سخنگوی هیات رئیسه مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای رفع حصر خبر داد