بحثی که بین آنارشیستها و شاهزاده رضا پهلوی راه افتاده است

شاید شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی تهییجی ساده ای در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی و نیاز به اتحاد اپوزیسیون داشته و اصلاً قصدش موضوع آنارشیسم نبوده اما سخنان ایشان با واکنش شدید سایت عصر آنارشیسم در مورد مکتب آنارشیسم مواجه شده است (1).

معنای لغوی آنارشی که هرج و مرج است چندان ربطی به مکتب فکری آنارشیسم ندارد، مکتبی که اساساً خواستار نابودی فوری نهاد دولت است و اشکال مختلف خودگردانی را مطرح می کند و حتی شخصیتهایی نظیر آنتونیو گرامشی که اساساً با کمونیسم روسی همسو بود، از صاحب نظران اصلی دیدگاه های حکومت خودگردان هستند به رغم آنکه کسی آنها را آنارشیست نمی خواند. به هر حال موضوع مکتب فکری آنارشیسم در گذشته به تفصیل بحث شده است (2)، اما مطلب مورد بحث در اینجا فروپاشی رژیم و آلترناتیوهای موجود است که هم مورد توجه شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود بوده و هم مورد توجه تارنمای عصر آنارشیسم است. واقعیت این است که آنارشیستها نقش برجسته ای در خیزش 96 (3) و کلاً انقلاب 21 ایران (4) دارند و گرچه اتحاد نیروهای سیاسی مطرح در عرصه سیاسی ایران که موضوع بحث شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی مورد اشاره بوده از اهمیت زیادی برخوردار است (5)، اما مطمئناً هیچیک از ائتلافهایی که مطرح می شوند قادر نخواهند بود خواستهای آنارشیستهایی را که در این انقلاب شرکت دارند برآورده کنند و هنوز این شاید مهمترین معضل نظری انقلاب قرن 21 ایران است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM

http://www.ghandchi.com

دوم اردیبهشت ماه 1397

April 22, 2018

 

پانویس:

 

1. عصر آنارشیسم: چرا رضا پهلوی در پیامش خطاب به جامعه مدنی ایران آنارشی هراسی می کند؟!

http://asranarshism.com/1397/02/01/anarchism-105

 

2. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

Anarchism

https://goo.gl/MbrCRk

 

3. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

4. انقلاب قرن 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

5. اتحادی آینده نگر برای جدایی حکومت و مذهب

http://isdmovement.com/2018/0318/032618/032618-Sam-Ghandchi-A-coalition-for-secularism.htm  

http://www.ghandchi.com/1975-etehade-ayandehnegar.htm

 

6. در حاشیه بحثهای مرتبط با تأسیس حزب چپ ایران

http://www.ghandchi.com/2006-chap-e-iran.htm

چهل سال از 1357 گذشت چه حرف تازه ای برای مردم داریم

http://www.ghandchi.com/2015-ahzaabe-e-emrooz.htm  

 

 

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: