شواهدی دال بر کودتای قریب الوقوع سپاه پاسداران رزیم کهریزکی-اسلامی

فعالین حرکت ملی آزربایجان بایستی هوشیارانه حوادث اخیر را دنبال کنند چرا که پیروزی کودتای سپاه پاسداران میتواند به یکدست شدن جبهه شوونیسم ایرانی-فارسی-شیعی منجر گردیده و امکان هجوم وحشیانه دیگری را بر ما فراهم سازد. فرصتی دیگر پدید آمده تا ساکنین تبریز و دیگر شهرها و روستاهای آزربایجان باخواسته قانونی " حق تعیین سرنوشت" و برگزاری رفراندوم "تعیین آینده سیاسی آزربایجان "توسط سازمان ملل, هر چه سریعتر خیابانها و میادین را اشغال کنند. سیاست سکوت فرصت سوزیست.

تردیدی نیست که جمهوری کهریزکی-اسلامی-فارسی ایران واپسین لحظات عمرننگین خود را سپری می کند. احمقانه است اگر تصور کنیم که سپاه پاسداران بعنوان ثروتمندترین موسسه نظامی, سیاسی-تجاری ایران برنامه ای برای پس از سقوط رژیم نداشته باشد چرا که در غیر اینصورت بزرگترین بازنده برچیده شدن بساط آخوندیسم خواهد بود. در راستای همین سیاست نجات است که چند سالیست سپاه پاسداران به مهندسی یک لیدر نظامی بنام قاسم سلیمانی پرداخته و از شر سر همین تدبیر, نه تنها سبز و سیاه و بنفش جمهوری کهریزکی او را تا حد قهرمان ملی تعالی داده اند بلکه برخی از ناسیونال شوونیست های ایرانی-فارسی نیر جهت تبلیغ او به خدمت گرفته شده اند. از جمله این تمهیدات گسیل خیل مخالفین عمدتا از زندانیان سیاسی سبز و بنفش به خارج از کشور و تغذیه فکری آنان بصورت مستقیم و غیر مستقیم  جهت نفوذ در اپوزیسیون خارج از کشور می باشد. اینروزها شاهد فعالیت روزافزون شبکه وسیع تبلیغاتی از این افراد با مضمونی مشابه که همانا ازمینه چینی کودتاست مواجه هستیم . بعضا در برخی از سخنرانیهای دانشگاهها به دروغ خبر ورود احتمالی قاسم خان را اعلام می کنندکه باعث وجد و شعف حضار ناآگاه تحت تاثیر پروپاگاندای حکومتی گردند و به عبارتی از تبلیغات با چراغ خاموش هم نمی گذرند.

فراهم ساختن امکان تظاهرات اخیر مردمان تهیدست , سردادن شعارهائی همانند "رضا شاه روحت شاد" از قم!!! را شاید بتوان دلیل دیگری بر لزوم تخلیه پتانسیل انقلابی مردم و اجرای سناریوی کودتا توسط سپاه دانست. تردیدی نیست که سپاه تمامی مواد اولیه لازمه برای کودتا را در اختیار دارد. کنترل 40 درصد واردات قاچاق کالا, شرکتهای فراوان تجاری, نیروهای سه گانه مجهز و نفوذ فراوان در قوه های مقننه, اجرائی و قضائی کشور بمعنای حکومتی در داخل حکومت آخوندیست و براحتی میتواند در زمان مقتضی مخالفین حکومتی کودتا را از سر راه بر دارد. ارتش ایران دیسپلین بهتری را دارست اما امکانت مادی و نظامی سپاه مانع از ورود ارتش به تقابل با کودتای سپاه خواهد بود و احتمالا درصورت موفقیت کودتا در داخل سپاه ادغام خواهد گشت.

به اعتقاد من سپاه پس از کودتا , بمنظور عبوراز مرحل اولیه حکومت کامل نظامی و شکل دهی پایگاهی مردمی, سیاست های ذیل را پیشه خواهد کرد:

 

1-      بمنظور جلب بخشی از نسل جوان زنان که  با تک خواسته  آزادی حجاب , حرکت تک بعدی وسیعی  را در دل جامعه شکل داده اند حجاب را آزاد اعلام خواهند کرد.  

2-      نفرت از روحانیون چنان در ایران همه گیر شده است که خود آیت الله ها علنا به آن اعتراف می کنند  و  سیاست قلع  و قمع بدنامترینهایشان میتواند دل بسیاری را بدست آورده و به سیاهی لشکر مدافعان کودتا بیفزاید.                                                   

3-      با بهره گیری ازفتاوی  روحانیون سبز مقبولیت در میان  بخش مذهنی جامعه که تقریبا تمامی امکانات یک کشور را بدون رقابت  در اختیار دارند  و در طی 40 سال اخیر علاوه بر مال اندوزی , صاحبان مناصب گوناگون بوده  اند  را تسریع خواهند کرد.                                                           

4-      با بهره بردای از راسیسم نهادینه موجود در جامعه  ایرانی –فارسی , بمنظور ترسیم چهره ای رضاشاهی از خود به قلع و قمع  فوری فعالین ملل غیر فارس بخصوص ترکها و حرکت ملی آزربایجان  تحت عنوان مبارزه با تجزیه طلبان خواهند  پرداخت و خود را ناجی ایران از فروپاشی  خواهند نامید.  راست گرا یان فاشیستی را که امثال امید دانا ها  در اطرافشان جمع کرده اند  براحتی جذب نیروهای کودتا خواهند گشت.  نظامیان بطور سنتی در ایران همواره خود را پاسدار مرزهای کشور نامیده اند و اساس مشروعیت وجودیشان در بین عوام الناس همین بوده  است.                                                                   

5-      با اعلام پرداخت یارانه  پیشتر به دو دهک گرسنه جامعه , سیاست خنثی سازی موقت انرژی حاشیه نشینان شهرها   و فقرا را در پیش خواهند گرفت تا از یارگیری آنان توسط نیروهای ضد کودتا  جلوگیری کنند.  سپاه بخوبی از موفقیت سیاست پخش سیب زمینی در زمان احمدی نژاد واقف است و این تجربه را تکرار خواهد کرد.  

6-      با تسریع مذاکرات با آمریکا و اعلام پایان سیاست ضد آمریکائی میتوانند راه را برای توافقهای همه جانبه با ایالات متحده که با پیروزی ترامپ تقریبا متوقف شده است را باز کنند  و با چاشنی قراردادهای سود آور نظامی, آمریکائیها را پبا خود همراه سازند.  خلع سلاح حزب الله و خروج  از سوریه  از مواردیست که  میتواند پشتیبانی دول غربی را برایشان به ارمغان بیاورد و به اخذ امتیازات گوناگون  سیاسی-اقتصادی از غرب منجر گردد.               

7-      با تداوم واگذاری بازار مصرفی ایران را به بنجلات چینی و همکاریهای استراتژیک اقتصادی و سیاسی با روسیه  عملا آنها را نیز با خود همراه خواهند ساخت. سیاست موازنه مثبت خارجی برای عبور از سالهای آغازین کودتا هسته اصلی سیاست خارجی کودتاگران را تشکیل خواهند و قدرتهای ریز و درشت جهانی از سفره پهن شده توسط کودتاگران لقمه ای خواهند پیچید.

 

 فعالین حرکت ملی آزربایجان بایستی هوشیارانه حوادث اخیر را دنبال کنند چرا که پیروزی کودتای سپاه پاسداران میتواند به یکدست شدن جبهه شوونیسم ایرانی-فارسی-شیعی منجر گردیده و امکان هجوم وحشیانه  دیگری را بر ما  فراهم سازد. فرصتی دیگر پدید آمده تا ساکنین تبریز و دیگر شهرها و روستاهای  آزربایجان باخواسته قانونی " حق تعیین سرنوشت"  و برگزاری رفراندوم "تعیین آینده سیاسی آزربایجان "توسط سازمان ملل, هر چه سریعتر خیابانها و میادین را اشغال کنند.  هزینه شعار "حق تعیین سرنوشت"  و برخورداری از حق استقلال  در شرایط سیال فعلی و دلمشغولی دشمنان ملت آزربایجان بسیار پایین خواهد بو و باید فرصت را غنیمت شمرد . سیاست سکوت در این فضای ملتهب  فرصت سوزی  بزرگیست. 

 

دیرنج مین ائللی

31 دسامبر 2018

  

                                                  

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده خود فارغ التحصیل دبیرستان سپاه در تبریز هستم. به یاد دارم که بعد از قیام خرداد 85 چه طور نمادهای آریایی و ایرانی جای نمادهای مذهبی را در دبیرستان گرفت و سرود ای ایران به صبحگاه اضافه شد. صبحگاه هایی که متناوبا توسط فرمانده لشکر عاشورا و امام جمعه تبریز بازدید میشد. کاملا به یاد دارم که تصویر سربازان هخامنشی چه طور سر از بولتنهای کریدورها در آورد. با اطمینان می گویم که وظیفه سپاه ترویج ناسیونالیزم ایرانی در آزربایجان تعریف شده. البته همان طور که میبیند کاملا موفق شده اند و امثال بنده را تحویل جامعه داده اند. یعنی به همان اندازه که در 40 سال موفق به تربیت انسان های دیندار شده اند همان اندازه هم موفق به تربیت افراد فارس پرست خواهند شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عزیز چرا اینقدر همه چیز رو بهم مبافی؟اولا شیعه رو کی توی ایران رواج داد فارسها یا ترکها؟ دوم سپاه فقط فارسها نیستند مثل اینکه آقای محصولی و بسیاری سرداران آذربایجانی دیگر را یادت رفته. سپاه فقط آذربایجان را به کثافت نکشیده هرجا که «پروژه های عمرانی» انجام داده گند زده. نمونه اش سد گتوند در خوزستان وبسیاری گندهای دیگر. چه اصراری داری استدلال کم میاری جمهوری فاشیست اسلامی رو به فارسها ربط میدی. اونها هم اگر بیشتراز ترکها زیر چکمه های پاسدارها له نشده باشند کمتر نشده اند.اصلا بدا به حال آن آذری غیرتمند که بخواهد به حرف فسیلهای بیخرد گوش دهد. تجربه حزب خلق مسلمان و رد پیشنهاد کردها برای حمایت از آنان را همیشه جلوی چشمتان داشته باشید. ایران مال همه ایرانیان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" کره شمالی‌ یا اریتره؟ آیا ایران شهر فارسی‌، قادر به خلق گفتمانی که واقعیت‌ها را بیان کند را دارد؟ """ شکست اصلاحات و رفرم بزرگترین نتیجه گیری تحولات اخیر در ایران است، کمبود فضا برای درخواست عدالت، کمونیست‌ها و چپی ها، به حاشیه رانده است، از طرفی‌ "" تقاضا برای بهبود اقتصادی "" در سیستم فعلی‌، مانند درخواست وام از یک گداست، ایران شهر فارسی‌ اینک باید برای بقا ، دست به یک "" soul-searching "" بزند، مردمان ‌ایرانی، با جهانی‌ شدن، سالهاست چشم به پیشرفت‌های کشور‌های همسایه دوخته اند، کشور هائی با اقتصاد موفق، بدون اتکا به نفت، با اقتصادی دو برابر اقتصاد ایران نفتی‌، سالهاست میهمان توریست‌های مردمان ‌ایرانی هستند، آیا نیروی کار آفرینی جوامع ترک، مسیر ایران را تغییر خواهد داد، یا ایران شهر فارسی‌، کشور ایران را، به کرهٔ شمالی‌ / اریتره دیگری تبدیل خواهد کرد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دیرنج مین ایلل یوز ایللی: اولا منطقی که ارائه کردید که البته شعار بود و منطق نبود، مرا قانع نکرد. با این شکل و شمایلی که بعنوان علامت مشخصه برای خودتان ساختید و شبیه علامت دزدان دریائی ست و به درد ترساندن اطرافیان می خورد هم مرا متعجب کردید و هم خنداندید. شاید شما مین ایللی و هزار ساله باشی برای همین شکل جمجه را می پسندی اما من آنرا شبیه مترسک مزرعه ها برای ترساندن گنچشک ها دیدم. بجای تلاش برای ترساندن سعی کن منطق داشته باشی، قانع کننده باشی و مودب. بیراز ین آشاغییه چوخ گاخمسان گویه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر قرار است بارفتن نظام ایران دچار جنگ داخلی و تجزیه شود بهتر آن است که همین نظام باقی بماند.تحمل ظلم بهتر از تجزیه است.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رصا دولت, سپاه بازوی مسلح سیستم شوونیسم فارسی- اسلامیست. سپاه عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه است. تقریبا همه سد های رودخانه های اطراف دریاچه را قرارگاه خاتم الانبیا سپاه ساخته و زمینهای اطراف را به اعوان و انصار خود برای کشاورزی اجاره داده اند و برق به وزارت نیرو می فروشند.سپاه پاسداران یک موسسه تجاریست و از فروش بلیط مسابقات تراختور, ساخت استادیوم و پل و جاده اطراف آن ملیاردها به جیب زده است. سپاه عامل سرکوب وحشیانه قیام 22 می 2006 تبریز و دتگر شهرهای آزربایجان بود. اختلاف نطر و عقیده از خصائص انسانهاست و من معتقدم باید وارد گود شد و مهر خود را زد.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای گولاخلی,
یک موسسه صد ملیارد دلاری مانند سپاه کهریزکیان, نیازمند خط دهی چند خطی من نیست جانم,. من بر اساس شواهد موجود و اتحادهای نامقدس دشمنانمان یعنی فاشیسم ایرانی-فارسی با کهریزکیزم- فارسی-شیعی احتمال کودتا و پی آمدهای آنرا حدس می زنم آخرین اطلاعیه حزب پان ایرانیست که سپاه را به کودتا ترغیب کرده را مطالعه کنید. بنظر من خطر جدیست و شرائط بسیار سیال است.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم انانیموس, در نبود ما در میادین و خیابانها تعدادی دانشجوی فارس دانشگاههای شهرهایمان, همراه با ذوب شدگان در فرهنگ ایرانی -فارسی در خیابانها شعار " جمهوری ایرانی" سر داده و کلیپ آنرا را در یو تیوب آپلود کرده اند. خبر گزاریها نیز این کلیپها را بازتولید کرده به این تصور دامن می زنند که آزربایجان نیز در حسرت نبود رضا شاه دارد میسوزد. این تظاهرات تاکنون کم هزینه ترین تظاهرات تاریخ جمهوری اسلامی بوده و بهترین فرصت برای طرح اصلی ترین شعار و خواستمان یعنی حق تعیین سرنوشت و رفراندوم را می باشد. ساغ اولون.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک جمله
الان برای ورود آزربایجان به این بازی که شفاف نیست زود است. این بازی معلوم نیست از کجا اداره می شود؟ (سپاه-خارج-؟!) این بازی معلوم نیست تا کی طول می کشد؟! الان هنوز چیزی نشده مردم یک خیابون را هم دستشون نگرفتن. فعلا همه چیز تحت کنترل سپاهه. چرا آزربایجان باید خودشو گوشت دم توپ بکنه تا دیگران میوه رو بچینن؟! وقت میوه چینی مثل کردهای سوریه وارد عمل می شویم. مطمئن باش نصف ایران رو هم میتونیم اشغال کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
داری پیش بینی میکنی یا داری به سپاه خط میدی که چطور کارشو پیش ببره؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواب دیدی خیر باشه!
سپاه پاسداران چه ربطی به شوونیسم فارس دارد؟ تراختور و تماشاگرانش توسط سپاه سازماندهی میشوند حال شما از آن برائت میجویید!
آقا! از خیرت حاجتی نیست شر مرسان! شما فقط به طرفدارانت بگو هرچی میخاند بکنند. فعلا که گیج و منگ شدید و اباطیل میبافید. یکی از شما مانیفست صادر میکند "ما را رها كنيد، همان بهتر که خراسان سر ایران باشد نه آزربایجان!" و مردم آذربایجان را به ماندن در خانه ها ترغیب میکند!" یکی هم میگه باید مطالبه محور باشد و بدور از شعارهای نژادپرستانه و.....
شما هم بمیگویید "باید فرصت را غنیمت شمرد . سیاست سکوت در این فضای ملتهب فرصت سوزی بزرگیست"

هر نه اکیرسن! اونودا بیچیرسن قارداش! آنچیزی که شما میکارید خار است لاجرم .....
بگذریم