استراتژی جدید آمریکا چیست؟ چه کمکی می تواند به مردم بکند؟

پرسش های شبکه ویدویی ایرانگلوبال از سخنرانان
پرسش های شبکه ویدویی ایرانگلوبال از مهمانان:1-نظرتاندر ارتباط با خروج آمریکا از برجام و همینطور خواستهای 12 گانه آمریکا از جمهوری اسلامی چیست؟
2 - جدا از اینکه موافق و یا مخالف و یا موافق استراتژی آمریکا علیه ایران،باشید ،چگونه اپوزیسیون ایران می تواند از استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران سود جوید؟
3 - مشخصا آمریکا چه کمکی می تواند به جنبش مردم انجام دهد؟

پاسخ به این پرسش ها می تواند از دو طریق کتبی و یا بشکل مصاحبه انجام گیرد ، بنابراین نویسندگان سایت ایرانگلوبال می توانند به این سوالات پاسخ داده و آن را مستقیما انتشار دهند

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
یکی از دوستان سوال کرد که می شود که پاسخ به این سه سوال بشکل کتبی انجام گیرد که پاسخ آن مثبت می باشد
عدم انتشار شده: 
false