حسن داعي و عليرضا ميبدي در مورد دروغ پردازي هاي امد نيوز


براى شناساندن آمد نيوز هايى كه فقط وقت براى رژيم تبهكار ميخرند را شفاف توضيح دادند .
من كه هر چى گفتم به من پرخاش كردند كه روح الله زم و امد نيوز را نكوب..
ايا ملت ما دوست دارند دروغ بشنوند؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: