و معاویه بیشتر آشنا هستند تا با نام اردشیر و زردشت و شاهپور . باشتان پرستی ، عقده رنج آور پان ترک راسیست ضد ایرانیست و نه مردم آینده نگر ایران که آخوندش ماهواره و بمب اتم به فضا میفرستد .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، من چندین بار گفته ام و باز هم می گویم بسیاری از یادداشت هائی (کامنت هائی) که در تارنمای ایران گلوبال به نمایش درمی آیند در جهان اینترنت هرزنامه (spam) نامیده می شوند چون هیچ پیوندی با سخنان نویسنده ای که نوشتاری را نوشته است ندارند! نویسنده می گوید: (ایران با فاجعه فقدان فهم روبروست) و این سخن درستی است چرا که اگر ایرانیان دارای فهم و آگاهی بودند در سال ۱۳۵۷ به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی نمی زدند! و اکنون چه؟ اکنون نیز در شوره زار نبود نیروهای سیاسی خردمند و خردورزی که مردم را به راه درست رهبری کنند نه تنها از خرد سیاسی چیزی دیده نمی شود بلکه در میدان سیاست ایران بی خردان تاخت و تاز می کنند! و آشکارترین نمونه بی خردانی که خود را برترین ها و بهترین های جهان می دانند ناسیونالیست ها هستند! و نمونه ای از ناسیونالیست های بی خرد پان آریاهائی هستند که همان سخنانی را که .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر به فهرست ۵۰ پنجاه کشور نواور نگاه کنید، هیچ کشور فارس زبانی‌ را در بین این کشور‌ها نخواهید یافت، جامعه شاهنامه خوان ما، هر چه که در نوآوری کم می‌‌آورد با گنده گویی، توهمات شاعرانه، خیالات در مورد گذشته، این کمبود را پر می‌کند. ملتی که فاقد توان نو آوری است صاحب توان روده درازی در مورد گذشته شده. چقدر کمونیست‌ها و شاهنامه خانان در این بعد به هم نزدیکند، منظورم نوآوری صفر نیست، یکی‌ به شخصیت کاریزماتیک چون هروئین و مواد مخدر نیاز دارد " نمونه چاوز و فیدل کاسترو " و دیگری به "" مرده پرستی‌ و گنده گویی در بارهٔ مردگان " نمونه جامعه شاهنامه خوانان "، حرکت ملی‌ آزربایجان باید با هر دو ۲ قطع ارتباط کند، کمونیست‌ها و شاهنامه خوانان، وگرنه موجودیت ما به دلیل فقدان نوآوری، به خطر خواهد افتاد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوائی! شما بر روی نقطه بسیار مهمی انگشت می گذارید. مسائلی که نژاد پرستان و آریاپرستان همیشه آنرا از دید مردم پنهان نگهداشته اند. بیانات جنابعالی با متانت تمام درخصوص جامعه عقب مانده و فرهنگ ارتجاعی ایرانی بسیار دقیق و در مرکز توجه خوانندگان قرار میگیرد. یکقرن تمام است دیکتاتورهای شاه و شیخ، جامعه ایران را بسوی تباهی فرو برده در منجلاب کشاکش های داخلی بسوی فرو پاشی سوق میدهند. با توجه به اینکه کشوری بنام ایران، و فرهنگ ایرانی نه تنها هیچگاه درتاریخ، فیلسوف و اندیشمندی به جامعه بشریت تحویل نداده است، بلکه جامعه و فرهنگ ایرانی، فرهنگی دنباله رو، چاپلوس، راسیست، پف کرده، از خود راضی، و بیرحم است. جامعه ایرانی، از نظر جهان بینی فلسفی، جامعه ای پوک، مصرف کننده، دچار فقر فکری، معنوی و اخلاقی بوده و این فقر فرهنگ ایرانی، از مرحله فساد اجتماعی و ابتذال، اکنون بمرحله
ارتجاعی، و
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فاجعه تفکرغالب ایرانی, فارغ ازنهله های فکری آن, کپی برداری از افکارقرون اخیراروپاست که به اصل آن هیچ شباهتی ندارد جز در نام. اگر مارکس غربی وایده رادیکال او درجوامع غرب نقش مثبت اهرم فشار را بازی کرده و دراصلاحات جامعه اروپائی نقش داشت, در ایران همچون ستون پنجم در خدمت منافع روس و چین و آلبانی بود.اینک ته مانده پیروان لنینیسم پا بوس پوتین هستند. بخش سوسیال دموکرات ایرانی تصورش ازدموکراسی جمعی که اساس ایدئولوژیشان را تشکیل میدهد محدود به جمع خودشان است و شامل جمعهای دیگرازجمله ما ترکها نمی . بخش لیبرال دموکرات ایرانی لیبرالیسم و دموکراسی را باپیش شرطهای خود همانند تمامیت ارضی, کیان ملی, توهین به شخصیتهای تاریخی چنان محدود میکنند که دیگر نه لیبرالند و نه دموکرات. بخشهای سنتی مذهبی همانند کشورهای نرمال, تنها خواهان آزادی انجام فرائض مذهبیشان نیستند بلکه در قرن 21 دست و پا می برند,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منظور اقای لوائی این است تا زمانیکه اسلام و تشیع و اخوندها حاکم بر روح و جان و سرنوشت مردم هستند وضع همین است و این حرف درست است.
منظور اقای لوائی این است تا زماینکه یکی نوکری مسکو ( پیشه وری رفیق کیا برادر مسعود و سید علی مسکو ویچ )و دیکری نوکری صدام ودیگری نوکری غرب ر ا میکند اندیشه رشد نخواهد کرد.
منظور اقای لوائی این است که تا زمانیکه بیگانه برای ما تصمیم میکیرد برای ما انقلاب درست میکند حزب سازی میکند گروه تروریست و مسلح میسازد فکر خود را در ذهن ما میکارد وضع همین است .
منظور اقای لوائی این است که بدون اما و اگر اذربایجان تا نهران وهمدان را بما واگزارید تا کشور تورک خود را بوجود اوریم و جز ترکی گلامی نشنویم و نگویم .
منظور اقای لوائی این است که ای جماعت روشنفکر کشور خود را دوست بدارید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب تبریزی من پس ازخواندن چندمتن ازشماخدمت جناب عالی عرض کردم شماازآنهایی هستی که نه غم نان داری ونه غم ایران ونه غم کمونیسیم .گفتم که بانام جعلی باسره نویسی قصدخنجرزدن به مدنیت خواهی وعدالت خواهی تورکان آزربایجان رادارید.گفتم که سفارت های 22گانه جمهوری اسلامی برای خدمت به سره نویسی فارسی به افرادی مثل شمانیازداردودهها نفررابخدمت گرفته وشمابهترازمابه این کارهاواقفید.نوشتم که حدادعادل چندصدمیلیاردتومن ازپول های بادآورده نفت راخرج افرادی همچون شمامیکند.ولی شمادست بردارنیستید وبه وظیفه خطیرخودادامه میدهید.
بهتربود وصادقانه بوددرزیرپرچم تفکرخودبرای تبلیغ اندیشه های خودمی پرداختید.آقای تبریزی جعلی باپول نفت بادآورده صد سال است برای سره نویسی هزینه میکنندوشمابهترازمن ومامی دانیدحتی ازکشورهای اروپایی برای پیشبردتفکرخودافرادودانشمندوروزنامه اجیرمیکنند.برای استخدام افرادی مثل شما پول زیاداست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی تبریزی به نظر من باید برای خنثی کردن توطئه های ناسیونالیستهای قومیتگرا وتجزیه طلب حربه خودشان رابه کار برد وبه صورت موقتی وتاکتیکی هم که شده بر افتخارات ایران باستان تا کید کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آذری تجزیه طلب نشان دا د که فاقد منطق سیاسی تاریخی فرهنگی اخلاقی است . به این دلیل با وی باید به سبک خودش با او حرف زد تا بفهمد ایران کجاست و فارس کیست و مغولزادگان اشخاصی بیگانه هستند که اجازه ندارند به این زبان مقدس فارسی اهورایی در این سایت ایرانی چانه راسیستی بزنند . برای نبرد نهایی 70 میلیون ایرانی در درون ایران منتظر استقبال از جدایی طلبان رمانتیک جعلکار تحریف کن هستند . ضد کمونیستها و ضد فارسها ، ارتجاعی ترین نیروی تاریخ روشنفکری ایران هستند که باید سرکوب و پراکنده گردند . نیروهای مذهبی و ملی و چپ و پان ایرانی در شعار سرکوی تجزیه طلبان وحدت نظر و عمل دارند . تازه سیاسی های راسیست تجزیه طلب تاکنون همکاران رژیم شاه و شیخ بوده اند و اکنود در ست پیری به ناسیونالیسم و شمنیسم فاشیستی پناه برده اند . قرن 21 قرن راسیسم و تجزیه طلبی مغولی نیست .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنان من در یادداشت شماره 62530 که اینجا نیمه کاره نوشته شده اند این چنین هستند:

8 - دوستان ناسیونالیست، من که کارگری هستم که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنم و حتی خریدن نان ساده (یاوان چورک) هم برایم دشوار است خواهشمندم برای من روشن کنید که سخنان شما چه سودی برای من دارند؟ شما که جیب های پر از پول دارید و نیازی هم به کار کردن ندارید و پس از خوردن خوراکی های خوشمزه در سفره های رنگین و سیر شدن برای آن که سرگرم شوید هر رویدادی را بهانه کرده و به جان هم می افتید و از هزار سوراخ سنبه مدرک و دلیل و آمار و سند گردآوری می کنید تا گفته باشید ما برتر از دیگرانیم به من بگوئید که سخنان شما چه سودی برای من دارند؟ به من چه که آذربایجانی ها از نژاد اهورائی آریائی هستند یا نیستند؟ به من چه که ترک ها چند صد سال پیش چه کار کردند یا چه کار نکردند؟ خواندن این چیزها .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی عزیزو دوستان ,بخاطر اینکه با ادبیّات سیاسی ایران بیشتر آشنا شویم, یک بار دیگر به جملات و کلمات سیاسی که در ایران گلوبال درج میگردد رجوع بکنیم تا ببینیم رشد و آگاهی سیاسی ایرانیان تا چه اندازه ای در این صد سال بعد از گذشت انقلاب مشروطیّت رشد کرده است.
1- فرهنگ و تمدن 9 هزارساله ایرانی آنان را به ماوراءانهر و ماورءالبحر شلیک نخواهد نمود
2- .پورپیرزاد و صدرالاشرافی و شیخ خزعل انگلیسی و چنگیز خونخوار و عوامل بیسواد شان در دنیای مجازی ، ادعای علمی دارند .
3- اقای صدرالاشرافی شما در طول زندگی اتان غیر از سخن پراکنی در مورد جغرافیا و فرهنگ و تاریخ و زبان پارسی و ایران چیزی دیگر هم آموخته اید.
4-شما مردمان تُرک اذربایجان در در اواخر قرن 11 به قفقاز و سرزمین ایران و به ترکیه امروز مهاجرت کرده اید، و فقط حق
پیگیری حقوق شهروندی خود را در جغرافیای سیاسی ایران دارید و بس،
5-آقای صدر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باید به این تجزیه طلب پان ترک گفت که پان ترکیسم از .... وبیسوادی ساخته شده است، شما پانترکهای تجزیه طلب اجرا کننده فرامین وسیاستهای محافل فاشیستی بوزقورد در آنکارا هستید، مغلطه گری وسفسطه بازی وانگ زدنها ونفرت انگیزیها ولجن پراکنی ها وادبیات وفرهنگ نوشتاری شما کاملا مثل فاشیستهای بوزقورد آنکارا می باشد فاشیستهای بوزقورد دستشان به خون بسیاری از انسانهای شریف ومترقی ونیروهای چپ وکمونیست در ترکیه آلوده است، بوزقوردها در ترکیه برای توهین کردن به کردها، واژه کرد را به صورت توهین آمیز می نویسند، تجزیه طلبان پان ترک در ایران نیز برای پیروی کردن از همپالکی های بوزقورد خود در ترکیه نیز همین ادبیات وفرهنگ را به کار می برند ، ایران را عیران مینویسند، آریایی را عاریایی مینویسند، فارس را فاس مینویسند، رفتارهای بچگانه نیز دارند وبرای لجبازی با مردم ایران آذربایجان را آزربایجان مینویسند این رفتار اینها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی اون چشای مغولیتو برم فعلا مقاله را بذار برای بعد ایشاالله چاپش کردی می خونم.بگید از نظر ترکا سالروز عشق ورزی کدومه؟ واسه چاپ کتابم می خام.
الف) مث غربیا چهاردهم فوریه مربع
ب ) مث زرتشتیان پیرو مقام معظم رهبری بیست و نهم بهمن مربع
ج ) مث ایرانیا پنجم اسفند مربع
ه ) یا مث مسلمونا زمان تفخیذ با دختربچه ی شش ساله مربع

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای کیانوش توکلی گرامی، خواهش میکنم اجازه ندهید در این سایت فارسی زبان اپوزیسیون هر بی سروپایی به میهنمان ایران وخلق ایرانی توهینهای زشتی بکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ادامه نظر) وبه مزدوری امپریالیسم وجهانخواران بین المللی نائل گشته اند. ما ملت هایی به نام فارس وآذری وکرد وبلوچ و......نداریم تمامی ما سا کنین ایران در کنار یکدیگر ودست در دست هم وبا هم ملت بزرگ ایران را تشکیل می دهیم. یا مرگ یا وطن ، مرگ برخامنه ای، لعنت برخمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی با تمامی باندهایش، نابود باد توطئه های فاشیستهای تجزیه طلب پان ترک وپان کرد وپان عرب، نابود باد بقایای طرفداران استبداد سلطنت پهلوی، برقرار باد حاکمیت دموکراتیک خلق ایران، پاینده باد ایران، زنده باد خلق ایران، به امید برپایی جمهوری شورایی سوسیالیستی ملی ایران.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اول باید بگویم تجزیه طلبان پان ترک به فقدان فهم مبتلا هستند، تجزیه طلبان پان ترک بی هویت وخودفروش که در خط امپریالیست جهانی وجهانخوران بین المللی هستند رویای تکه پاره کردن ایران را به .... خواهند برد. خلق مظلوم ایران می بیند که میهن بی دفاع ما که یادگار هزاران سال مبارزه، دلاوری، جان فشانی وفداکاری نیاکان ماست، امروز همچون شیری از جور وستم رژیم پلید ومنحوس وچپاولگر وقرون وسطایی جمهوری اسلامی زخم خورده است وخلق مظلوم ایران که از اصل خویش افتاده است وبی پناه وبی دفاع است واز هر طرف مورد هجوم بدخواهان است، دشمن تراشی ها وبی لیاقتی ها وفرقه گرایی شیعی رژیم پلید ومنحوس جمهوری اسلامی باعث شده هر بی سر وپایی به فکر تجزیه ایران بیافتد، میهن ما ایران که یکی از پایه های تشکیل دهنده فرهنگ وتمدن جهان است هزاران سال است که همچون دماوند حتی در بدترین شرایط استوار ومحکم ایستاده ودر برابر هر تهاجم و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این جناب پان ترک ، با نوشته های 12 جمله ای ، میخواهد یک مملکت و فرهنگ و جامعه را، برای هم چادری هایش معرفی کند . این سرانجام و نتیجه سطحی گری دهن گشادی فضای مجازی مجانی در این سایت فارسی زبان ایرانی است . یعنی کسیکه فقط میخواهد هر چند روزی اسم وعکسش همراه چهار جمله پر ادعای سخنان غیرعلمی راسیستی ضد کشورهای دیگر .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خاور میانه در حال دگرگونی است و
جغرافیای سیاسی – انضباتی ایران نیز بدون هیچ شبه ای متحول خواهد شد. به چالش کشیده شدن تصور "ملت ایران" در عرصه نظری آغاز شده است. به چالش کشنده گان هم از مریخ نیامده اند صاحبان اصلی گوشه های این خاک "ایران" خوانده شده هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی عزیز، لطفا به لیست کشورها از نظر نوآوری نگاه کنید، کشور جماعت شاهنامه خوان، نه تنها دچار "" بحران فهم نیست "" بلکه رتبهٔ اول را، در نوآوری به دست آورده، هند نیز در این لیست، درست پشت سر ایران قرار دارد.
(( غیبت ایران در لیست ۵۰ کشور نوآور جهان )) http://www.dw.com/fa-ir/غیبت-ایران-در-لیست-۵%DB%B0-کشور-نوآور-جهان/a-19047120?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران با مشکل مغولزادگان تجزیه طلبی روبروست که اینجا دکان باز کرده اند تا روزانه مورد تشویق راسیستهای هم ولایتی خود گردند . ---- ترک به ترکستان ! ا----- یران فقط خانه اقوام اصیل ایرانی است .