باز هم بابک خان!

در میان جماعت پان ترک جناب بابک آزاد شوخ چشمی دیگر است ؛ اصرار بر دروغ گویی و پشتکار در لجن پراکنی توأم با ژست های مضحک روشنفکرانه و دموکرات منشانه که بر تنش زار می زند، هم آدمی را می خنداند و هم خشمگین می سازد....آیا علت این رفتار عصبی و غیرقانونی دوستان آقای آزاد در میت ترکیه ، جز عصبانیت و خشم حاصل از افشاگری نگارنده در باب نشست استانبول میتواند بوده باشد؟

 

هفت ماهی از بازداشت و اخراج نگارنده توسط رژیم اردوغان از ترکیه میگذرد و در تمام این مدت من و همسرم با موج دروغ گویی آشکار و لجن پراکنی پان ترکان ایرانی زاده از سویی و مزدوران امنیتی فارس زبان سرویس جاسوسی ترکیه از دیگر سوی مواجه بوده ایم ؛ بسیاری شان را خندیدیم و پاسخ ندادیم و گذشتیم ؛ برخی شان را هم خندیدیم و پاسخی دادیم تا پاسخ مان نزد ارباب برند و اجرتی مضاعف ستانند.

اما در میان جماعت پان ترک جناب بابک آزاد شوخ چشمی دیگر است ؛ اصرار بر دروغ گویی و پشتکار در لجن پراکنی توام با ژست های مضحک روشنفکرانه و دموکرات منشانه که بر تنش زار میزند هم آدمی را میخنداند و خشمگین میسازد.

روز دوم تبعیدم به لبنان مسیج میدهد که "دلیل حمایت تان از گروه تروریست حزب دموکراتیک خلق ها" چیست و سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه را تروریست میخواند ؛ توقع دارد به خزعبلاتش پاسخ هم بدهم و وقتی با عدم پاسخگویی ام مواجه میشود فغان سر میدهد که آی مردم جمع شوید که پیمان عارف تحویلم نمیگیرد!

بعد از سه ماه که میبینم از رو نمیرود و در دروغ گویی آنقدر وقاحت را به کمال رسانده که بخشی از لایو همسرم که در آن به زبانهای فارسی ، ترکی و انگلیسی مشعول پاسخ به کامنتهای زیر لایو است را تحت عنوان تماس با سفارت ایران در ساعت 3 شب به خورد مخاطبان چون خودش میدهد پاسخش دادم که عزیز جان این چیزی که بریده ای لایو همسر من است و ایشان اینجا مشغول پاسخ به کامنتهایی است که زیر لایو آمده ؛ ایده تماس با سفارت کشورمان نیز زیر لایو بصورت کامنت میاید و در حد همان ایده نیز باقی میماند ؛ چه اگر میخواستیم به کسی زنگ بزنیم آنقدر خرد داشتیم که در پخش زنده این کار را نکنیم و منزلمان نیز به قدر کافی جا داشت و بنده هم گوشی تلفن داشتم که بتوانم از سالن به اتاقی رفته و آنجا تماس گیرم!

نیز استدلال میاورم که عزیز جان با یک گوشی نمیتوان در زمان واحد در حالیکه مشغول پخش لایو است تماس تلفنی نیز برقرار کرد. توقع این است که اگر حداقل منطقی در کارش باشد از گفته اش عذرخواهی نماید اما متاسفانه ذهنی که اندیشه و خرد را بیرون ریخته تا جا برای افسانه گرگ خاکستری باز کند را چه به منطق ؟ چه به شجاعت عذرخواهی؟!

بگذریم ؛ ایشان در آخرین فیلمی که از خود منتشر کرده ادعا میکند پس از اخراج من از ترکیه حضرت شان برای تحقیق در این مورد به ترکیه رفته و دلیل بازداشت مرا "شکایت پناهجویان به دلیل کلاهبرداری" یافته است ؛ البته از آن روی که او را با منطق کاری نیست از خود نیز نمیپرسد که "شکایت کلاهبرداری" را چه به پلیس امنیت و شعبه مجادله با ترور و لشکرکشی شبانه سازمان امنیت و آن داستانها!

مگر غیر از این است که متهم کلاهبرداری را پلیس آسایش (پلیس عادی) به کلانتری احضار میکند و نزد دادسرا میفرستد و بدین سان شکایت  در روند رسیدگی قرار میگیرد؟!

بعد خود مطرح میکند که چرا این شاکیان ادعایی هویت مشخصی ندارند و اصلا معلوم نیست خارج از ذهن بابک خان و دوستان شان در میت ترکیه وجود خارجی دارند یا خیر! پس تا اینجا ما با شاکیانی مواجه هستیم که معلوم نیست کیستند؟ چیستند؟ انسانند یا حیوان و نبات؟

نادانی مدعی و نادان پنداری مخاطبش اینجا به اوج خود میرسد وقتی میگوید پناهجویانی که شکایت کرده اند چون میترسند توسط کمیساریای سازمان ملل پرونده شان رد شود و مجبور به بازگشت به ایران شوند از ابراز هویت شان میترسند. خب پس تا اینجای کار مشخص میشود شاکی یا شاکیان فرضی آقای بابک پناهجویانی هستند که در معرض رد شدن توسط کمیساریای پناهندگان مستقر در ترکیه قرار دارند ؛ اما چه کسانی در معرض رد شدن در کمیساریا قرار دارند؟ پاسخ مشخص است : پناهجویان تقلبی که عمدتا با باصطلاح کیس های غیر سیاسی از مسیحی شدن تا فرار از شوهر و برادر و همجنسگرایی و چه و چه رهسپار ترکیه میشوند و در ترکیه نیز ضمن برساخت منحط ترین لایه پناهجویان ایرانی برای چند لیر ترک تن به هر کاری – از نکاح امام (ازدواج موقت ثبت نشده و غیرقانونی) با ترک ها تا خبرچینی برای ادارات مهاجرت و پلیس اتباع بیگانه تا سیستم اطلاعاتی ترکیه و حتی واسطه گری نکاح امام – میدهند. خب حال که معلوم شد مراد بابک آزاد "پناهجویان تقلبی" است ؛ سوال بعدی قابل طرح است:

با توجه به اینکه ادعای بابک آزاد به نقل از شاکیان فرضی محدود به اتهام کلاهبرداری نبوده بلکه جمع آوری اطلاعات شاکیان فرضی برای نهادهای امنیتی ایران را نیز دربر میگیرد ؛ حال این پرسش قابل طرح است که اساسا پناهجوی غیر سیاسی ردی یا در معرض رد که کارش کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن سر همدیگر است ؛ تخم مرغ دزدی از یکدیگر است ؛ نکاح امام و واسطه نکاح امام شدن است ؛ روی هم ریختن با پلیس اتباع خارجی شهرشان برای سرکیسه کردن تازه واردان است ؛ برق قاچاقی استفاده کردن و اجاره خانه و قبوض آب و برق و گاز و اینترنت نداده خانه استیجاری را خالی کردن است و بالاخره وصل شدن به عمله های فارسی زبان میت ترکیه و در ازای هر کامنت 20 لیر و هر استاتوس 50 لیر علیه پیمان عارف و یا هر فعال سیاسی ایرانخواهی مزخرف نوشتن است ؛ آری چنین پناهجویان قلابی اساسا برای نهاد اطلاعاتی ایران و یا حتی سفارت ایران چه اهمیتی میتواند داشته باشد که فعال سیاسی-رسانه ای شناخته شده ای چو مرا استخدام کند که چه؟ که اطلاعات بسیار مهم شان را به دست بیاورد؟!

بعد وظیفه جاسوسی از پناهجویان قلابی و یا حتی غیر قلابی چرا به عهده فرد شناخته شده ای چو من گذاشته شود؟ مگر کرور کرور پناهجوی قلابی در ترکیه برای اینکارها نریخته است؟ مگر نمیشود همان پناهنده قلابی هایی که بخشی شان را میت ترکیه جذب کرده بخش دیگرش را هم اطلاعات ایران جذب کند؟! مگر اطلاعات ایران از آن پولهایی که ترکها دارند و فقط برای جمع کردن تعدادی پناهنده قلابی ایرانی و افغانی در نشست استانبول بالغ بر 30 هزار دلار خرج میکند ؛ ندارد؟ بعد اصلا گیرم پناهنده قلابی های فرضی تان مهم و کسب اطلاعات از آنها حیاتی ؛ اطلاعات ایران هم مثل میت ترکیه ابله ؛ من چرا باید همکاری با ایشان را پذیرفته باشم؟ مگر دموکراسی خواهان ایرانخواه چونان گرگهای خاکستری حقیر و ضعیف النفس هستند که تا در ایران تشریف دارند برای ادارات اطلاعات شهرهایشان کار کنند و بعد از فرار به ترکیه نیز در قالب گروههای دو نفره با اسامی مضحکی چون تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان جنوبی و چه و چه به خدمت میت ترکیه درآیند؟!

برگه ی تفهیم اتهام ترکیه به پیمان عارف

و اما بعد:

گذشته از محک منطقی درباره ادعای آقای آزاد و شاکیان فرضی اش حال برسیم به بحث مستند.

تمام بحث ایشان این است که اتهام من در بازداشت ترکیه "جاسوسی برای ایران به گزارش شاکیان فرضی" بوده است.پس از محک منطقی ادعا حال برسیم به اینکه بنده اساسا برگه تفهیم اتهامم در آن بازداشت را پیشتر در سایت گویا نیوز منتشر کرده و اینجا هم دوباره منتشر میکنم که در آن آشکارا اتهام مطروحه "حقارت (حقارت در ترکی استانبولی به معنای اهانت است) به رییس جمهور و بزرگان دولت ترکیه" ابراز شده است.

خب حال که اتهام "توهین به اردوغان" روشن است و از سوی دیگر خود بابک آزاد نیز در فیلمش اقرار میدارد که پیمان عارف هیچگونه توهینی به اردوغان نکرده و اساسا بحث های تحلیلی در رسانه های جریان اصلی جای توهین و گفتارهای اهانت آمیز نیست ؛ سوالی از بابک خان باید پرسید و آن اینکه وقتی اتهام توهین به اردوغان نیز بدین سان بی اساس بوده بنظرش میت ترکیه چرا و به چه دلیل آنچنان در ساعت 1 بامداد بدون هیچگونه دستور قضایی به منزل ما در آنکارا حمله کرد؟

آیا علت این رفتار عصبی و غیرقانونی دوستان آقای آزاد در میت ترکیه ، جز عصبانیت و خشم حاصل از افشاگری نگارنده در باب نشست استانبول میتواند بوده باشد؟ و اینکه علیرغم گذشت 7 ماه و رخداد وقایعی چون بازداشت 12 روزه غیرقانونی و سپس اخراج غیرقانونی به لبنان و آنگاه ممانعت از خروج همسرم از ترکیه و نهایتا استقرارمان در اروپا ایشان و همپالگان شان کماکان در رنج و عذابند و نام پیمان عارف آزارشان میدهد دلیلی جز رشته شدن تمامی پنبه هایشان در باب اپوزیسیون ایران دارد؟!

در پایان توصیه ای به جناب آزاد دارم و آن اینکه "گفتار گرگ خاکستری" را چه به ژست های روشنفکرانه و سخن گفتن از دموکراسی و دولت قانون و حقوق بشر ؟ باور کنید این کراوات در تن پیژامه پوش تان وصله ایست بس ناجور ؛ شما به همان ...کشیدن هاتان بپردازید که بریتان بهتر است.

