خامنه اى و سركوب مليت هاى ممالك محروسه ( 1 )


جسارت چيزى است كه در محدوده ى كنايه و استعاره نمى گنجد. بايد شفاف بود. اين نوشته در بخشهايى مختلف به حقايقى ناگفته اشاره خواهد كرد. ضمناً سايت haray.net هم سايتى است كه از اين ناگفته ها مى گويد.

خامنه اى دارد قوشون اصولگرا را در نقاط حساس حركت ملى جا مى دهد. مصادره ى سكوت آزربايجان به نفع اصولگرايى و ولايت، دور جديد نگرش حكومت است. در طول اينهمه سال داد و فريادِ آزربايجان بر سر مسئله ى درياچه ى اورميه به يكباره خامنه اى ( آنهم بعد از خشك شدن درياچه ) هوس نجات درياچه را كرده است. شاخه ى شيعه ى لبنانى قوت گرفته در اندرونى شيعه ى شعوبى اكنون خود را ضعيف حس مى كند و دارد از ديدگاه خويش طبل بازى با هويت ها را بيشتر از قبل به صدا در مى آورد. در اين ميان بعضى از شاخه هاى اينترنتى حركت ملى فريب مى خورند.

خامنه اى دارد اورميه و شهرهاى غربى آزربايجان را دو دستى تقديم كردها و ارمنى ها مى كند. طورى شبيه سازى مى كند كه مثلاً فقط اين اصلاح طلب ها هستند كه دارند تورك ستيزى مى كنند. ما ماهيت زشت اصلاح طلب ها را مى دانيم اما خامنه اى هم در پشت همين ماهيت، مخفى شده است..

همه مى دانيم كه كريدور شيطانى حكومت سعى دارد از مرز ارمنستان تا مرز عراق يك منطقه اى پاكسازى شده از تورك ها ايجاد كند. خامنه اى بر آن كريدور، كردها و ارمنى ها را جا مى دهد. بدين طريق رابطه ى مرزى آزربايجان جنوبى با تركيه علناً از بين خواهد رفت..

بعضى از جان بركفان خامنه اى كه بر حركت ما نفوذ كرده اند سعى دارند چنين القا كنند كه اين كار، كار اصلاح طلبان مى باشد اما در مملكتى كه رئيس جمهور و مجلسش به اندازه ى نخود سياه ارزش ندارند و حرف اول و آخر را خامنه اى مى زند طبيعى است همه ى طرح هاى مهم با تاييد خامنه اى صورت مى گيرد. سپاه در اين ميان در پيشبرد اهداف خامنه اى نقش اصلى را ايفا مى كند. البته اصلاح طلبان دشمن قسم خورده ى تورك هاى ممالک محروسه هستند و در اين شكى نيست که خامنه اى دشمنى مانقورديزه شده مى باشد و خطرناكتر از اصلاح طلبان است.
از یاد نبریم که غارت منابع طبیعی آزربایجان نظیر معدن سونگون و … توسط سپاه و زیر نظر مستقیم خامنه ای صورت می گیرد. حتی اگر طرفداران او اعمال او را ماستمالی بکنند، فراموش نکنیم که حضرت علی (ع) در نامه ای به والی آزربایجان وجود هر نوع تخلف را از سمت والی، تخلف خویش می پندارد.

ويدئويى از خامنه اى منتشر شد كه بعد از سالها داد و فرياد و آه و ناله ى تورك هاى ايران، او خطاب به كودك تورك مى گفت كه فارسى زبان رسمى و زبان مراکز عمومی است اما در خانه زبان توركى را ياد بگيريد. خيلى ها اين ويدئوى خامنه اى را از روى ناآگاهى منتشر كردند اما به نظر من اين ويدئو توهينى آشكار به ما بود. زبان توركى زبانى نيست كه در خانه هايمان بماند. خامنه اى نگران زبان ما نباشد. اين زبان ، زبان ملت ها و دولت ها بود و هست. زبانى نيست كه خانه نشين شود. خامنه اى نگران سايه ى شوم دولتمدارى فعلى ايران باشد كه حتى در خانه هايمان نيز از گزند و هجمه ى زبان مسلط فارسى در امان نيستيم و صدا و سيماى وى بيست و چهار ساعت در خانه هايمان با زبان سركوب دارد روياها و بيدارى ما را اشغال مى كند..
خامنه اى از طرفى به زور رسانه و با تعليم اجبار ى زبان فارسى در خانه هايمان تخم استحاله مى كارد و از طرفى نصيحت هاى سياسى ناكارآمد حواله مى كند.

سالهاست كه از صدا و سيماى او و از نهادهاى وابسته به او داريم تورك ستيزى او را تحمل مى كنيم. امثال هفته نامه ى ميثاق و سايت آذرى ها و همه و همه مربوط به خامنه اى هستند. سربازان گمنام و البته بدنام خامنه اى حتى در آمريكا هم به شدت مشغول به كارند. اطلاعات خرج هاى زيادى در قلع و قمع زبان و فرهنگ ما كرده است و مى كند. و همه ى اين هزينه ها با امضاى خامنه اى اتفاق مى افتد..

اينكه ما با پانفارسيسم و ملى گرايى آريايى ايرانى در جدال هستيم درست است و يك اصل است، اما خامنه اى حق ندارد از اين جدال به نفع تقويت قدرت و منافع ايدئولوژيكى خويش استفاده كند. البته در عالم سياست او براى بقا مى تواند اين بازى را بكند ولى فعالان سياسى و دايره ى فكرى حركت نبايد درون بازى خامنه اى بيفتند.

مصاحبه اى ديدم كه ضرغامى دارد خامنه اى را تطهير مى كند و مثلاً چنين وانمود مى كند كه خامنه اى حامى زبان توركى است و قرار بود زبان توركى در رسانه ى ملى هم به كار برده شود اما كسانى مانع شدند. سئوال اينجاست يا آن ” كسان” آنقدر قوى هستند كه ريش خامنه اى ها دست آنهاست و يا اينكه خامنه اى دارد دور جديد تبليغات سياسى را به نفع اصولگرايان با استفاده از جريان قدرتمند حركت ملی ما پى مى ريزد..
آنچه در اين ميان مهم است اينكه ما نبايد گول خاطره سازى ها و وعده هاى اين بازى جديد را بخوريم. خامنه اى اگر راست مى گويد، عملا موارد زير را در اسرع وقت به اجرا بگذارد:
١- گشايش مدارس زبان توركى در مناطق تورك نشين ممالك محروسه
٢- نجات سريع درياچه ى اورميه
٣- توقف عمليات كريدور شيطانى، توقف كوچ اجبارى آزربايجانى ها به مناطق ديگر ممالك محروسه و توقف كوچاندن كردها و اسكان دادن آنها در مرزهاى غربى آزربايجان

در خوشبينانه ترين حالت باز هم بايد بگويم كه خامنه اى دير كرده است. ما صرفاً از اصرار بر مطالبات فرهنگى گذر كرده ايم و مطالبات سياسى را با جديت پيگيرى مى كنيم.
در بخش هاى بعدى اين نوشتار به جزئيات ريز نقشه هاى خامنه اى و سپاه، و نفوذى هاى وى در داخل و خارج حركت ملى با استناد بر ادبيات
گفتارى و رفتارى آنها خواهيم پرداخت. همچنين به نحوه ى سركوبهاى مليت هاى ديگر نظير عرب ها و بلوچ ها و غيره اشاره خواهد شد.

خامنه اى به طور صريح و آشكار اجازه مى دهد كه از صدا و سيماى خودش بر عليه آزربايجان و ستارخان و در ستايش مشروطه يك سريال آبكى و الكى ساخته شود. حالا چگونه مى شود به كسى رجوع كرد كه پايه گذار اهانت به آزربايجان و تورك هاى محروسه ى ايران است؟

مدافعان نفوذى خامنه اى اين بحث را به ميان انداخته اند كه تورك ها در دولت اعماق ممالك محروسه صاحب قدرت هستند و با اين نگرش مى خواهند به نوعى حركت را گرد خامنه اى بچرخانند. اين نگرش، نگرش ضعيفى است. يعنى اگر تورك ها در دولت اعماق و اعماق اين حكومت دخيل بودند هرگز شاهد مصيبت هايى كه بر تورك هاى محروسه ى ايران و بر آزربايجان وارد مى شود نبوديم. اين چه نفوذى است كه مرتباً نتايج تورك ستيزى و آزربايجان ستيزى از آن شاهد هستیم؟

به يكباره مدافعان جديد زبان مادرى در قالب هاى تيمى اصولگرايى از زواياى مبهم و تاريك سر بر آورده اند و دارند آزربايجان آزربايجان مى كنند.

گزاره ها و گذرگاههاى ما مشخص است. ما خارج از بازيهاى ايرانيّت مدنظر فعلى كه حاكميت و اپوزيسيون دنباله روى آن هستند مى باشيم.

تورك هاى محروسه ى ايران نبايد فريب بازى هاى قدرت را بخورند. آنها بايد به ياد داشته باشند كه خامنه اى هم درست به اندازه ى طيف اصلاحات، نظر خوبى در مورد آزربايجان و تورك هاى ايران ندارد.

دار و دسته ى خامنه اى بدترين ضربه ها را به ما زده اند. احمدى نژاد كه روزگارى نظرش به خامنه اى نزديكتر بود بلايى بر سر تورك هاى محروسه آورد كه هيتلر با جهان نكرد. قلع و قمع روزنامه هاى ما و قلع و قمع نويسندگان و فعالان تورك هاى محروسه ى ايران در دوره ى احمدى نژاد از تاريكترين نقاط كارنامه ى خامنه اى است. احمدى نژاد زندگى بسيارى از ما را ( من هم يكى از آنها هستم ) ويران كرد و حتى جان عزيزترين دوستان ما نظير مهندس امانى ها را گرفت. اين قتل ها و اين انسان ستيزى ها مستقيماً بر كارنامه ى خامنه اى ثبت شده است.

حالا قاتل مهندس امانى ها و پروفسور زهتابى ها و چنگيز بخت آورها و عزيزان ديگر، و غارتگر زندگى فعالان تورك به يكباره منجى آزربايجان و تورك هاى محروسه ى ايران شده است؟ جل الخالق؟!

يك عده از به اصطلاح ولايت مداران و خامنه اى پرستان كه آزربايجان را ملك آقا مى دانند بايد بدانند كه آزربايجان سياسى و آزربايجان فرهنگى فقط متكى به داشته هاى خويش است و از منظر سياسى بر ذهن سياستمداران و فعالان تورك خويش تمركز كرده است.

تورك هاى محروسه ى ايران خارج از نمودار جريان هاى دولتى و اپوزيسيون ايرانِ فارسيزه شده هستند. عملكرد سياه حكومت هاى بعد از مشروطه ى سياه، گواهى بر ادعاى اين نوشته است.

دغدغه ى اصولگرايان و اصلاح طلبان شيعه ى شعوبى، زبان فارسى و ايرانيت استعمارگر است. در كل به حكومت هايى كه تغذيه و خوراكشان ادبيات و زبان فاشيسم و راسيسم است نبايد اعتماد كرد. ملت تورک آزربايجان و تورك هاى محروسه ى ايران بايد بدانند تنها نجات دهنده ى آنها داشته هاى سياسى و فرهنگى و تاريخى خودشان است. 

 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: