در بانه وضعیت جنگی است لباس شخصی ها به سمت مردم شلیک میکنند

حکومت اسلامی ناتوان از فهم ایران و ایرانیان، به جنایات خود برای استیلای اسلامگرایان در ایران و منطقه ادامه می دهد. سیاست رجحان اسلام و اسلامگرایان بر ایران و ایرانیان به ژرفتر گشتن فقر، فلاکت و بیحقوقی جامعه ایرانی منجر شده است. ستم و جنایاتی که از سوی اسلام سیاسی بر کردستان و کولبران میرود، قطره از انبوه توحش و بربریت اسلامگرایان در ایران است.
کولبران کردستان و جامعه کرد بیش از هر هنگام دیگر نیاز به پشتیبانی جامعه ایرانی دارد. چنین باد!

 

آژانس ایران خبر گزارش داد: بدنبال ناآرامی ها و اعتراضات مردمی در شهر بانه؛ که از صبح امروز سه شنبه ۱۴شهریور در اعتراض به کشته شدن کولبران انجام شد حکومت با وارد کردن چماقدارن و افراد بد نامش بە صحنە می خواهد تحصن و اعتصاب مردم شهر بانە را با شکست روبرو کند اما مردم و فعالان هشدار داده اند که مردم هوشیار اقدامات حکومت باشند. مردم به فرمانداری حمله کرده و وارد فرمانداری شده اند.

در این اعتصاب و اعتراض عمومی چندین هزار نفر از مردم بانه از چهارگوشه شهر به سمت فرمانداری رفته و ساختمان فرمانداری را سنگباران کرده اند. گفته می شود که فرماندار از روزگذشته محل فرمانداری را ترک به نقطه نامعلومی انتقال داده شده است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.