پیشه‌وری؛ بزرگی از اهالی فردا

پیشه‌وری یکی از مردان بزرگ سرزمین‌های محصور بین کوه‌های قفقاز و خلیج بوده است. در جمهوری شوروی گیلان به رهبری میرزS C Pisheveriا کوچک‌خان وزارت خارجه را به عهده داشته، از رهبران بی‌بدیل چپ بوده، و رهبری یک نهضت رهایی‌بخش را به عهده گرفته بود. در برخورد با او از دو مخاطره باید برهیز کرد: نه از سرِ واکنش به مرکزگرایانِ کم‌مایه وی را ملی‌گرای افراطی معرفی کرد، و نه از سرنفرت به سوسیالیسم موجود (سوسیالیسمی که در شوروی برقرار بود) رویکرد عدالت‌محورش را نادیده گرفت.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این یک مقالۀ متفاوت از آقای طه است که بنده قبلا نظیر آن را ندیده بودم -هرچند تفاوت اساسی با دیدگاه های قبلی او مشاهده نمی شود- امیدوارم این روند در اندیشۀ ایشان ادامه یابد و به یک مقالۀ کوتاه بسنده نکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هدف نویسنده مقاله این است که با ارائه فاکت هائی از دوران زندگی پیشه وری، شوروی تحت رهبری استالین را مورد حمله قرار دهد. در واقع امر، مقاله از یک دید ایده آلیستی و بدون پیوند دادن مسائل تاریخی بهمدیگر، نوشته شده است. نویسنده مقاله، این واقعیت را از انظار خوانندگان خود پنهان نگه میدارد که اگر یاریهای دولت جماهیر شوروی نبود، جعفر پیشه وری از رهبران حزب کمونیست ایران ( 1920) با همه درایت و کاردانی که داشت، با آن سهولت به تشکیل حکومت دموکراتیک در آذرببایجان موفق نمی شد. حکومت فرقه دموکرات آذربایجان در شرایطی ایجاد شد که در نتیجه بر افتادن سلطه رضا خانی، آزادیهای نسبی دموکراتیک در آذربایجان و دیگر نقاط کشور به وجود آمده بود. در چنین اوضاع و احوال مساعدی، دهقانان و دیگر توده های زحمتکش درسرتاس آذربایجان دست به عصیان و اعتراض علیه ارباب ها و ژاندارم ها زده و با توسل به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خرمدین از آذربایجان: پايان کار گروه پيشه وري وشکست برنامه گسترش نفوذ دولت مسکو در خاورمیانه از طریق آذربایجان و کردستان ايران این است حقیقت با خودتان صادق با شید زمانی که خود فروشید به بیگانه همین میشود.ما در مقابله سیاستو رزان های روسها وانگلیسیها هنوز درمرحله اولیه هستیم از طرفی این اقلیت خاین از طرفی دیگر اکثریت نادان البته که اقلیت خاین به سادگی فریب و ساده جذب نیروهای که دشمنان ایران زمین هستند میشوند آنان هم همانند دستمال یک بر مصرف از ایشان استفاده می کنند این است سرنوشت تجزیه طلبان تورک و یا عرب. یکی از معلوم احوالان بارها انتقاد کرده که چرا من آذربایجانی چرا خود را" ما" می نامم مناسب می بینیم که جواب ان پان تورک مهاجم به سر زمین ایران و آذربایجان بدم. ما ازربایجانییان همان ما هستیم که سلطان سلیم تورک عثمانی مهاجم به تبریز را با خفت بیرون راندیم این ما آذربایجانیان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مزدوری اجنبی که این همه حلوا حلوا ندارد. !!!!! پیشه وری هم شیخ خزعل آذربایجان بود فقط دیش داشه و چفیه عربی نداشت.