کودکان و زنان آواره ی رهینگیا

ارتش آزادی‌بخش آراکان روهینگیا ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶  اعلام وجود کرد و رهبر آن، عطاء الله در بیانیه گروه چنین گفت:
 «دیگر برکسی پوشیده نیست که روهینگیا بیش از هر اقلیت دیگری بر کره زمین تحت تعقیب و آزار قرار گرفته…. اما جهان تصمیم گرفت تا ما را نادیده بگیرد… وضعیت دشوارمان باعث شده تا سرنوشت‌مان را از راه قیام، دفاع از خود و خودمدیریتی پی بگیریم… ما اکنون اعلام می‌کنیم که مردم‌مان به دنبال آزادکردن خود از شر ستمکاران و سرکوب‌گران هستند.»

دولت میانمار مدعی است که ارتش آزادی‌بخش آراکان روهینگیا از سوی شبکه بین‌المللی جهادی‌های تندرو پشتیبانی می‌شود و آن را گروهی تروریستی می‌داند اما تاکنون مدرکی در این باره ارائه نداده است.
گویا عطاءالله یک مسلمان روهینگیایی است که در کراچی پاکستان به دنیا آمده  و در مکه بزرگ شده است.