آیا جنبشی که در دی ماه 96 شروع شد می تواند رژیم را در ایران تغییر دهد

درباره تغییر رژیم (1) بسیار بحث شده و برعکس تبلیغاتی که اصلاح طلبان سالهاست راه انداخته اند تغییر رژیم خواست مردم ایران بوده و هست و ابداً ربطی به دولت های بیگانه ندارد. دولتهای خارجی برنامه های متفاوتی در ارتباط با هرکشور ممکن است داشته باشند که اصلاح طلبی نیز یکی از آنهاست اما این امر خواست اصلاحات را به طرح کشورهای بیگانه تبدیل نمی کند.

تغییر رژیم به حکومتی سکولار و دموکراتیک سالهاست از سوی شماری از نیروهای اپوزیسیون مطرح شده است (2) ولی در هفتم دی ماه 96 در جنبشی مردمی در مشهد به روشنی مطرح و برای چند ماه این خواست در بیش از 128 شهر ایران تکرار شد (3). با اینحال خیزش 96 (4) قادر نشد انقلاب 21 ایران (5) را که آغاز شده است به پیروزی رساند. دلیلش هم این بود که رهبری این جنبش جریانی آنارشیستی بود که قادر بود به رژیم ضربه بزند هرچند قادر نبود که طرح حکومت آلترناتیو ارائه کند و مردم را گرد آن متحد کند چرا که آنارشیسم اساساً در پی نابودی هرگونه دولت است و نه آنکه بخواهد یک دولت را جایگزین دولتی دیگر کند. با این وجود نیرویی که قادر شد در 128 شهر تحت رژیم استبدادی جمهوری اسلامی همزمان تظاهرات برگزار کند، مطمئناً قادر خواهد بود که تغییر رژیم در ایران ایجاد کند و حکومتی سکولار و دموکراتیک را جایگزین رژیم کنونی کند. حتی در انقلاب مشروطه یا در انقلاب 57 چنین حرکت همزمانی در اینهمه شهر دیده نشده بود. اما بعد، جریان آنارشیستی که چند سالی است در ایران در حال رشد بوده و درباره آن چند سالی پیش از خیزش 96 بحث شده بود (6)، پس از شکست خیزش 96، بیشتر و بیشتر به جریانی مارکسیستی تکامل پیدا کرده است. مثلاً روز گذشته مقاله ای تحت عنوان "ادعای پایان فلسفه، فلسفه سیاسی عمل برای ایجاد بهشت زمینی" در سایت عصر آنارشیسم منتشر شده که به کتاب ایدئولوژی آلمانیمارکس و انگلس پرداخته است (7). ایدئولوژی آلمانی اثری تمام نشده از مارکس و انگلس در دورانی است که اساساً کار فلسفی را کنار گذاشتند و علاوه بر سیاست، مشخصاً توجه خود را بر اقتصاد متمرکز کردند. آیا واقعاً با اعلام پایان فلسفه، فلسفه پایان یافت؟ خیر. در این مورد و مشخصاً درباره کتاب ایدئولوژی آلمانی به طور مفصل در رساله "اندیشه مارکسیستی و مونیسم، یکتاگرائی" (8) بحث شده و گرچه نوشتاری طولانی است اما به دوستان مطالعه دقیق آن توصیه می شود. در آنجا نشان داده شده که برعکس تصور مارکس و انگلس، فلسفه پایان نیافت و یکی از بزرگترین دستاوردهای فلسفه پس از آنها را در قرن بیستم در نظریه فالسیفیکاسیون کارل پوپر در کتاب دانش ابژکتیف، می توان دید (9). در مورد بهشت زمینی نیز که کمی پیش از ایدئولوژی آلمانی، مارکس در نقد فلسفه حقوق هگلمطرح کرده است، بطور مفصل آنهم در ارتباط با انقلاب ایران، در نوشتاری اخیرتر تحت عنوان "کن فیکون مارکسیستیِ ایران" (10)، بحث شده که گرچه باز هم طولانی است اما مطالعه آن به دوستان توصیه می شود. صرفنظر از این موضوعات تئوریک که مایه خوشحالی است که از سوی دوستان آنارشیست مورد بحث قرار می گیرند، نوشتار دیگری نیز در سایت عصر آنارشیسم در مورد همکاری با نیروهای سیاسی مختلف آمده که بسیار خواندنی است (11) و امید است که دوستان آنارشیست این نظرات خود را نظیر گردهمایی های تلگرام، در مِهِستان جنبش سکولار دموکراسی ایران هم مورد بحث قرار دهند (12).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM

http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1397

May 20, 2018

 

پانویس:

 

1. تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe  

Regime Change

https://goo.gl/GYT66c

 

2. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

3. فرض کنیم خیزش 96 همین فردا متوقف شود، هفتم دی ماه 96 همچنان نقطه عطف جنبش ضد اسلامگرایی خواهد ماند

http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm  

http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm  

خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است

http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm  

شمارهء پنجم گيتی مداری نشريهء حزب سکولار دموکرات ايرانيان

http://ghandchi.com/gitimadari5.htm

 

4. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV    

 

5. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

6. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6  

Anarchism

https://goo.gl/MbrCRk

 

7. ادعای پایان فلسفه، فلسفه سیاسی عمل برای ایجاد بهشت زمینی

http://asranarshism.com/1397/02/18/marx-und-engels

 

8. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم

http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm  

Marxist Thought & Monism - Second Edition

http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm

 

9. فلسفه علم در قرن بیستم-ویرایش سوم

http://www.ghandchi.com/358-falsafehElm.htm

 

10. کن فیکون مارکسیستیِ ایران

https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view   

http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm   

http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

11. عصر آنارشیسم: دعوت به هماهنگی و همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی

http://asranarshism.com/1397/02/29/iran-regime-change

 

12. مِهِستان

http://isdmovement.com/Mehestan.htm  

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: