درگیری پلیس و دراویش در تهران؛ 'سه مأمور در حمله یک اتوبوس کشته شدند'