  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سرور آنونیموس ، سرور پیمان عارف در گفتگو با تلویزیون اندیشه پاسخ پرسش تان را داده است. میتوانید مراجعه فرمایید. البته اگر با زبان پارسی که سرور عارف بدان سخن میگویند آشنا نیستید میتوانید از مترجم نیز یاری بگیرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی من چندتا کامنت گذاشتم که سانسور شد . اشکالی ندارد فدای سر حسن نصرالله و بشار اسد. ولی یک سوالی از پیمان جان دارم که چرا لبنان را بجای گرجستان انتخاب کرد؟!!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جهت اطلاع دوستان: شخصا مخالف طرح اینگونه مسایل در سایت هستم ، از اینرو از آقای بابک آزاد خواستم ویدو کلیب جدیدش را در ایرانگلوبال نگذارد و ایشان هم پذیرفت و گفت:" هر جور خود صلاح بدانید" ولی جناب عارف قبل از اینکه مطلب بابک در ایرانگلوبال درج شود، پاسخ اش را برای ما فرستاد و یکی از دوستان آن را درج کرد ولی طبق ضوابط سایت ،هر مطلبی که در نقد دیگری هست ،بایستی مطلب طرف مقابل هم درج شود، از این رو به یکی از دوستان گفتم که مطلب بابک را در سایت بگذارد که عدالت نظری رعایت شود.همچنین کامنت های زیادی له و یا علیه این دو ، برای مان ارسال شده که حاوی توهین و یا اتهام زنی است، که چاپ نشده است ، بنابراین اگر می خوهید ،پاسخ تان درج شود ، توهین نکنید و اتهام نزنید، لطفا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دروغ سنج گرامی من هیچ کامنتی را زیر این مطلب ننوشته ام، من مطلقا شما را درک نمی کنم، که چه علتی باعث شده است که شما اینگونه فتوا صادر کنید، شما دلیلی دارید، که من حتما چیزی نوشتم؟ من که مورد اتهام واقع شدم ، دلیل این اتهام را نسبت به خودم را نمی دانم ، حتما شما دلیل مدللی برای الصاق و نصب این اتهام نسبت بمن دارید، لطفا ارایه فرمایید، من یا این اتهامات مکرر شما چکار گنم؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پیمان واقعیت ها را نوشتی . انتظار دیگری از ..... نمیشود داشت .در این سایت هم سعی در مطرح کردن خود دارند شاید با گمراه کردن مردم و تحریف به جایی برسند.وطن پرستان بیدارند.موفق باشید.و اما سازاخ نوشته آلمان بهتر است یا انگلیس باید بگویم آلمان مناسب نیست چون سه میلیون ترک آلمان با روشهای پیشرفته آماری پان ترکی میشوند سی میلیون باز همین آش و کاسه.انگلیس هم اگر با اردوغان باشه که اسمش قدرت برتر اروپا است وگرنه میشود استعمار پیر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - من هم فیلمی که ازآقای بابک آزاد پخش شد وهم جوابیه پیمان عارف را دبدم.
بسیارجالب است ،دوستان سباسی دراین موارد خیلی وخیلی باید
دقت کنند.
باندهای مختلف ،دام های مختلفی را برای وبرراه سیاسیون پهن میکنند.
این دام ها هرکس وهر فردی رامیتواند در درون خود کشیده واز
آنان پلکان و ابزاری برای خود سازند.
یک تورک تبریزی بعنوان سیاسی وپناهنده وارد تورکیه گشته و
درنهایت درتلویزیون ضد تورک اندیشه برعلیه ملت تورک وبرعلیه
فعالین آن ملت بابدترین شعارها ظاهرگشته وبا انگ تجزیه طلب.
بوزقورد.جاسوس تورکیه.وو..درنهایت هم محترمانه وارد لبنان و
اروپا شده وشعارضد حاکمیت ایران وتورکیه و بوزقورد دهد.
آیا این مواضع که آقای پیمان عارف گرفته میتواند،موضع یکی
ازاوپوزاسیون سالم باشد.
من فکرمیکنم ،که آقای پیمان عارف اکنون میتواند درانگلیس باشد.
و در درجه دوم آلمان جای خوبی برای ایشان است.
چون فکرمیکنم