اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال: تغییر رژیم تنها راه نجات مردمان ایران و جهان

برخوردِ جامعه جهانی با جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین عامل بی ثباتی درمنطقه، ازجمله درقالبِ تحریم های

رئیس جمهورایالات متحده آمریکا، روزسه شنبه هشتم ماه مه اعلان کرد که این کشور از توافق برجام، به سبب عدم رعایت اصول آن ازطرف رژیم (ج.ا.ا) خارج شده وتحریم های تعلیق شده علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را بازمی گرداند.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال معتقد است که مسئول اصلی وضعیت ایجاد شده، جمهوری اسلامی ایران و سیاست های مخرب داخلی ومنطقه ای آن است. رژیم، با حمایت ازگروه های تروریستی درمنطقه، به یک تهدید جدی برای ثبات وامنیت منطقه تبدیل شده است.
برخوردِ جامعه جهانی با جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین عامل بی ثباتی درمنطقه، ازجمله درقالبِ تحریم های اقتصادی خود را نشان داده است، اما درنهایت موجب ایجاد فشارمضاعف برمردمان ایران هم شده است.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال براین باوراست که مردمان ایران اصلی ترین عامل ایجادتغییر در ایران هستند. مردمان ایران (بلوچ، کورد، فارس، تورک، لور، تورکمن، عرب و...) به خواسته ها وحقوق اجتماعی فرهنگی خویش آگاهند.
آنها طی سال های اخیربارها با عبور از سد سرکوب رژیم، حقوق خود را طلب کرده، و بارها فریاد سرنگونی رژیم را سرداده اند، در این راه نیز تاکنون هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شده اند.
کنگره ملیت های ایران فدرال باردیگر براین مساله تاکید می کند که تنها راه نجات مردمان ایران، از این وضعیت اسفناک (انزوای سیاسی و بین المللی همراه با فقرو بینوائی و بیکاری)، تنها در تغییر رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد حکومتی مبتنی برآزادی، برابری وسکولاریسم دریک حکومت غیرمتمرکز و فدرال است که درآن تمام مردمان ایران، با هرهویتی، شهروند برابر تلقی شوند.
دراین راستا کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، بعنوان بزرگترین ائتلاف در اپوزیسیون، ازخواسته مردمان ایران برای سرنگونی رژیم حمایت می کند، وجهت ایجاد اپوزیسونی از مخالفان برانداز رژیم تلاش می نماید.
کنگره ملیت های ایران فدرال
دهم ماه می۲۰۱۸ برابر با ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

منبع: 
حزب تضامن اهواز
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: