راهپیمایی هزاران ایرانی در تهران بر ضد فساد رژیم

ویدئو
امروز، 23 مهر 1396، هزاران مالباخته ی ایرانی، با همراهی دیگر هم میهنان خود، در خیابان های مرکزی تهران به راهپیمایی پرداخته، با شعارهای کوبنده ی خود بنیاد رژیم سراپا فساد جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند.
راهپیمایان، که از بولوار کشاورز به راه افتاده بودند، در میدان ولی عصر به پایین گراییده، در خیابان های ولی عصر و انقلاب دادخواهی دلیرانه ی خود را از بنگاه های کلاهبردار "اعتباری و مالی"، که به دست مزدوران حزب اللهی رژیم برپا شده، پول میلیون ها سپرده گذار و سهامدار را بالا کشیده اند، پی گرفتند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: