فرزين بستجاني:wi-fi،دروایش،رفراندم و آسیب شناسی اپوزیسیون

گفتگو ي خودموني بافرزين بستجاني در باره ،wi-fi مجاني امريكا برأي مردم ايران ، دراويش گنابادي ،فرهنگ گفتگو وجنگ دروني اپوزيسيون(اسيب شتاسي)

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
گرچه جناب بستجاني با سخنرانی غرای خود که گویی برای تظاهرات ادا میگردید نکات مفید بسیاری را متذکر شدند ولی یکی دو مورد آن از نظر من جای گفتگو دارد. یکی آنکه ایشان جلوگیری از فروش نفت را یکی از دوشرط واجب و مهم برای سقوط رژیم میدانند. کمتر از یکصد سال پیش که جمعیت ایران ۱۲ میلیون و آب فراوان و زمین ها حاصل خیز بود مردم در فقر زندگی میکردند. امروز با بی آبی و بدی اوضاع جوی, ۸۰ میلیون ایرانی جز از نفت چیز دیگری برای تغذیه دارد؟ آیا فرمایش ایشان مصداق اینست که عمل جراحی بسیار موفقیت آمیز بود ولی بیمار فوت کرد؟ و این همان کاری نیست که یکی دو هفته پیش دونالد ترامپ و وزیر خارجه او - مدیر عامل سابق شرکت غول پیکر نفتی اکسون - در مورد ونوزئلا اجرا کردند و سیل فراری چنان بالا رفت که کلمبیا مرز خود را بر فراریان بست؟ آیا ایشان چنین آرزویی دارند؟

در مورد رضا پهلوی و "شاهزاده" نامیدن ایشان نیز
عدم انتشار شده: 
false