رئیس سازمان حج: عربستان تحت هیچ شرایطی پاسپورت ایرانی را قبول نمی کند

حق کشتن و.گ........ ایرانی‌ محفوظ است
"رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص ادعای برخی افراد که زوار ایرانی می توانند از طریق کشورهای دیگر به حج امسال مشرف شوند، گفت: برخی شایعات از جمله به صورت پیامک توسط عده ای سودجو و فرصت طلب در موسم های مذهبی شدت می گیرد، اما اعلام می کنیم سیستم گذرنامه عربستان تحت هیچ شرایطی حتی از طریق کشورهای دیگر پاسپورت ایرانی را قبول نمی کند."
با توجه به فتوای روحانیت عربستان سعودی؛ عربستان حق کشتن و گ....... زوار ایرانی‌ را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص ادعای برخی افراد که زوار ایرانی می توانند از طریق کشورهای دیگر به حج امسال مشرف شوند، گفت: برخی شایعات از جمله به صورت پیامک توسط عده ای سودجو و فرصت طلب در موسم های مذهبی شدت می گیرد، اما اعلام می کنیم سیستم گذرنامه عربستان تحت هیچ شرایطی حتی از طریق کشورهای دیگر پاسپورت ایرانی را قبول نمی کند.

اوحدی تأکید کرد: کشوری که حتی حاضر نیست در تفاهم نامه همکاری حج کلمه امنیت را ذکر کند و آن را مساله سیاسی عنوان می کند چطور می تواند راضی به پذیرش زائرین ایرانی از طریق کشورهای دیگر شود؟

او گفت: از سوی دیگر این حق مردم است که با توجه به حوادث سال گذشته که 475 نفر از حجاج ایرانی جان باختند از وضعیت امنیت سفر خود به کشور مقصد مطلع و اطمینان داشته باشند هرچند عربستان حاضر به دادن تضمین امنیت مردم نیست.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از مردم انتظار داریم که به شایعات و وعده های دروغین توجه نکنند و اگر بنا باشد مساله ای در زمینه حج انجام شود اطلاعیه های سازمان حج و زیارت مرجع رسمی اطلاع رسانی خواهد بود.

اوحدی گفت: چنانچه سال آینده فضا و امکان سفر زائرین ایرانی وجود داشته باشد بدون شک سهمیه های امسال محفوظ خواهد ماند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.