راه ما!

زندگی با آنهمه سختی
بهر ما رزمندگان، زیباست
آنچه ما را میدهد نیرو
جلوه زیبائی فرداست!

 راه ما!

 

حسن جداری

 

 

راه ما، راه بسی دوراست

وندرآن، صد صخره وصد سنگ

دشمن ما درکمین ماست

در دلش، صد کین و صد نیرنگ

              +++ 

راه ما پر وحشت وبیم است

دیو، درهر گوشه پنهان است

باد می پیچد به کوه ودشت

سوزش برف است و بوران است

              +++  

راه ما، راهی است ناهموار

راه پیمائی درآن، دشوار

در ته هر دره، صدها چاه

در بن هر سنگ ، صدها خار

             +++

جلگه ها در گل، فروخفته

کوهها، گسترده تا افلاک

دره ها دریخ، همه پنهان

دشتها پیچیده، در کولاک

            +++

توده ای با عزم وبا ایمان

رهسپار این ره دوریم

در گریز از چنگ تاریکی

جملگی، در جستن نوریم

           +++

کی از آن دیوان زشت آئین

در دل ما، ترس را راه است ؟

کینه دیرینه ای ما را

با سیه دیوان بد خواه است

           +++

زندگی ، با آنهمه سختی

بهر ما رزمندگان ،زیباست

آنچه ما را میدهد نیرو

جلوه زیبائی فرداست

          +++

در پس این راه وهم انگیز

پهنه فردای نورانی است

شادی فردای انسانها

بسته بر پیکار طوفانی است

          +++

راه ما، با جمله سختی هاش

عاقبت، پیموده خواهد شد

زندگی در مطلع فردا

بر مراد توده ، خواهد شد

          +++

کی از آن بوران وازآن برف

قصد ما، تغییر خواهد یافت

فکر ما، هر کار مشکل را

چاره و تدبیر خواهد یافت

         +++

در پس این راه وهم انگیز

هست شور و شادی جاوید

باغها، پرگشته ازانگور

چشمه ها میجوشد ازخورشید!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب خواننده ابیاتی از حافظ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه ، تزویر می کنند . فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است اگر چه باده فرح بخش و باد گلبیز است به بانگ جنگ مخور می که محتسب، تیز است به خون دیده بشوئیم خرقه ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
غزلی از حافظ برای نگاهی دیگر به زندگی .