جبهه ملی ایران یا جبهه فاشیستهای ایران؟

حکومت های پلیسی اغلب جلساتی را با شرکت افراد مورد تائید خود تشکیل می دهند و گزارش این نوع جلسات فرمایشی را بطور گسترده در رسانه های حکومتی انعکاس می دهند منظور از این کار فریب افکار عمومی و تحکیم پایه های حکومت پلیسی می باشد به این دلیل است که جریانات سیاسی دموکراتیک در واکنش به این نوع جلسات آنرا محکوم کرده و خواستار رعایت اصل آزادی بیان و برگزاری جلسات در شرایط آزاد می شوند

حکومت حقوقی متضاد حکومت پلیسی است در حکومت حقوقی حاکمیت قانون وجود دارد و یکی از پرنسیپ های حکومت حقوقی "آزادی بیان" می باشد به این معنا که هر فردی بدون ترس از خطرات جانی و تهمت از جانب رسانه بتواند آزادانه نظرات سیاسی خود را بر زبان آورد وینستون چرچیل جمله مشهوری دارد «منظور از دموکراسی کشوری است که در آنجا تبادل آرا و عقاید با مراسم دفن یکی از طرفین خاتمه نمی یابد» به این دلیل است که دفاع از حاکمیت قانون و اصل آزادی بیان یکی  از پرنسیپ های اساسی جریانات سیاسی  دموکراتیک محسوب می شود .

حکومت های پلیسی اغلب جلساتی را با شرکت افراد مورد تائید خود تشکیل می دهند و گزارش این نوع جلسات فرمایشی را بطور گسترده در رسانه های حکومتی انعکاس می دهند منظور از این کار فریب افکار عمومی و تحکیم پایه های حکومت پلیسی می باشد به این دلیل است که جریانات سیاسی دموکراتیک در واکنش به این نوع جلسات آنرا محکوم کرده و خواستار رعایت اصل آزادی بیان و برگزاری جلسات در شرایط آزاد می شوند اخیرا در تهران نشستی در دانشگاه تهران تحت عنوان"وطنخواهان آذری" برگزار شد همانطور که انتظار می رفت گزارش این نشست بطور وسیع در رسانه های حکومتی بازتاب یافت در بیانیه پایانی، قید شده است «خلاء قانونی در راستای جرم انگاری برای جرایم مرتبط با بقای کشور از جمله  اقدامات سازماندهی شده «علیه تمامیت ارضی، کیان ملی و نفرت پراکنی قومی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.» بدیهی است که حکومت پلیسی ایران برای تشدید سرکوب و اختناق در آزربایجان نیاز به دستآویز قانونی دارد و با تشکیل دادن نشست یاده شده برای رسیدن به اهداف استبدادی خود زمینه چینی می کند از اینرو جا داشت جبهه ملی این نشست فرمایشی را محکوم می کرد چون جبهه ملی ایران خود را وارث سیاسی محمد مصدق می داند و ظاهرا از پرنسیپ های دموکراتیک دفاع می کند اما به جای اینکار جبهه ملی ایران زوق زده  گزارش این نشست را به نقل از سایت های حکومتی عینا در سایت اینترنتی خود انتشار داده و با اینکار در سرکوب آزادیخواهان آزربایجانی با حکومت پلیسی ایران همصدا شده است نهایتا برای من این سوال پیش آمد" جبهه ملی ایران یا جبهه فاشیستهای ایران؟ کدامین اصطلاح در مورد این جریان سیاسی مناسبتر است حافظ می گوید:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان     تا سیه روی شود هرکه دروغش باشد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کلیه این 13بند اجلاس پان ایرانیستها بخصوص بند 12 آن خواستار کوچ اجباری آزربایجانها به دیگر مناطق ایران شدند تحت عنوان (چرخش جمیغت)این چرخش را برای کرمان نمی خواهند برای آزربایجان می خواهند.
اصلاً مرامنامه جهبه به اصطلاح ملی همین است .
درگذشته قبل ازآنکه رضاشاه تاج گذاری کند که هنوز وزیر دفاع بود این کمک وحمایتهای دکتر مصدق بود که رضاشاه رابه این قدرت رساند وچون مصدق مخالف قانون اساسی مشروطه بود
درآخرسرهم این قدرت رضا شاه بود که اولین کسی را که درمقابل خود می دید همین مصدق ونوتاش ومدرس و... بود که نابودکرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تما رسانه های فارسی زبان در خارخ چپی یا غیر چپی اطلاعیه یا اعلامیه های جبهه ملی را منتشر می کنند .
جالبتر اینکه جبهه ملی امسال روز اول می ( روز کارگر )را تبریک گفت این دیگر خیلی خنده دار است.
جبهه ملی یا حزب پان ایرانیست و سلطنت طلب، ملی مذهبی . همه اینها در داخل یک دایره هستند که به دور هم در حال گردش هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا آقای پرویز مشخص نیست در کدام سند ویکی لیکس چنین سیاستی دولت اسرائیل میخواهد دنبال کند .در ثانی این سایت آذری ها که توسط وزارت اطلاعات اداره میشود به سران رژیم بفرمایند که اسرائیل دنبال چنین سیاستی است و بهتر است که دولت ایران بهانه به دست اسرائیلی ها ندهد و بجای فشار و شکنجه و تحقیر غیر فارسها ‌ «فعالین ملی » تحصیل به زبان مادری را آزاد کند ، از اجبار نامگذاری اماکن و محل کار و انتخاب نام به فرزندان دست بردارد .از ممانعت صدور و مجوز سرمایه گذاری در مناطق ترک نشین توسط آذربایجانی ها دست بکشد .از تحقیر در مطبوعات بالخص رادیو و تلویزیون دست بردارد. از ممانعت مجوز جلسات ادبی و هنری آذربایجانی ها دست بکشد یعنی در کل همان حق و حقوقی که فارسها دارند همان حق و حقوق به غیر فارسها نیز قائل بشوند .آنوقت این اسرائیل چطوری میخواهد اختلاف ملیتی « بقول شما قومی » را بیانزد . این اختلاف را دول

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از ایمل رسیده (

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من فکرمیکنم بحث وگفتگوهای مادرمورد تورکیه.آزربایجان شمالی.بوزقورد .علی اف واردوغان ومردگان دردی ازماراحل نخواهدکرد.ماملتی هستیم باجمعیت حدودچهل میلیون که درعصرمدنیت ومدرنیسم ،بادیدگاه ها ی مختلف بشری ،که درعصرکنونی مارا بنام وطن .ایران.امت.اسلام ویاباشعارهای پوپولیستی نابودمیکنند.
دردنیای تورکان ودیگرملل نمادهای مختلفی وجوددارد که مردم آن منطقه ویادولت هاازآن نمادها استفاده میکنند.حتی ملت ویادولت هایی هستند،که ازیک نماداستفاده میکنند.این هادردی ازمارادرمان نخواهدکرد.
تنهامیتوانددکانی برای نیرو وافراد ضدمابرای عقده گشایی گردد.
اگرمابخواهیم بادنیای مدرن ودریک گفتگوی علمی مسایل رابررسی کنیم ،دریک محیط سالم باافراد منطقی بدان پرداخته واین مباحث رامیتوانیم ازاین سایت که دردجامعه راگفتگومیکند،بفکرمن اگردورسازیم عقلانی خواهدبود.
ماونیروهای هویت طلب تورک آزربایجان باهیچ ملتی دشمنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی آب شما خیلی بجوش آمده و آنقدر جوش آورده ای که خود مقاله را کنار گذاشته و رفته ای به ترکیه . آقای محترم من قبلا گفته ام که سیاسی های ترکیه بالخص حزب حاکم و حزب ملی ملیت گرای ترکیه MHP ، حرکت ملی آذربایجان جنوبی را عامل امریکا میدانند و تا بحال نه تنها حاضر به کمک نشده اند بلکه تا آنائی که از دستشان آمده مانع فعالیت حرکت ملی آذربایجان جنوبی در ترکیه شده اند .برای مثال قطع پخش تلویزیون گوناز از ماهواره تورک سات.و یا چندین بار از تجمع و کنفرانس فعالین آذربایجان جنوبی در ترکیه ممانعت شده یعنی بی خودی دنبال سیاست و تبلیغات وزارت اطلاعات رژیم ایران نرو .و از یاد نبرید که ما فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی بهای بسیار سنگینی به خاطر مستقل بودن میپردازیم و خواهیم پراخت.
تصویر بابک آزاد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی شما نوشته اید از جبهه ملی دفاع نمی کنید وحتی مشی سیاسی این حزب را قبول ندارید اما روشن است که موضوع این نوشته و کومنت ها پیرامون جبهه ملی می باشد اگر در رابطه با اصل موضوع حرفی برای گفتن ندارید بهتر بود در این بحث شرکت نمی کردید و مزاحم دیگران نمی شدید اما برای شما امر روشنگری مهم نیست فقط می خواهید باعث آزار من بشوید از اینرو شخصا مرا مورد حمله قرار داده و مرا فاشیست خوانده و به نفرت پراکنی متهم می کنید در واقع شما با حمله به شخص من قصد آزار و رنجش مرا دارد این نوع شیوه رفتار سادیسم به معنی دیگر آزاری نامیده می شود من برات متاسفم که به این حال و روز افتادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بابک آزاد ، بنده قصد دفاع از جبهه ملی را ندارم ومشی سیاسی این حزب را قبول ندارم، فقط حرف من این است که شما ودیگر پانترکها در آن جایگاه نیستید که به دیگر احزاب وسازمانها فاشیست بگویید، شما ودیگر پانترکهای تجزیه طلب از گروه فاشیستی وتبهکار گرگهای خاکستری ترکیه خط می گیرید.
تصویر بابک آزاد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی می گویند دفاع بد بیشتر از انتقاد تند و تیز به یک فرد یا یک طرز فکر آسیب می رساند من مطمئنم دفاع بد شما از جبهه ملی باعث خوشحالی طرفداران این جریان سیاسی نخواهد شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دریغا ! به آقای بابک آزاد باید حق داد در کشوری که کثیرلمللی است ، همچونین حزبی با همچونین اساسنامه و مرامنامه غیر از این نامی نمی تواند داشته باشد. ممنون آقای بابک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جبهه ملی ایران انتقادات بسیار جدی وزیادی وارد است اما فاشیست تر از این جماعت پانترک، گروهی در دنیا پیدا نمی شود پانترک بابک آزاد وهمفکران فاشیستش که در این سایت نفرت پراکنی می کنند علناً از نسل کشی هولناک ارامنه ویونانی ها وکردها وآشوری ها توسط عثمانی ودولت ترکیه دفاع می کنند. این جماعت پانترک تجزیه طلب که در این سایت لجن پراکنی
می کنند وبه خلق ایرانی توهین می کنند وآرزوی تکه وپاره شدن ایران را دارند از گروه تبهکار وفاشیستی ونژاد پرست گرگهای خاکستری (بوزقورد) ترکیه خط می گیرند وایدئولوژی فاشیستی آنها را در آذربایجان ایران تبلیغ می کنند. اما طنز قضیه آنجاست که این جماعت فاشیست، جبهه ملی را متهم به فاشیست بودن می کنند.
دولت ترکیه ونژاد پرستان پانترک به هر وسیله ای متوسل می شوند(از رشوه دادن تا تهدید) تا مانع به رسمیت شناختن جنوساید ارمنی ها ویونانی ها وکردها وآشوری ها توسط عثمانی ودولت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود بر همه هموطنان گرامی

در حوزه اجتماعی و سیاسی، کلمات گاها تعریف لغوی خاص خود را دارند و اگر در عمل هماهنگی لازم با تعاریف مربوطه به هر دلیلی دنبال نشوند آنگاه پیشبرد کاری در دنیای واقعی دشوار می شود بعنوان مثال کلماتی چون " جبهه " و یا کلمه ی " ملی " در سپهر سیاسی دارای تعریف خاص خود هستند که تقریبا در تمام جهان اینگونه می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام وعرض ادب،برای تضمین هر گونه ازادی وحق حقوق زبانی سرزمینی اقتصادی فرهنگی اجتمایی،ودرعین حال برای تضمین اتحاد وصلح دوستی وتبادل،.....فدارالیسم اری،وتجزیه نه.....اتحاد حول قانون اساسی ملی تضمین کننده وزارت دفاع مشترک وزارت خارجه مشترک،زبان ملی مشترک که مال هیچکدامش نباشد،پول ملی مشترک ،تضمین عدم تجزیه از طرف هر فدرال،وتضمین کننده استقلال فدرالهل در بقیه موارد،وتضمین کننده برابری فدرالها نسبت به یکدیگر
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران تنها جناحهای مختلف سیاه وسبز وبنفش جمهوری کهریزکی نیستند که علنا از قبول مبانی حقوق بشرمندرج در قطعنامه های سازمان ملل سر باز می زنند بلکه حکمتیستها, جبهه ملی, حزب توده, سلطنت طلبان, اتحاد جمهوریخواهان, فدائیان اکثریت, مجاهدین و دیگر گروههای با دغدغه تمامیت ارضی را نیز درکنار خود دارند. برخورد گزینشی و فریبکارانه اینان با مقوله هائی همچون دموکراسی, کرامت انسانی, حقوق بشر و ملت دارای مرزهای خودی وغیر خودیست. اگر ترک آزربایجانی از آنکپسوله شدن در فرهنگ نژاد پرستانه و رسمی ایرانی- فارسی امتناع کرده و برهویت ذاتی خود تاکید ورزد دیگر خودی محسوب نمی شود و باید به یاری کهریزکیان آنها را سرکوب کرد!!! جالب اینکه اینان از صفاتی همجون دموکرات, اومانیست, مترقی, مردمی و غیره در توضیح اندیشه و منش خود مثل نقل و نبات استفاده می کنند و حتی معتقدند که حقیقتا اینگونه هستند!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بابک آزاد من با شما در مورد جبهه ملی ایران اختلاف دارم چرا که اولا جبهه ملی ایران حزب شونیست و ناسیونالیستی است که یکی از پایه گذاران تفکر ضد ملل غیر فارس محسوب میشود و حتی بیماری شونیستی اکثر سیاسی ها بالخص فارس زبان ریشه در جبهه ملی ایران دارد حتی به چپ ایران نیز سرایت کرده .برای مثال نامه مشهور ورجاوند به خاتمی که در آن نامه خواهان سرکوب و خواهان جلو گیری از تدریس زبان ملل غیر فارس بالخص ترکی است آدرس نامه پرویز ورجاوند به رئیس جمهور حاتمی http://iranchehr.com/?p=4315

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای بابک ازاد محترم! زمانی که سخن از حقوق ملل ایران و رفع ستم و تبعض از ملتهای ایران میرود، هیچکدام از احزاب و سازمانهای سراسری و حتی دمکرات و مترقی اپوزیسیون (داخلی- خارجی) در عمل حاضر نیستند که مسئله ملل ایران بصورت اساسی و طبق قوانین و منشورهای بین المللی و حقوق بشری حل و فصل شود ،و چنانکه خود شما در بالا به ان اشاره (جبهه فاشیستهای ایران) فرمودید. دلیل واهی و پوچ انان ترس از «تجزیه ایران» میباشد. یکی از علتهای استقرار و استحکام ژریم قرون وسطایی و جهنمی جمهوری اسلامی ، مگر همین احزاب و سازمانهای سراسری (حزب توده و فدائیان اکثریت و..) نبودند. تا زمانیکه مردم ، احزاب و سازمانهای محلی ازربایجان، کردستان، بلوچستان و .....خود خواستار و پیگیر حقوق انسانی- ملی خویش نباشند ، هیچکس انان را در این امر مهم یاری نمی کند.
موفق باشید.