ارجاع دوباره پرونده محمدعلی طاهری به دادگاه انقلاب

محمود علیزاده طباطبائی در مصاحبه با تلویزیون "دُرّ تی وی" اظهار داشت که با فیصله پیدا کردن دوران مجازات آقای طاهری متاسفانه دوباره پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده و این گونه که شنیده می شود در کیفر خواست جدیدی که برای ایشان صادر شده صحبت از طرح اتهامی تحت عنوان سب النبی شده است.

آقای علیزاده طباطبائی عنوان داشت که چنین اتهامی فاقد هر گونه وجاهت حقوقی است و در هر حال در پرونده آقای طاهری هرگز چنین مقوله ای وجود نداشته و در طول مدت زندانی بودن ایشان نیز چنین عملی قابل انتساب به ایشان نمیباشد.
آقای محمود علیزاده طباطبائی اظهار کرد که باید در هر حال باید منتظر ابلاغ کیفرخواست بود.

سب النبی جزو اتهاماتی است که در قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام به دنبال دارد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: