واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ

واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ که از او بعنوان مایه مسخره دنیا یاد کرده واشخاص حقیر دلبسته به قدرتهای خارجی که از تحریمهای اقتصادی آسیب‌رسان به مردم ایران، دفاع می‌کنند.

واکنش تند ابوالحسن بنی‌صدر به ترامپ که از او بعنوان مایه مسخره دنیا یاد کرده واشخاص حقیر دلبسته به قدرتهای خارجی که از تحریمهای اقتصادی آسیب‌رسان به مردم ایران، دفاع می‌کنند.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: