فساد و جنگ افروزی، دستاورد حاکمیتی ضد مردمی

چند میلیارد از دارایی مردم و میهن قرار است هزینه ی ماندگاری کسانی شود که منتخب مردم نیستند، اما دست به جیب و سرمایه کشور دارند، تا جنگ افروزان در منطقه بتازند و فقر و بیکاری، اعتیاد و گرانی، اقتصاد آشفته ی ایران را زمینگیر کند و روزگار ملت رنجدیده از خودکامگی پریشان تر گردد؟

 

 

باور کنید هر گاه مقامی از روسیه ، لبنان ، سوریه ، عراق یا گروه های فلسطینی و ... پای به ایران می گذارند ، تن من می لرزد که باز چه در آستین دارند ؟

چند میلیارد از دارایی مردم و میهن قرار است هزینه ماندگاری کسانی که منتخب مردم نیستند اما دست به جیب و سرمایه کشور دارند ، خواهد شد تا جنگ افروزان در منطقه بتازند و فقر و بیکاری ، اعتیاد و گرانی ، اقتصاد آشفته ایران را زمینگیر کند و روزگار ملت رنجدیده از خودکامگی پریشان تر گردد .

به تاربخ معاصر ایران نگاه کنید تا ببینید روس ها چه پدری از از ایران و مردمش درآوردند و همچنان با همان‌ طمع و بیشرمی به خیانت های خود ادامه می دهند . سنگ بنای زیرین سیاست خارجی از ۳۸‌ سال پیش کج کار گذاشته شد و به جای اینکه با کشورهای پیشرفته و آزاد و دمکراتیک ادامه دوستی و همکاری بدهند بر پایه شعارهای بیخردانه به دامان چین ، روس و سوریه فرو غلطیدند .

جهان سرمایه داری از آن زمان تاکنون‌ نان‌ چرب سیاست های اشتباه مقامات‌ حکومت مذهبی در ایران را می خورد ، میلیاردها اسلحه به فروش رسانده ، منطقه را دچار جنگ های فراوان کرده‌ ، میلیاردها دلار ثروت مردم و میهن به تاراج رفته و باز هم ادامه اشتباهات و جنگ افروزی ها کیسه ملت را تهی می سازد .

هنگام آن است که حاکمان‌ دست از دخالت در کشورهای دیگر بردارند و دارایی کشور را هزینه آبادی ایران کنند .

سلاح های میلیاردی که امریکا و اروپا و روسیه به عربستان ، و کشورهای حوزه خلیج‌ پارس فروخته اند باید روزی و جایی بکار آید ، کجا بهتر از کشوری که از ان همیشه پیام جنگ و خشونت رها می شود .

مراقب باشیم کمترین بیخردی ایران دردمند از استبداد و چپاول و فقر را بدامن جنگ و ویرانی خواهد کشاند .

البته ما از جنگ هیچ‌ هراسی نداریم و همیشه آماده ایم تا جان براه میهن و مردم بگذاریم ، اما اینکه عده ای شکم‌ سیر رانتخوار که ثروت های میلیاردی اندوخته اند با نادانی ، جهان را بر علیه ما تحریک کنند ، آن حکایت دیگری است .‌ نه به جنگ ، نه به استبداد ، نه به فقر ، نه به اعدام . آری به صلح ، آزادی ، عدالت و دمکراسی . پاینده ایران ..

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.