درگیری مردم کازرون با نیروهای انتظامی

درگیری مردم با نیروی انتظامی و ‌گوش مالی آنها امروز صبح سه شنبه کازرون

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: