اصغر سلیمی و سه نسل از جنبش حقوق بشر ،صلح ،توسعه و محیط زیست

در این گفتگو، اصغر سلیمی کار شناس ارشد اقتصاددولتی ابتدا در باره سه نسل از جنبش حقوق بشر، صلح ، توسعه و محیط زیست سخن گفت و سپس در باره پیامدهای جنگ ایران و عراق و اینکه چگونه جنگ به تقویت رژیم ولایت فقیه کمک کرد و موجب نابودی تشکل های مدنی در ایران شد.

شوربختانه میهن ما ایران و مردمان ما دوران دشواری را پشت سر می‌گذارند. هیولای جنگ بار دیگر بر کشور ما سایه افکنده‌است و ایرانیان را هر روز بیشتر نگران و ناآرام می‌کند.
سوداگران جنگ در حاکمیت ولایت فقیه مانند دیگر بازیگران مرتجع در خاورمیانه در این بازی شوم سهیم‌اند.
بیش‌از هرچیز اکنون بازگشت و بقای صلح برای مردمان ما و مردمان خاورمیانه بااهمیت است.
در جنگ است که بیش‌از هر زمان حقوق انسانها به‌آسانی لگدمال می‌شود و هیچ سخنی از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر نمی‌توان بر زبان آورد. اژدهای جنگ همه چیز را درکام خویش فرو می‌برد و مردم را از جایگاه انسانی‌شان فرو می‌کشد و زور، پلیدی، زشتی و فقر را برهمه جا حاکم می‌کند.
بسیاری از مردم ایران در جمع‌های خود نه‌تنها از حاکمیت دینی و از پلیدی‌ها و فساد گسترده در آن سخن می‌گویند بلکه نگران سقوط ارزش‌ها و جایگاه انسانی در نزد هم‌میهنان خود هستند. سرزمینی که در آن مهر به همنوع و احترام به حقوق شهروندی بمیرد نمی‌تواند آینده‌ای نویدبخش را در خود پرورش دهد.

گردهم‌آیی روز یکشنبه ده دسامبر از ساعت ۳ بعداز ظهر در محل پارک حقوق بشر کلن
در کنار درخت آزادی و حقوق بشر
Park der Menschenrechte
Bachemer Str.
50931 Köln
خانه همبستگی مهر، کلن، دوم دسامبر ۲۰۱۷

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: