روحانی: به وزرا دستور دادم جوانان و زنان را در مدیریت‌ها به کار گیرند