حقِ آتشِ با و بی اختیاران

بوی گند کل بساط فرقه ای و کثافتکاری کل موافقان و مخالفان درون و بیرون خیمهِ امامت خامنه ای درآمده است. فرهنگ خودمحور رهبر، بسان خمینی که می گفت: اگر همه بگویند نه، من می گویم آری!

بوی گند کل بساط فرقه ای و کثافتکاری کل موافقان و مخالفان درون و بیرون خیمهِ امامت خامنه ای درآمده است. فرهنگ خودمحور رهبر، بسان خمینی که می گفت: اگر همه بگویند نه، من می گویم آری! ایشان نیز با پس شدن هوای سیاست های ماجراجویانه داخلی، منطقه ای و جهانی خویش، اینک از ترس و ناگزیری صیانت نفس، یکباره فرمان آتش به اختیار به سرسپرددگانش می دهد؛ و دست به ترفند مخاطره آمیز تازه ای برده تامگر همچون همیشه، حق چندشناک خداگونگی اختیارات بی پایانش را در تفویض به مافیای نظامی خویش محفوظ بدارد و "آتش به اختیاران" را در بزنگاهِ خطر بود و نبود گشتن منبر ولایت، بتواند درندگانش را چنان "دست باز" بگذارد که بیاری سرعت عمل در قتلعام مخالفان، شاید مصون بماند و آتش بجان خلافت اش نیافتد. و همزمان با این حکم خودکامانه حق آتش مسلم دفاعی را از بی اختیاران زنجیری اش سلب کند.

پس از 38 سال جنون و خون و خودکامگی مفرط مذهبی توسط، یک کاست کوچک مفتخور با اختیارات شبه خدائی، حالا دیگر مردم عاصی و ستمزده ی ما حکومت ملا، رهبانیت فاسد ولایت فقیه مطلق و جنگ ثروت و قدرت باندها و مافیاهای خرد و درشت همه سویه کل نظام را بیش از هرزمانی خوب می بینند و با تشدید جنگ جناح ها و سران آنها " رهبر و روحانی" در برابر هردو سازش ناپذیرانه ایستاده اند. همگام با آن جنگ مذهبی "شیعی سنی" شعله ورتر شده و به آشوب بزرگی در منطقه رسیده که ترورهای داعشی، پیوسته بر آن دامن زده و بارها به انفجارهای مرگبار اینجا و آنجا انجامیده است. دول عرب مرتجع هم از بیم مردم خود ناگزیر، زیر چتر ائتلاف عرب، صهیونیسم و ترامپ رفته اند. در سوی دیگر امپریالیسم آمریکا نیز خود با بحران های سیاسی اقتصادی فراوانی دست در گریبان است که با غنیمت شمری فرصت، مشغول فروش جنگ آفزارهای مدرن به عربستان و ائتلاف می باشد، و سرگرم روغنکاری بحران های منطقه ای ـ جهانی سرکردگی خویش هست. و خامنه ای با خرد در این بازی مرگ و ویرانی می خواهد شرکت کرده و با تشویق بحران منطقه ای حیات خود را با "آتش به اختیار" تضمین و تداوم بخشد.

جان و مال مردم و تمامیت کشور ما در لبه ی پرتگاه می باشد. و این در حالی ست که قریب به اتفاق کارگران، تنگدستان، گرسنگان، بیدادرسان، زنان، جوانان، مخالفان و اصولا همه غارتشدگان رژیم تاب بردباری ندارد و سر بفریاد زده اند و کمتر کسی پیدا می شود که زهر و شلاق قانون اساسی و قضای الهی ـ اسلامی آن را با پوست و استخوان لمس نکرده باشد. خامنه ای درمانده با دادن حق آتش به اختیار هیچ، نکته ی تازه ای را روشن نکرده که بسود اختیار نداشته ی مردم باشد. و دست آویز کمک رسانی برای سرخوردگی اراده بی اختیار توده ها گردد. مردم ما که اراده تصمیمگیری ندارند؛ چه رسد به اختیار! در فرمان رهبر با انصاف، چه تحفه تازه ای هست تا پس از این بتواند، شفاف تر ساختار جدا از مردمی و ضدبشری شیعی را دلپذیرکند؟! دستگاه قداری که تلنباری از احکام ازلی و ابدی ست؛ اصول و فروع و دستوراتی که جز محصول دست ساز آخوندها نبوده و نیست. برای پی بردن به دلایل دست سازی آن کافی ست ما تنها، به جنگ 1400 ساله سنی شیعی برخودرد تاریخی کنیم.

با تفاوت هانی جهان اسلامی بجان مردمانش افتاده و آنانرا فریب داده و و اسیر فتنه برتریجوئی سران مذاهب سکتاریست کرده است. در این بازی قدرت و سروری دکانداران دینی اصول، مدیریت و رهبری فوق بشری آخوندهای سنی و شیعی کانون مشکل مسلمانان و دیگران است و همو، بنا بر تجربه های خونین تاکنونی، هیچگاه نتوانسته و نمی تواند با اراده ی انسان گرسنه، آسیب پذیر و بی اختیار متحول و متغییر شود. مذاهب با "اختیار انسان" سر سازگاری ندارند، و هرگز انسان شناسانه و نرمش گرایانه و تکاملی به شعور امروزی نوع مسلمان، بهائی نمی دهد و نخواهدداد. بهمین خاطر محتوای دین 1400 ساله بسان دیگر ادیان ابراهیمی مسکوتِ خواست وامانده ی مععم هاست. و ناگزیر مملو است از فرمان ها، ناخوانائی ها و ناهماهنگی های تحمیلی و جبری. جبری که در تلقیق با قدرت دولتی و لااقل در ایران و عربستان و افغانستان و عراق و سوریه ...جنایت های بی شمارشان روی هیتلرها را سفیدکرده است. ما بخوبی می دانیم که در این قوانین و دیدگاه های فوق انسانی مذهبی، وظایف به اصطلاح امت بسیار با تهدید، تبیه و تحدید گفته شده و برعکس آن، از تمایل و "خواست آزاد بشر" و ضرورت تنوع نگرش های فلسفی آن، سخنی بمیدان زندگی انسان ها که بیشتر برده اند کشانیده نشده است؛ مگر طبق احکام الهی و مصلحت اسلامی و شئون کائنات و نه بر پایه خاستگاه تاریخی انسان. از اختیار امت تنها، قبول اراده ی الهی، سرنوشت محتوم و فرمانبری از نمایندگان او در روی زمین چیزی یافت نمی شود. ما بی اختیاران در برابر بااختیارانیم. اما تاکی؟

بهنام چنگائی 24 خرداد 1396

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اکبر آزادی سلام؛
بسیار مسرورم که شما مقاله ی کوتاه مرا خوانده و پانویس خود را بر آن افزوده اید. حق با شماست، عوامل خودسر رژیم استعداد هولناکی در چنین شرایطی می یابند و ممکن است بردامنه ی اسیدپاشی ها، با این حکم رهبر بصیر افزوده شود.

لیکن دوست گرامی! به برداشت منٍ فرمان آتش به اختیار بیشتر، در تیررس خود عرصه های دشمنان قدرت آقا را می کاود و بهمین دلیل، طرحی عملی و پیشگیرانه ای برای روز مبادای رهبر و تفنگدارانش می باشد.

بنا بر این و به گمان من، هدف " آتش به اختیار" سمتگیری بسوی تثبیت و تحفیظ حوزه های کلان قدرت دارد که می تواند در آینده ی خاصی میان" سران جناح ها" و از دیگر سو بین مورثان خمینی و علیه مردم و کشورمان بوقوع بپیوندد؛ و این احتمال، بسیار نگران کننده و مخاطره انگیز می باشد.
خطری که می بایست همیشه و همه جا پیرامون عواقب آن افشاگری کرد و اهداف جاهطلبانه چندسویه آن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام بهنام عزیز. من از شهر کرمانشاه در غرب ایران که یک استان کردنشین است پیام مینویسم. امروز در داخل شهر ماشینی با بلندگو که متعلق به سپاه بود رد میشد و اعلام میکرد که مردم باید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند و حجاب هم باید رعایت شود. احتمالا با فرمان آقا در مورد آتش به اختیار، شاهد اسیدپاشی به صورت بدحجابان خواهیم بود!