همه دستگیرشدگان خیزش باید آزاد شوند

آنچه از سوی حکومت دیدیم، همه سرکوب، ارعاب، خشونت، تهدید، پرونده سازی، بازداشت و زندان بود و همینطور بیرون آمدن جنازه ی تنی چند از معترضان از زندان

 

 

نهادهای حکومتی می گویند ؛ اغلب معترضان بازداشتی آزاد شده اند !؟

از کجا به درستی این ادعا پی ببریم ؟

در پاسخ اعتراضات مردم ، آنچه از سوی حکومت دیدیم همه سرکوب ، ارعاب ، خشونت ، تهدید ، پرونده سازی ، بازداشت و زندان بود و همینطور بیرون آمدن جنازه تنی چند از معترضان از زندان و ابهامات بیشتر !

. براستی چرا دستگاه های حکومتی پاسخ ما را در جهت بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها ندادند ؟ اینک چگونه می خواهند روشن و شفاف پرده از روی ماجرای بازداشت شدگان بردارند ؟

حکومتی که خود ، حقوق شهروندی معترضان بازداشتی را زیر پا می گذارد ، قانون و عدالت و آزادی را به مضحکه می گیرد و رفتارهایش همه مغایر با حقوق بشر است ، چگونه باید به گفته هایش اعتماد کنیم ؟

اعتراض حق مردم است و همه معترضان بازداشتی و زندانی باید آزاد گردند ..‌‌

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: