دکتردوشوكي :عقب نشيني از سوريه و يمن و توهين به مردم بلوچ

در این برنامه، ابتدا در مورد مقاله اردشیر زاهدی صحبت شد ، سپس در مورد عقب نشینی رژیم از سوریه ، یمن و شکست اتحاد استراتژیک ایران و روسیه و در پایان در باره توهین استاد دانشگاه زاهدان به مردم بلوچ بحث شد که اینک آماده پخش می باشد:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: