پیرامون سخنان دکتر محمود احمد نژاد در اهواز

بهر حال بعداز سخنرانی هفتە گذشتە دکتر احمدی نژاد در اهواز تردیدی باقی نماندە کە سخنان او علیە شخص خامنەای بودەاست. واضحتر از همە اینکە در سخنرانی ایشان نامی از خامنەای بعنوان رهبر انقلاب بردە نشد کە معمولا ابتدای سخنرانیها بە توصیف از اوست. محسن رضایی در جریان سفر خود بە مسجد سلیمان کە ظاهرا یک موازی سازی با سفر احمد نژاد است از احمد نژاد خواستە یا صحبتهایش را تکذیب یا اصلاح کند.

شاید برای ریشەیابی و رمزگشایی سخنان هفتە گذشتە دکتر محمود احمدی نژاد در اهواز کە چند بار گفتند شما کی هستی کە برای ٩٧٪ مردم تصمیم میگیری؟  ۸۰ میلیون نمی فهمند، تو می فهمی؟ نوشتەای کاملترو جامع تر از پیشبینی و نظرات آقای علی محمد شمس کە در سال ١٣٩٠ تحت عنوان بحران جنگ قدرت کنونی و سرانجام آن و شتە نوشتە نتوان دست یافت، با این وجود موارد دیگری قابل بحث است کە میتوان اجمالا بە ان اشارە کرد.

 

 در دورە اول روی کار آمدن احمدی نژاد جزوەای در ایران منتشر شد کە در آن  تمام نشانەهای موعود را بە احمدی نژاد نسبت دادە بود. موعود موی بور دارد، لاغر اندام است و ...... سخنرانی احمدی نژاد در  سازمان ملل نیز از همین ایدە  نشات میگرفت. بعداز جریان تقلب انتخاباتی سی دی هایی در ایران پخش شد کە در آن خامنەای سید خراسانی ( طبق اعتقادات شیعی سید خراسانی فرماندە لشکر ظهور است )  و احمدی نژاد در مقام مهدی موعود بود اما سی دی ها فورا جمع شدند و افرادی چون علی اکبر جوانفکر کەمشاور مطبوعاتی احمدی نژاد  بود دستگیر شددند. لازم بە یاد آوری است در سال ١٣٩٠ خامنەای چند سفر بە قم داشتند کە با پلاکاردهای با نام سید خراسانی از او استقبال کردند. در سخنرانی هفتە گذشتە احمدی نژاد در اهواز بازهم چند بار از مهدی سخن گفت.

بهر حال بعداز سخنرانی هفتە گذشتە دکتر احمدی نژاد در اهواز  تردیدی  باقی نماندە کە سخنان او علیە شخص خامنەای بودەاست.  واضحتر از همە اینکە در سخنرانی ایشان نامی از خامنەای بعنوان رهبر انقلاب بردە نشد کە معمولا ابتدای سخنرانیها بە توصیف از اوست. محسن رضایی در جریان سفر خود بە مسجد سلیمان  کە ظاهرا یک موازی سازی با سفر احمد نژاد است از احمد نژاد خواستە یا صحبتهایش را تکذیب یا اصلاح کند.

آیندە احمدی نژاد چگونە رقم خواهد خود مشخص نیست اما چند روز قبل سایت بولتن نیوز از فتنە جدید خبر دادند.

بدون تردید اگرچە شبکە احمدی نژاد از پشتوانە دینی نیرومندی برخوردار نیست اما از پستیبانی بخشی از لایەهای سپاە پاسداران  برخوردار است کە برای نظام  زحمت است بتواند او را بە آسانی هچون احمد خمینی حذف کند.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده این فرصت را داشته ام که از ابتدا حضورم تا الان 7 مقاله از حضرتعالی بخوانم
و نظر همچنان همان یک جمله است
:"کرد ها در طول تاریخ خاورمیانه آلت دست بودند و از این به بعد نیز نهایتا یک آلت دست باقی خواهند ماند "
باتشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اما کسانی می گویند طرف اصلی سخنان دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر حسن روحانی بوده است. دکتر جواد ظریف نیز به نوعی به این نکته اشاره کرده است. البته ممکن است دکتر محسن رضایی اشتباه فهمیده باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنچه آقای صوفی زاده به آن اشاره کردند میتواند درست باشد،اما امکان دارد ترفندی ازسوی حاکمیت باشد بدین معنا این حملات احمدی نژاد علیه رهبر با هماهنگی خود رهبر واحمدی نژاد صورت گرفته باشد و بقایی کاندیدای مشترک هر دو‌نفر باشد،انسان هایی هم مانند نوریزاد و خزعلی هم با هماهنگی با حکومت دست به انتقاد میزنند تا در روز مباد بتوانند نقش اپوزسیون را بازی کنند،احمدی نژاد چهارسال پیش که رئیس جمهور بود کاندیدای مورد نظرش مشایی رد صلاحیت شد وهیچ حرفی نزد ولی الان با چه قدرتی این حرف را میزند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باتشکر از مقاله ی ارزشمند آقای صوفی زاده