بررسی رویدادهای هفته ای که گذشت در میزگرد ایرانگلوبال

در برنامه های یکشنبه ، بررسی رویدادی هفته ای که گذشت را داریم که بشکل میزگرد، اداره خواهد شد . برنامه شامل دو قسمت خواهد بود که در قسمت اول سخنران و مجری برنامه ، هر کدام چند موصوف مهم را بررسی خواهند کرد و در قسمت دوم خطوط تلفن باز خواهد بود که دوستان به اظهار نظر و یا پرسش از سخنران ویا مجری برنامه را طرح خواهند کرد.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: