ما را رها كنيد، همان بهتر که خراسان سر ایران باشد نه آزربایجان!
متن زير در جواب كسانى است كه مدام بر آزربايجان مى تازند و به هنگام نياز، آزربايجان آزربايجان مى گويند.

اشتباه مشروطه تكرار نخواهد شد. آزربايجان براى ايرانيّت نخواهد جنگيد. شعارها و شعور سياسى ما با هم در تفاوت است.

ما آريايى نيستيم
انسان را مى پرستيم

كجا بوديد وقتى ملت آزربايجان در خرداد بر عليه تبعيض و ستم به پا خواست؟
نه تنها با ما هم آواز نشديد كه بر ما شديد.

كجا بوديد وقتى زلزله ما را فرو ريخت؟

كجا بوديد وقتى قاراباغ را ارامنه اشغال كردند؟ نه تنها دفاع نكرديد كه به داشناك ها پيوستيد.
آن روز چرا شعار نداديد كه؛
قره باغ را رها كن
فكرى به حال ما كن.

اين جنگ، جنگ ما نيست. جنگ در سوريه و لبنان و ديگر كشورها هم مال ما نيست.

مگر ما با شما در حكومت و اداره ى اين جغرافياى آشفته سهيم هستيم كه الان برايش بجنگيم؟

اگر دهه ها قبل به ما مى پيوستيد و طرد و دفع و انكارمان نمى كرديد شايد به شما مى پيوستيم.
كجا بوديد وقتى سهم ما را از بودجه كسر كردند و بر مالياتمان افزودند؟

كجا بوديد وقتى درياچه ى اورمو را خشك كردند؟ نه تنها با ما همصدا نشديد بلكه به جوكسازى در مورد درياچه پرداختيد.

اصلاً من چرا مى پرسم كه كجا بوديد؟ مگر شما در تلخترين و حساس ترين وقايع سياسى و اجتماعى كنار ما بوديد؟
كلاً مگر شما با ما بوديد و با ما هستيد؟

حالا چرا بايد ما با شما باشيم؟
يك دليل قانع كننده بياوريد تا برايتان جانفشانى كنيم.

همين الان روزنامه ى ايران دارد هويت و هستى و تاريخ ما را مى كوبد و يك نفر از درون شما در رد اين انسان ستيزى يك سطر ساده حتى به خاطر رفع مسئوليت نمى نويسد.
ما از چه چيز شما دفاع كنيم وقتى از سر تا به پا بر ما مى تازيد؟

از شما دزدى شده است؟ كجا بوديد وقتى داد مى زديم كه معادن و انرژى و هويت و زبان و ميراث فرهنگى آزربايجان را مى دزدند؟ كه دزد، خود شما بوديد.

آزربايجان تصميم خود را گرفته است. آزربايجان براى ايرانيت و باستانگرايى و براى تقويت اشغالگرى و آسيميلاسيون مبارزه نخواهد كرد. آزربايجان براى خودش خواهد جنگيد.

در مشروطه براى شما جنگيديم. خوش به حالتان شد. رضا پالانى آمد. زبان و فرهنگ و هويتمان را سركوب كرديد.

تبريز در بيست و نه بهمن به پا خواست. حكومت را قبضه كرديد. بدتر از رضاخان به جان فرهنگ و هويتمان افتاديد.

آزربايجان ديگر به شما اعتماد ندارد.

از اين سر و سوداى دردسرساز دست برداريد. قبلاً هم گفته ام، آزربايجان سرِ ايران نيست سرِ خودش است.

قبلاً نوشته ام، تبريز ديگر برايتان نخواهد جنگيد.

شما ارزش هاى دموكراسى و مدرنيسم را بلد نيستيد و نشديد. شما ديگرى دوستى را به ديگرى ستيزى ترجيح داديد.

شما وقتى سرتان درد مى گيرد به گلايه و آخ و اوخ مى افتيد كه چرا ما برايتان نوازش و التيام نداريم اما وقتى جان ما را مى گيرند همصدا با حكومت و فاشيسم و راسيسم به رقص و شادمانى بر مى خيزيد.

شكل و جنس مبارزه ى ما آزربايجانى است نه خراسانى و كرمانشاهى و غيره.

شكل تبعيضى كه شما از آن حرف مى زنيد با شكل تبعيضى كه ما مى گوييم زمين تا آسمان متفاوت است.

شما از موضوع و موضع اشغالگرى دفاع مى كنيد. تنها دغدغه ى شما اين است كه شكل حكومت اشغالگرى را مطابق خواست خويش نقاشى كنيد. شما براى شكست تخت اشغالگرى خيز برنداشته ايد بلكه قصد تصاحب و مالكيت آن را داريد.

شما دغدغه ى زبان و فرهنگ و نسل كشى نداريد.

شما در شعارهايتان از دست شمر به يزيد پناه مى بريد. از حكومت سنتى و راديكال و ستمكار به سمت سلطنت بى پايه و اساس و مرتجع پناه مى بريد.

شما در پى تغيير نيستيد، در پى گردش و چرخش حكومت هاى " ديگرى ستيز " و مستبد هستيد. ماهيت و شكل مبارزه ى شما مدرن و دموكرات نيست.

شكل مبارزه ى شما ايرانيت آخوندى و سلطنتى و غيره است اما شكل مبارزه ى ما آزربايجانچيليق و توركچولوك مى باشد.

برويد و از كوروش كبيرتان بخواهيد كه آسوده نخوابد و نعشش را بتكاند و نجاتتان دهد.

تكانى به خودتان بدهيد. ما مثل شما نيستيم كه در سركوب انسان با حكومت و فاشيسم همصدا باشيم.

هر وقت حكومت، ما را در تنگاى سركوب و ستم قرار داد از سلطنت طلب و اصلاح طلب و ديگر سه نقطه طلب ها آشكارا طرف حكومت را گرفتيد و بر ما تاختيد. ما اما نه طرف حكومت را مى گيريم و نه طرف شما را. بر شما هم نمى تازيم بلكه اگر براى تغيير بجنگيد تحسينتان خواهيم كرد.

شايد بايد ديگر زمان فهم اين حقيقت رسيده باشد كه بدانيد و بفهميد از امروز، خراسان سر ايران است نه آزربايجان.

باقى بقايتان.
جانمان نيست فدايى تان.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرصت بسیار مناسبی است برای کردها در به اصطلاح اذربایجان غربی و تالشی ها در اردبیل

نیازی هم به ایتن مفلوکان زوزه به پوزه انداخته هم نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تفکر حاکم بر مقاله بیشتر به گذشته و دوره جنبش سبز اشاره میکند و به دوره ای که احزاب ایرانگرا و شونیست قصد داشتند و خواهند داشت که رهبری مبارزات آذربایجانیها را بدست بگیرند و مبارزه و تلاش آذربایجانیها را در خدمت شوونیسم و اشغالگریهایشات بکار ببرند.
اما اعتراضات امروز مردم شهرهای فارس خودجوش است و رهبری ندارند. آذربایجانیها باید از این شرایط و فرصت و فرجه استفاده کنند و برای مطالبات ملی -دمکراتیک، مطالبات کارگری و مطالبات برابری طلبانه زنان و برای نجات دریاچه ارومیه به اعتراضات خیابانی بپردازند.
این مقاله آقای لوایی نباید مانع اعتراض مردم اذربایجان باشد. نگه داشتن مردم در خانه هایشان به نفع اشغالگران و دولت ضد تورک چمهوری اسلامی است. شرایط فرق کرده است. تحلیلهای گذشته بکار امروز نمی آیند.
تورکهای آذربایجان باید با صف مستقل به میدان مبارزه بیایند. این فرصت را نباید از دست داد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درودبر شما جناب رضا دولت کاملا درست فرمودید ...بسیار جالب این افراد حتی از نوشتن نام صحیح اذربایجان وحشت دارند! یعنی " نام کهن و تاریخی اذر بایجان و سرزمین اتش و اتشکده ها و ایزد اذر و.... اتش به روان اینها میندازد و حتی نام زادگاهشان را هم بدستور صاحبان انکارا نشین خود جعل میکنند تحمل نام اذربایجان هم ندارند! و بعد از جانب تمام اذریهای ایرانزمین حرف میزنند! جالب اینجاست اگر از اینها سوال کنید ایا با تکه تکه شدن این کشور تازه تاسیس علی اف و ..جدایی تالش و لزگی هاو تات ها و .....یا تجزیه ترکیه و...... هم موافق هستید؟ انوقت رگ گردن اغوزی بالا میزند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مدارک تمام حرفهایم اگر خواستید برایتان ارسال میشود .. باشد که برای حقیقت ارزش قائل باشد ....ببینید چه کسی دم از انسانیت میزند! " لوایی که در کانال نفرت پراکن تلگرامی اش (چهل میلیون ترک) عکس خوک های اویزان شده را بعنوان ارمنی نشان میدهد! کسی که خودرا عثمانی ... میداند و پرچم ترکیه را در اغوش میگیرد و از اردوغان دفاع میکند در سرکوب مردم کرد ترکیه... لوایی که از صبح تا شب جعلهای کودکانه و بدون منبع تاریخی میکند و بخاطر افکار پانترکیستی اش بر همه اقوام که در مقابل این توهم پانترکیسم از اناطولی تا مغولستان ایستادند میتازد" کرد و گیلانی و اذربایجانی های وطنپرست و ..... فردی که بعد هر حادثه از زبان اقوام مختلف با فتوشاپ به " مردم حادثه دیده اذربایجان توهین میکند پیشنهاد میکنم هشتگ #مزدوران_فحاش را ببینید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا حالا بزگترین ضربه برای رهایی ملتهای تحت ستم منطقه ازطرف کردها بوده در جایی با ترور توسط پ ک کا در جای دیگر با زیاده خواهی عقب مانده در (ایران وعراق )ولی دیگر دستشان رو شد وهمه فهمیدند هیچ اعتمادی به انها نیست اینهم جنبه مثبت قضیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبلی از "لزوم آغاز اعتراضات گسترده"
------------------
میلیونها زن اسیر و برده تورک برای آزادی و برابری مبارزه میکنند و شعار و مطالبات خود را دارند.
مردم آذربایجان باید از شعارهای نژادپرستانه و توهین آمیز و ضد آذربایجانی تورکگرایان افراطی بر حذر باشند. شعارهای ملی و دمکراتیک باید جایگزین شعارهای نادرست بشوند.
آذربایجانیها از اعتراض و مبارزه سود خواهند برد و صفوف خود را متحد و محکمتر خواهند کرد. یکی از نقطه ضعفهای همه این اعتراضات نبود سازماندهی و نبود تشکیلات های سیاسی است. در آذربایجان کارگران، زنان، ناسیونالیستها، سوسیالیستها و مدافعان محیط زیست تشکیلات ندارند. نبود تشکلات قدرتمند، رژیم سرکوبگر را قادر میکند تا مانع گسترش اعتراضات و قیام مردم بشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لزوم آغازعتراضات گسترده درآذربایجان
---------------------------------------------------
اعتراضات خودجوش مردم در بعضی از شهرهای بزرگ ایران علیه بی عدالیتها، استبداد مذهبی، فقر، بیکاری و گرانی شروع شده است و روز به روز گسترش می یابد. این اعتراضات با اعتراضات جنبش سبز متفاوت به نظر میرسد و هیچ جناح حکومتی و یا احزاب شوونیست و ضد دمکراتیک ایرانگرا در رهبری این اعتراضات قرار نگرفته اند. در این اعتراضات مطالبات مردم اجرای قوانین جمهوری اسلامی و یا مطالبه اصلاح طلبانه "رای من کو" و حمایت از جناح اصلاح طلب رژیم فاشیستی ایران نیست. مردم بر علیه وضعیت فلاکتبار بپا خاستند و شعارهای سیاسی ضد رژیمی ضد دولتی وشعارهایی در زمینه مطالبات اقتصادی میدهند.
اعتراضات توده های محروم در شهرهای بزرگ، رژیم فاشیستی و اسلامی ایران را در تنکنا قرار داده است. بنابر این اکنون زمان و شرایط مناسبی برای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربر aslan
آقای نماینده مردم آذربایجان! دیگر بس است نمیتوان با مانقوردها و کردها و فارسها و بلوچها زیر یک سقف باشیم. جدا سخت است. ديگر زير يك سقف زيستن براي ملتمان قابل تحمل نيست باید فکری کرد. لطفا شما که نماینده ملتمان هستید و از طرف آنها اعلامیه میدهید به بنده بفرمایید در اینجا چه کار میکنید؟ شما بایستی در مرکز تظاهرات ملت آزربایجان جنوبی باشید و حرکت آنها را سروسامان دهید نه پشت کامپیوتر و موبایل!

آلاه امواتيوا رحمت ائله سين!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آزربايجان جهت رهايي تنها وتنها يك راه انتخاب دارد و آن استقلال است وبس . هر كسي بر سر حكومت آيد باز آزربايجاني بي كلاه خواهد ماند جوانان آزربايجان امروز ديگر راه خود را انتخاب كرده اند همين عصاره مردم ايران هستند كه در ورزشگاهها و در فضاي مجازي انواع توهين وتوهمت را نثار ملت شريف آزربايجان مي نمايند ديگر زير يك سقف زيستن براي ملتمان قابل تحمل نيست و زمان استعمار و استثمار ازربايجان به پايان رسيده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربر سعید تبریزلی
لطفا بجای شعارهای کلی و توخالی در جواب کامنت بنده ! همانطور که ابتدا بنده متن آقای لوایی را خواندم و جوابی بر آن نوشتم شما هم زحمت کشیده کامنت مرا خوانده و سپس اگر جوابی دارید مرقوم فرمایید و گرنه اینگونه شعارها هرگز ما را به هیچ جا نمیرساند. حرفهای بیمعنی مانند "این آزربایجان نبود که به قانون اساسی ولایت فقیه بالای 98% رای داد" آنچنان خالی از معنی است که ارزش جواب دادن ندارد. مگر شما از همه آذربایجانی ها سئوال کردید که اینگونه حکم کلی میدهید؟
اینگونه حرفهای کیلوئی نشانگر خواستگاه و سطح فکری نویسنده مطلب است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قلم شفاف
لوایی عزیز چند کامنت گذاشه بودم راجع به مساعل دگر.از قرار از فیلتر ایران گلوبال نگذشت. سرت سلامت. امیدوارم این چند کلمه زیر ابی رفته بایکوت نشه .
نمیدونم بازی دیروز تراکتور با چرتپولیس را دیدی یا نه. هر فحاشی که بود کم نیاوردن.اذربایجان سر ایران گویان به سر ایران ریدند . ما حتی دم ایران نیستیم.در این ایران حرف اول و اخر را در این صد سال اخیر فارس شوونیسم میگه. فدای قلمت . من شخصان به تمامیه ملتها احترام قالم . ولی هر شخص یا ملتی به ملتم توهین کنه, از من جواب مشابه دریافت میکنه.در بازی دیروز پنجاه هزار فارس ترک خر و .... گفتند.اخه این چه برادری.چه هم وطنی .بعدش میگن ایران مال همه ایرانیها.اقا من این ایران را که دچار ویروسه درمان ناپذیر هستش قبول ندارم.نه تنها من.عرب.لور.بلوچ.کورد و..... استقلال از فارس شوویسم تنها راه زندگی ما ملتهای تحت ستم هستش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمال جان چند کرد در کوهستانها با ترور و آدم کشی و قاچاقچی گری مشغول هستند و گاه با دولت ایران همکاری و گاه با عراق و سایرین بر علیه این یا آن دولت هستند بحساب مبارزه برا ی موکراتی نیاورید . آذربایجانیها بر علیه ولایت فقیه قیام کردند و خیلی هم کشته و زخمی و فرار از وطن دادند( حرکت خلق مسلمان) آذربایجانیها با اصول و با فرهنگ دارند در ایران مبارزه مدنی میکنند و خیلی هم موفق هستند. آدمهای مذهبی همه جا داریم و شما هم هنوز سر عشیره دارید و حالا هم دولتهای مربوطه را ول کرده و دعوای عشیره ای راه انداخته اید. شما فعلا سرگرم عشیره بازی هستید. زیاد پر روئی نکنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما اگر انتظار کمک از کسی داشتیم دیگر چه نیازی به حرکت ملی آزربایجان بود. راه آزربایجان از ایران جداست. منافع ملت آزربایجان با فارس ها هم راستا نیست که به هم دیگر کمک کنند. بالاخره از کشوری صحبت می کنیم که آزربایجان رفراندوم قانون اساسیش را تحریم کرد و فارسها بالای 98% به آن رای دادند عجب هم بستگی ملیی! گذشته از این ها معرکه ای که در مشهد برپا شد کار سپاه و باند خامنه ای بر علیه روحانی بود زیاد معده خود را صابون نزنید. جناب رضا دولت امیدوارم روزی ایرانتان جرعت و عرضه برقراری دموکراسی چند حزبی را داشته باشد تا اراده سیاسی جمعی افراد در قالب آنها نمود پیدا کند و افرادی مثل جناب لوایی خود را نماینده سایرین جا نزنند و شما از این بابت تب نکنید ولی خوب ایران ظرفیت این ها را ندارد و کشوری عقب مانده است که وبال این سفالت هم گردن فارسهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
داری زیاد تند میروی قرباب جناب لوائی حکومت داعش شیعەی ایران را شما تورکها در ایران سر کار آوردید و 40 نیروی سرکوبگر و عصای دست خمینی و خامنەای و رژیم داعش بودید میخواهید یادتان بندازم کە فراموش کردید یا عمدأ خود را بە خواب میزنی در عرض این 40 سال هر کجای این ویران شدە مردم اعتراضی کردند بە جمهوری اسلامی شما قزلباشها شمشیر بدستان خاک پای خمینی و خامنەای بودید در سرکوب اعتراضات مردم میخواهید شما را بە حال خودتان بزاریم نمیخواهید سر ایران باشید ؟ سر ایران کە واقعأ نیستید ولی بە لشکریان امام زمانی و جمکرانی تبدیل شدید برای سرکوب میخواهی ملت کورد برای قرباغ در ایران بە خیابان بیاید و فریاد بزند قراباغ قراباغ انگار یادت رفتە همین دیروز افسوس میخوردی کە چرا در تورکیە نبودید با علامت اس اس بر پیشانیت دفاتر احزاب کورد را آتش بزنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقای بهمن موحدی خیلی تند میروند و قبل از اینکه رژیم را از بین ببرند برای آینده ایران هم نسخه میپیچند. ایشان حکومت آینده را هم سوسیال دمکرات و لائیک تعیین کردند! برادر کمی یواشتر! حتما رهبر آینده ایران هم مسعود رجوی و رئیس جمهور هم خانم مریم رجوی برگزیده نهضت مقاومت است. از وقتی که مجاهدین به صدام پناه بردند کاملا به مهره سوخته تبدیل شدند. بنده به افکار دگم و سکتاریستی گروه فوق که هیچ تطابقی با دمکراسی و آزادیخواهی ندارد کاری ندارم اما این گروه هرگز دمکرات و آزادیخواه نبوده است.
آنها به ولایت فقیه اعتقاد دارند اما بجای عمام خامنه ای باید مسعود رجوی رهبر مسلمین جهان باشد.

خیر برادر! فکر کنم ملت ایران آنقدر به بلوغ فکری رسیده باشد که دیکتاتوری آخوندی را با دیکتاتوری مجاهدین معاوضه نکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی
یک شهروند تنها از طرف خودش و یا کسانی که او را انتخاب نموده اند صحبت میکند و اینطور به نمایندگی از مردم آذربایجان مانیفست صادر نمیکند. در مورد اکثر مواردی که در بالا گفتی جوابهای درخوری وجود دارد اما برای خلاصه نویسی تنها به دو مورد اشاره میکنم. نوشتید "كجا بوديد وقتى قاراباغ را ارامنه اشغال كردند؟" سننه! قسمتی از یک کشور دیگر چه ربطی به تو و من دارد؟ قراباغ و غزه و فلسطین به تو و من چه؟ نکند بعد از اینکه به ارتش کشور آذربایجان برای تصرف قراباغ کمک کردیم فردا نیز برای تصرف تبریز و ارومیه و اردبیل نیز باید به آنها کمک کنیم؟ گرنه مانقورد یا شوونیست خواهیم بود؟!

این خیلی مضحک است که شما انتظار کمک از کسانی داشته باشید که بدترین فحشها را نثارشان میکنید. نوشتید "كجا بوديد وقتى ملت آزربايجان در خرداد بر عليه تبعيض و ستم به پا خواست؟" این از آن حرفها است. چطور مردم گیلک و فارس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما مردم آزربایجان بی صبرانه منتظر سقوط رژیم اخوندی به دست خود فارسها هستیم. بعد از سقوط آخوندها فارسها روی ثبات و آرامش را نخواهند دید و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انوقت نوبت ماست که به سرعت مستقل شویم و شما متجاوزین هندی تبار را برای همیشه از ازربایجان بیرون بیاندازیم.
مردم ازربایجان از کردهای سوریه و عراق درس گرفتند. کردها در سوریه وارد انقلاب نشدند . بعد از هرج و مرج کردها که در سوریه شناسنامه هم نداشتند ارتش 100 هزار نفری درست کرده اند و نصف سوریه را اشغال کرده اند. راه ما هم همین است. منتظر می مانیم تا سر موقع برای استقلال ازربایجان بجنگیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زلزله گرسنگان و اتشفشان خشم فرو خفته زحمتکشان در راه است

سیل خروشان توده های میلیونی ایرانیان از هر قوم و تباری فراتر از تخیلات و ارزوهای رییئسی و مخالفین روحانی تمامیت حکومت جهل و جنایت را به چالش خواهند کشید.
مبارزات مدنی انهم بر علیه گرانی و بیعدالتی اچتماعی در عمل افکار شوونیستی را در زیر گام های استوارش دفن خواهد کرد. این تجربه تاریخ است و تحت تاثیر افکار نژاد پرستانه قرار نمیگیرد.
نه خراسان سر جنبش است و نه اذربایجان سر جنبش بوده است. تفرقه اندازی در صفوف مردم تحت هر نامی عملی ضد مردمی و در جهت منافع حکومت ضد بشری حاکم بر کشورمان است.

اینان هراسشان ز یگاگی ماست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی فراموش نکنید، کسانی که زبان مادری ما را بریده اند هرگز قابل بخشش نسیتند، آنها باید در سازمان ملل به جنایت اتنو ساید خود در برابر جهانیان اعتراف کنند و از ملت ترک آزربایجان باید عذر خواهی بکنند. مرزهای پرگهر پیشکش ایراندوستان، دو دستی بچسبید به سیمهای خاردار مرزهای پرگهر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی... لطفآ آرم « الله» بغل ستاره سرخ در پرچم سه رنگی از یادتان نرود.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... خلاصه زندگی ما آزربایجانی ها در این شعر نهفته است.. وقت آن رسیده که به این ازدواج سیاسی پایان داده شود و هرچه زودتر این طلاق سیاسی زیر نطر ناظران بین المللی انجام بگیرد. در طول تاریخ طلاق های سیاسی بوده و خواهد بود.. به امید هر چه زودتر آن روز.
(( روز ســــختــــــی خـــاک آزربـــایـــجان ســــر می شود.......... وقت آســـــایش همـــان ســـــر ,خـــاک بـــر ســــر می شود))
بهترین ها و روزهای خوبی را در سال نو میلادی برایتان آرزومندم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی، فلسفه محمدرضا لوایی با شما فرق دارد. او دنبال ایران نیست برای آذربایجان می جنگد. برای او سلطنت و ولایت هر دو یک سکه هستند. تفرقه ای در کار نیست. باید از آذربایجان خداحافظی کنید. مجاهدینی مثل تو و سازمان تو در حرکت آذربایجان جایی ندارند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمدرضا لوائی باید بداند که خلق قهرمان ایران به هیچ وجه به دنبال احیای سلطنت به گور سپرده شده پهلوی نیست و به ذلت سلطنت تن نمی دهد. خلق ایران به هردو رژیم شاه وشیخ تف می کنند و خواستار سرنگونی رژیم آخوندی و برپایی جمهوری سوسیال دمکرات و لائیک ایران هستند.
مردم ایران که کمرشان زیر انواع ستم ها و ظلم و استثمار رژیم پلید آخوندی خم گشته، امروز باید هشیارانه تر از هر وقت دیگر به ترفندها و نظرات و ایده های تفرقه افکانه ی پان ترکهایی مثل محمدرضا لوائی، توجه کنند.
وزارت اطلاعات رژیم پلید آخوندی، در منحرف کردن اذهان از جنایات و دزدیهایشان، از جدایی طلبان خائن و فاشیستهای پان ترک و پان عرب و قوم گرایان مرتجع، به نحو احسنت استفاده می کنند.
باری، تنها با تحکیم وحدت مبارزاتی تمامی اقوام ایرانی ،از فارس زبان و ترک و کرد و بلوچ و عرب خوزستانی و.... برعلیه رژیم ضدایرانی و ضدبشری آخوندی و سرنگونی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشکورلر لوایی بئی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی گرامی! با این گفتار مبرهن، تیشه بر ریشه پان ایرانیسم و پانفارسیسم تمامیت خواه زده ای! این گفتار مثل زهریست برجان دشمنان ملت آزربایجان، چیزیکه کمتر پاد زهری تصور است بر آن . جناب لوائی عزیز، پرده را از چهره مخوف پان ایرانیسم به کناری زده، چهره استعمار گران را در معرض دید عموم گذاشته ای. بر اعماق تاریک اژدهای پان آریائیسم نور افکنده ای. دیگرهمه چی برملا شده است. آزربایجان سر کسی نیست. آزربایجان سر خودش است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هزاران احسنت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ازبهترین مقالاتی است که خوانده ام.مسائل عینی وملموس را زیر قوی ترین پروزکتورها وذره بین ها هم قرارمیدهیدولی انکه نمی خواهد به بیند نه خواهد دید.مسائل گواتمالاوتایوان ونامیبیارا میبیند وتفسیرهم میکندولی خقایق وواقعیات نزدیک تراز ازرگردنش را نه که نبیندبلکه انکارمیکند .انجاشاید به گریه هم تظاهربکندولی به این جاکه برسد شخصیت دومش غلبه می کند وظاهرمیشود.میشود زورگو واستعمارگر .دری به تخته خورده و به دلایلی که جای بحث فراوان داردحکومت دستش رسیده وخق حیات برای کسی قائل نیست..نتیجه..ماهیچ سنخیتی بااین هانداریم .هدف اعلایشان اسیمیلاسیون تمامی ملل تحت حاکمیت شان است.تورک ها واعراب راخودشان به اعتراض وحرکت اوردند .وکورد هاهم به اقتضای وقت ازچماق وهویج استفاده میکنند.نوبت بلوچ هاهم رسیده ودیرنیست که لرهاوگیلک وتالش وغیره هم سربلند کنند...مشکل خودشان است..تورک دیده انچه راکه بایدمیدید.شادوسلامت باشید