ترامپ، و شروع فصلی تازه در سیاست و کنشگری جنبش های اعتراضی

بهرحال ترامپ"سودائی مزاج" از امروز سرنوشت همه ما را بدست گرفته و انگشتاتش برماشه زرادخانه ای قرارگرفته است که قادراست کل تمدن بشری را نابود کند و به کوره "جنگ تمدنها" بدمد... بحران محیط زیستی را چنان کند که سونامی مهاجرت زیست محیطی از یک کابوس به یک واقعیت تبدیل شود. از امروز وظیفه کنترل ویژه او هم، به وظایف طبفه حاکم آن افزوده شده است. با این همه در یک نگاه کلی تر، او همزمان هم تهدید است و هم فرصت.

دولت ترامپ را باید دولت بحران نامید. دولت اضداد و تشدید ناهم افزائی جامعه آمریکا و نیز جهان. دولتی که خودنتیجه بحران سرمایه داری است اما نه درپاسخ به آن بلکه در فرافکنی و تشدیدآن. صفوف طبقه حاکم -چه در مقیاس آمریکا و چه جهان- در قبال آن متتشتت شده است. بخشی در برابرش هستند و نگران "دست آوردهای چندین دهه ای جهانی سازی خود " هستند و بخشی هم سیاست به آغوش گرفتن، محاصره و کتنرل او را در پیش گرفته اند و به شدت مشغول درس دادن قواعدحکومت داری، نحوه تصمیم گیری و اهمیت احترام به بوروکراسی و مشاوره باو هستند. شاید بزرگترین برگ برنده او تغییرراهبرداستراتژیک محاصره روسیه، نقش ناتو و دامن زدن به جنگ سرد برای مهاربحران ها باشد (که البته خود در تقابل با رویکردهای دیگراو چون تقویت اقتدارنظامی ... قراردارد) که به نحوه بی سابقه ای نیامده با مخالفت گسترده و پرونده سازی هردوحزب علیه روسیه مواجه شده است. خیلی ها فکرمی کنند که بعید است او بتواند به طورطبیعی و بدون ایجادبحران های بزرگ، دوره ریاستش را به پایان برد. باحتمال زیاد او هم چون کاتالیزوری برای گسترش صفوف جنبش های گوناگون اجتماعی و فعال شدن همزمان و پیوستگی آن ها بهم، به میدان آوردن ابرقدرت"افکارعممی" و شکل گیری ابعادجدیدی از آن چه که "جنبش جنبش ها" نامیده می شود، اعم از جنبش علیه شکاف عظیم طبقاتی و علیه یک درصد یها، جنبش محیط زیست، جنبش ضدنژادپرستی ومدنی، جنبش فمنیستی، ضدمهاجرت و جنبش های دانشجوئی و جوانان و.. به یکدیگرعمل خواهدکرد. خودش و حامیانش و آن بخش از بورژوازی که سیاست در آغوش گرفتن او را دارد ( البته نه آغوش گرفتن معمولی بلکه چنان تنگ و محبت آمیز که نفسش به تنگی افتد و بگوید َچشم ارادت دارم!) برای آن که تنش ها در بالا حل و فصل شوند و نه آن که به پائین لغزیده و در خیابان ها و میادین حل و فصل شوند؛ خواهان دادن "فرصت" به ترامپ هستند. اما بنظرمی رسد که فعالین و آگاهی عمومی مخالفان، از این مرحله و این نوع وقت تلف کردن ها عبورکرده باشد. سوء ظن و شناخت عمومی نسبت به ترامپ و سیاست های او فراتر از آن است که بخواهند وقت خود را با این جورفرایشات و عرایض تلف کنند. تایمینگ و تب بحران جهانی تنگ تر و بالاتر از آن است که با کنارنهادن مشهودات قطعی و آگاهی هم اکنون موجود، به انتظارنتیجه "آزمون و خطا" به نشینند. افکارعمومی برانگیخته شده می گوید کار تازه آغاز شده است و از همین امروز باید به او اجازه پیش بردبرنامه ها و افکارضداجتماعی اش را نداد....گربه را باید دم حجله...!

بهرحال ترامپ"سودائی مزاج" از امروز سرنوشت همه ما را بدست گرفته و انگشتاتش برماشه زرادخانه ای قرارگرفته است که قادراست کل تمدن بشری را نابود کند و به کوره "جنگ تمدنها" بدمد... بحران محیط زیستی را چنان کند که سونامی مهاجرت زیست محیطی از یک کابوس به یک واقعیت تبدیل شود. از امروز وظیفه کنترل ویژه او هم به وظایف طبفه حاکم افزوده شده است. با این همه در یک نگاه کلی تر، او همزمان هم تهدید است و هم فرصت.

*- اعتراضات هزاران نفری ...

http://www.irna.ir/fa/News/82394168/

 

منبع: 
سایت تقی روزبه
برگرفته از: 
http://taghi-roozbeh.blogspot.de/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" پیام کمونیست جهان سومی‌ """‌ای آمریکا بیا از ونزوئلا درس بگیر، آمریکا و ترامپ مرکز بحران است، در خیابان‌های ونزوئلا، اریتره، کرهٔ شمالی‌ هیچ بحرانی‌ را مشاهده نخواهید کرد. دنیای بهتری نیز وجود دارد، آیا بهشت ونزوئلا، اریتره و کرهٔ شمالی‌ را نمی‌بینید، اگر من در کشور‌های سرمایداری نشسته‌ام و در ونزوئلا نیستم، شکم بیشتر از شعار برای من اهمیت دارد، شما من را به الگوی خود انتخاب نکند.