ثنویت و دوگانگی در افکار و رفتار دموکراتهای خود خوانده بظاهر اپوزیسیون ایرانی
12.08.2016 - 14:16

یکی از کاربران فعال ایراگلوبال , کامنتی زیر مقاله خانم " هنا ریاحی" تحت عنوان " نام همه اقلیت‌های ایرانی‌ آورده شده به جز عربهای ایران" نوشتند و صراحتا خواهان قتل عام ترک و عرب شده و حتی حدی برای کشتار قائل نشدند. ایشان تصوشان بر اینست که با لگدی بر جسم در حال احتضار جموری کهریزکی اسلامی ایران  مجوز انساندوست بودن, دموکرات بودن, عدالت طلب بودن را کسب کرده , میتوانند فرمان قتل عام صادر کنند!!!!. متاسفانه ایشان تنها نیستند و خیل عظیمی از اپوزیسیون ایرانی علیرغم ادعای تعهد به دموکراسی, مردم سالای و منشور حقوق بشر سازمان ملل, نشان داده اند که بخشی از مشکل خشونت طلبی در منطقه هستند و نه راه حل.  فراموش نکنیم که میلوشویچ مارکسیست لنینیست, رئیس جمهور یوگسلاوی سابق,  با صدور فرمان تجاوز سیستماتیک به زنان بوسنیائی و حامله کردن آنان گفت:" نسل بعدر ناسیونالیستهای بوسنیائی نخواهند توانست ثابت کنند که فزند حرامزاده یک صرب نیستند". میلوشویچ به سزای اعمالش رسید و در زندان لاهه در اوج خفت مرد.

کپی کامنت فرد فوق الذکر:

به ....پان ترک دیرنج مین ائللی
اول اینکه شما راسیستهای پان ترک و پان عرب باید سر عقل بیایید که بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد. دوم اینکه نفت خوزستان متعلق به خلق ایران است و 80 میلیون ایرانی مالک نفت خوزستان هستند. سوم اینکه لرها و فارس ها ، بومیان استان خوزستان می باشند و هموطنان عرب خوزستانی ما حدود چهارصد سال پیش از جنوب عراق به خوزستان مهاجرت کردند، در حال حاضر نیز نیمی از جمعیت استان خوزستان را هموطنان عرب و نیمی دیگر را لرها و فارس های بومی تشکیل می دهند.استانهای خوزستان وآذربایجان بخشی لاینفک از ایران هستند و ایرانیان برای حفظ این استانها اگر لازم بدانند لحظه ای از استفاده از قوای نظامی تردید نخواهند کرد و به هیچ وجه تلفات آن نیز مهم نمی باشد؛ هرچند هموطنان آذربایجانی و عرب خوزستانی ما ، در ایرانی بودن خود هیچ شکی ندارند و از راسیستهای تجزیه طلب پان ترک و پان عرب متنفر هستنددر ضمن این دیرنج مین ائللی بداند ایرانیان به هیچ وجه نژاد پرست نیستند و آن محقق سوئدی حرف مفتی زده است. در تاریخ ایران یک مورد نسل کشی و پاکسازی قومی اتفاق نیافتاده است. اما درتاریخ کشوری مثل ترکیه که قبله و مدینه فاضلۀ امثال مین ائللی است سرتاسر از نسل کشی و پاکسازی قومی بوده است و میلیونها نفر از ارمنی ها و کردها و یونانیها و آسوری ها قربانی جنون نژاد پرستی ترکها شده اند.
باز هم تکرار می کنم که لرها و فارس ها از بومیان نخستین استان خوزستان می باشند و خوزستان در وهله اول متعلق به لرها و فارس های بومی می باشد و هموطنان عرب ما حدود چهارصد سال پیش از جنوب عراق به خوزستان مهاجرت کردند.
مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی
نابود باد تفکرات پان ترکیستی و پان عربیستی

Missing media item.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دیرنج مین ائللی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما