ايران، جامعه ى حبسخانه اى

ذهن تو زندان من است
ذهنت مى توانست آزادى ام باشد

 

 

 

قبلاً هم گفته ام كه دوره ى كنايه و استعاره ى حبسخانه اى سر آمده است.

زندانى چيزهايى را از زندانبان مخفى مى كند. برايش لبخند مى زند و صبح به خير مى گويد. سعى مى كند سر صف آمارگيرى شبانه، صاف و راست بايستد. او را با اين كارها سمت تخفيف گرفتن در مجازات هل داده اند. او در زندان، دوباره خودش را به زندان مى كشد. با ريا و دروغ و نيرنگ همرنگ مى شود كه شايد تخفيف و عفو بخورد.

و بدينسان فرهنگ حبسخانه اى شكل مى گيرد و هر دو سو را غرق مى سازد.

در جامعه ى حبسخانه اى ايرانى، غالب و مغلوب، زندانى ذهنيت يكديگرند. هيچكدامشان را قصد و اميد رهايى نيست.

پس كنار هم با كنايه و استعاره و تعارف به همزيستى انتحارگونه ادامه مى دهند. اين يكى در زندان است و آن يكى درونش زندان است. و به قول آن بزرگوار مشخص نيست زندان كدام طرف ميله هاست.

علت هم آواز شدن بعضى از آزربايجانى ها و فعالين ساير ملت هاى محبوس با اصولگرايان و اصلاحاتچى ها به خاطر همين آسيميله شدن در فرهنگ حبسخانه اى است.

فرهنگ حبسخانه اى زندانى ها را درگير جزئيات و وقايع حبس مى سازد تا دليل اصلى باشندگى را گم كنند. بنده اى دربند را رئيس بندِ بندى هاى ديگر مى كند تا بندبازيش را تكميل سازد. مانقوردسازى مى كند.

فرهنگ حبسخانه اى، ناسيوناليسم كور و خودشيفتگى فرهنگى اش را آنچنان وسيله ى سركوب مى سازد كه تو را هم در اين دوره ى ‪cosmopolitan‬ به سمت مدافعه ى ناسيوناليستى سوق مى دهد.

القائات فرهنگ حبسخانه اى القائات اشغالگرانه است. ذهن اشغالگر، ذهن مشغولى است. مشغوليت او اشغال است. مشغوليت او به بند كشيدن و دستبند زدن است.

هرچه در متون جامعه شناسى و ادبى و تاريخى اشغالگرى مى گردم غياب باشندگى اشغال شدگان بيشتر به چشم مى خورد. اشغال شدگان گاه گاهى با لباس خدمتكار و گارگر و نقش هاى منفى و شيطانى در متن القائات حبسخانه اى ظاهر مى شوند. حضور دهها ميليونى آنها ناديده گرفته مى شود.

طفل ما از همان آغاز تعليم و تربيت، تحت آموزش القائات جامعه ى حبسخانه اى قرار مى گيرد. و حالا كه ما اين القائات را مى شكنيم آمران جامعه ى حبسخانه اى وحشتزده به مقابله با محبوسان خويش برمى خيزند.

جامعه ى حبسخانه اى دوست دارد كه ما همانطور با كنايه و استعاره و ترس حرف بزنيم. اين نوع ادبيات به ادبيات حبسخانه اى آنها شبيه است. ما اما بايد جسارت فرياد زدن و ديوار شكستن داشته باشيم. ما قبل از اينكه محبوس جامعه ى حبسخانه اى باشيم محبوس ترس خويشتنيم.

بعضى ها به من ايراد مى گيرند كه تند مى روى و بدون زمينه سازى از استقلال و آزادى حرف مى زنى. براى استقلال طلبى آموزه هاى جامعه ى حبسخانه اى لازم نيست. بدون گرفتار شدن در تعصب تاريخ و عصبيت ناسيوناليستى مى توان آزادى را فرياد زد.

آنكه خود را محبوس نگه مى دارد در حقيقت همه ى جهان را حبسخانه مى خواهد.

و آنكه بى خيال از القائات جامعه ى حبسخانه اى به آزادى مى انديشد در حقيقت همه ى جهان را آزاد و اميدوار باقى نگه مى دارد، و بدينسان حبس و رانده شدگى و آوارگى چنين شخص و اشخاصى ، آزادگى جهان است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" و اینگونه، جامعه شاهنامه خوان، به مدرنیته نرسیده، به پسا ساختار گرائی و پست مدرنیسم رسید "" در تعریف شاعر گفتم که "" شاعر کسی‌ است که دارای ذهنیت اسطوره‌ای است "" و ذهنیت اسطوره‌ای را "" عدم توان در کسب تجربه، مخصوصا تجربه دوران رنسانس تعریف کردم ""، یکی‌ از مشخصات عصر رنسانس نیز بنا به تعریف، شکستن کاسه و کوزهٔ شاعر بود، در جامعه شاهنامه خوان، به دلیل هژمونی توهمات شاعرانه، ذهنیت اسطوره‌ای ماند، حتی جامعه شناس ساده لوح تحصیل کرده خارج اینها، با وجود پرتاب شدن به جوامع فرا صنعتی‌ غربی، اسیر "" گفتمان کزائی پسا ساختار گرائی و پست مدرنیسم "" مانده، بدون اینکه دریابد شالوده مدرنیزم، پیشرفت‌های علمی‌ و تکنولوژیکی بود، ساده لوهترین ایرانیان که در خارج جامعه شناسی‌ خوانده اند نیز پیوند خود را با "" ذهنیت اسطوره‌ای "" حاکم بر جامعه شاهنامه خوان نشکستند و هر وقت این جامعه شناسان ساده لوح تحصیل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" و نفت و گاز با تو همان کاری را کرد که شعر و شاعری "" مجازات تجربه "" در نبود تجربه، باید به توهمات پناه می‌بردی، در حالیکه کمونیست‌های بدبخت در رویا و خیال دنبال دنیای بهتری بودند تو آن دنیا را، در عالم شاعران پیدا کرده بودی، نفت و گاز، آن دایه مهربان تر از مادر برای تو بود، در ترکیه، شیمیدانشان جایزهٔ نوبل گرفت، و ادبیاتشان با جایزهٔ نوبل، جهانی‌ شد، تو هنوز انتظار داشتی، شعری و شاعری از دیار تو، جایزهٔ نوبل ادبیات بگیرد، تصور میکردی "" اریائی کزائی "" تشریف داری، و در عقبمانده‌ترین گوشهٔ خاورمیانه، به خلسه شاعرانه مشغول بودی و صبح تا شعب، کالای مرغوب ساخت ترکیه را مصرف میکردی، حتی مجبور شودی زبان ترکی یاد بگیری تا کانال‌های ماهواره‌ای نیز، چیزی نصیبت شود، آخر تعداد تلویزیون‌های با کیفیت و بی‌ کیفیت روستای شاهنامه خوانت، از تعداد انگشتان دستت فراتر نمی‌‌رفت، در این وست، جامعه شناس ت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من با تو، تو بامن، میخواهد یا شاید نمیخواهد. دیگر دیر نیست. شبها تاریک است. و تُرکیت دارد با ایرانیت گلاویز میشود. فیلم فروشنده با تَرکی شروع میشود و با تَرکی پایان نمییابد. از خودم میپرسم آسیملاسین فرهنگ پذیریست یا فرهنگ گریزی؟ جوراب هایم به پایم نمیرود چونکه کفشهایم داخل جورابها شده اند. ایرانیت درحال پسرویست و تُرکیت در حال و هوای اردوقان محبوس شده و چهل هزار تُرک را پشت میله های زندان نه ببخشید پشت میله های پارک، محبوس کرده . ترکیه زندان تورکها شده و تورکها میله های سلول را میفشارند بدون تَرکی در دیواره زندان نمی توان از تُرک آزاد سخنی گفت. چه بسا در راه تبریز کتاب مکتب تبریز را باز میکردم. اما همه ورقهایش سفید مینمود. جلدش را میکندم و به پشت بامی پرتاب میکردم. صدای صاحبخانه را میشنیدم که میگفت جانم چرا آشغالها را روی پشت بام پرت میکنی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و تو نه دین داشتی و نه زبان .تو را از صحرا با قبیله و گروه استران و قاطران و به سرزمین روم فرستادیم و تورا بر سرزمین کردان و یونان مسلط کردیم و تا به دروازه وین کمک کردیم وتو کاری جز ستم بر مردمان و ساختن حرمسرا و کشتار ارامنه و کردان و شکست در جنگ اول وندانم کاری در جنگ دوم و دشمنی با دگر اندیشان و همسایگان نداشتی ما سرنوشت انها به انها خواهیم تا از انسانیت بهره جویند . چرا که تو توان اندیشه و عدالت نداشتی .
تو را با دین خود بر سرمینهای عرب و مصر یار ی کردیم و تو گر فتار شیطان شدی و نان خورده نمکدان شکستی و ما تورا به عذاب سخت تنبیه خواهیم فرمود و از جنس شما بر خودتان مسلط خواهیم کرد و در جنگ کردان و ارامنه را نصرت و پیروزی خواهیم بخشید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" و من تو را از نفت و گاز آفریدم "" تو را چه باک اگر سیستم بانکی ات، به سطح کشور‌های شاخ آفریقا نزول کند، کمونیست‌هایت مانند آخوندهایت، مفت خوری و گدا سالاری را تبلیغ کنند، جامعه شناس‌هایت دست کمی‌ از آخوند و کمونیست‌هایت نداشته باشند و همه اینها از تروریست‌های کمونیست پ ک ک حمایت کنند تا پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه " ترکیه " وارد فاز بی‌ ثباتی شود، تو در حباب زندگی‌ میکنی‌، حبابی از نفت و گاز، ورود به عصر دوم ماشین، همه گیر شدن روبات ها، حباب و حبس خانه تو را نخواهد ترکاند. جادوی شاهنامه خوانی، پادزهر همه خطر هاست. پس برو ترک و عرب را انکار کن، کسی‌ را توان انکار حباب و هبسخانه تو را ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت که با نام من یوسف آذربایجان گذاشته شده مربوط بمن نیست عین نوشته این آدم که به احتمال زیاد مامور رژیم است چنین است « درود بر استاد لوایی. به امید به رسمیت شناختن حقوق تورک ها در عیران ». من فقط از این کامپیوتر استفاده میکنم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خرم دین از آذربایجان :مشکل جامعه ایران ترکان است به عبارتی مجمع الجزایر بی نام و نشان ترک است که همیشه با شهر نشینی دشمن بوده و هستند .با داشتن سلطه نزدیک به هزار سال با آنهمه شاه هرزه ناتوان ترک وطن فروش این فرهنگ ایران است که ایران را نگه داشته .حقیقتا مشکل ترکان هستند و فرق بسیار است بین آذربایجانی و ترک مها جم به سرزمین ایران .
پاینده و جاوید باش ای ایران بدور از دورغ و دروغگویان .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد غم نخور که : یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم نخور. روزی خواهد رسید که کرسی دانشگاه علوم اجتماعی تبریز را فتح کنی و به همه نشان دهی که منظور از مکتب تبریز چه بود که سالها در فرنگ سعی در شکافتن آن کردی ولی دشمنان همه در پی بی اهمیت کردن آن بودند. آنجایی که میگویی ذهن من زندانی تو است و زندان تو زندان خودت است و کلیدش اما در دست من است. کلیدی که روزی از دست من خواهد افتاد و دوستی دیگر آنرا بر خواهد داشت.
موفق باشی استاد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محتوای نوشته شما برای ما اهمیت دارد، کاپشن و کلاه و دیگر البسه در عکستان کسی را به وجد نمی آورد و اهمیتی برای ما ندارد، ما اگر بخواهیم بدنبال مدل لباس بگردیم در تمام مجلات و نشریات تبلیغی لباس می توانیم آنرا پیدا کنیم، سعی کنید خودتان باشید، با نوشته اتان نه با لباس!!!!!! ,جامعه فلک زده آزربایجان بدنبال آگاهی است نه بدنبال شو مدل البسه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درسفر نتانیاهو بروسیه : به گزارش رسانه‌ها، آقای پوتین در آغاز این دیدار عید یهودی پوریم را به آقای نتانیاهو تبریک گفت. نخست‌وزیر اسرائیل هم در پاسخ گفت که یهودیان پوریم را جشن می‌گیرند چون پرشیا "موفق نشد یهودیان را نابود کند " و اضافه کرد که "امروز هم وارث پرشیا، ایران، تلاش دارد دولت یهودیان را نابود کند".

رئیس‌جمهوری روسیه هم در پاسخ گفت که این وقایع ۲۵۰۰ سال پیش رخ داده است و "حالا در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنیم" و گفت که درباره مشکلات روز در منطقه صحبت کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای لوائی عزیز تشکر ازنوشته های شما
جناب آقای لوائی دشمنان شما از روی کم اطلاعی ویا عناد حرفی های بی حساب وبی منطقی می زنند .
جنابعالی بزرگواری و آگاه از تاریخ به راه خود ادامه بده .
متاسفانه قشر روشنفکر پان ایرانیست هنوز به این درجه آگاهی نرسیدند که به فهمند که پوریم یعنی چه !؟
پوریم درکچا اتفاق افتاده است ؟!
چرا پسرشاه به ملت یهودی پوریم را تبریک گفته است .
چرا پوتین پوریم را به نتانیاهو تبریک گفته است .
پان فارس بی سواد نمی داند وقتی مغولان وحشی به ایران حمله کردند ترکه ها درایران حاکم بودند ومغولان وحشی برای تصرف تاج وتحت تورکها به همدستی وستون پنجمی به نام فارس نیازداشت .
فارس ها درخون ریزی وکشتارمردم درحمله مغولان شریک بودند .
این را اسناد همکاری فارس ها با مغولان بعد ازتصرف ایران گواهی می کند.
حتی مغولان از فارس بی ریشه ضد مردم جهت اداره هند وچین استفاده کرده است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای لوائی عزیز تشکر ازنوشته های شما
جناب آقای لوائی دشمنان شما از روی کم اطلاعی ویا عناد حرفی های بی حساب وبی منطقی می زنند .
جنابعالی بزرگواری و آگاه از تاریخ به راه خود ادامه بده .
متاسفانه قشر روشنفکر پان ایرانیست هنوز به این درجه آگاهی نرسیدند که به فهمند که پوریم یعنی چه !؟
پوریم درکچا اتفاق افتاده است ؟!
چرا پسرشاه به ملت یهودی پوریم را تبریک گفته است .
چرا پوتین پوریم را به نتانیاهو تبریک گفته است .
پان فارس بی سواد نمی داند وقتی مغولان وحشی به ایران حمله کردند ترکه ها درایران حاکم بودند ومغولان وحشی برای تصرف تاج وتحت تورکها به همدستی وستون پنجمی به نام فارس نیازداشت .
فارس ها درخون ریزی وکشتارمردم درحمله مغولان شریک بودند .
این را اسناد همکاری فارس ها با مغولان بعد ازتصرف ایران گواهی می کند.
حتی مغولان از فارس بی ریشه ضد مردم جهت اداره هند وچین استفاده کرده است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای لوائی عزیز تشکر ازنوشته های شما
جناب آقای لوائی دشمنان شما از روی کم اطلاعی ویا عناد حرفی های بی حساب وبی منطقی می زنند .
جنابعالی بزرگواری و آگاه از تاریخ به راه خود ادامه بده .
متاسفانه قشر روشنفکر پان ایرانیست هنوز به این درجه آگاهی نرسیدند که به فهمند که پوریم یعنی چه !؟
پوریم درکچا اتفاق افتاده است ؟!
چرا پسرشاه به ملت یهودی پوریم را تبریک گفته است .
چرا پوتین پوریم را به نتانیاهو تبریک گفته است .
پان فارس بی سواد نمی داند وقتی مغولان وحشی به ایران حمله کردند ترکه ها درایران حاکم بودند ومغولان وحشی برای تصرف تاج وتحت تورکها به همدستی وستون پنجمی به نام فارس نیازداشت .
فارس ها درخون ریزی وکشتارمردم درحمله مغولان شریک بودند .
این را اسناد همکاری فارس ها با مغولان بعد ازتصرف ایران گواهی می کند.
