شيرين عبادي :مرگ تدريجي ز ندانيان سياسي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود
افشاگری جدید یاشار پارسا درباره جنایات باند قاچاق بین المللی در ایران و جنایات سپاه پاسداران.
https://gomnamian.blogspot.jp/2017/11/blog-post.html

عدم انتشار شده: 
false