تن دادن به استبداد شایسته هیچ ایرانی آزاده ای نیست

یاوران و مبارزان آزادی و عدالت را که در زندان ها ی بیداد اسیرند از یاد نبریم و صدای آزادی همه ی آن یاران دربند باشیم

 

 

 

گرفتاری و مشکلات بسیار هست و بیشتر ما را دسترسی که به رسانه ها داریم از آنها مطلع می شویم ، اما کمتر به راهکارهای برون رفت از این همه مصایب اشاره می شود .

 برای پرداختن به گذار از سلسله دردها و رنج ها باید ریشه های آنها را بشناسایم ، من به این ریشه ها اشاره می کنم ؛

گسترش دروغ و نیرنگ در جامعه ، به بازی گرفته شدن قانون و دستگاه عدالت و ابزاری شدن آن توسط حکومت و قدرت ، نشانه های آن ؛ پرونده سازی و زندانی کردن کنشگران سیاسی ، فعالان مدنی ، صنفی و عقیدتی و در برابر آن آزاد بودن رانتخواران و اختلاسگران وابسته حکومت در تاراج میلیاردی به بهانه های انرژی هسته ای ، کمک به سوریه ، یمن ، حزب ابلیس لبنان ، عراق و ... بکارگیری مدیران نالایق ، مداح و چپاولگر ، دخالت دین در دولت ، شکل گیری مافیا زیر پوشش نیروی نظامی و قبضه رسانه ها ، ثروت ، دولت و حکومت توسط آنان ، فقر و فلاکت ضعیف شدن مردم ، کم جانی جامعه مدنی ، نبود احزاب کارآمد و نیرومند مردم نهاد ، بی توجهی به فرهنگ ، تاریخ ، ادب و تمدن دیرپای میهن توسط مردم و عدم مطالعه و ریشه های دیگر که شما دوستان نیز از آنها آگاهی دارید .

در این میان هر یک از ما باید از خود آغاز کند ، آگاهی و روشنگری ، ایجاد فضای اعتماد و دوستی راستین میان هم اندیشان انساندوست و علاقمندان به مردم و میهن ، بهره مندی از رسانه های نوین امروزی در راستای اتحاد و همدلی بین نیروهای وطن خواه و خدمتگزار و آمادگی برای غلبه بر ترس و دادن هزینه برای آزادی ، عدالت ، دمکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت قانون ، تکیه بر راستی و درستی و پیروی از فرهنگ پهلوانی ، خردمندی ، سبب ساز ایجاد شعله های مبارره در برابر بیداد کنونی خواهد بود .

زیستن زیر بار ستم و تن دادن به استبداد شایسته هیچ ایرانی بزرگ منش و آزاده ای نیست .

یاوران و مبارزان آزادی و عدالت که در زندان ها ی بیداد اسیرند را از یاد نبریم و صدای آزادی همه آن یاران دربند باشیم ....

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.