حتی مغولان از فارس بی ریشه ضد مردم جهت اداره هند وچین استفاده کرده است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دنیا آدم ها خیلی آرزوهای غرممکن دارند . تجزیه طلبی نیز یکی از آنان است.
اگر هر کدام از شما در یک دهکده توانستید در مقابل مردم به ایستید و از بین نرفتید ، حق تجزیه دارید.
پاسخ شما ، کرد و ترک و عرب اجزیه طلب ،در درون ایران و در نبرد با مردم ایران به رهبری پارسها است.
اگر توانستید 70 میلیون ایرانی را در میدان نبرد با زبان و یا با زور وادار به تسلیم کنید ، جدایی تان قبول میشود.
اگر دست به خودکشی زدبد و شکست خوردید، باید چنان گوشمالی داده شوید که 500 سال دیگر هوس جدایی نکنید.
سه هزار سال است که ایرانیان پارسی زبان ، یونان و رم و عرب و مغول و امریکا و انگلیس و روس را خونمالی نموده و از ایران بیرون انداخته یا مثل تیزاب در خود حل کرده اند. شما کوچکتر از آن هستید که در مقابل هفتاد میلیون ایرانی دوان بیاورید.
ما در درون ایران منتظر شما هستیم.
استراتژی دراز مدت بازگشت تمام مناطق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صیبل مقابل استعمار مللی است . تیر رهایی را بکش و با هر چه در توان داری از کمان آزادی رها کن - با اصابت تیر رهایی قلب استعمار دریده خواهد شد. در جنگ با استعمار استخاره و درنگ نمودن خطایی است جبران نشدنی. بحث استقلال مللی و فریاد استقلال خواهی برای آزربایجان جنوبی از نان شب واجبتر است برای مللت اسیر ما. زنده باد راه استقلال و منزل استقلال و تک تک راهروان آن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر خاطرتان باشد آقای لوایی همه ترکان را به دست گرفتن اسلحه برای آزادی قره باغ دعوت کرد و لی هیچکس حاظر نشد دست از نوشتن کامنت بردارد و دست به اسلحه بزند. خود آقای لوایی هم پس از آن نوشت که هدف او از نوشته این نوشته نه آن بود که همه با اسلحه بطرف قرباغ بروند چرا که آزربایجان به آانها به این زودی ویزا و بالاتر از آن اسلحه نخواهد داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وظیف ترک آذری؛ مهمان در ایران ،و آواره در دیاسپورا ، و ساکن امریکا و اروپا ، این است که برای آزادی کاراباخ و قره باغ ، امریکا و اروپا را ترک کند و به باکو و استانبول و اوران باتون برود و جان و غیرت خود را در محک آزمایش بکذارد و سپس در ارتش اردغان علیه فتح االه گولین ، سپاه عثمانی را از مخمصه نجات دهد. ولی سنی ها خاضر نیستند با آذری شیعه روی یک سفره بنشینند و سوار یک اسب شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاری به محتوا ندارم ولی تصویر زیبا و با ان کاپش چرمی و ان دستمال گردن و ان گلاه چرمی امریگائی محشر است .
امیدوارم ان لباس فاخر زندان روحت نباشد و هر ان که بخواهی بی شال و گلاه تن پوش به پرواز درائی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای "گاگارین ؛ قرقیز ازبکستانی " میهن واقعی ،غیر از ترکستان ، سرزمینهای اشغالی آذربایجان شمال و آسیای صغیر ترکیه میتواند باشد.