تروریسم جان می گیرد!
28.06.2016 - 23:46
تروریسم جان می گیرد!
------------------------------
ساعتی پیش و این بار تروریست ها در فرودگاه "آتاتورک" استانبول جان انسان ها را گرفتند.
در سرزمین ما ایران و بویژه از نیمه های دهۀ چهل ، تروریست ها نه تنها جان انسان های ایرانی که جان انسانهای آمریکایی و دیگر کشور ها را گرفتند.
تروریست های سرزمین ما که در اردوگاه های گوناگون در "عدن"، "بغداد" ، "بیروت" و "تریپولی" و ...انسان کشی را یاد گرفتند، بویژه و همراه و هم زمان با تروریست های الجزایری از "جمیله بوپاشا" گرفته ، تا "لیلا شاهد" فلسطینی هواپیما دزدیدند، در یونان کشتی دزدیدند، انسان کشتند و خود را "چریک" خواندند. جدای اینکه بدانند "چریک" یعنی دانا!
این "چریک" های از نوع طراز نوین که یاسر عرفات از سرکردگان آن بوده و می باشد، بدون در نظر گرفتن حقوق انسان، "انسان" را کشته و می کشند:
دیروز هواپیمای "لوفت هانزا" را دزدیدند،
اندکی دیرتر و یا پیشتر مسافران هواپیمایی دیگر را دزدیده و به "عنتبه" بردند که دیکتاتوری همانند "عیدی امین" به دیدنشان برود.
تروریست هایی همانند "جمیله بوپاشا" و "لیلا شهید" را چه زنده و چه مرده باشند، باید محاکمه کرد، تا به جزای اعمالشان برسند.
تروریست هایی که دیروز برج های سازمان تجارت جهانی در نیویورک را با هواپیماهای خویش به خاک نشاندند و جان بیش از سه هزار انسان را گرفتند، همان "رفقای" کمونیست ها-مجاهدینی هستند که جان پلیس و ژاندارم را در ایران گرفتند.
کشتار انسان ها در فرودگاه "آتاتورک" استانبول را محکوم می کنم و به روان قربانیان این جنایت درود می فرستم.
تروریسم محکوم است:
حال اگر در پاریس باشد،
یا در "بروکسل"
و ساعتی پیش در استانبول!
 
کیانوش رشیدی قادی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش رشیدی قادی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما