فرجامین اندوه باد دوست گرامی ما اژدر بهنام را
17.12.2017 - 07:07

 

 

 

 

فرجامین اندوه باد دوست گرامی ما اژدر بهنام را

با اندوه فراوان آگاه شدیم که دوست گرامی و دانشمند ما اژدر بهنام برادرش آقای قنبر بهنام را از دست داده است، همچنان که این دوست ما چند سال پیش برادر دیگرش آقای ناصر بهنام را نیز از دست داده بود:

http://iranglobal.info/node/5632

آرزوی من و همه دوستان این است که این رویداد ناگوار و جانگداز فرجامین اندوه باشد مر دوست گرامیمان اژدر بهنام را و ما نیز در این اندوه با اژدر گرامی همدردیم:

 

آمد پیام که اژدر ز دست داد

قنبر برادرش و ناصر ز پیش نیز

تدبیرگر است اژدر و دلسوز بر همه

گرداننده است گلوبال و هم به پیش نیز

مرگ آور شدند آنان که چون ددان

کشتارگرند با عبا و هم به ریش نیز

ویرانه کرده اند ایران باستان با ستم

آواره کرده اند مردم و بی خانمان نیز

اژدر تو گر داری اندوه زین بلا

ما نیز اندوهگین ز اندوه تو و دردمند نیز

ما را بدان برادر دیگر برای خود

یاور شویم تو را در این روزگار نیز

 

Missing media item.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما