دیدار با خانواده معلمان دربند، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی

قاضی پرونده با رفتارهای غیرقانونی از پذیرفتن وثیقه ی آزادی محمد حبیبی خوداری کرد و با بهانه های گوناگون برای ایشان قرار بازداشت موقت صادر کرد، تا این معلم مبارز در زندان تهران بزرگ بماند

 

 

امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷ همراه گروهی از فعالان مدنی ، سیاسی ، صنفی ، کارگری در همبستگی با معلمان فعال صنفی زندانی ؛ اسماعیل عبدی و محمد حبیبی و حمایت از آزادی معلمان دربند ، در کنار خانواده آنها قرار گرفتیم .

در آغاز به خانه عبدی گرامی رفتیم و بانو منیر عبدی در سخنانی از آخرین وضعیت همسرش اسماعیل عبدی فعال صنفی و معلم زندانی به همراهان آگاهی داد و اشاره کرد که مقامات دستگاه قضا و دادستانی به قول خود عمل نکردند چرا که با اسماعیل عبدی قرار گذاشته بودند پس از لغو اعتصاب غذا او را به مرخصی بفرستند تا به مداوای بیماری خود بپردازد .

آنگاه همه دوستان همراه خانواده اسماعیل عبدی به دیدار خانواده محمد حبیبی فعال صنفی و معلم زندانی در تهران بزرگ رفتیم . بانو حبیبی از شرایط دشوار زندان و همینطور وضعیت بد جسمی همسرش به فعالان همراه توضیحاتی داد و گفت : متاسفانه قاضی پرونده با رفتارهای غیرقانونی از پذیرفتن وثیقه آزادی محمد حبیبی خوداری کرد و با بهانه های گوناگون برای ایشان قرار بازداشت موقت صادر کرد تا این معلم مبارز در زندان تهران بزرگ بماند و به نوعی با این کار قصد تنبیه او را دارند !؟

. فعالان مدنی ، صنفی ، کارگری و سیاسی همراه ؛ ضمن اعلام همبستگی با محمد حبیبی و حمایت از خانواده ایشان ، خواهان انتقال او به زندان اوین و پذیرفتن وثیقه آزادیش شدند و تاکید کردند که اگر روند آزار و نگهداری محمد حبیبی در زندان تهران بزرگ ادامه یابد بزودی فعالان در اعتراض به این روند غیرقانونی آزار محمد حبیبی به میدان خواهند آمد . دوستان ارجمندم همانگونه که همیشه در نوشته ها اشاره داشتم ؛ روشنگری ، آگاهی و همبستگی یاریگر مردم در گذر از استبداد بسوی دمکراسی ، ازادی و عدالت است .‌ کارگر ، معلم ، دانشجو ، وکیل ، دگراندیش ، فعالان سیاسی ، مدنی ، صنفی و عقیدتی ، دراویش ، بهایی و دیگر اقشار دادخواه باید به هم بپیوندند و این پیوستگی و اتحاد سبب قدرتمند شدن جامعه مدنی و نیرومندی مردم می شود که در برابر آن بساط خودکامگی ، سرکوب و خشونت از ایران برچیده می شود . چنین بادا .....

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: