آیا او "رضا شاه" آمریکاست ؟

دانلد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی، وعده‌ هایی می‌ داد که به ظاهر عجيب و غريب می‌ نمود و هتا با تمسخر لودگان و آویزان های سیاسی روبرو می‌ شد. می گفت اگر ریيس جمهور شود، آمريكا از پيمان زيست محيطي پاريس خارج مي‌ شود !! پيمان مافیای جهانی گلوبالیست ها كه پس از ۲۵ سال طرح و برنامه ریزی، آن را به اجرا گزاشتند و او از اين پيمان خارج شد !!

در زمان انتخابات می گفت شاخص كل بورس سهام "داو جونز" آمریکا را كه ميانگين ٣٠ سهام برتر بورس وال استريت می باشد، که در اواخر ریاست جمهوری حسین اوباما در حال سقوط بود را، نه تنها از سقوط نجات می دهد، سقوطی که جهان را هم به سقوط می کشید، كه آن را به ركورد ٢٠ هزار یکا خواهد رساند !! او را در رسانه های مزدور گلوبالیست ها مسخره می کردند که وعده های غیر ممکن می دهد و او اين كار را كرد. امروز شاخص كل داو جونز به بيش از ۲۴ هزار یکا رسيده است که در پنجاه سال گزشته بی نظیر است !!
در زمان انتخابات می گفت نرخ بيكاری در آمريكا را طی يک‌ سال از ١٠ درصد به زير ۵ درصد خواهد رساند، به او می خندیدند و او اين كار را كرد !! نرخ بيكاری در آمريكا امروز به ۴ درصد رسيده است !!

در زمان انتخابات می گفت نرخ رشد اقتصادی آمريكا را تا پايان سال ٢٠١٧ كه در دولت حاج حسین اوباما به كمتر از ١ درصد رسیده بود را به بيش از ٣ درصد خواهد رساند. در رسانه ها به او توهین می کردند که وعده های دروغین می دهد !! او اين كار را كرد و نرخ رشد اقتصادی آمريكا در حال حاضر با رقم ۳.۲ درصد، بالا ترين نرخ رشد در بين تمامی كشورهای صنعتی و توسعه يافته است !!

در زمان انتخابات می گفت در صورت پيروزی، اورشليم را به عنوان پايبتخت همیشگی اسرایيل به رسميت خواهد شناخت و او اين كار را كرد و نشان داد، سخنان پوچ و توخالی نمی گوید !!
در زمان انتخابات می گفت اگر پيروز شود، توافق برجام با رژیم جمهوری اسلامی را به شكل کنونی نخواهد پذیرفت و او اين كار را كرد !! توافق برجام با وجود مخالفت اروپا، روسيه و ساير كشورها، با فشار آمريكا در حال فروپاشی است !!
در زمان انتخابات می گفت اگر به او رای دهند، در مرزهای جنوبی آمريكا ديواری بلند میان مكزيک و آمريكا برای جلوگیری از ورود گروهک های مواد مخدر و مهاجران غیر قانونی خواهد ساخت و پول ساخت آن را هم از مكزيک خواهد گرفت !! او را به مسخره می گرفتند و او اين كار را كرد. او با خروج از توافق تجارت آزاد با مكزيک و كانادا (نفتا) برای واردات كالاهای مكزيكی ٢٠ درصد عوارض وضع كرد. تنها در سال گزشته، مكزيک بيش از ٢٣٠ مليارد دلار به آمريكا كالا صادر كرده است و آمريكا بيش از ۴۰ مليارد دلار عوارض واردات به دست آورده كه رییس جمهور ترامپ آن را برای ساخت ديوار مرزی اختصاص داده است !!
در زمان انتخابات می گفت تمام هزينه‌ های ملل متحد و يونسكو بر عهده ی آمريكاست و كشورهای ديگر حق هموندی خود را درست پرداخت نمی كنند و اگر اين رویه را ادامه دهند، آمريكا از يونسكو خارج و یارانه ی ملل متحد را كاهش می دهد؛ و او اين كار را كرد !! آمريكا از سازمان يونسكو خارج شد و یارانه ی پرداختی به ملل متحد را ۵۰ درصد كاهش داد !!
در زمان انتخابات می گفت مالیات ها را کاهش خواهد داد تا مردم عادی آمریکا و قشر متوسط، مرفه تر شوند و زندگی بهتری داشته باشند. دشمنانش به او اتهام می زدند که با مردم فریبی و دروغ می خواهد رای جمع کند !! چند وقت پیش، بزرگ ترین کاهش مالیاتی پنجاه سال گزشته ی آمریکا را به اجرا در آورد !!
نام این بزرگ مرد در تاریخ آمریکا به نیکویی جاودان خواهد ماند، همانگونه که نام ایران سازان پهلوی همچون چلچراغی مجلل در سرسرای تاریخ ایران زمین می درخشد.


فرمان اعلا حضرت رضا شاه بزرگ مبنی بر پایان دادن به خرید و فروش برده

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: