تظاهرات مردم اهواز سه ساعت پيش

اعترضان که اعتراض خود را از چهارشنبه با تجمع در برابر مرکز صدا و سیمای خوزستان در اهواز آغاز کردند، به پخش برنامه ای از یکی از شبکه های صدا و سیمای ایران اعتراض دارند که در آن عروسک هایی با لباس محلی شهروندان مناطق مختلف ایران بر روی نقشه این کشور نصب می شود.

تصاویر منتشر شده از این برنامه در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که عروسک نصب شده بر روی منطقه خوزستان، لباس عربی به تن ندارد و معترضان می گویند با توجه به جمعیت بالای عرب های محلی، این عروسک باید لباس محلی عرب های خوزستان را به تن می داشت

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: