این تصویر ساختگی در کدام موزه است؟!

این تصویر ساختگی در هیچ موزه‌ای وجود ندارد. اینکه در گذشته، برخی زورخانه‌ها آن را نصب می‌کردند و قبحی هم نداشته، جعلی بودن آنرا توجیه نمی کند. پرسش پیرامون سندسازی است وگرنه نقد دین ضروری است و علی هم برتر از سؤال نبوده و نیست.

 

این تصویر ساختگی در هیچ موزه‌ای وجود ندارد. اینکه در گذشته، برخی زورخانه‌ها آن را نصب می‌کردند و قبحی هم نداشته، جعلی بودن آنرا توجیه نمی کند.

پرسش پیرامون سندسازی است وگرنه نقد دین ضروری ایت و علی هم برتر از سؤال نبوده و نیست.

...

http://www.hamneshinbahar.net

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1400 قبل، نه دوربین عکاسی بود و نه نقاشی کردن مفهومی داشت ، تمام تمثالها از جمله همین عکس و دیگر تمثالهای علی، حسن، حسین، رضا و ابوالفضل را نقاشان مو بور و چشم آبی در چهل پنجاه سال اخیر نقاشی کرده اند، و بدینجهتتمثال همه امامان بیشتر شبیه هنرپیشگان هالیود می باشند تا عربهای 1400 سال قبل و همین عکس هم اغراقی بیش نیست، فقط نقل قول های شفاهی بجای مانده، که گویا علی پهلوانی بوده کوتاه قد و آبله رو با شکمی بر آمده و خیلی با زور که براحتی می توانسته سر دو نفر را در یک آن از تنش جدا کند. که البته با توجه به قوانین امروزی حقوق بشر نمی توانم جایگاه علی را حدس بزنم که در کجای مدرنیسم می تواندجا بگیرد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دانمارك يك همچي پهلواني با همين شكل و شمائل بنام Holger است كه با اين مجسمه مو نمي زنه!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نه تنها تصویر علی بلکه تصاویر افرادی مانند محمد و حسین را به ذهن مردم میفروشند.در حالیکه در خانه هیچ اخوندی تصویری از محمد و علی و بقیه السیف او نیست. در ادبیات هم تصویری بسیار ناباورانه در باره محمد و علی و حسین داده میشود . تسلط 500 ساله شیعه وارداتی شاه اساعیل هنر و ادبیات را قربانی چند عنصر متجاوز عرب کرده است . چند نمونه کافی است تا سقوط یک ملت را درک کنیم .

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را

که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را

دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين

به علي شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علي گرفته باشد سر چشمه‌ي بقا را

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو اي گداي مسکين در خانه‌ي علي زن

که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را.............

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این که خیلی عکس خوبی است. این عکس بیش از انسان به میمون یا موجودی وحشی شبیه است. آدم از دیدن آن میترسد و دور و بر مذهب آن نمی رود.