گفتگو با مهرداد رشيدي در باره چشم أنداز مبارزات مردم ا

.آیا خیزش سراسری مردم ایران دچار شکست شده و رژیم جمهوری اسلامی باز هم دستکم برای هفت هشت سال دیگر بر ایران حکومت خواهد کرد؟
۲.آیا این رژیم سرکوبگر را می توان از راه مسالمت آمیز و نافرمانی های مدنی از قدرت برکنار نمود؟

آیا خیزش سراسری مردم ایران دچار شکست شده و رژیم جمهوری اسلامی باز هم دستکم برای هفت هشت سال دیگر بر ایران حکومت خواهد کرد؟
۲.آیا این رژیم سرکوبگر را می توان از راه مسالمت آمیز و نافرمانی های مدنی از قدرت برکنار نمود؟
۳.سال هاست که رهبران اپوزیسیون رژیم از ضرورت اتحاد و ائتلاف و همبستگی در مبارزه برای سرنگون ساختن رژیم جمهوری اسلامی سخن می گویند،اما چنانکه می دانیم تاکنون چنین اتحادی شکل نگرفته است.چشم انداز شکل گرفتن چنین اتحاد و یا ائتلافی را در آینده ای نزدیک چگونه می بینی؟عناصر تشکیل دهنده ی این اتحاد در درون و برون از ایران کدامند؟بنظر تو چه موانعی بر سر شکل گرفتن این اتحاد وجود داشته و دارد و آیا بدنبال این خیزش سراسری و سیاست دولت کنونی آمریکا شانس شکل گیری این اتحاد بیشتر شده یا کمتر؟
۴.نوع سامانه و حکومت آینده در ایران از نظر تو چه باید باشد؟
۵.بعنوان فردی که در گذشته کمونیست بودی و اینک سالهاست که از سامانه ی پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی می کنی،چه پیامی برای انقلابیون و بویژه کمونیست های ایران داری؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: